Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма «Бізнес-аналітика»

Скачати 131.78 Kb.

Програма «Бізнес-аналітика»
Скачати 131.78 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір131.78 Kb.
ТипПрограма

Міжнародні проекти, в яких бере участь кафедра ІСimage01


Спільна українсько-французька програма під-готовки магістрів за фахом “Бізнес-інформатика” з університетом Ліон-2 ім. Люм’єра

Спільна магістерська програма подвійного диплому «Cтворення інноваційних підприємств» з університетом Монпельє (Франція)


Спільна словацько-українська програма «Бізнес-аналітика» та інформаційні системи у підприємництві»


Академічний центр компетенцій IBM “Розумна комерція”

в ХНЕУ

FABLAB «Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформах FabLab» (фінансується ЄС у межах програми ERASMUS+) http://fablab-erasmus.eu/Перший в Україні міжуніверситетський стартап центр, що створений в рамках європейського проекту TEMPUS SUCSID.

http://mastis.pro/

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • проектування, розробка та впровадження програмного забезпечення;

 • проведення техніко-економічного обґрунтування проектних рішень при створенні програмного забезпечення;

 • автоматизоване тестування програмного забезпечення та оцінювання ефективності його впровадження.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

 • розробка, впровадження та управління інформаційними системами та технологіями;

 • аналіз інформаційних проектів та управління бізнес-процесами;

 • проектування та проведення дослідницьких проектів в галузі інформаційних технологій з використанням сучасних підходів до комп’ютеризації економічних систем.

КОМПЮТЕРНІ НАУКИ

 • проектування комп’ютерних систем;

 • створення алгоритмічного та програмного забезпечення систем обробки інформації;

 • розробка комп’ютерних систем обробки та аналізу даних;

 • розробка високопродуктивних систем у віртуалізованому та хмарному середовищах.

КІБЕРБЕЗПЕКА

 • проектування та розробка систем, технологій і засобів кібербезпеки;

 • здійснення протидії несанкціонованому проникненню в ІТ системи і мережі;

 • прогнозування, виявлення та оцінювання стану інформаційної безпеки об’єктів і систем;

 • відновлення нормального функціонування ІТ систем і мереж після здійснення кібернападів, збоїв та відмов.На кафедрі працюють 6 професорів, докторів наук та 24 доценти, кандидати наук


Спеціальності кафедри інформаційних систем


КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМЄдині з України у спільному проекті «Планів гендерної рівності для науково-дослідних інститутів в області інформаційних технологій» (ERCIS).
Сертифікати наших студентів

 • Microsoft IT Academy

 • Microsoft Office 2010 GURU

 • Microsoft (МСР)

 • IBM

 • “Оверія-туризм «Введение в конфигурирование в системе» 1С: Предприятие 8

 • Управління бізнес-процесами (BPMN)

Студентами отримано більше 1000 професійних сертифікатів з 2008 р.
Співпраця з ІТ-бізнесом (більше 35 ІТ-компаній та 15 університетів )


Наші випускники мають якісну сучасну освіту! Вони є професіоналами в області інженерії програмного забезпечення, а також компютерних наук, інформаційних технологій та кібербезпеки!

Поєднання в процесі підготовки фахівців дисциплін комп’ютерного напрямків дає можливість нашим випускникам працювати в комп'ютерних підрозділах, лабораторіях, аналітичних відділах виробничих, фінансових, аналітичних організацій, у державних структурах управління усіх рівнів на посадах: • програміста;

 • фахівця з тестування;

 • адміністратора баз даних;

 • системного адміністратора;

 • менеджера проекту;

 • системного аналітика;

 • розробника програмного забезпечення;

 • аналітика комп'ютерних систем.Терміни прийому документів:

з 12 по 20 липня

Строки проведення вступних іспитів з 25 по 30 липня 2018року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників:

за державним замовленням

до 7 серпня 2018року;

за кошти фізичних та юридичних осіб 12 серпня та 30 вересня 2018 року.

Вступні екзамени:

українська мова та література;

математика;

іноземна мова або фізика.


Увага! Привабливі умови вступу для випускників технікумів та коледжів

Випускники технікумів та коледжів, які отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) за спеціальностями, спорідненими для “Комп'ютерні науки та інформаційні технології” або “Інженерія програмного забезпечення”, вступають до університету на навчання за скороченою програмою за результатами співбесіди за фахом. Співбесіда проводиться в комп’ютерних класах університету.Терміни прийому документів: з 12 по 20 липня

Строки проведення співбесіди:

березень – травень 2018р.


Наша адреса:

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНО

ІНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ

СИСТЕМ

61166 Україна, м.Харків, пр.Науки, 9а,

головний корп., 4 поверх, кімн. 412;

тел. 8 (057) 702-18-31www.hneu.edu.ua,

www.ei.hneu.edu.ua

E-mail: kafis@hneu.edu.ua

Скачати 131.78 Kb.

 • ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
 • На кафедрі працюють 6 професорів, докторів наук та 24 доценти, кандидати наук Спеціальності кафедри інформаційних систем
 • К А Ф Е Д Р А І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Х С И С ТЕ М
 • С е р т и ф і к а т и наших с т у д е н т і в
 • С т у д е н т а м и отримано б і л ь ш е 1000 професійних сертифікатів з
 • Наші випускники мають якісну сучасну о с в і т у ! Вони є професіоналами в області і
 • Увага ! Привабливі умови вступу для вип у с к ни к і в технікумів та к о л е
 • Наша адреса: ФАКУЛЬТЕ Т ЕК О Н О М І ЧН О І Н Ф О Р М А Т
 • С И С Т Е М