Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрофілактика комп’ютерної залежності

Скачати 44.02 Kb.

Профілактика комп’ютерної залежності
Скачати 44.02 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір44.02 Kb.

Профілактика компютерної залежності.

І. На сьогоднішній день проблема взаємодії людини і комп’ютера є однією з актуальних. Компютер виконує широкий діапазон завдань: програвання музики і радіо, перегляд кінофільмів і телевізійних каналів, фіксація тестових наробітків, виконання функцій телефону, калькулятора і т. д.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Кінофі́льм, також фільм, кіно, кінострічка - аудіовізуальний твір кінематографії, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та який є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників.
Телеканал // Великий тлумачний словник сучасної української мови. - 5-те вид. - К. ; Ірпінь : Перун, 2005. - ISBN 966-569-013-2.
Таким чином перед дитиною, підлітком розкривається новий світ незліченної кількості можливостей і інтересів, який «відключає» його від справжнього світу, «перемикаючи на себе». Але поряд з позитивними моментами при взаємодії підлітка з комп’ютером виникають проблеми, пов’язані, насамперед, з психологічним перенавантаженням.
Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Психологія Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Термін «комп’ютерна залежність» з’явився у 1990 році Психологи класифікують, як емоційна «наркоманія» . Психологи класифікують цю шкідливу звичку як різновид емоційної залежності, спричиненої технічними засобами.

Для залежного підлітка стає важливим не результат гри, а її процес, у якому він втрачає контроль над часом. Головний зміст «комп’ютерної залежності» полягає в тому, що комп’ютер починає керувати людиною. Під ігровою комп’ютерною залежністю розуміється хворобливе захоплення ролевими комп’ютерними іграми, у яких граючий приймає на себе роль віртуального персонажу й живе його життям, відчуваючи себе в реальності дискомфортно.

Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Персона́ж (фр. personnage, від лат. persona - маска, роль, особа) - діюча особа, істота художнього (мистецького) твору: міфу , книги, образотворчого мистецтва, спектаклю, кінофільму, гри тощо.
Факти свідчать, що більшість, що більшість 16 – 18 літніх юнаків, які мають доступ до Інтернету та грають у он лайн ігри, місяцями , а то й роками не виходять з дому. Один хлопець звернувся до психіатрів з проханням надати йому інвалідність агорафобію ( страх перед відкритим простором.

Підлітковий вік – це період формування цінностей, розширення соціальних контактів, а залежна дитина обмежує своє коло спілкування комп’ютером. В результаті цього в таких дітей спостерігається відсутність життєвого досвіду, виникають труднощі в соціальній адаптації, бідність емоційної сфери, погіршення зору, підвищена втома, звуження кола інтересів, прагнення створити особистий світ, втеча від реальності.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Інвалі́дність - соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.
Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
Психіатрія - наука, галузь медицини, що вивчає причини виникнення, прояви, перебіг, методи запобігання і лікування психічних хвороб. Як самостійна галузь, психіатрія відокремилася лише у 18 столітті.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.
Замість подолання труднощів, дитина поринає у комп’ютерну гру. Там у грі, їй добре, вона сильна, смілива, успішна. Але час, проведений за грою, не робить її сильною в реальному світі, тому повертаючись із віртуального світу в реальний, вона відчуває дискомфорт, слабкість і беззахисність. І тому дитина повертається туди, де вона – переможець.

Головною причиною виникнення комп’ютерної залежності у дітей психологи вважають недостатнє спілкування і взаєморозуміння з батьками, однолітками і значущими людьми. Більше схильні до комп’ютерної залежності діти, чиї батьки працюють за кордоном, часто бувають у відрядженнях, а також діти успішних бізнесменів.

Відря́дження - поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, установи, організації для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Тобто цю схильність мають діти, батьки яких через надмірну трудову зайнятість не можуть приділити їм достатньої уваги, а часто намагаються якось матеріально компенсувати свою відсутність.
За́йнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
Але, як відомо, спілкування з батьками для дитини не можуть замінити ні дорогі іграшки, ні речі, які купують їм батьки на знак відшкодування дефіциту уваги. Отже комп’ютер спочатку компенсує спілкування з батьками , а потім вони стають «незначущими» в житті підлітка. За результатами спостережень виявлено, що у більшості випадків залежними стають діти з неадекватною самооцінкою ( заниженою або завищеною). Часто таким дітям важко спілкуватися з однолітками. Дитині набридає доводити одноліткам, якою вона є насправді, і вона поринає у віртуальний комп’ютерний світ, де отримує можливість реалізуватися зі всіма своїми вадами, комплексами і амбіціями. Комп’ютерна залежність дитини обумовлена і схильністю до інших видів залежності батьків дитини (алкогольної, наркотичної, тютюнової, залежності від азартних ігор), що може передаватися на генетичному рівні.
Віртуа́льність (від лат. virtus - потенційний, можливий) - вигаданий, уявний (можливо, для деяких певних цілей) об'єкт, суб'єкт, категорія, ставлення, дія тощо, не присутній в цей час в реальному світі, а створений лише грою уяви людської думки (також див. Фантазія)
Нарко́тик (від грец. narkoticos - той, що призводить до заціпеніння, одурманюючий) - субстанції природних чи штучних речовин, здатні викликати і фізичну залежність, внаслідок заміщення однієї з речовин-учасників природного метаболізму, і - психічну.
Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.
Гене́тика (грец. γεννώ - породжувати) - це наука про спадковість і мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію спадкового матеріалу; розділ біології. Через універсальність генетичного коду генетика лежить в основі вивчення всіх форм життя від вірусів до людини.Психологи виділяють такі стадії залежності:

 • Стадія легкого захоплення

 • Стадія захоплення

 • Стадія залежності

Фахівці рекомендують батькам використовувати наступні стратегії для профілактики розвитку комп’ютерної залежності:

 1. Показувати особистий позитивний приклад. Важливо, щоб слово не розходилося із справою. І якщо батько дозволяє синові грати за комп’ютером не більше години в день, то і сам не повинен грати по три – чотири години.

 2. Обмежити час роботи за комп’ютером, пояснивши, що комп’ютер – не право, а привілей, тому спілкування з ним підлягає контролю з боку батьків. Різко забороняти працювати на комп’ютері не можна.
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  Якщо дитина схильна до комп’ютерної залежності, він може проводити за комп’ютером дві години в буденний день і три - у вихідний.

 3. Запропонувати інші можливості проведення справи. Бажано, щоб в списку були спільні заняття( походи в кіно, на природу)

 4. Звертати увагу на ігри, в які діти грають, оскільки деякі з них можуть стати причиною безсоння, дратівливості, агресії.

 5. Обговорюйте ігри разом з дитиною. Віддавайте перевагу розвиваючим іграм

 6. У випадку, коли батьки самостійно не можуть справитися з проблемою, звертайтеся до психологів в спеціальні центри.


ІІ. Перші ознаки комп’ютерної залежності дитини.

ІІІ. Профілактика комп’ютерної залежності у дітей.

ІV. Поради для батьків.
Основні шкідливі чинники, що діють на людину за комп’ютером:

 • Сидяче положення протягом тривалого часу

 • Електромагнітне випромінювання

 • Перевантаження суглобів кисті

 • Підвищене навантаження на зір

 • Стреси, що виникають у зв’язку з специфікою застосування комп’ютерів


Тест для батьків

«Ознаки комп’ютерної залежності в дитини»

 1. Щодня грає на комп’ютері

 2. Після початку гри втрачає відчуття часу

 3. Не бажає залишити гру незакінченою

 4. Їсть перед комп’ютером

 5. Не визнає, що дуже багато часу проводить за грою на комп’ютері

 6. Ви докоряєте дитині за те, що вона багато часу проводить за грою на комп’ютері

 7. Не закінчує гру, якщо досягає рівня складності, іде далі

 8. Порівнює результати зі старими і пишається цим. Повідомляє про це всім

 9. Грає замість виконання домашніх завдань

 10. Як тільки дорослі залишають дім, дитина біжить до комп’ютера і з почуттям полегшення починає грати.

Якщо ви позитивно відповіли на 5 запитань з 10, то можете бути впевненні в тому, що ваша дитина потрапила в залежність від комп’ютерних ігор.
IV. Аналіз анкети, яка була проведена учням.


Скачати 44.02 Kb.

 • Психологи виділяють такі стадії залежності
 • ІІ. Перші ознаки комп’ютерної залежності дитини. ІІІ. Профілактика комп’ютерної залежності у дітей. ІV. Поради для батьків.
 • IV . Аналіз анкети, яка була проведена учням.