Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма додаткового фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра І спеціаліста

Скачати 176.4 Kb.

Програма додаткового фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра І спеціаліста
Скачати 176.4 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір176.4 Kb.
ТипПрограма
  1   2


Харківська державна академія культури
Факультет соціальних комунікацій

Програма ДОДАТКОВОГО

фаховОГО комплексного ІСПИТУ
для здобуття ступеня магістра і спеціаліста

зі спеціальності 029. ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА,спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність

на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки


Розглянуто і затверджено

на засіданні Ради факультету

соціальних комунікацій

Протокол № 8 від 22.02.

Інформаці́йна дія́льність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави
2016

Харків – 2016

Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра і спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, складають фаховий комплексний іспит, який оцінюється за 12-бальною шкалою.

Фаховий комплексний іспит передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок за спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність».

  1. Технології обробки та збереження документів

Еволюція розвитку інформаційних технологій та сфери їх застосування в документно-інформаційній діяльності.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Комп’ютер як основний інструментальний засіб впровадження інформаційних технологій в інформаційні системи.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Технології збереження інформації. Технології обробки, відображення інформації та її технічні засоби. Основні поняття сучасних інформаційних технологій, що застосовуються в інформаційно-документаційній сфері.


  1. Автоматизація процесів підготовки текстових документів, програмні засоби

Основні можливості обробки текстової інформації на ПК.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Інтерфейс користувача текстового процесору MS Word та OO Writer. Поняття редагування та форматування текстового документу: відмінності. Правила набору, редагування та форматування текстового документа засобами MS Word та OO Writer. Застосування стилів. Створення автоматичного змісту та робота з покажчиками. Створення таблиць у текстовому документі. Виконання простих обчислень у таблицях засобами MS Word та OO Writer. Побудова та редагування діаграм у текстовому документі. Створення текстових документів за допомогою майстрів і шаблонів. Використання текстових полів. Ілюстрування документів графікою. Форматування розділів і колонок, вставка колонтитулів та друк документа.


  1. Автоматизація процесів підготовки графічних документів, програмні засоби

Растрова та векторна графіка: поняття, характеристика, відмінності, роздільна здатність зображення та його розмір, роздільна здатність кольору, моделі кольору. Основні поняття растрової графіки: піксель та його характеристики. Графічний редактор GIMP: призначення, основні принципи роботи, користувацький інтерфейс, основні прийоми застосування.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Векторна графіка Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Розді́льна зда́тність або роздільність (англ. Resolution) - спроможність розрізняти дрібні деталі.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
Інструменти перетворення та кадрування зображення. Основні поняття векторної графіки: лінія та її характеристики. Графічний процесор OO Draw: призначення, основні принципи роботи, користувацький інтерфейс, основні прийоми застосування.
Графічний процесор Графічний процесор (англ. Graphics Proccesing Unit, GPU) - окремий пристрій персонального комп'ютера або ігрової приставки, виконує графічний рендеринг. Сучасні графічні процесори дуже ефективно обробляють і зображують комп'ютерну графіку, завдяки спеціалізованій конвеєрній архітектурі вони набагато ефективніші в обробці графічної інформації, ніж типовий центральний процесор.
Застосування засобів редагування об’єктів. Управління троьхмірними об’єктами та растровими зображеннями. Комбінування об’єктів.

  1   2


Скачати 176.4 Kb.

  • Технології обробки та збереження документів Еволюція розвитку інформаційних технологій
  • Автоматизація процесів підготовки текстових документів
  • Автоматизація процесів підготовки графічних документів, програмні засоби Растрова та векторна графіка
  • Графічний редактор
  • Графічний процесор