Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

Скачати 258.73 Kb.

Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
Скачати 258.73 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2017
Розмір258.73 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

ПРОГРАМА


для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.

Впровадження інформаційних технологій в повсякденну практику охорони здоров'я веде за собою корінні зміни в організації праці багатьох медиків. Кожен етап розвитку системи охорони здоров'я та медицини пов'язаний з появою нових інтегрованих областей знань, які несуть в собі загальнонаукові основи: медична кібернетика, економіка, охорона здоров'я, менеджмент і маркетинг тощо.
12010102 “Сестринська справа”

Київ


2011

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
Укладачі:
Л.М. Діхтяренко  викладач вищої категорії Черкаського медичного коледжу;

І.Я. Губенко  директор Черкаського медичного коледжу, канд. мед. наук, заслужений лікар України, викладач вищої категорії, викладач-методист.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії математики та інформатики Черкаського медичного коледжу (протокол № 2 від 20 жовтня 2011 р.) та рекомендовано до затвердження опорною цикловою комісією ВМ(Ф)НЗ І—ІІІ рівнів акредитації МОЗ України (протокол №1 від 26 жовтня 2011 р.).
Рецензенти:
Г.М. Аветисян викладач І категорії, викладач основ медичної інформатики Ялтинського медичного коледжу;

А.О. Гаєвський — викладач І категорії, викладач основ медичної інформатики Чемеровецького медичного коледжу.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Швидкий розвиток інформаційних технологій у медицині зумовлює необхідність підвищити рівень комп’ютерної грамотності майбутніх фахівців.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Актуальність вивчення дисципліни відображають ті інформаційні процеси, які реалізуються в системі охорони здоров’я, стають умовами прогресу галузі.
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
До пропонованої програми ввійшли найпоширеніші питання сучасних комп’ютерних технологій, пов’язані з медико-біологічними, клінічними та профілактичними проблемами. Знання з цих проблем необхідні в подальшій практичній діяльності фахівців.

Програма з дисципліни “Основи медичної інформатики” розкриває зміст основного курсу відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП), розрахованого на 81 год згідно з орієнтовними навчальними планами (2011 р).Дисципліна “Основи медичної інформатики” належить до тих навчальних дисциплін, які покликані забезпечувати фундаментальну підготовку медичних сестер.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Меди́чна сестра́ (медсестра́, також сестра-жалібниця) а також медичний брат (медбрат) - особа з середньою медичною освітою, котра працює у області сестринської справи, під керівництвом лікаря або фельдшера.
На вивчення дисципліни відведено 20 год лекцій, 28 год — практичних занять і 33 год самостійної роботи. Основні вимоги до кожного виду занять такі:

 • лекції — дати необхідні знання з теоретичних питань;

 • практичні заняття — набути практичні навички користування персональним комп’ютером у межах програми;

 • самостійна робота — одержати додаткові знання для засвоєння основного матеріалу.


мета дисципліни:

 • сформувати: практичні вміння і навички роботи з персональним комп’ютером і різноманітними прикладними програмами, які необхідні для ефективного використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі, науковій і професійній діяльності, для подальшого отримання необхідних знань;

 • засвоїти: основні положення медичної інформатики, принципи формалізації і алгоритмізації медичних завдань, методи статистичного оброблення медичної інформації, можливості використання ЕОМ у медицині (системи управління базами даних, комп’ютерні методи діагностики і прогнозування перебігу хвороби та лікування захворювань);
  Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).


 • навчитися: виконувати основні дії з файлами в різних операційних системах, формалізувати та складати алгоритми розв’язання професійних медичних завдань, працювати з медичними інформаційними системами і середовищами, створювати і вести бази даних медичної інформації, використовувати ЕОМ для статистичного оброблення медико-біологічної інформації, працювати в мережі Internet.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  1   2   3   4


Скачати 258.73 Kb.

 • ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Швидкий розвиток інформаційних технологій
 • м ета дисципліни: сформувати: практичні вміння і навички роботи з персональним комп’ютером і різноманітними прикладними програмами