Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Проект плану-графіка

Проект плану-графіка




Сторінка50/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень



5.22

ОХОРОНА ПРАЦІ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (змішаний курс)
КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ

Начальники цехів, центрів філій
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Набуття знань з охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, вивчення основ пожежної безпеки, необхідних для забезпечення протипожежного стану та вивчення питань, пов’язаних з професійною діяльністю



ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


5.22.1

Модуль 1. Охорона праці

▪ Законодавство України з охорони праці

▪ Завдання охорони праці

▪ Організація і координація робіт з охорони праці

▪ Психофізіологічні фактори умов праці

▪ Електробезпека

▪ Безпека праці в сфері телекомунікацій

▪ Організація робіт з підвищеною небезпекою

▪ Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
5.22.2

Модуль 2. Пожежна безпека

▪ Законодавство про пожежну безпеку

▪ Правила пожежної безпеки

▪ Система управління пожежною безпекою в галузі зв’язку

▪ Інструктажі, спеціальне навчання та перевірка знань з пожежної безпеки

▪ Пожежно-технічні комісії. Добровільні пожежні дружини

▪ Загальні вимоги пожежної безпеки

▪ Порядок дій при виникненні пожежі


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчання за модулем 1 - 36 годин впродовж 3 тижнів у дистанційному режимі через Інтернет без відриву від виробництва. Навчання за модулем 2 - 36 годин впродовж 3 тижнів у дистанційному режимі без відриву від виробництва та 2 дні (останні дні) з відривом від виробництва у філії ЦПО (м. Київ) для складання заліку за 1 і 2 модулем


5.23

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА (змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Начальники цехів(центрів). Фахівці з пожежної безпеки філій, цехів (центрів)


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення основ пожежної безпеки, необхідних для забезпечення протипожежного стану у філіях
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Законодавство про пожежну безпеку

▪ Основні причини пожеж. Облік пожеж

▪ Правила пожежної безпеки

▪ Система управління пожежною безпекою в галузі зв’язку

▪ Інструктаж, спеціальне навчання та перевірка знань із питань пожежної безпеки

▪ Первинні засоби пожежогасіння

▪ Пожежно-технічні комісії. Добровільні пожежні дружини

▪ Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників зв'язку за

порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі

▪ Загальні вимоги пожежної безпеки

▪ Порядок дій при виникненні пожежі
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин упродовж 4 тижнів в дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 1 день з відривом від виробництва філії ЦПО ВАТ “Укртелеком” для перевірки знань комісією, яка формується у встановленому порядку


5.24

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Начальники цехів(центрів), фахівці з пожежної безпеки філій, цехів(центрів), які проходять навчання вперше


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення основ пожежної безпеки, необхідних для забезпечення протипожежного стану у філіях


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Законодавство про пожежну безпеку

▪ Основні причини пожеж. Облік пожеж

▪ Правила пожежної безпеки

▪ Система управління пожежною безпекою в галузі зв’язку

▪ Інструктаж, спеціальне навчання та перевірка знань із питань пожежної безпеки



▪ Первинні засоби пожежогасіння

▪ Пожежно-технічні комісії. Добровільні пожежні дружини

▪ Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників зв'язку за

порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі

▪ Загальні вимоги пожежної безпеки

▪ Порядок дій при виникненні пожежі



ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень



5.25

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Голови пожежно-технічних комісій
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення основ пожежної безпеки, необхідних для забезпечення протипожежного стану

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Законодавство про пожежну безпеку

▪ Основні причини пожеж. Облік пожеж

▪ Правила пожежної безпеки

▪ Інструктаж, спеціальне навчання та перевірка знань із питань пожежної безпеки

▪ Пожежно-технічні комісії. Організація діяльності ПТК

▪ Добровільні пожежні дружини

▪ Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог

пожежної безпеки та виникнення пожежі

▪ Загальні вимоги пожежної безпеки

▪ Засоби пожежегасіння

▪ Правила експлуатації вогнегасників

▪ Порядок дій при виникненні пожежі



ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень



5.26

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ОБ'ЄКТІВ ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Начальники 2-х відділів філій, працівники філій, на яких покладені обов’язки організації і ведення оборонної роботи (цивільної оборони)


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання в сфері Цивільного захисту(цивільної оборони) в структурних підрозділах ВАТ «Укртелеком»



МЕТА

Підготовка керівного складу структурних підрозділів філій ВАТ «Укртелеком» до дій в екстремальних умовах по забезпеченню безперебійної роботи телекомунікаційних мереж та об‘єктів при виникненні надзвичайних ситуацій, запобіганню та мінімізації втрат і збитків на телекомунікаційних мережах, об‘єктах зв‘язку внаслідок стихійних лих, аварій і катастроф. Набуття поглиблених знань в сфері Цивільного захисту


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Нормативно-правова база в сфері цивільного захисту

▪ Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру

▪ Організація цивільного захисту (цивільної оборони) в структурних підрозділах ВАТ « Укртелеком»

▪ Планування заходів ЦО в структурах ВАТ «Укртелеком» з метою запобігання і мінімізації збитків та

втрат на телекомунікаційних мережах та об‘єктах зв‘язку при виникненні надзвичайних ситуацій

▪ Організація оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій

▪ Спеціалізована служба оповіщення та зв‘язку, основні завдання

▪ Функціональні обов‘язки начальника служби оповіщення та зв‘язку в складі комісії з техногенно-

екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС) територіальних органів виконавчої влади

▪ Внутрішньо-обласна система оповіщення цивільної оборони, сигнали ЦО та порядок їх доведення

▪ Експлуатаційно-технічне обслуговування регіональних систем оповіщення структурами

ВАТ «Укртелеком»

▪ Робочі групи з питань НС структурних підрозділів філії, функціональні обов‘язки особового складу

робочих груп з питань НС

▪ Стійкість роботи телекомунікаційних мереж та об‘єктів ВАТ «Укртелеком» в умовах надзвичайної

ситуації

▪ Сили, засоби та матеріальні резерви в структурах ВАТ «Укртелеком», призначені для ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій

▪ Методика відшкодування збитків та втрат, порядок збору, оформлення документації

▪ Інженерний захист працівників ВАТ «Укртелеком» при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

▪ Радіаційний та хімічний захист, прилади дозиметричного та хімічного контролю

▪ Засоби індивідуального захисту

▪ Евакуація, порядок проведення евакозаходів


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень

5.27
ОРГАНІЗАЦІЯ роботи з питань цивільної оборони


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці центрів, які займаються організацією роботи з питань цивільної оборони


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

За спеціальною програмою


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
5.28

Безпека експлуатації виробничих будівель і споруд
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Члени постійно діючих комісій із загального нагляду за технічним станом будівель і споруд


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення основних питань з охорони праці, пов’язаних з професійною діяльністю


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Експертиза проектно-технічної документації

▪ Авторський нагляд за будівництвом та реконструкцією виробничих об’єктів

▪ Прийняття в експлуатацію збудованих та реконструйованих виробничих об’єктів

▪ Одержання дозволу Держпромгорнаглядом дозволу на право експлуатації об’єктів підвищеної

небезпеки

▪ Технічне обстеження та паспортизація будівель і споруд, що експлуатуються

Техніка безпеки в будівництві

▪ Вимоги до територій та інженерних комунікацій об’єктів зв’язку

▪ Визначення категорії з вибухонебезпечності та пожежної безпеки, класифікація зон відповідно до

правил побудови електроустановок виробничих будівель, приміщень та споруд

▪ Вимоги при експлуатації будівель та споруд ВАТ “Укртелеком”


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 1 тиждень
5.29
Захист майна


Категорії слухачів

Фахівці із захисту майна


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом, Навички роботи на ПК


МЕТА

Вивчення основних питань із захисту майна, пов’язаних з професійною діяльність



Основні питання для вивчення

▪ Законодавство України із захисту майна, зміни та доповнення

▪ Захист майна Товариства

▪ Організація охорони об’єктів, пропускного та внутрішньо об'єктового режимів

▪ технічне укріплення об’єктів, оснащення їх засобами охоронної сигналізації та активної протидії

▪ Юридичні засади роботи працівників СЗМ філій ВАТ «Укртелеком»

▪ Організація взаємодії з органами МВС щодо захисту майна ВАТ «Укртелеком»

▪ Заходи і методи профілактики злочинів на мережі ВАТ «Укртелеком»

▪ Методика перевірки стану захисту майна структурного підрозділу, надання практичної допомоги

▪ Бухгалтерський та складський облік, аудит


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
5.30

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ВІДОМЧИМ ТРАНСПОРТОМ
Категорії слухачів

Керівники служб автотранспорту структурних підрозділів ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання за фахом


МЕТА

Вивчення питань організації заходів щодо підвищення ефективності використання відомчого транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху


Основні питання для вивчення

▪ Організація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автопідприємствах галузі

▪ Організація техобслуговування

▪ Дотримання вимог технічного стану та умов утримання транспортних засобів

▪ Попередження дорожньо-транспортних пригод

▪ Організація роботи з охорони праці

▪ Пожежна безпека

▪ Вибухонебезпечність виробництв і вибухозахист

▪ Пожежна безпека

▪ Вимоги галузевих нормативних актів

▪ Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

▪ Фінансово-господарська діяльність філій

▪ Трудове та господарське законодавство
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень

6. АКАДЕМІЇ CISCO ТА MICROSOFT
6.1.РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖЕВА АКАДЕМІЯ CISCO (М. КИЇВ)
6.1.1

ВИКОРИСТАННЯ обладнання Сisco (CCNA Exploration, семестри 1-2) (змішаний курс)
Категорії слухачів

Керівники структурних підрозділів, фахівці Апарату управління та філій ВАТ «Укртелеком», які займаються розробкою, створенням та технічною експлуатацією мереж зв’язку, обслуговуванням обладнання CISCO


Кваліфікаційні вимоги

Навички роботи на ПК; знання англійської мови на рівні читання технічних текстів


МЕТА

Отримання базових знань з мережевих технологій, інсталювання, конфігурування. Набуття навичок роботи з маршрутизаторами Cisco, настройки протоколів маршрутизації: IP, Enhanced Interior Gatewal Routing Protocol (EIGRP), Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2), OSPF


Основні питання для вивчення

1 семестр (6 тижнів дистанційно)
▪ Основи мережевих технологій (Network Fundamentals)

▪ Використання моделей мережевої взаємодії OSI та TCP/IP

▪ Протоколи та призначення прикладного рівня

▪ Транспортний рівень

▪ Мережевий рівень

▪ IP-адресація

▪ Канальний рівень

▪ Фізичний рівень та середовище передавання даних

▪ Побудова мереж Ethernet

▪ Побудова кабельної системи

▪ Початкове конфігурування маршрутизаторів Cisco
2 семестр (4 тижні дистанційно, 1 тиждень очно)
▪ Протоколи маршрутизації та їх поняття (Routing Protocols and Concepts)

▪ Огляд характеристик дистантно-векторних протоколів маршрутизації

▪ Налаштування та перевірка конфігурацій інтерфейсів маршрутизатора; набуття навичок та

конфігурування протоколу RIPv1

▪ Використання основних конфігураційних команд для налаштування протоколу RIPv2 та конфігурування

RIPv2 для використання в безкласових мережах

▪ Проектування та застосування безкласових IP схем-адресацій для мереж

▪ Адміністрування мереж, організованих за допомогою протоколу маршрутизації EIGRP та OSPF



1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55



  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  • ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
  • Захист майна