Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2010 році Київ 2011

Проект Звіту про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2010 році Київ 2011
Сторінка1/9
Дата конвертації24.05.2017
Розмір1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Проект Звіту про діяльність

Національної комісії регулювання

електроенергетики України

у 2010 році

Київ - 2011


1.

Вступ

2.

Основні досягнення у розвитку ринків газу та електроенергії
2.1

Ринок електроенергії
2.2

Ринок газу

3.

Регулювання та функціонування ринку електроенергії
3.1

Питання регулювання3.1.1

Законодавчо-правова база


3.1.1.1

Повноваження регулюючого органу


3.1.1.2

Ліцензування господарської діяльності


3.1.1.3

Захист прав споживачів


3.1.1.4

Удосконалення нормативно-правової бази3.1.2

Цінова та тарифна політика


3.1.2.1

Установлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючиим підприємствами


3.1.2.2

Установлення та регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за ціновими заявками


3.1.2.3

Тарифи на передачу магістральними мережами


3.1.2.4

Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної енергії


3.1.2.5

Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики


3.1.2.6

Інвестиції в електроенергетиці


3.1.2.7
Пріоритети та основні завдання на наступний регуляторний період
3.2

Питання конкуренції3.2.1

Опис оптового ринку


3.2.1.1

Структура сектору генерації


3.2.1.2

Робота конкурентного сектору


3.2.1.3

Реформування Оптового ринку електричної енергії


3.2.1.4

Співробітництво з міжнародними організаціями та стан реалізації євроінтеграційних завдань в електроенергетиці3.2.2

Опис роздрібного ринку


3.2.2.1

Структура ринку постачання електроенергії


3.2.2.2

Регулювання взаємовідносин суб’єктів роздрібного ринку електричної енергії


3.2.2.3

Зміна постачальника


3.2.2.4

Скарги споживачів та вивчення ситуації3.2.3

Моніторинг та заходи з запобігання зловживанням домінуючим положенням


3.2.3.1

Розрахунки на Оптовому ринку електричну енергію з енергопостачальними компаніями


3.2.3.2

Розрахунки споживачів з енергопостачальними компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію у 2010 році3.2.3.3

Контроль за виконанням ліцензійних умов та правил здійснення господарської діяльності


3.2.3.4

Розвиток конкурентних відносин на ринку електроенергії

4.

Регулювання та функціонування ринку природного газу
4.1

Питання регулювання4.1.1

Законодавчо-правова база


4.1.1.1

Повноваження органу


4.1.1.2

Ліцензування господарської діяльності


4.1.1.3

Захист прав споживачів


4.1.1.4

Удосконалення нормативно-правової бази4.1.2

Цінова та тарифна політика


4.1.2.1

Методологія розрахунку тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу


4.1.2.2

Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами


4.1.2.3

Тарифи на транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами


4.1.2.4

Ціни на природний газ для потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» та релігійних організацій


4.1.2.5

Ціни на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток


4.1.2.6

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго


4.1.2.7

Граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання


4.1.2.8

Ціни на природний газ для релігійних організацій


4.1.2.9

Пріоритети та основні завдання на наступний регуляторний період
4.2

Питання конкуренції4.2.1

Опис ринку природного газу


4.2.1.1

Структура власності


4.2.1.2

Газовидобуваня


4.2.1.3

Транспортування природного газу


4.2.1.4

Постачання природного газу


4.2.1.5

Споживачі природного газу


4.2.1.6

Співробітництво з міжнародними організаціями та стан реалізації євроінтеграційних завдань в нафтогазовому комплексі4.2.2

Моніторинг та заходи з запобігання зловживанням домінуючим положенням


4.2.2.1

Стан розрахунків за природний газ кінцевими споживачами (населення, бюджет, теплокомуненерго, промисловість) у поточному році


4.2.2.2

Стан розрахунків ліцензіатів (розподіл, постачання) з власниками природного газу у поточному році


4.2.2.3

Алгоритм розподілу коштів


4.2.2.4

Контроль за виконанням ліцензійних умов та правил здійснення господарської діяльності

5.

Надійність постачання
5.1

Електроенергія5.1.1

Наявна генеруюча потужність та піковий попит у 2010 році5.1.2

Конецепція розвитку елктрогенеруючих потужностей на 2010-2014 роки5.1.3

Якість послуг з постачання електроенергії
5.2

Газ5.2.1

Споживання природного газу у 2010 році5.2.2

Внутрішній видобуток природного газу у 2010 році


6.

Діяльність щодо виконання функцій державного регулювання у сфері теплопостачання централізованого водопостачання та водовідведення
6.1

Питання регулювання6.1.1

Повноваження органу6.1.2

Ліцензування господарської діяльності6.1.3

Удосконалення нормативно-правової бази


1. Вступ

Національна комісія регулювання електроенергетики України як незалежний орган державного регулювання господарської діяльності природних монополій в електроенергетиці і на суміжних ринках паливно-енергетичного комплексу розпочала свою діяльність з грудня 1994 року.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Електроенергетика - базова галузь економіки України. Вона одна з найстарших у країні. Виробництво електроенергії ґрунтується на спалюванні вугілля, мазуту, природного газу, використанні атомної енергії, енергії води та Сонця.
Монопо́лія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.

Необхідність упровадження державного регулювання в енергетичній галузі обумовлена послідовним переходом економіки країни на ринкові відносини, що потребувало запровадження корінних та якісних змін в енергетиці країни.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

В основу розробки та поетапного запровадження НКРЕ нормативно-правової бази державного регулювання діяльності природних монополій покладено ринкові принципи та механізми формування цін і тарифів на виробництво, передачу та постачання електроенергії, транспортування та постачання природного газу для забезпечення ефективного функціонування енергетичних компаній галузі з урахуванням реального паритету цін в економіці країни.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

НКРЕ розроблено та запроваджено об'єктивну та прозору систему ліцензування монопольних та конкурентних видів діяльності на суміжних ринках як одну із важливіших складових системи державного регулювання в енергетиці.

Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі та на суміжних ринках НКРЕ України здійснює шляхом:

проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій із виробництва, передачі та постачання електроенергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використання нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, зберігання, транспортування, розподілу і постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

участі в регулюванні платіжно-розрахункових відносин Оптового ринку електричної енергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

здійснення контролю за виконанням умов ліцензійної діяльності та розгляду справ про їх порушення.

З урахуванням світового досвіду та за безпосередньою участю НКРЕ в 1996 році був створений та розпочав діяльність Оптовий ринок електроенергії, розроблено і введено в дію ряд нормативних документів щодо організації купівлі-продажу та постачання електричної енергії, запровадження основ конкуренції між виробниками, а також між постачальниками електричної енергії.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
У період становлення ринкових відносин з метою мінімізації негативного впливу на реформування економіки держави та формування конкурентного ринку електричної енергії в законодавчому порядку було припинено небанківські форми розрахунків за спожиті енергоносії.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

НКРЕ проводить цілеспрямовану активну діяльність щодо подальшого реформування Оптового ринку електроенергії з поетапним переходом до контрактів та балансуючого ринку.

Одночасно здійснюються заходи щодо створення та становлення ринку природного газу України.

Пріоритетним напрямом діяльності НКРЕ у сфері міжнародного співробітництва є безпосередня участь у реалізації Плану дій Україна – ЄС, співробітництво у сфері енергетики щодо інтеграції ринків електроенергії та природного газу до Європейського енергетичного ринку та створення відповідних умов для залучення інвестицій у розвиток енергетики України.2. Основні досягнення у розвитку ринків газу та електроенергії

2. Основні показники розвитку ринків газу й електроенергії

2.1. Ринок електроенергії

У період з 1994 по 2010 рік електроенергетика як галузь, що одна з перших здійснила реформування інфраструктури, зазнала суттєвого розвитку. За цей час сектор був реструктурований у “конкурентний” ринок виробництва, регульованої передачі та розподілу електроенергії та “квазі-конкурентного” постачання.

На сьогодні сектор виробництва електроенергії представлений тепловими, атомними та гідрогенеруючими компаніями, а також місцевими ТЕЦ.

Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.
П’ять теплових генеруючих компаній – Донбасенерго, Дніпроенерго, Центренерго, Західенерго та Східенерго- забезпечують 30 ГВт встановленої потужності (58%). Гідрогенеруюча компанія Укргідроенерго має 11 станцій потужністю 4.7 ГВт (9%). На п’ять атомних станцій Енергоатому (у минулому – Держкоматом) припадає 13,8 ГВт (26,5%). 3 вітростанції виробляють мінімальний рівень електроенергії.

Оператор передавальної системи (ОПС) Укренерго володіє та оперує Національним диспетчерським центром (НДЦ), високовольтною мережею (майже 70 353 км ліній електропередач напругою понад 220 кВ). Оператор ринку (ОР) Державне підприємство “Енергоринок” (ДП ОРЕ) було відокремлене від ОПС у 2000 році і діє на ринку як єдиний покупець та продавець.

А́томна електроста́нція (АЕС) - електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється в електричну. Генератором енергії на АЕС є атомний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетвориться в електроенергію.
Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Підприємство також здійснює розробку заданого графіку навантаження на наступну добу та фінансові розрахунки за платежами під наглядом НКРЕ.

Сектор розподілу та постачання електроенергії представлений 37 Обленерго, що здійснюють діяльність з гарантованого постачання електроенергії. Вони володіють мережами напругою від 110 кВ до 0,4 кВ і можуть мати незначні генеруючі потужності, здебільшого, ТЕЦ або маленькі гідростанції. На ринку працюють також незалежні постачальники (трейдери), які продають електроенергію за нерегульованими тарифами крупним споживачам. Щодо непромислових споживачів та населення, то їм постачання на закріпленій території забезпечується Обленерго.

За розпорядженням Уряду України у 2004 році була заснована консолідована холдингова компанія Енергетична компанія України (НАК «ЕКУ»), яка об’єднала у холдингову структуру всі державні генеруючі компанії та всі державні Обленерго.

Хо́лдингова компа́нія (від англ. holding company) - юридична особа, що є власниками інших юридичних осіб або здійснює контроль над такими юридичними особами як пов'язана особа. Зазвичай це публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.
Вона представляє, відповідно, 45% встановленої потужності, 53% обсягу продажів на ОРЕ та на 68% забезпечує ринок розподілу та постачання електроенергії.2.2. Ринок газу

Сьогодні частина нафти й газу в загальному балансі використання первинних енергоресурсів України становить 61 %. Пріоритетним енергоресурсом є природний газ, частина якого в енергобалансі за останні роки складає 41-43 %.

Україна належить до країн з дефіцитом власних природних вуглеводневих ресурсів, задовольняючи потребу в газі коштом власного видобутку на 20-25 %, у нафті — на 10-12 %.

1991 році споживання природного газу становило 118,1 млрд. куб. метрів і країна посідала 3 місце в світі щодо рівня споживання газу, поступаючись тільки США й Росії. За останні 10 років використання природного газу в Україні зменшилося на понад третину, і 2001 р. склало 70,5 млрд. куб. метрів. Споживання нафти й нафтопродуктів в Україні за останні роки стабілізувалося на рівні 12-14 млн. тонн на рік.

Навесні 1998 року утворено Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України», як вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, розвідувального та експлуатаційного буріння, видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу, постачання природного та скрапленого газу споживачам. Її дочірні компанії: «Газ України», ДК «Укргазвидобування», «Укртрансгаз». Операторами з транспортуванням природного газу є Дочірня компанія "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (створена у 1998 році) та Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (створене у 1978 році). Понад 97 % нафти й газу в Україні видобувають підприємства Компанії. 100 % статутного фонду НАК «Нафтогазу України» належить державі в особі Кабінету Міністрів України.

Зріджений природний газ, також Скраплений природний газ (рос. сжиженный природный газ; англ. LNG (liquefied natural gas); нім. verflüssigtes Erdgas) - природний вуглеводневий газ, який за нормальних температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані, але за дуже низької температури переходить у рідинний стан, що полегшує його зберігання і перевезення.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Державне акціонерне товариство - це акціонерне товариство,утворене у процесі перетворення державного підприємства, 100 відсотків акцій якого належать державі.( Стаття 11 ЗУ Про управління об'єктами державної власності)
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Стратегічними цілями Компанії залишаються посилення вертикальної інтеграції з виходом на роздрібний ринок нафтопродуктів та в нафтохімічну промисловість; закріплення позицій головного транзитера російського газу до європейських країн, створення диверсифікованої ресурсної бази за межами України.

Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
*

Сектор розподілу та постачання природного представлений 49 Облгазами, що здійснюють діяльність з гарантованого постачання природного газу. На ринку працюють також незалежні постачальники (трейдери), які можуть постачати природний газ за нерегульованими тарифами споживачам, крім населення.

*Інформація з офіційного сайту НАК «Нафтогаз України» http://www.naftogaz.com/www/2/nakweb.nsf/0/58E4CCCAB6F7817BC22570D800352CC0?OpenDocument&Expand=43.Регулювання та функціонування ринку електроенергії

3.1 Питання регулювання

3.1.1 Законодавчо-правова база

3.1.1.1 Повноваження регулюючого органу

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є державним колегіальним органом, що здійснює регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. НКРЕ утворена Указом Президента України від 8 грудня 1994 року № 738 з метою забезпечення ефективного функціонування енергетичної галузі країни.

Колегіальність - принцип управління, при якому керівництво здійснюється не однією особою, а колегією, групою осіб, що володіють рівними правами при вирішенні питань. У широкому сенсі - форма прийняття рішень, в якій враховується колективна думка, використовується метод громадського обговорення.
Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.

У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України, законами України “Про природні монополії”, “Про електроенергетику”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про нафту і газ”, “Про теплопостачання”, “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”, „Про засади функціонування ринку природного газу” та іншими нормативно-правовими актами.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань, визначених Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14 березня 1995 року № 213/95 (у редакції Указу Президента України від 21 квітня 1998 року № 335/98), зокрема:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування Оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів;

забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів і послуг;

захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти та нафтопродуктів;

розроблення і затвердження правил користування електричною енергією та газом;

координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків енергоносіїв;

видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (Ліцензійними умовами), на передачу та постачання електричної енергії, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (Ліцензійними умовами), постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

інші завдання, визначені законодавчими та нормативними актами.

Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року № 1167/2000 “Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України” НКРЕ визначена центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України.

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.
Цим Указом на НКРЕ покладені завдання щодо співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до компетенції Комісії, участь у підготовці міжнародних договорів України та здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань природних монополій і суміжних ринків.

Крім того, на виконання Закону України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.
Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.
Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2010 № 760 «Деякі питання державного регулювання ринку комунальних послуг» до закінчення процесу формування Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України Національна комісія регулювання електроенергетики України виконує функції державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, у тому числі розроблення і впровадження порядків (методик) формування тарифів та встановлення тарифів суб’єктам господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕ.

До складу Комісії входять Голова і шість членів Комісії, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Діяльність НКРЕ забезпечує центральний апарат та її територіальні підрозділи, що діють у Автономній Республіці Крим та в усіх областях України. З 01.09.

Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).
2010 гранична чисельність працівників Комісії становить 432 працівників.Каталог: upload -> files
files -> Інформація для пасажирів Costa Cruises Зміст бронювання огляд круїзної компанії
files -> Правила експлуатації та інформаційної безпеки системи «Інтернет-банкінг» Diamantpay business
files -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. J. 61. 00-2016
files -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8414. F. 42. 11-2016
files -> Перелік обладнання yeas
files -> Н. В. Базелюк // Наука І освіта. 2012. № С. 13-16. Бібліогр.: 15 назв. Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України Національної бібліот
files -> Звіт щодо соціально-економічного та культурного розвитку Крижопільського району за 2014 рік в цілому галузі економіки працювали стабільно І прогнозовано
  1   2   3   4   5   6   7   8   9