Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограм а економічного І соціального розвитку області на 017 рік зміст зміст вступ 3

Програм а економічного І соціального розвитку області на 017 рік зміст зміст вступ 3
Сторінка1/18
Дата конвертації21.05.2017
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


П Р О Г Р А М А
економічного і соціального
розвитку області
на 2017 рік

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

Вступ 3

1. Оцінка економічного і соціального розвитку у 2016 році та проблеми, що його стримують 5

3. Забезпечення макроекономічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності економіки регіон 13

3.1. Податково-бюджетна політика 13

3.2. Розвиток підприємництва та удосконалення системи надання адміністративних послуг 13

3.3. Інвестиційна діяльність 15

3.4.

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Розвиток інфраструктури регіону 16


3.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика 20

3.6.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Енергозабезпечення та енергозбереження 21


3.7. Науково-технічний та інноваційний розвиток. Технічне регулювання 23

3.8. Зовнішньоекономічна діяльність 25

3.9.

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)

Управління об’єктами державної та комунальної власності 26


4. Реальний сектор економіки 26

4.1.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.

Промисловість 26


4.2. Аграрний комплекс 28

4.3. Транспорт і зв‘язок 29

4.4. Споживчий ринок. 30

5. Соціальна і гуманітарна сфери 31

5.1. Демографічна ситуація, підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика 31

5.2. Ринок праці 34

5.3. Система соціального захисту та соціального забезпечення населення 36

5.4.

Гендерна політика - утвердження партнерства статей (гендерів) у визначенні і реалізації політичних цілей, завдань і методів їх досягнення в діяльності політичних структур - держави, політичних партій, суспільно-політичних об'єднань.

Споживчий ринок - окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.

Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Охорона здоров’я 39


5.5. Освіта 41

5.6. Культура і туризм 42

5.7. Фізична культура і спорт 43

5.8. Розвиток інформаційного простору 45

5.9. Розвиток громадянського суспільства 46

6. Природокористування та безпека життєдіяльності людини 48

6.1. Використання природних ресурсів 48

6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека 49

Додаток 1.

Техногéнна безпéка у праві - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

Природокористува́ння (рос. природопользование, англ. natural resource management; нім. Naturbenutzung f) - сфера виробничої та наукової діяльності, вся сукупність засобів, які застосовує суспільство задля комплексного вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорони природного середовища та природних ресурсів з метою розвитку продуктивних сил, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. Сукупність усіх впливів людства на природу, яка включає заходи з її освоєння, перетворення і охорони.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

 
Заходи з реалізації Програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік.

Додаток 2. Основні показники економічного та соціального розвитку області.

Додаток 3. Перелік основних регіональних цільових програм, які будуть реалізовуватися в області у 2017 році.

Додаток 4. Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати за рахунок коштів обласного бюджету.

Додаток 5. Соціально-економічний розвиток адміністративних територій.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18  • 1. Оцінка економічного і соціального розвитку у 2016 році та проблеми, що його стримують 5
  • 3.2. Розвиток підприємництва та удосконалення системи надання адміністративних послуг
  • 3.5. Житлово-комунальне господарство
  • 3.7. Науково-технічний та інноваційний розвиток. Технічне регулювання 23 3.8. Зовнішньоекономічна діяльність 25
  • 4.2. Аграрний комплекс 28 4.3. Транспорт і зв‘язок 29 4.4. Споживчий ринок
  • 5.5. Освіта 41 5.6. Культура і туризм 42 5.7. Фізична культура
  • 6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека 49
  • Додаток 2.
  • Додаток 4.