Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка3/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Розвиток і посилення ефективності господарювання виробничих підприємств як України, так і м. Києва, значною мірою залежить від рівня інвестиційного потенціалу, який формується за рахунок різних фінансових джерел, у тому числі внутрішніх та іноземних інвестицій.

У 2012 році в столиці зосереджено найбільшу частку інвестиційних ресурсів держави: 24,5% загальнодержавного обсягу капітальних інвестицій та 48,8% прямих іноземних інвестицій, що свідчить про високий інвестиційний потенціал міста.

Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.


За 2012 рік у м. Києві за рахунок усіх джерел фінансування підприємствами-забудовниками на території міста освоєно капітальних інвестицій на суму 64,6 млрд грн.

Обсяги капітальних інвестицій у 2013 році за очікуваними даними досягнуть рівня 67,5 млрд грн, що в порівняних цінах становить 95,0% від обсягів 2012 року.

У 2012 році іноземними інвесторами в економіку м. Києва було вкладено 2 130,5 млн дол. США. Станом на 31.12.2012 сума залучених прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком склала 26,6 млрд дол. США, що на 6,8% більше обсягів інвестицій на початок 2012 року, та в розрахунку на одну особу становить 9 537,0 дол. США.

Враховуючи тенденцію, що склалась у 2013 році, пов'язану зі зміною власників фінансових установ, зареєстрованих у місті Києві, з нерезидентів на резидентів України, обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в місто Київ до кінця
2013 року очікувано досягне рівня 27,2 млрд дол. США, що є вищим за попередній рік на 2,2%.

Основні обсяги прямих іноземних інвестицій спрямовуються у невиробничу сферу економіки міста. В структурі прямих іноземних інвестицій зарубіжних країн в економіку міста за видами економічної діяльності значна частка припадає на фінансову діяльність – 13 568,9 млн дол. США (51,0% від загального обсягу).

Досить вагомий внесок прямих іноземних інвестицій здійснено у підприємства, що займаються операціями з нерухомістю, здаванням під найм, інжинірингом та послугами підприємцям – 5 101,2 млн дол. США або 19,2%; торгівлею; ремонтом автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 3 860,9 млн дол. США або 14,5%; діяльність транспорту та зв’язку – 1 782,6 млн дол. США або 6,7%. В розвиток промислових підприємств залучено 1 189,1 млн дол. США або 4,5% усіх капіталовкладень.

У 2012 році експорт товарів становив 12 770,3 млн дол. США, імпорт – 26 116,0 млн дол. США. Порівняно з 2011 роком експорт збільшився на 40,9% (по Україні - на 0,6%), імпорт - на 14,7% (по Україні - на 2,5%). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 13,3 млрд  дол. США (за 2011 рік також від’ємне - 13,7 млрд дол.США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,49.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі м.

Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
 Києва складали продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості,жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, літальні апарати, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту та імпорту товарів збільшились поставки всіх основних груп товарів.

Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.

У 2013 році за умов збереження тенденції зростання цін на світових енергетичних ринках, погіршення торгівельно-економічних відносин з Російською Федерацією очікується збільшення обсягів експорту товарів на рівні 1,0% до 12,9 млрд дол.

Літальний апарат (ЛА) - пристрій для польотів в атмосфері або космічному просторі.
Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Росі́йська Федера́ція або Росі́я (рос. Российская Федерация, рос. Россия МФА: [rɐˈsʲːijə]) - держава у північній Євразії, федеративна змішана республіка, столиця - Москва. З площею 17 098 246 км² Росія є найбільшою за територією країною у світі, що охоплює більше однієї восьмої площі суходолу Землі та дев'ятою за чисельністю населення із населенням 143 мільйони осіб (2015 ).
 США, імпорту - на рівні 1,3% до 26,5 млрд дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишиться від'ємним та становитиме «мінус» 13,6 млрд дол. США.

При цьому: • показник експорту буде забезпечений, в першу чергу, зростанням обсягів експорту традиційних статей: сільськогосподарської продукції, готових харчових продуктів, хімічної продукції, механічного обладнання;

 • показник імпорту буде забезпечений зростанням обсягів імпорту хімічної продукції, механічного обладнання, транспортних засобів і мінеральних продуктів.
  Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримання життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з довкілля, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
  Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.Розвиток малого підприємництва

За показниками розвитку малого підприємництва Київ залишається лідером серед регіонів України. У 2012 році у столиці діяло 276,9 тис. суб’єктів малого підприємництва, в т.ч. 71,2 тис. малих підприємств та 205,7 тис. фізичних осіб-підприємців.

У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення це становить 986 суб’єктів малого підприємництва (у тому числі 252 малих підприємства та 734 фізичних особи-підприємця). Частка малих підприємств становила 94,5% загальної кількості підприємств міста.

Порівняно з попереднім роком кількість малих підприємств та працюючих на них знизилась, обсяг реалізованої ними продукції (робіт, послуг) збільшився на 31,1% та становив 203,8 млрд грн.

Зросла також кількість фізичних осіб-підприємців.

Підприємництво столиці обслуговує мережа об’єктів інфраструктури його підтримки, яка станом на 01.01.2014 налічує 6027 об’єктів.
У 2013 році завдяки реалізації заходів, спрямованих на подолання існуючих перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, очікується відновлення позитивної динаміки кількості малих підприємств на 10 тис.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
осіб наявного населення та зростання цього показника на 1,2% до 255 одиниць.
Реформування системи надання адміністративних послуг

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» у столиці створено Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 10 відділів (центрів) надання адміністративних послуг апарату районних в місті Києві державних адміністрацій.

Впроваджено інформаційну систему «Веб-портал адміністративних послуг в місті Києві», що дозволяє: відслідковувати стан електронної черги та записуватись до неї за допомогою «особистого кабінету»;

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
відслідковувати в режимі он-лайн стан проходження поданих документів. Запроваджено багатоетапну процедуру погоджень документів дозвільного характеру державним адміністратором без участі заявника та надання п’яти адміністративних послуг шляхом замовлення по телефону та через мережу («Швидкі послуги»), забезпечується надання документів засобами поштового зв'язку.

Через міський Центр надається 107 видів адміністративних послуг, через районні – 73, 23 послуги міського рівня можна отримати в районних центрах.

В центрах надання адміністративних послуг м. Києва у 2012 році розглянуто майже 900 тис. звернень щодо отримання адміністративних послуг, з них через міський Центр – понад 70 тисяч.

Незважаючи на розширення видів адміністративних послуг, які надаються через центри та удосконалення їх діяльності, у 2013 році відбулось зменшення кількості звернень до 54716 одиниць в основному за рахунок скорочення звернень з розміщення тимчасових споруд.
Розвиток індустрії туризму

Значним поштовхом для розвитку туризму в м. Києві стало проведення чемпіонату Європи 2012 з футболу. Захід такого рівня та масштабу дав унікальний шанс продемонструвати туристичні можливості столиці, що значно підвищило імідж столиці України, створило передумови подальшого розвитку туристичної галузі відповідно до тенденцій світового туристичного ринку із залученням інвестиційних пропозицій, наукових досліджень, відкрило нові можливості налагодження взаємовигідної співпраці з іншими країнами.

Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.У 2012 році столицю відвідали 4359,70 тис. осіб1 з них 2057,40 тис. осіб (47,19%) - іноземні туристи, 758,6 тис. осіб (17,40%) - внутрішні туристи і 1543,7 тис. осіб (35,41%) – туристи - громадяни України, які виїжджали за кордон.

В загальній кількості туристів все більшу частку займають наші співвітчизники, що виїжджають за кордон, хоча з кожним роком їх відсоток у загальній кількості зменшується (з 50% у 2011 році до 35,39% у 2013 році).

За останні роки збільшилась частка іноземних туристів в загальному обсязі (з 34,06% у 2011 році до 47,21% у 2013 році) та частка внутрішніх туристів (з 15,94% у 2011 році до 17,4% у 2013 році).
Внутрішній туризм - тимчасовий виїзд чи подорож усередині своєї країни громадян (резидентів) та осіб, що постійно проживають в межах своєї країни, без заняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування на території країни з місць свого постійного проживання для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, занять спортом тощо.


В м. Києві на даний час розроблено 134 тематичних екскурсійних міських та заміських маршрути (74 пішохідних, які включають відвідування 55 музеїв, 54 автобусних (міських і заміських), 6 теплохідних).

Починаючи з 2007 року в м. Києві реалізовано 30 інвестиційних проектів у готельній галузі (відкрито 30 нових готелів на 2819 номерів), вкладено інвестиційних коштів біля 5 млрд грн, що дозволило створити понад 2 тисячі робочих місць.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

На сьогоднішній день на київський ринок вийшли такі міжнародні бренди як: Radisson, Inter Continental, Hyatt International, Hilton, Sheraton Hotels & Resorts, Marriott International, Accor Group, Holiday Inn, Ramada Encor та інші, що свідчить про чималу зацікавленість іноземних інвесторів та готельних операторів до київського готельного ринку.

Завдяки своєму географічному розташуванню Київ може претендувати на статус одного зі світових центрів ділового туризму, а наявна інфраструктура тільки сприятиме цьому.

Marriott International - провідна компанія на ринку готельних послуг з приблизно 2800 готелями під маркою Marriott, розташованими в США і 66 інших країнах і територіях.
Діловий туризм, також корпоративний туризм (англ. Corporate travel) - область індустрії туризму (поряд з рекреаційним туризмом, англ. Leisure travel), що забезпечує організацію та управління відрядженнями (бізнес-поїздками, англ. business trips)


Капітальне будівництво

Починаючи з кінця 2012 року та протягом 2013 року спостерігається зниження обсягів будівельних робіт, що пояснюється завершенням будівництва інфраструктурних об'єктів до Євро–2012 і, відповідно, зменшенням фінансування з державного бюджету на ці заходи, а також недостатністю дохідної бази міського бюджету, спричиненої, зокрема, відсутністю дієвого механізму продажу земельних ділянок та переоформлення договорів оренди земельних ділянок.


Динаміка освоєння капітальних вкладень, млн грн.

У 2013 році спостерігається значне зменшення обсягів фінансування капітального будівництва з Державного бюджету України (більш ніж у 5 разів в порівнянні з минулим роком).

Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Це пов’язано перш за все з тим, що у 2012 році основна частина державних коштів спрямовувалась для завершення об'єктів в рамках підготовки міста до проведення чемпіонату Євро-2012.


Динаміка фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів

державного бюджету, млн грн

Незважаючи на скорочення фінансової підтримки з боку держави та обмеженість ресурсного потенціалу міського бюджету, вдалось завершити будівництво та реконструкцію низки важливих для міста об'єктів: • 5 житлових будинків: ж/б № 3 на вул. С.
  Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
  Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
   Лазо у Дніпровському районі, ж/б на вул. Петропавлівська, 50, 50-Б та ж/б на перетині вулиць Н. Ужвій та Новомостицької у Подільському районі, ж/б № 1 та № 2 у пров. Моторному, 3-А, 4, 6, 8 (І черга) у Голосіївському районі;

 • загальноосвітньої школи на 33 класи в 6-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарницькому районі, двох дошкільних закладів (№№ 208, 572), стадіону гімназії № 143 та школи № 231 у Оболонському районі, дитячого будинку сімейного типу на вул.
  У районі існують Голосіївські вулиця, площа, провулок і однойменна станція метрополітену.
  Дитя́чий садо́к (de:Kindergarten, захоро́нка) - освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років).
  Да́рницький район - район міста Києва, розташований на лівому березі Дніпра.
  Оболонський район - район у місті Києві. Як територіальну одиницю утворено 3 березня 1975 року і названо на честь столиці Білорусі - Мінським. До тодішнього Мінського району ввійшли території Куренівки, Мінського масиву, Пріорки, Оболоні.
  Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування..
   Харківське шосе, 4 у Дніпровському районі;

 • амбулаторії лікарів сімейної медицини на вул. Завальній, 1-В у Дарницькому районі;

 • станції «Теремки» Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену;

 • відкрито рух транспорту у підземному тунелі та естакаді на Поштовій площі;

 • сходів до пам’ятника Магдебурзькому праву;
  Пошто́ва пло́ща - площа у Подільському районі міста Києва, місцевість Поділ. Розташована між Володимирським узвозом, Боричевим узвозом, вулицею Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькою і Набережним шосе.
  Куренівсько-Червоноармійська лінія - історично друга лінія Київського метрополітену. Кількість станцій - 18, довжина лінії - 20,9 км, тривалість поїздки - 34 хв.
  Сімейна медицина - комплекс наукових і практичних заходів для організації сімейної лікувальної практики.
  Магдебу́рзьке пра́во (також німе́цьке або тевтонське міське́ пра́во; лат. theuthunico iure, id est iure magdeburgensi) - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування у Центральній Європі у середні віки.


 • каналізаційного колектора по вул. Сортувальній в Дарницькому районі;

 • iнженерних мереж по вулицях Петропавлiвськiй, Верболознiй, Тагiльськiй, Шполянськiй, О. Телiги та по пров. Верболозному i Рясному у Подiльському районi та в пров. Моторному, 3-А, 4, 6, 8 у Голосіївському районі;

 • 5 парків у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах: парку біля озера «Тельбін» (І ч.), паркової території по вул. Ахматової, 43, парків «Кіото» (І ч.), «Молодіжний» (І, ІІ ч.) та паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари у Деснянському районі м.
  Дніпро́вський райо́н - один із десяти адміністративних районів міста Києва, другий у місті за кількістю населення (334 тисячі жителів). Розташований на лівому березі Дніпра.
  Десня́нський райо́н - один із десяти районів Києва, розкинувся у північно-східній частині міста. Як адміністративно-територіальна одиниця у складі Києва утворений 30 грудня 1987 року і названий Ватутінським на честь радянського військового діяча Миколи Ватутіна.
   Києва.


Транспорт і транспортна інфраструктура

Мережа громадського пасажирського транспорту м. Києва складається з: трьох ліній Київського метрополітену протяжністю 66,15 км (функціонують 3 пересадочні вузли, 52 станції, 3 електродепо та вагоноремонтний завод); 20 трамвайних маршрутів протяжністю трамвайних колій 244,9 км; 41 тролейбусного маршруту протяжністю тролейбусних ліній 497,3 км; 119 автобусних маршрутів, з них: 71 - в звичайному режимі, 48 - в режимі маршрутного таксі та 1630,1 км автошляхів загального користування, залізничного транспорту внутрішнього сполучення (міська електричка), фунікулеру.

Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.
Маршру́тне таксі́ або маршру́тка - вид комерційного громадського транспорту.
Ки́ївський метрополіте́н - швидкісна позавулична транспортна система Києва. Діють три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км. До послуг пасажирів - 52 станції з трьома підземними пересідними вузлами в центрі міста.
Трамва́й (англ. tramway, від tram - вагон, візок, і way - шлях) - наземний рейковий вид міського транспорту, переважно вуличний.
Троле́йбус - безрейковий транспортний засіб контактного типу з електродвигуном (переважно пасажирський, хоча трапляються тролейбуси вантажні і спеціального призначення), що живиться електричним струмом від зовнішнього джерела (тягових підстанцій) через дводротову контактну мережу за допомогою штангового струмоприймача і поєднує в собі переваги трамваю та автобусу.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
В межах міста діють міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), річковий порт на р. Дніпро з вантажними районами, річковий вокзал, пристані та причальні пункти.

Протягом 2011-2013 рр. відкрито: рух по залізничному кільцю Київського транспортного вузла (проект «Міська електричка»), що включає 14 пересадочних вузлів (станцій, платформ); рух транспорту у підземному тунелі на Поштовій площі, а також рух на Боричевому узвозі на Набережне шосе; нові станції метрополітену «Виставковий центр», «Іподром» та «Теремки» Куренівсько-Червоноармійської лінії; рух швидкісного трамваю у Деснянському районі;

На́бережне шосе́ - вулиця в Печерському та Подільському районах міста Києва, місцевості Поділ, Берестове. Пролягає вздовж Дніпра від Поштової площі до бульвару Дружби народів й мосту ім. Патона.
Швидкісний трамвай - це різновид легкорейкового транспорту, регулярний швидкісний позавуличний, переважно наземний рейковий вид міського транспорту; це лінії трамваю, повністю, на всій своїй протяжності, відділені від проїжджої частини.
рейс річкового трамваю за маршрутом: Поштова площа – Русанівська набережна, тим самим поступово скорочуючи навантаження на шляхи міста з боку пасажирського транспорту.
Руса́нівська на́бережна - вулиця у Дніпровському районі міста Києва, житловий масив Русанівка. Пролягає від мосту ім. Патона до вулиці Євгена Сверстюка.


Частка автобусних перевезень поступово зменшується. При цьому зберігається позитивна тенденція збільшення питомої ваги перевезень більш екологічно чистими видами транспорту - метрополітеном, трамваєм, тролейбусом. Метрополітен здійснює майже 40% загальноміських перевезень. Середньодобові перевезення складають 1,44 млн  поїздок, максимальні добові - до 1,9 млн. пасажирів. Навантаження на окремі види транспорту відображено в структурі пасажирських перевезень.

Загальний пасажирооборот у 2013 році склав майже 36,6 млрд пас. км, що на 8,5% більше ніж у 2012 році.

Автобусами за всіма видами сполучень у 2013 році перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 406,8 млн пасажирів (109,4% від рівня 2012 року). Пасажирооборот у звітному періоді автобусами склав 3999,8 млн пас. км, це 104,1% від рівня 2012 року.

Міським електричним транспортом у 2013 році перевезено майже 0,9 млрд пасажирів (104,0% до 2012 року), в т.ч. платних понад 0,5 млрд (102,7% до рівня 2012 року).

Враховуючи зазначене, заходи з розвитку вулично-дорожньої мережі передбачають комплексне поєднання системи зовнішніх автодоріг і магістральної мережі міста, розвиток радіально-кільцевої структури, реконструкцію існуючих вулиць та подальше розвантаження вулично-шляхової мережі шляхом запровадження одностороннього руху, продовження будівництва нових станцій метрополітену та збільшення довжини ліній громадського транспорту.

Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • Російською Федерацією
 • Розвиток малого підприємництва
 • Реформування системи надання адміністративних послуг
 • Розвиток індустрії туризму
 • Динаміка освоєння капітальних вкладень, млн грн.
 • Динаміка фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів державного бюджету, млн грн Незважаючи на скорочення фінансової підтримки
 • Голосіївському районі ; загальноосвітньої школи на 33 класи в 6-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарницькому районі , двох дошкільних закладів
 • Оболонському районі , дитячого будинку сімейного типу
 • Поштовій площі ; сходів до пам’ятника Магдебурзькому праву
 • Транспорт і транспортна інфраструктура
 • Набережне шосе