Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка10/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мета: розширення міжнародного співробітництва, укріплення позитивного іміджу та зростання інвестиційної привабливості м. Києва на міжнародній арені, запровадження нових дієвих механізмів стимулювання експорту високотехнологічної продукції з високою часткою доданої вартості.
Основні завдання та заходи:

 • Розширення міжнародного співробітництва:

 • поглиблення співробітництва із зарубіжними містами та регіонами світу – УМЗ КМДА, ДЕІ;

 • розширення участі у міжнародних освітніх та наукових програмах, розвиток культурно-мистецької співпраці, співробітництво у сфері фізичної культури і спорту – ДОНМС, ДК;

 • проведення та участь у роботі круглих столів, бізнес-форумів, конференцій з питань зовнішньоекономічного й інших видів міжнародного співробітництва з метою використання зарубіжного досвіду в різних сферах міського господарства – ДЕІ, УМЗ КМДА;

 • просування Києва у міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості міст (Top 100 Outsourcing Destinations, Best cities rankin gand report (Live ability index), European Citiesand Regions of the Future, World's Most Competitve Cities) – ДЕІ;

 • позиціонування Києва як міжнародної гавані штаб-квартир – ДЕІ.

 • Співпраця з міжнародними фінансовими та донорськими інституціями щодо залучення грантових коштів на розвиток міста:

 • застосування можливостей програм співробітництва з Європейським Союзом (Twinning, TAIEX та ін.
  Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
  ) – ДФ, ДЕІ, УМЗ КМДА;

 • проведення моніторингу проектів, які впроваджуються в м. Києві за підтримки міжнародних фінансових та донорських організацій та у рамках програм міжнародної технічної допомоги – ДФ, ДЕІ.

 • Запровадження механізмів щодо зростання експортоорієнтованого високотехнологічного виробництва:

 • сприяння залученню науково-технічного потенціалу до випуску експортоорієнтованої конкурентоспроможної продукції – ДПРП;

 • стимулювання інвестиційної активності іноземних компаній через впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у перспективні експортоорієнтовані підприємства – ДПРП, ДЕІ;

 • активізація участі столичних суб'єктів господарювання у виставково-ярмаркових заходах, форумах та інших формах ділового співробітництва з метою популяризації експортного потенціалу столиці ДПРП.


Очікувані результати:

 • укріплення позитивного економічного, інвестиційного та культурно-освітнього іміджу Києва на міжнародній арені;

 • покращення позицій м. Києва у міжнародних рейтингах;

 • посилення взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями;

 • збільшення кількості у Києві офісів міжнародних компаній;

 • залучення в місто зарубіжного бізнесу і іноземних інвестицій, створення спільних виробництв, у тому числі імпортозамінних;

 • збільшення у структурі експорту частки високотехнологічної продукції;

 • приріст експорту товарів на рівні 1,0% до 12898,0 млн дол. США.

ІV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ у 2014 РОЦІ
Реалізація системних економічних реформ, спрямованих на підтримку основних секторів економіки, активізацію процесів модернізації інфраструктури, стимулювання внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту населення, поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов для надходження інвестицій сприятиме закріпленню позитивних тенденцій економічного розвитку у 2014 році.
Прогноз економічного і соціального розвитку міста Києва на 2014 рік базується на активізації процесів модернізації міського господарства, поліпшенні бізнес-клімату й створенні сприятливих умов для надходження інвестицій за рахунок реалізації проектів в рамках Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року.

Важливою складовою економічного розвитку у 2014 буде зростання обсягів нагромадження основного капіталу, забезпечення цінової стабільності. Інвестиційний попит зростатиме завдяки реалізації реформ у базових секторах економіки, зміцненню банківської системи та небанківських фінансових установ, що створюватиме необхідні умови для збільшення інвестицій в реальний сектор економіки та дозволить забезпечити зростання ВРП на 2,5% до 316 млрд грн (109,7 тис.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Банківська система - сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових центрів.
 грн у розрахунку на одну особу), ВДВ на 2,6% до 300 млрд грн (104,1 тис. грн у розрахунку на одну особу).

Темп зростання промислового виробництва у 2014 році прогнозуються на рівні 2,5%. Як наслідок, за підсумком року обсяги реалізації промислової продукції прогнозуються на рівні 81,7 млрд грн (у розрахунку на одну особу – 28,6 тис. грн).

У 2014 році за умов збереження несприятливої кон'юнктури ряду зарубіжних товарних ринків очікується зростання темпів експорту товарів на рівні 4,0% до 12,9 млрд дол. США, імпорту - на рівні 4,5% до 26,5 млрд дол. США.

Утримання інфляції на рівні не більше 4,5% у 2014 році стимулюватиме пожвавлення економічної діяльності та позитивно впливатиме на рівень життя населення, що зумовить підвищення купівельної спроможності населення та формуватиме стійкий платоспроможний споживчий попит на товари і послуги у м. Києві. У 2014 році показник обсягу обороту роздрібної торгівлі зросте на 5,5% і складе 124,3 млрд грн.

Прогнозується, що обсяги реалізованих послуг усім споживачам зростуть на 15% і досягнуть рівня 138,7 млрд грн.

Поліпшення бізнес-клімату шляхом дерегуляції підприємницької діяльності, реформування системи надання адміністративних послуг, удосконалення ресурсної та інформаційно-консультативної підтримки сприятиме розвитку малого і середнього підприємництва. У 2014 році, за прогнозними даними, відбудеться збільшення кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення до 257 одиниць або на 0,8%, покращення фінансових результатів діяльності малих підприємств та збільшення питомої ваги прибуткових підприємств до 62%.

Прогнозуються подальші позитивні зміни фінансового становища суб’єктів господарювання міста, зокрема, за рахунок здійснення заходів, спрямованих на усунення негативних сторін платіжної дисципліни, зменшення масштабів тіньового сектору. В результаті чого, за прогнозними даними, підвищиться ефективність діяльності суб’єктів господарювання, фінансовий результат діяльності до оподаткування зросте у 2 рази до попереднього року та досягне рівня 35 млрд грн. Питома вага прибуткових підприємств у загальній кількості підприємств зросте на 0,5 відсоткові пункти та складатиме 60%.

На 2014 рік прогнозується підвищення інвестиційної привабливості м. Києва серед вітчизняних та іноземних інвесторів внаслідок активної інвестиційної політики міста з реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року та заходів, проведення яких заплановано на 2014- 2015 роки, в т.ч. проведення Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

Процеси реалізації інвестиційної політики м. Києва супроводжуватимуть розвиток важливих сфер економіки столиці. Прогнозний обсяг капітальних інвестицій у 2014 році зросте до рівня 76,8 млрд грн, що у порівняних цінах перевищуватиме рівень капіталовкладень 2013 року на 3,5%.

За прогнозними розрахунками сума прямих іноземних інвестицій накопиченим підсумком на кінець 2014 року складе 28,5 млрд. дол. США, що на 5,0% більше ніж на початок року, та у розрахунку на душу населення становитиме 9,9 тис. дол. США.

У зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів м. Києва, зі спеціального фонду міського бюджету на фінансування капітальних видатків у 2014 році передбачено 944,8 млн грн. Зазначені асигнування в першу чергу будуть спрямуватись на будівництво та реконструкцію об’єктів з високим степенем будівельної готовності.

Крім того, 21,7 млн грн передбачається спрямувати на об'єкти капітального будівництва за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку та ще 12 млн грн на будівництво під’їзної дороги та зовнішньо-інженерних мереж до інноваційного парку "Біонік Хілл".

Однак, цих коштів недостатньо для того, щоб забезпечити сталий розвиток міста та фінансування в повному обсязі соціально важливих інфраструктурних об'єктів.

У разі виділення у 2014 році коштів державного фонду регіонального розвитку передбачається ввести в експлуатацію дитячий садок на 220 місць у 4-му мікрорайоні ж/м Позняки у Дарницькому районі, а також завершити реконструкцію з прибудовою Київської дитячої школи мистецтв №2 ім. М.І. Вериківського на вул. Воровського, 2 у Шевченківському районі міста.

Враховуючи тенденцію зростання коефіцієнтів народжуваності та зменшення коефіцієнтів смертності, що намітилась в м. Києві протягом останніх п’яти років, та показників міграційної активності, у 2014 році прогнозується зростання середньорічної чисельності наявного населення (на 0,9%), яка складе 2 878,1 тис. осіб.

Ситуація на ринку праці у порівнянні з показниками 2013 року дещо покращиться: чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, зросте на 0,3% і становитиме 1409,0 тис. осіб; рівень безробіття (за методологією МОП) становитиме 5,2 % (зниження на 0,2 відсоткового пункту). Процеси, що відбуватимуться на ринку праці, будуть зумовлені збільшенням середньорічної чисельності наявного, подальшим розвитком внутрішніх чинників активізації зайнятості.

За умови стабільного економічного зростання, забезпечення належної підтримки малозахищених верств населення, сприяння зайнятості населення та скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати відбудеться зростання реальних доходів населення та заробітної плати. За прогнозними даними, у 2014 році реальні доходи населення зростуть на 12,8%, індекс реальної заробітної плати становитиме 110,5% по відношенню до попереднього року. Номінальна середньомісячна плата збільшиться на 15,7% до рівня 5 800 грн.Крім того, прогнозується поступовий спад заборгованості із виплати заробітної плати до кінця 2014 року до 10,5 млн грн або на 72,5% та повне її погашення на економічно активних підприємствах.
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


АСДУ

Автоматизована система диспетчерського управління

АСКДР

Автоматизована система керування дорожнім рухом

АСУТ

Автоматизована система управління транспортом

ВРП

Валовий регіональний продукт

ВДВ

Валова додана вартість

ГУМВС

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві

ГУПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві

ДБЖЗ

Департамент будівництва та житлового забезпечення

ДЕІ

Департамент економіки та інвестицій

ДЖКІ

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

ДЗР

Департамент земельних ресурсів

ДК

Департамент культури

ДКВ

Департамент комунальної власності м. Києва

ДМА

Департамент містобудування та архітектури

ДМБЗПС

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

ДОЗ

Департамент охорони здоров'я

ДОНМС

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

ДПРП

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

ДПС

Державна податкова служба у м. Києві

ДПП

Державно-приватне партнерство

ДСП

Департамент соціальної політики

ДСК

Департамент суспільних комунікацій

ДТІ

Департамент транспортної інфраструктури

ДФ

Департамент фінансів

ЗМІ

Засоби масової інформації

ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку

КДЦ

Консультативно-діагностичний центр

КМДА

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

КМТЦСО

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

КМЦЗ

Київський міський центр зайнятості

КМЦП

Київський молодіжний центр праці

КМЦСССДМ

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

КНДУ «НДІРоМ»

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»

КП

Комунальне підприємство

КП ГВП

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

КП «КІА»

КП «Київське інвестиційне агентство»

КП «МК ТІЦ»

КП « Київський міський туристично-інформаційний центр»

КП «СУППР»

КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»

ОДПС-ЦООВПП

Окружна державна податкова служба – центральний офіс з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби України

ОСББ

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

ПДВ

Податок на додану вартістьРДА

Районні в м. Києві державні адміністрації

ССД

Служба у справах дітей

ТДІП

Територіальна державна інспекція праці у м. Києві

УМЗ КМДА

Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

УОКС

Управління охорони культурної спадщини

УТ

Управління туризму

УСЖІВВП

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці

ЦНАП

Управління (Центр) надання адміністративних послуг

ЦПМСД

Центр первинної медико-санітарної допомоги


Д О Д А Т К И

до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

на 2014 рік

Додаток 1
ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. КИЄВА у 2013 РОЦІ ТА НА 2014-2016 РОКИ


Показники

2012 рік звіт

2013

звіт

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

1

4

5

6

7

8

Валовий регіональний продукт

у фактичних цінах, млрд грн252,0

280,0

316,0

355,0

408,0

Валовий регіональний продукт у порівнянних цінах до попереднього року, %

102,7

101,5

102,5

103,2

104,0

Індекс промислового виробництва, %

95,9

89,6

102,5

103,0

104,0

Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб – підприємців), млн грн

101526,6

112980,7

124320,0

136800,0

149673,0

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб),%

114,9

110,2

105,5

105,3

105,0

Обсяги реалізованих послуг, млн грн

110231,6

115600,7

138660,0

166630,0

176750,0

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг, %

118,6

103,3

115,0

115,0

101,8

Чисельність безробітного населення (за методологією МОП), тис. осіб

81,0

80,01

78,0

72,9

65,6

Рівень безробіття (за методологією МОП), %

5,5

5,41

5,2

4,9

4,4

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства (без військовослужбовців), млн грн

74960,5

79483,2

90000,0

102400,0

115200,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн

4607,0

5007,0

5800,0

6600,0

7500,0

Індекс реальної заробітної плати, %

112,5

107,8

110,5

110,8

110,8

Середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб

2 829,6

2 852,21

2 878,1

2 906,9

2 933,1

Чисельність економічно-активного населення працездатного віку, тис. осіб

1480,8

1485,01

1487,0

1487,9

1490,6

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, тис. осіб

1399,8

1405,01

1409,0

1415,0

1425,0

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення, од.

252,0

255,01

257,0

260,0

260,0

Середньооблікова чисельність зайнятих працівників малих підприємствах, тис. осіб

392,8

394,01

396,0

400,0

402,0

Обсяг капітальних інвестицій, млнгрн

64552,0

67460,01

76805,0

88710,0

103530,0

Темпи росту капітальних інвестицій, %

102,4

95,01

103,5

105,0

106,1

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього,

млн доларів США26592,1

27180,01

28540,0

31480,0

35250,0

у % до попереднього року, %

106,8

102,21

105,0

110,3

112,0

Обсяг експорту товарів, млн доларів США

12 770,3

12898,01

13413,9

14017,5

14676,3

Обсяг експорту товарів, % у % до попереднього року, %

140,9

101,01

104,0

104,5

104,7

Обсяг імпорту товарів, млн доларів США

26116,0

26455,51

27646,0

29028,3

30770,0

Обсяг імпорту товарів, у % до попереднього року, %

114,7

101,31

104,5

105,0

106,0

1 - очікуване
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • Основні завдання та заходи
 • ІV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ у 2014 РОЦІ
 • Д О Д А Т К И до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік Додаток 1
 • Показники 2012 рік звіт 2013 звіт