Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрофіль освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 181 "харчові технології"

Скачати 100.62 Kb.

Профіль освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 181 "харчові технології"
Скачати 100.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір100.62 Kb.
  1   2


ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 181 "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"Освітній ступінь

Бакалавр


Галузь знань

18 "Виробництво та технології"Спеціальність

181 – «Харчові технології»Кваліфікація

Бакалавр з харчових технологій

Спеціалізації:

Технології зберігання і переробки зерна

Технології жирів та жирозамінників

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

Технології харчування

Технологічнаекспертиза та безпекахарчовоїпродукції

Обсяг програми

  • на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС,

  • на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС.
    Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримання життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з довкілля, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
    Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.


Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Для здобуттяступеня бакалавра наосновіступенямолодшого бакалавра ВНЗ має право скорочуватиобсягосвітньоїпрограми.Вищий навчальний заклад

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. ГжицькогоОрганізація, що здійснює акредитацію

Акредитаційна комісія УкраїниПеріод акредитації

Сертифікат серії НД - ІІ № 1479624 дійсний до 1 липня 2026 р.Рівень програми

6 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК).

Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.
Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Нормативно-правовий документ, прийнятий в Україні в 2011.

6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQFLLL).

Безпере́рвне навчання (англ. Lifelong learning) - комплекс державних, приватних і громадських освітніх закладів, які забезпечують організаційну і змістовну єдність і спадкоємний зв'язок всіх ланок освіти, що забезпечують прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя.

Перший цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQEHEA )Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень


А

Мета освітньої програми
формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності підприємств харчової промисловості і ресторанного господарства та вирішення практичних завдань із забезпечення якості харчових продуктів.
Забезпе́чення я́кості (англ.
Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.
Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Харчова промисловість Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.


В

Характеристика програми

1

Предметнаобласть, напрям

Виробництво та технології

2

Фокус програми
технологічні процеси і харчові продукти.
3

Орієнтація

програми

Комплекстехнологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств, методи і методики контролю якості та безпеки харчових продуктів, методи планування і розрахунку потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових), розроблення плану діяльності підприємств харчової промисловості і ресторанного господарства.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.


4

Особливості

програми

основні поняття і принципи проектування та функціонування підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства, організація та контролювання відповідного рівня якості та безпечності харчових продуктів, технологічних процесів їх виробництва, принципи розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій, правила застосування чинної законодавчо-нормативної бази  та система аналізу маркетингової діяльності у виробничих умовах.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Маркетинг Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.


  1   2


Скачати 100.62 Kb.

  • Бакалавр з харчових технологій Спеціалізації
  • Національної рамки кваліфікацій