Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект плану-графіка

Проект плану-графіка
Сторінка9/55
Дата конвертації10.03.2017
Розмір5.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   55

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Інженери, електромеханіки, які займаються технічною експлуатацією сільської телефонної мережі

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ


Знання принципів побудови ЦСП

Мета

Вивчення принципів побудови УОРП та транскодерів з АДІКМ, призначення, складу, технічних характеристик і особливостей технічного обслуговування апаратури. Вивчення симетричних технологій xDSL, призначення, складу, технічних характеристик та особливостей технічного обслуговування модемів різних модифікацій на мережах сільських адміністративних районів

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Призначення, склад обладнання та його порівняльні характеристики, перспективи впровадження і використання на місцевих мережах зв’язку

▪ Взаємодія з АТС

Робота обладнання

▪ Технічні дані каналів ТЧ та сигнальних каналів

▪ Параметри та структура первинного цифрового групового сигналу

▪ Параметри первинного мережевого з’єднання

▪ Монтаж обладнання та порядок роботи

▪ Побудова транскодерів, їх призначення, структура, принцип роботи

▪ Кодування методом АДІКМ

▪ Передавання службових сигналів

▪ Конструкція, монтаж, експлуатація, обслуговування, вимірювання основних характеристик обладнання, його якісні показники

▪ Особливості роботи та побудови обладнання технологій DSL

▪ Способи кодування цифрових сигналів, що застосовуються при DSL

▪ Спектри DSL-сигналів

▪ Організація лінійного тракту з використанням обладнання МЕГАТРАНС та Watson

▪ Побудова лінійних регенераторів обладнання МЕГАТРАНС та Watson

▪ Синхронізація обладнання DSL

▪ Обладнання дистанційного живлення регенераторів

▪ Обслуговування DSL-обладнання

▪ Контроль та вимірювання параметрів DSL-лінійного трактуТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні1.1.14
ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПЕРВИННИХ МУЛЬТИПЛЕКСОРІВ ОПМ-11, ОПМ-14, OГM-30, T-130

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ


Інженери, електромеханіки, які не мають досвіду обслуговування первинних мультиплексорів
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основ цифрової мікроелектроніки та принципів побудови ЦСП, навички роботи на ПКМета

Вивчення принципів побудови ЦСП першого рівня ПЦІ, призначення, складу, технічних характеристик та особливостей технічного обслуговування апаратури гнучкого мультиплексування з використанням ПК

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ


▪ Побудова первинних мультиплексорів різних поколінь та цикли передавання

▪ Мультиплексори з груповими та індивідуальними кодеками

▪ Гнучкі мультиплексори (Рек. ITU-T G.797)

▪ Цикл передавання з використанням процедури CRC (Рек. ITU-T G-704, G-706)

▪ Тактова та циклова синхронізація

▪ Лінійне кодування

▪ Скремблювання

▪ Основні відомості про канальні інтерфейси RS-232, V.35 та інші

▪ Обладнання та технічна експлуатація первинних мультиплексорів четвертого і п’ятого поколінь:

ОПМ-11, ОПМ-14, OГM-30, T-130

▪ Гнучкі первинні мультиплексори закордонних фірм

▪ Вимірювання параметрів якості первинних мультиплексорів (Рек. G.821, G.826, G.823)ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні1.1.15
ПОБУДОВА мережі СКС-7. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ обладнання СКС-7 ЦАТС EWSD та
SІ-2000 (змішаний курс)


КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які експлуатують системи сигналізації та обладнання ЦАТС EWSD і

SI-2000
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання загальних принципів побудови обладнання ЦАТС EWSD та SI-2000


Мета

Отримання знань з побудови систем сигналізації DSS1 та CКC-7, знань з декодування трейсів сигналізації DSS1 і CКC-7, взаємодії СКС-7 з іншими (аналоговими) системами сигналізації, знань технічних параметрів, конструкцій та вміння керувати вимірювальними пристроями: РА-20, ЕДТ-135, АСТС. Набуття практичних навичок тестування систем цифрової сигналізації DSS1 та CКC-7 на абонентській і міжстанційній ділянках телефонної мережіОсновні питання для вивчення

▪ Побудова мережі СКС-7 у ТМЗК, основні положення, структура та послуги СКС-7, підсистема

передавання повідомлень (MTP), функції ланцюжка даних сигналізації (рівень1), функції ланцюжка

сигналізації (рівень2), функції мережі сигналізації (рівень3), підсистеми користувачів (ISUP, SCCP,TCAP)

▪ Основні функції та характеристики інтерфейсів за протоколом LAPD ISDN

▪ Побудова обладнання SSNC (CCNC) станції EWSD, обладнання станції SI-2000

▪ Планування мережі сигналізації СКС-7, моделювання трафіка та його розрахунки

▪ Взаємодія СКС-7 з іншими різновидами систем сигналізації

▪ Контроль та вимірювання у мережі СКС-7

▪ Управління мережею сигналізації СКС-7

▪ Технічна експлуатація та обслуговування обладнання SSNC (CCNC) EWSD і SI-2000, аналіз та декодування трейсів CКC-7, DSS-1, тестування та формування бази даних у мережі СКС-7 на основі EWSD та SI-2000


Тривалість навчання

36 годин впродовж 3 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.1.16
ПОБУДОВА мережі СКС-7. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ обладнання СКС-7 ЦАТС 5ESS та
ЕАТС «Дніпро»


Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки, які експлуатують системи сигналізації і обладнання ЦАТС 5ESS, ЕАТС «Дніпро»Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання побудови обладнання РDН, SDН, ЦСК. Початкове знання англійської мови
МЕТА

Вивчення побудови та структурної системи сигналізації, алгоритмів роботи сучасних міжстанційних систем сигналізації комутованих мереж загального користування та набуття практичного досвіду технічного обслуговування системи СКС-7Основні питання для вивчення

▪ Планування мережі сигналізації СКС-7

▪ Моделювання трафіка та розрахунки навантаження мережі сигналізації

▪ Структура мережі СКС-7

▪ Підсистема передавання повідомлення (МТР)

▪ Підсистема користувача ІSUР, SССР, ТСАР, ОМАР

▪ Команди та коди управління мережею сигналізації

▪ Таймери МТР. Експлуатація та технічне обслуговування обладнання СКС-7 ЦАТС 5ESS

Структурна схема, склад, принципи побудови обладнання 5ESS та ЕАТС «Дніпро»

▪ Експлуатація та технічне обслуговування системи сигналізації СКС-7 ЕАТС «Дніпро»

▪ Тестування в мережі СКС-7, адміністрування бази даних мережі СКС-7

▪ Відмова та помилки в маршрутизації даних
Тривалість навчання - 2 тижні

1.1.17
ПОБУДОВА ЦИФРОВОЇ АБОНЕНТСЬКОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (DSS-1)


КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Керівники структурних підрозділів, інженери філій


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання побудови обладнання PDH, SDH


МЕТА

Вивчення побудови та структури системи сигналізації, алгоритмів роботи сучасних абонентських та міжстанційних систем сигналізації комутованих телефонних мереж, побудови обладнання, принципів роботи основних функціональних вузлів системи сигналізації, набуття практичного досвіду з питань технічного обслуговування системи абонентської сигналізації (DSS - 1)


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Системи сигналізації телефонної мережі загального користування України

Цифрові абонентські лінії

▪ Цифрова абонентська сигналізація (DSS-1)

▪ Фізичний рівень протоколу DSS-1 (рівень 1)

▪ Рівень ланки сигналізації LAPD (рівень 2)

▪ Мережевий рівень сигналізації DSS-1 (рівень 3)

▪ Протокол QSIG. Контроль та вимірювання DSS-1

▪ Взаємодія між DSS-1 та СКС-7
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні

1.1.18
Системи сигналізації телефонних мереж, рекомендовані МСЕ-Т та розроблені УНДІЗ


Категорії слухачів

Інженери, які експлуатують АТС, фахівці проектних груп філій


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання побудови та порядку установлення з'єднань у комутованих мережах


МЕТА

Огляд структури, складу сучасних комутованих телефонних мереж загального користування, їх взаємодії, вивчення типів систем сигналізації та способів передавання лінійних керуючих сигналів, архітектури, перспектив їх використання і етапів впровадження на телефонних мережах України


Основні питання для вивчення

▪ Типи систем сигналізації, призначення та основні вимоги до них

▪ Способи передавання лінійних сигналів та управління

▪ Міжнародні системи сигналізації №5 і типу R (у тому числі R2D)

▪ Абонентська сигналізація DSS-1, DSS-2

▪ Міжстанційна та міжнародна сигналізація SS7

▪ Взаємодія SS7 з іншими системами сигналізації

▪ Етапи впровадження DSS-1, DSS-2, SS7 в Україні


Тривалість навчання - 2 тижні
1.1.19

Взаємодія систем сигналізації, що використовуються на ТЕЛЕФОННИХ мережах України
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці, які обслуговують комутаційне обладнання з цифровою системою сигналізації


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Практичний досвід роботи на АТС з аналоговою системою сигналізації


МЕТА

Вивчення алгоритму взаємодії аналогових систем сигналізації з сигналізацією підсистеми ISUP CKC-7


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Відомості про аналогові системи сигналізації і підсистему передавання повідомлень МТР СКС-7

▪ Підсистема користувача ISUP CKC-7

▪ Алгоритми взаємодії аналогових систем сигналізації з сигналізацією підсистеми ISUP CKC-7(версія 2)


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
1.1.20

Система оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами

ВАТ „Укртелеком” (СОТУ ТМ)
КАТЕГОРIЇ СЛУХАЧІВ

Фахівці підрозділів СОТУ ТМ: регіональних центрів управління (РЦУ), вузлових пунктів управління (ВПУ), диспетчерських служб (ДС), груп оперативного управління (ГОУ)


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання загальних принципів побудови телекомунікаційних мереж та їх основних параметрів


Мета

Вивчення питань побудови та напрямків розвитку системи оперативно-технічного управління мережами зв’язку ВАТ „Укртелеком”


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Напрямки розвитку системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами

(СОТУ ТМ) ВАТ „Укртелеком”. Виконання задач ОТУ телекомунікаційними мережами

▪ Основні завдання та функції оперативно-диспетчерської служби (ОДС). Використання в СОТУ довідко-

во-аналітичної системи телекомунікаційних мереж (ДАС ТМ)

▪ Нормативно-технологічна документація СОТУ ВАТ „Укртелеком”

▪ Вимоги до оформлення заявок на проведення ремонтно-налагоджувальних робіт (РНР) в транспортній

телекомунікаційній мережі ВАТ „Укртелеком”

▪ Традиційні та нові перспективні послуги телефонної мережі загального користування (ТМЗК)

▪ Мережі доступу на телекомунікаційних мережах ВАТ „Укртелеком”

▪ Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційних СОТУ ТМ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 1 тиждень
1.1.21

Адміністрування та експлуатація мережі VPN на базі ADSL
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, які експлуатують обладнання цифрових абонентських ліній широкосмугового доступу


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Базові знання комп'ютерних мереж. Досвід роботи в мережі Інтернет. Знання принципів побудови абонентської ділянки МТМ та обладнання ЦСП


МЕТА

Вивчення складу і призначення мультисервісної мережі доступу ВАТ «Укртелеком»


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Призначення й склад обладнання мультисервісної мережі доступу ВАТ “Укртелеком”

▪ Основні функції та архітектура мультиплексорів DSLAM

▪ Особливості технологій ADSL, ADSL2, ADSL+

▪ Віртуальні приватні мережі: побудова безпечної корпоративної мережі, рекомендації щодо вибору VPN-продуктів

▪ Захист периметра корпоративної мережі від несанкціонованого доступу

▪ Захист внутрішніх компонентів корпоративної мережі

▪ Реалізація послуги на обладнанні ВАТ «Укртелеком»

▪ Взаємодія підрозділів ВАТ «Укртелеком» при підключенні та обслуговуванні клієнтів

Контроль якості послуги


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.1.22
ПОБУДОВА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ SDH


Категорії слухачів

Інженери філії ДПМ та її структурних підрозділів, які експлуатують обладнання мережі SDН


Кваліфікаційні вимоги до слухачів

Знання принципів побудови транспортної системи SDН


МЕТА

Вивчення призначення, побудови, основних функцій системи контролю та управління мережею СЦІ, набуття практичного досвіду


Основні питання для вивчення

▪ Концепція побудови автоматизованої системи управління мережами зв'язку України

▪ Обладнання транспортної системи SDН

▪ Системи управління елементами мережі й мережею SDН

▪ Організація мережі передавання даних

▪ Захист системи управління від несанкціонованого доступу

▪ Установлення конфігурації елемента мережі

▪ Управління крос-з'єднаннями та резервуванням трактів і секцій

▪ Тестування мультиплексорів

▪ Управління синхронізацією мультиплексорів

▪ Моніторинг аварійних повідомлень

▪ Перевірка й створення міжвузлових з'єднань і маршрутів передавання

▪ Моніторинг робочих характеристик тракту передавання
Тривалість навчання - 2 тижні

1.1.23

Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно-кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі (змішаний курс)


Категорії слухачів

Інженери, електромеханіки, які експлуатують обладнання ЛКС


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання загальних принципів побудови обладнання цифрових лінійних трактів (ЦЛТ) ІКМ-30/4, ІКМ-30С/4, ІКМ-120/4, ІКМ-120/5, ОВГ25, ОТГ35


Мета

Отримання знань з методів та методик вимірювання параметрів обладнання ЛКС, знань технічних параметрів, конструкцій та вміння керувати вимірювальними пристроями: ПКП-5, Р-5-10(13), ІЗКЛ15/30, РА-20, ЕДТ-135, RD-6000DSL, OT4-30, FOD1203C, FOD5418, OR2-2, E6000 Agilent. Набуття навичок вимірювання параметрів обладнання ЛКС ІКМ-30/4, ІКМ-30С/4, ІКМ-120/4, ІКМ-120/5, ОВГ25, ОТГ35


Основні питання для вивчення

▪ Побудова та технічні параметри ЦСП, побудова ЛКС, нормативні документи щодо вимірювань ЛКС і

лінійних трактів

▪ Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань, класифікація методів вимірювань, одиниці

фізичних величин

▪ Методи вимірювання параметрів обладнання ЛКС: вимірювання параметрів електричного кабелю,

визначення стану НРПС1-4, НРПК12-4, вимірювання параметрів блоку ОЛТ-14(11) за допомогою

УСО-01, ЕДТ-135, ИЗКЛ 15/30, ПКП-5, RD-6000DSL

▪ Методи вимірювання параметрів обладнання ЛКС: вимірювання параметрів оптичного кабелю (ОК) за

допомогою ONT15, OTЧ-30, Е6000

▪ Методи вимірювання параметрів ЦЛТ, техніка безпеки при вимірюваннях у робочому та вільному

трактах. Вимірювання параметрів ЦЛТ ІКМ-30С/4, вимірювання параметрів блоку ОЛТ-21

▪ Набуття практичних навичок тестування за допомогою EDT-135, RD-6000DSL, аналіз рефлектограм

електричного кабелю

▪ Набуття практичних навичок тестування за допомогою FOD1203C, FOD5418, OR2-2: вимірювання

оптичної потужності на передаванні та чутливості оптичного сигналу на прийманні мультиплексора

AM1 компанії LT, аналіз рефлектограм оптичного кабелю
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

36 годин впродовж 3 тижнів у дистанційному режимі через корпоративну мережу без відриву від виробництва та 36 годин (1 тиждень) з відривом від виробництва у філії ЦПО ВАТ «Укртелеком»


1.1.24

ВИМІРЮВАННЯ НА З’ЄДНУВАЛЬНИХ ЛІНІЯХ ДЛЯ МОДЕМІВ КОМУТОВАНОГО ДОСТУПУ ТА xDSL
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які займаються експлуатацією систем і каналів передавання даних, цифрових абонентських ліній ISDN, кабельних ліній, ущільнених за допомогою обладнання xDSL, та вводом його в експлуатацію


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання основних відомостей з побудови ЦСП, загальних вимог до кабелів зв’язку, навички роботи на ПК

та роботи з електронними вимірювальними приладами
МЕТА

Вивчення методів та технологічних прийомів вимірювань на лініях зв’язку з метою їх паспортизації, визначення можливості їх використання для модемів комутованого доступу та станційного обладнання ущільнення з використанням технологій xDSL. Вивчення можливостей та номенклатури сучасних вимірювальних приладів


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Основні визначення

▪ Фізична та ущільнена з’єднувальна лінія

▪ Спектри частот та швидкість передавання інформації

▪ Основні параметри фізичних з’єднувальних ліній, які впливають на якість передавання даних

Вимірювання постійним струмом, змінним струмом у смузі частот 0,3÷6,0 кГц; 20÷2020кГц

▪ Вимірювання імпульсним методом

▪ Вимірювання завад та зовнішніх впливів

▪ Первинний канал Е1. Структура каналу

▪ Основний цифровий канал 64 кбіт/сек

▪ Вимірювання фізичного, канального та мережевого рівнів

▪ Процедура CRC-4

▪ Вимірювання помилок біту, коду, синхрокомбінації, блоку

▪ Набуття навичок роботи з приладами: ПИТ-801, ПКП-5, ИРК-ПРО, RD-6000DSL, ПИТ-Е1, «ПОТОК», ТИС-Е1, EDST-20, HP-37717C


ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.1.25

МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ У ЦИФРОВІЙ МЕРЕЖІ ТА ПОШУК ПОШКОДЖЕНЬ НА ЛІНІЯХ ЗВ’ЯЗКУ З ОБЛАДНАННЯМ ІКМ ТА xDSL ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ

Інженери, електромеханіки, які займаються виявленням причин зниження якості та усуненням пошкоджень на лініях і обладнанні зв’язку


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Знання побудови мережі зв’язку САР, систем сигналізації, протоколів обміну сигнальною інформацією, лінійних кодів ІКМ та xDSL, структури цифрових потоків Е1-Е4, навички роботи на ПК та роботи з електронними вимірювальними приладами. Знання основних параметрів оптичних ліній зв’язку, нормативних документів з питань параметрів ліній зв’язку, вимог до якості передачі цифрової інформації, систем синхронізації


МЕТА

Вивчення методів і технологічних прийомів пошуку та усунення причин відмови або погіршення якості зв’язку


ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

▪ Параметри абонентських кабельних та оптичних ліній зв’язку

▪ Нормативні документи, що визначають вимоги до ліній зв’язку

▪ Вимірювання постійним струмом, змінним струмом у смузі частот 0,3÷2020кГц

▪ Вимірювання відстані до місця зниження опору ізоляції, місця обриву, короткого замикання, місця неоднорідності, місць підвищення перехідного впливу, місця пошкоджень, що зникають (погані контакти)

▪ Вимірювання імпульсним методом

▪ Вимірювання завад та зовнішніх впливів

▪ Вимірювання у цифрових потоках обладнання ІКМ

▪ Вимірювання помилок (біту, коду, блоку, синхрогрупи)

▪ Вимірювання фазового тремтіння

▪ Вимірювання тактової частоти цифрових потоків

▪ Визначення режиму синхронізації діючого обладнання, лінійного коду цифрового потоку

▪ Аналіз стану бітів “X” та “Y” потоку Е1

▪ Стресові вимірювання

▪ Основний цифровий канал 64 кбіт/сек

▪ Вимірювання у цифрових потоках обладнання xDSL

▪ Використання засобів діагностики та вмонтованих приладів

▪ Вимірювання протоколів обміну сигнальною інформацією за допомогою приладу АСТС

▪ Вимірювання на оптичних лініях зв’язку

▪ Вимірювання відстані до місця пошкодження на оптичних лініях зв’язку

▪ Довгострокові вимірювання

▪ Аналіз і розрахунки результатів вимірювань

▪ Набуття навичок роботи з приладами: ПИТ-801, ПКП-5, ИРК-ПРО, RD-6000DSL, Р5-10, Р5-13, ПИТ-Е1, «ПОТОК», ТИС-Е1, EDST-20, HP-37717C, HST-3000, E-6000, “Рhotom”
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
1.1.26

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ У СФЕРІ ПОШИРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ
КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ

Керівники лабораторій (груп) вимірювань та випробувань. Фахівці лабораторій (груп) вимірювань та випробувань, які виконують вимірювання та випробування у сфері поширення державного метрологічного нагляду1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   55  • ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
  • ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ - 2 тижні
  • КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ
  • ПОБУДОВА мережі СКС-7. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ обладнання СКС-7 ЦАТС 5ESS та
  • Кваліфікаційні вимоги до слухачів
  • ПОБУДОВА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ SDH
  • Експлуатаційні вимірювання параметрів обладнання лінійно-кабельних споруд (ЛКС) місцевої мережі