Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка55/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівники структурних підрозділів, які працюють з клієнтом

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ менеджменту
Мета


Відпрацювання навичок максимально використовувати особисті можливості відповідно до особистих цілей, усвідомлено і грамотно встановлювати ділові контакти
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Самопрезентація в процесі ділового спілкування

▪ Побудова іміджу

Емоційний потенціал

▪ Секрети успішного виступу

ТРИВАЛІСТЬ тренінгу - 3 дні9.7

Емоційна компетентність у бізнесі

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівники структурних підрозділів, які працюють з клієнтом

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ менеджменту
Мета


Засвоєння методів емоційної саморегуляції; вироблення навичок дозованого прояву власних емоцій та вміння підтримувати себе в ресурсному стані; відпрацювання навичок відслідковування емоційного стану співрозмовника та трансформації негативного переживання співрозмовника в нейтральний або позитивний, уміння зняти зайву агресію, напругу, роздратування і побоювання
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Усвідомлення власних почуттів

▪ Управління своїми почуттями

▪ Усвідомлення почуттів іншої людини

▪ Управління атмосферою ділового контакту

ТРИВАЛІСТЬ тренінгу - 3 дні9.8

Управління корпоративною культурою

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Керівники структурних підрозділів та фахівці ВАТ «Укртелеком»

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ менеджменту

Мета


Відпрацювання оптимальних методів ефективного управління корпоративною культурою на різних ієрархічних рівнях організації; оволодіння алгоритмами адаптації корпоративної культури для структурних підрозділів та груп працівників
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Джерела формування корпоративної культури

▪ Прикладні засоби управління корпоративною культурою

▪ Створення єдиного інформаційно-культурного простору організації

▪ Бар‘єри при впровадженні культурних змін та їх подолання

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 3 дні9.9

Техніка ефективного продажу по телефону (телесейлс)
КатегоріЇ слухачів

Оператори Контакт-центру філії «Утел», фахівці та оператори Довідково-інформаційного Контакт-центру Філії інформаційно-комунікаційних систем


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання основ маркетингу


Мета

Оволодіння майстерністю ведення телефонного продажу з урахуванням психології процесу продажу на всіх його етапах, підвищення емоційної компетентності продавців


Основні питання для вивчення

▪ Встановлення контакту з клієнтом

▪ Зміст потреб і мотивів клієнтів, що впливають на вибір послуг, засоби їх виявлення при телефонному

продажу


▪ Цілі, етапи та прийоми ефективного проведення презентації

▪ Заперечення клієнтів та тактичні прийоми їх подолання

▪ Процес прийняття рішень про завершення продажу та значення емоційної складової у процесі

прийняття рішення


Тривалість тренінгу - 3 дні
9.10

Робота з клієнтами (телесейлс)
КатегоріЇ слухачів

Оператори Контакт-центру філії «Утел», фахівці та оператори Довідково-інформаційного Контакт-центру Філії інформаційно-комунікаційних систем


Призначення тренінгу

Розвиток практичних навичок ефективної комунікації з «важкими» клієнтами


Мета

Засвоєння принципів та методології організації ефективної комунікації та продуктивної взаємодії при телесейлсі з клієнтами різних психологічних типів, розвиток емоційної витривалості та гнучкості при спілкуванні з клієнтами


Основні питання для вивчення

▪ Принципи ефективної комунікації з клієнтами різних психологічних типів

▪ Техніка поведінки у конфліктних ситуаціях

▪ Структурні компоненти активного слухання

▪ Алгоритми маніпулятивного впливу та способи протистояння йому
Тривалість тренінгу - 2 дні
9.11

ПІДГОТОВКА ВНУТРІШНІХ ТРЕНЕРІВ З ПРОДАЖУ НОВИХ ПОСЛУГ (ПРОДУКТІВ)


Категорії слухачів

Керівники підрозділів та фахівці з маркетингу і продажу послуг, інструктори з виробничого навчання Бюро з підготовки робітничих кадрів


Мета

Набуття знань з організації та проведення контекстних тренінгів з продажу на місцях з персоналом підрозділів, які безпосередньо займаються продажем послуг


Основні питання для вивчення

▪ Нова послуга як елемент асортиментного ряду послуг ВАТ «Укртелеком»

▪ Характеристики послуги, техніка та правила продажу послуги

▪ Визначення потреби у навчанні на місцях на етапі впровадження нового продукту, розробка програми

контекстного тренінгу та моделювання тренінг-блоків

▪ Методи та форми роботи з аудиторією, навчання інтерактивним технікам

▪ Ознайомлення з можливостями використання контенту дистанційних курсів для проведення тренінгів

на місцях

▪ Проектування тренінгу від ідей до вправ

▪ Оволодіння навичками проведення тренінгу з використанням розроблених викладачами філії ЦПО

ВАТ «Укртелеком» матеріалів

▪ Наповнення тренінгу відповідно до обраних методів навчання

▪ Ознайомлення з методами подолання опору навчанню, управління груповою динамікою при

проведенні тренінгу


Тривалість навчання – 1 тиждень

Примітка: Проект Плану-графіка підвищення кваліфікації керівників і фахівців товариства у філії

«Центр післядипломної освіти» ВАТ «Укртелеком» у 2010 році розміщено за адресами:

http:// www.edu.ukrtelecom.ua

http:// portal.ukrtelecom.net/branches/cpo/default.aspx.
Заступник Голови Правління з

питань праці та управління

персоналом ВАТ “Укртелеком” Л.П. ПрутенкоВ.о. директора філії “Центр післядипломної

освіти” ВАТ “Укртелеком” І.Ю. Поліщук


Сергієнко 274-08-73

ОРГАНІЗАЦІЯ Дистанційного навчання
Дистанційні курси розміщено на сайті дистанційного навчання філії “Центр післядипломної освіти” ВАТ “Укртелеком” http://www.sc.ukrtelecom.net/
Слухач має доступ до курсів через корпоративну мережу.

Навчальні матеріали курсів являють собою лекційні (теоретичні) матеріали, лабораторні практикуми, практичні заняття, питання для самоконтролю, самотестування, контрольні завдання, тести.

Викладач супроводжує процес навчання, а саме: консультує слухачів із питань теоретичного матеріалу, організує й проводить групові дискусії та семінари, здійснює контрольні заходи тощо.

Спілкування викладача і слухачів у процесі навчання здійснюється за допомогою телекомунікацій. Для підтримки процесу навчання використовуються електронна пошта, конференції, електронні дошки оголошень.

Навчання з дистанційного курсу проходить за графіком, що регламентує терміни опрацювання лекційного матеріалу, проведення контролю, використання телекомунікаційних засобів.

Слухач повинен володіти навичками роботи з операційною системою Windows і браузером Microsoft Internet Explorer та мати доступ до корпоративної мережі протягом всього терміну навчання в обсязі, визначеному для кожного курсу, а також особисту електронну адресу.
Пропонуються два типи курсів:

Змішаний курс – викладання як з використанням дистанційних технологій, так і традиційним способом, тобто певна частина курсу викладається дистанційно, а інша - в аудиторії. Підсумковий контроль проводиться очно.

Дистанційний курс – навчання та підсумковий контроль проводяться з використанням дистанційних технологій.

Навчальний процес проходить у середовищі LearningSpace, призначеному для проведення занять і базується на мережевих технологіях. У системі зберігається інформація про реєстрацію слухачів, поточні і підсумкові результати навчання. Середовище LearningSpace забезпечене системою допомоги російською мовою.


Формування навчальних груп на дистанційні курси проводиться на підставі заявок, наданих філіями товариства до філії “Центр післядипломної освіти” у встановлені строки.

За п’ять днів до початку навчання, зазначеного у Плані-графіку, слухач повинен зареєструватися за адресою http://www.sc.ukrtelecom.net/ (розділ Курси), заповнивши анкету державною мовою.


Апаратні і програмні засоби для забезпечення дистанційного навчання:


 • Персональний комп’ютер (процесори 233 MHz, RAM 128 Mb та вище).

 • Одна з операційних систем: Microsoft Windows 98, Windows NT 4.0 Workstation, Windows

2000 Professional, Windows Me, Windows XP.

 • Браузер Microsoft Internet Explorer 5.0.1 та вище.

 • Браузер має бути налагоджений на отримання cookies, підтримку JavaScript, Java, OCX,

plug-in і працювати з пріоритетом на відображення останньої версії сторінки.

 • Віртуальна машина Microsoft Java.

 • З'єднання 28Kbps (64Kbps для використання аудіо/відео матеріалів).

 • Напівдуплексна звукова карта (якщо в курсі передбачено проведення телеконференції).

 • Програмне забезпечення для роботи з аудіо й відео матеріалами, що встановлюється при першому з'єднанні з сервером.

При виникненні запитань, пов'язаних із програмним і технічним забезпеченням процесу навчання, звертатися за телефоном 8-044-274-03-06, або на сайт дистанційного навчання в розділ Запитання.
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


АВН

-апаратура визначення номера абонента

ОПМ

-обладнання первинного мультиплексора

АСП

-аналогова система передавання

ОС

-операційна система

АТМ

-асинхронний режим передавання

ОСА

-обладнання сполучення з АТС

АЦО

-аналогово-цифрове обладнання

ПЕІС

-прилад електричних вимірювань сигналівБВВ

-блок вводу-виводу

ПЗ

-програмне забезпеченняБОЛТ

-блок обладнання лінійного тракту

ПК

-персональний комп’ютерБС

-блок сервісний

ПМ

-первинна мережаБУК

-блок ущільнення та кодування

ППСО


-пульт перевірки обладнання (сполучення)

ВОК

-волоконно-оптичний кабель

ПЦІ

-плезіохронна цифрова ієрархія

ВОЛЗ

-волоконно-оптична лінія зв’язку

РВ

-регіональне відділення

ВОСП

-волоконно-оптичні системи передачі

САЦК

-стояк аналого-цифрового каналу

ВЦСП

-вторинна цифрова система передачі

СВВГ(У)

-стояк вторинного часового групоутворення

ДВО

-додаткові види обслуговування

СЗЛ

-сільські з’єднувальні лінії

ДВП

-додаткові види послуг

СКС

-спільний канал сигналізації

ДПМ

-Дирекція первинної мережі

СЛО(У)

-стояк лінійного обладнання (вузький)

ЗВТ

-засоби вимірювальної техніки

СМК

-системи менеджменту (управління) якістю

ІКМ

-імпульсно-кодова модуляція

СОЛТ

-система оптичного лінійного тракту

ІШК

-вимірювач шумів квантування

СОС

-сервісне обладнання стояка

КЗЛ

-комплект з’єднувальних ліній

СОТУ

-система оперативно-технічного управління

КЛТ

-комплект лінійного тракту

СТВГ

-стояк третинного часового групоутворення

ЛАЦ

-лінійно-апаратний цех

СУБД

-система управління базою даних

ЛТ

-лінійний тракт

СЦІ

-синхронна цифрова ієрархія

МКЛ

-мідні кабельні лінії

ТМ

-телекомунікаційні мережі

МСЕ-Т

-міжнародний союз електрозв’язку – сектор телекомунікацій

ТМЗК

-телефонна мережа загального користування

МТМ

-міська телефонна мережа

ТСО-обладнання службового зв’язку та телеконтролю

МТР


-підсистема передавання повідомлень

ТЧ

-тональна частота

МТТЗ

-міжміський телефонно-телеграфний зв’язок

УСО

-уніфіковане сервісне обладнання

НРП

-регенераційний пункт, що не обслуговується

ЦКП


-центральний керуючий пристрій

ОВГ

-обладнання вторинного групоутворення

ЦЛТ

-цифровий лінійний тракт

ОГМ

-обладнання гнучкого мультиплексування

ЦОД

-центр обробки даних

ОК

-оптичний кабель

ЦСК

-цифрова система комутації

ОЛТ

-обладнання лінійного тракту

ЦСП

-цифрова система передавання

Зразок заявки


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор__________________

(філії)


__________________________

(підпис)


“______“_____________2009 р.
Заявка

на підвищення кваліфікації керівників і фахівців товариства

____________________________________________________________________________________

(філії)
у філії “Центр післядипломної освіти” ВАТ “Укртелеком” у 2010 роціШифр

групи

Напрям навчання


Тривалість навчання

(тижнів)


Місце навчання

Кількість

осіб

1

2

3

4

5


Всього:


Начальник відділу обліку, аналізу,прогнозу та руху кадрів філії (підпис)
“_____“________________2009 р.
Виконавець, телефон
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55 • Мета
 • ТРИВАЛІСТЬ тренінгу - 3 дні
 • КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ
 • ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 3 дні
 • ПІДГОТОВКА ВНУТРІШНІХ ТРЕНЕРІВ З ПРОДАЖУ НОВИХ ПОСЛУГ (ПРОДУКТІВ)
 • Сергієнко 274-08-73
 • Апаратні і програмні засоби для забезпечення дистанційного навчання