Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка53/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівники та фахівці структурних підрозділів ВАТ «Укртелеком»

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ менеджменту та економіки
МЕТА


Надання необхідного для осмисленого використання у процесах розвитку компанії інструментарію щодо інтеграції прикладних бізнес-інструментів та ІТ-технологій і побудови систем автоматизації діяльності. Ознайомлення з кращими світовими практиками (best practices) використання ІКТ-рішень у менеджменті, зокрема щодо регламентації, аналізу та успішного управління бізнес-процесами, а також побудови систем взаємодії з клієнтами (CRM). На основі отриманих знань за допомогою практичних вправ, які включають ситуаційне навчання (case studies), дискусії та форуми формування у слухачів навичок реалізації прикладних бізнес-інструментів та оптимізації бізнес-процесів компанії.

Курс побудовано за методикою Інституту підприємництва Cisco. Викладають тренери, які пройшли спеціалізоване навчання Cisco Systems. В разі успішного завершення курсу слухачі отримують сертифікат компанії Cisco SystemsОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Управління за допомогою ІТ-технологій (IT governance). Основні поняття та концепції

▪ ІТ-технології як система. Архітектура побудови систем автоматизації діяльності організації та

стратегія їх розвитку

▪ Розробка конкурентної стратегії компанії, орієнтованої на підвищення продуктивності,

ефективності, інноваційності та прибутковості. Концепція Мережної Віртуальної Організації –

Networked Virtual Organization (NVO)

▪ Оцінка організаційної готовності до впровадження Управління за допомогою ІТ-технологій

(IT governance). Визначення та обґрунтування вимог, що забезпечують таку готовність

▪ Організація та удосконалення бізнес-процесів на основі використання ІТ-рішень, заснованих на

можливостях корпоративної мережі та Інтернет-технологіях

▪ Розробка концепції «електронного бачення» для успішного розвитку

▪ Прикладні бізнес-інструменти (формування конкурентної стратегії, визначення особливостей дії

п’яти сил Портера, ауттаскінг та аутсорсінг, PEST - аналіз)

▪ Ідентифікація та пріоритизація можливостей удосконалення процесів, використовуючи мережеві

технології та ІТ

▪ Впровадження ефективних типових бізнес-процесів в компанії

▪ Важливість управління змінами для успіху ІТ-проектів

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 56 годин (1,5 тижні)8. ШКОЛА РЕЗЕРВУ

8.1

ШКОЛА РЕЗЕРВУ І РІВНЯ (модульне навчання, змішаний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Резерв на заміщення посад директорів філій ВАТ «Укртелеком» та їх заступників; директорів департаментів Апарату управління ВАТ «Укртелеком», головних бухгалтерів філій ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання основ управління, права, економіки. Навички роботи на ПК
МЕТА

Ознайомлення з сучасними концепціями в галузі менеджменту, економіки, маркетингу, права. Виявлення в процесі навчання методів удосконалення управління Товариством, методів підвищення ефективності діяльності персоналу та виховання керівного складу середньої ланки. Удосконалення навичок стратегічного управління


ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

Модуль 1. Дистанційне навчання з загальних питань менеджменту, мікро- та макроекономіки,

прикладної статистики, фінансів та бухгалтерського обліку, маркетингу, міжнародної економіки

(36 годин впродовж 3 тижнів)
Модуль 2. Дистанційне навчання з питань стратегічного управління, фінансового менеджменту,

менеджменту персоналу, операційного менеджменту, маркетингового менеджменту, управлінського

обліку, бізнес-права(36 годин впродовж 3 тижнів)
Модуль 3. Очне навчання: вивчення бізнес-дисциплін за вибором слухачів (проектний аналіз або

проектний менеджмент, оптимізація бізнес-процесів, бізнес-планування та управління змінами,

корпоративна культура, технології телекомунікацій тощо) (36 годин впродовж 1 тижня)

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ


72 години впродовж 6 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) із відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком». Захист випускної роботи (проекту)
8.2

ШКОЛА РЕЗЕРВУ ІІ РІВНЯ (дистанційний курс)
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Резерв на заміщення посад начальників відділів, служб філій ВАТ «Укртелеком», начальників цехів та центрів ВАТ «Укртелеком»


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання основ управління, права, економіки. Навички роботи на ПК
МЕТА

Ознайомлення з сучасними концепціями в галузі менеджменту, економіки, маркетингу, права, а також процесом удосконалення корпоративного управління ВАТ «Укртелеком». Виявлення в процесі навчання і засвоєння методів ефективної організації персоналу керівником середньої ланки на реалізацію цілей підприємства та виховання керівників першої ланки. Удосконалення особистої моделі поведінки


ОСHОВHI ПИТАHHЯ ДЛЯ ВИВЧЕHHЯ

▪ Перспективи і стратегія розвитку телекомунікацій України

▪ Корпоративне управління ВАТ «Укртелеком»

▪ Організація управління структурним підрозділом

▪ Методи ефективної організації персоналу керівником середньої ланки на реалізацію цілей

підприємства та виховання керівників першої ланки

▪ Удосконалення особистої моделі поведінки

▪ Правові аспекти функціонування ВАТ “Укртелеком”

▪ Економічна та маркетингова діяльність центрів

▪ Інформаційні технології

▪ Комп’ютерні мережі
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55  • МЕТА
  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  • ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ – 56 годин (1,5 тижні)
  • КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ
  • ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ