Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка4/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Житлово-комунальне господарство

Основою житлово-комунального господарства Києва є житловий фонд комунальної власності територіальних громад міста та районів у м. Києві, який налічує 11 079 багатоповерхових житлових будинків, у тому числі 7974 будинки - комунальної форми власності, 913 будинків - ЖБК, 710 будинків - ОСББ, 942 відомчих будинки та гуртожитки, 540 інвестиційних будинків.Експлуатацію і утримання житлового фонду комунальної форми власності в м.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Києві здійснюють 104 житлово-експлуатаційні організації комунальної власності міста та 9 приватних ЖЕО, а саме: 2 – в Голосіївському, 5 – в Шевченківському та 1 - в Святошинському районах; 82 приватних підприємства обслуговують житловий фонд не комунальної форми власності, а також 350 (з 710) ОСББ, що перебувають на власному балансі та 913 ЖБК. На сьогодні приблизно 17 % житлового фонду міста обслуговується приватними структурами.
Централізоване теплопостачання м. Києва здійснюється від ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, станцій теплопостачання - № 1, № 2 та десяти районних котелень, 173 автономних котелень та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (Дарницька ТЕЦ). Загальна встановлена теплова потужність ТЕЦ та котелень ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» становить 8538,309 Гкал/год. Протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі, які експлуатує ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», становить 2287,991 км.
Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.
На цей час у м. Києві близько 54,5% трубопроводів з 2282,75 км теплових мереж (з них понад 925 км магістральних теплових мереж) виробили свій нормативний ресурс та потребують заміни, близько 90% (понад 2000 км) прокладено за застарілими технологіями. Понад 25 років експлуатуються 1247 км (54,5%) теплових мереж, що призводить до збільшення з кожним роком кількості пошкоджень теплових мереж в середньому на 10%. В місті налічується 2400 теплових пунктів, з них ЦТП - 1218, ІТП - 1175. Термін експлуатації теплових пунктів, що перевищує 25 років - 1649 (68,7%).
Електропостачання м. Києва забезпечує ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Загальна протяжність повітряних і кабельних ліній електропередачі, що експлуатує ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», на 01.01.
Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.
Ка́бельна лі́нія електропередачі (КЛ) (кабельна лінія електропересилання) - лінія для передавання електричної енергії або окремих її імпульсів. КЛ - лінія електропередачі, виконана одним чи декількома кабелями, прокладеними безпосередньо в землі, кабельних каналах, трубах, на кабельних конструкціях, а також у воді чи відкрито.
2013 становить 11,9 тис. км.

Протяжність повітряних ліній електропередач (всього по колу) - 1557,92 км, а кабельних ліній (всього) - 10390,89 км.

Станом на 01.01.2013 на балансі СВП «Київські електричні мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» знаходиться 61 підстанція 35/110 кВ сумарною потужністю 3934,9 МВА, 3389 підстанцій 6-10/0,4 кВ сумарною потужністю 2690,67 МВА та 193 розподільчих пункти 10 кВ сумарною потужністю 198,64 МВА.
Газотранспортна система є комунальною власністю територіальної громади м. Києва, яку Київська міська державна адміністрація передала у користування та управління ПАТ «Київгаз».

У 2013 році в місті експлуатується: 5,05 тис. км газопроводів (в т.ч. високого тиску - 56,3 км, середнього тиску - 1358,9 км, низького тиску - 3572,7 км); 6 головних газорозподільчих пунктів; 557 газорозподільчих пунктів (в т.ч. на балансі ПАТ «Київгаз» - 195 ГРП); 920 шафових розподільчих пунктів (в т.ч. на балансі ПАТ «Київгаз» - 156 ШРП); комбіновані домові регулятори тиску (РТ) - 5623 шт.

Кількість газифікованих природним газом квартир становить 753900 од.

Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
, в яких встановлено газове обладнання: газові плити - 759500 од.
Га́зова плита́ - обладнання, що працює на природному газі. Може використовуватися природний газ з міської газової мережі або зріджений газ з балонів з газом. При використанні балонів із стислим газом необхідний газовий редуктор.
, водонагрівачі – 62300 од., побутові газові лічильники - 87200 од.

Перші газопроводи, збудовані в Києві у 1946 році, досі експлуатуються. Майже 1300 км газопроводів, або 40% загальної протяжності, експлуатуються понаднормативний термін (більше 40 років).

В експлуатації ПАТ «Київгаз» 623 станції катодного захисту, з яких станом на 01.01.2013 парк 118 - зі зношеними анодними заземленнями.
Джерелами централізованого водопостачання м. Києва є річки Дніпро, Десна, вода з яких проходить очистку на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях, та підземні водоносні горизонти (усього 364 артезіанські свердловини).

Като́дний за́хист (англ. cathodic protection; нім. Kathodenschutz m) - електрохімічний захист металу через знижування його потенціалу з допомогою зовнішнього джерела електричного струму або анодного протектора.
Водоносний горизонт - водопроникний шар гірської породи, що вміщує воду та залягає над водонепроникним пластом; однорідні або близькі за фаціально-літологічним складом та гідрогеологічними властивостями пласти водопроникних гірських порід, пустоти (пори, тріщини) яких заповнені гравітаційними водами.
Артезіанська свердловина - бурова свердловина, яку пробурено для експлуатації підземних вод, причому вода якої піднімається від водоносного горизонту під природним тиском.
Середньодобова подача води у водопровідні мережі міста становить близько 900 тис. м3/добу.

Середній відсоток амортизації споруд і обладнання зазначених станцій сягає 70-80%. Значна кількість технологічної запірно-регулюючої арматури фільтрувальних станцій та об'єкти хлорного господарства морально та фізично зношені.

Загальна кількість водопровідних насосних станцій 78 од., на яких встановлено 277 насосних агрегатів, переважна більшість яких застарілі та енергоємні.

Сумарна протяжність мереж централізованого водопостачання м. Києва становить 4163,1 км, з яких у ветхому та аварійному стані знаходиться 1590,8 км, що складає 38,2% загальної протяжності цих мереж.

Загальні річні енерговитрати на централізоване водопостачання складають 204,2 млн. кВт·год, питомі витрати електроенергії на 1 м3 питної води - 0,65 кВт·год. Втрати та не обліковані витрати води з системи її подачі та розподілу в 2012 році склали 22,6% від води поданої в мережу.

Ви́трати води́ (стік) - кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку, наприклад, через живий переріз річки.

Централізована система відведення і очистки стічних вод міста Києва складається з каналізаційних колекторів та мереж, 34 каналізаційних насосних станцій, на яких встановлено 126 насосів, і Бортницької станції аерації (БСА).

Загальна протяжність каналізаційних мереж системи централізованого водовідведення м. Києва становить 2620,2 км, у тому числі у ветхому та аварійному стані перебуває 845,6 км, або 32,3%.

Фактично протягом 2011-2012 років на БСА щодоби очищується
0,8-1,0 млн м3 стічних вод. Такі обсяги стоків наразі є максимально можливими, при яких забезпечується їх нормативна очистка. Всі блоки БСА, як і допоміжні споруди БСА потребують докорінної реконструкції та переоснащення, а окремі споруди нового будівництва.

Загальні річні енерговитрати на транспортування та очистку стічних вод складають 172,8 млн. кВт·год, питомі витрати електроенергії - 0,1 кВт·год та 0,49 кВт·год, відповідно.

У м. Києві проводиться активна робота з удосконалення міських програмних і нормативно-правових документів як необхідних інструментів реалізації міської політики в сфері енергоефективності, зокрема: затверджено Міський енергетичний план Києва на 2012-2016 роки, розроблено та затверджено Стандарт надання адміністративної послуги виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання, розроблено проект Регіональної програми стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в закладах освіти і охорони здоров’я міста Києва на 2013-2016 роки, розроблено проект Плану сталого енергетичного розвитку міста Києва до 2020 року.

Результатом дій, спрямованих на підвищення енергоефективності діяльності в місті, стало завершення: капітального ремонту енергоблоку № 2 на теплоелектроцентралі № 6, реконструкції транзитної повітряної лінії 110 кВ «ТЕЦ-6–«Лівобережна», що сприятиме підвищенню її пропускної спроможності та забезпечить надійність електропостачання мешканців лівого берегу столиці, реконструкції РП-110 (розподільчого пункту) на Лісовому масиві (Дніпровський район міста), робіт з обладнання теплично-парникових господарств районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень (КП УЗН) Шевченківського, Печерського та Деснянського районів міста Києва котлами на твердому паливі та перевід їх на індивідуальну систему опалення.

Лісови́й маси́в - житловий масив, розташований у Деснянському районі міста Києва. Забудований у період з 1965 по 1973 рік. Автори проекту - архітектори Петро Петрушенко і Самуїл Покришевський. Первісна назва - масив Водопарк.
Тверде паливо - горючі речовини, основною складовою частиною яких є вуглець. До твердого палива належать кам'яне вугілля, буре вугілля, горючі сланці, торф і деревина.
Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.

Незважаючи на зазначені дії, енергоспоживання знаходиться на рівні 50-85 кВт·год/м3 при нормативних значеннях 33-43 кВт·год/м3. Опір теплопередачі для зовнішніх стін знаходиться на рівні 0,8-1,2 м2 С/Вт, що не відповідає сучасному нормативному значенню, яке складає 2,8 м2 С/Вт.
Показники рівня життя

Результативні зміни в економіці сприяли зростанню грошових доходів населення.

Рі́вень життя́ - характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за межею бідності. Часто також приймаються до уваги доступ до системи охорони здоров'я, економічна нерівність, рівень освіти, доступ до певних товарів, очікувана тривалість життя при народженні.
Наявні доходи населення міста, які можуть бути використані на придбання товарів та послуг у 2012 році, номінально збільшились до рівня 149,1 млрд грн, у реальному вимірі - на 17,8%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу за 2012 р. становив 52,7 тис. грн.

У 2013 р. спостерігається тенденція щомісячного зростання заробітної плати та пенсій, яка зумовлена позитивними зрушеннями у сфері реального сектору економіки, підвищенням державних стандартів та поступовим покращенням ситуації на ринку праці.

Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Завдяки цьому в 2013 році очікується реальний приріст наявних доходів на рівні 10,0%, їх номінальна величина становитиме близько 166,5 млрд грн (58,4 тис. грн на 1 жителя столиці).

Розмір номінальної середньомісячної заробітної плати у розрахунку на одного штатного працівника по м. Києву за 2012 рік склав 4607 грн, що на 14,8% перевищує показники 2011 року, у 4,1 рази більше рівня мінімальної заробітної плати (1134 грн) та на 52,2% більше ніж по Україні (3026 грн). Зростання зафіксовано в усіх сферах економічної діяльності. Темпи приросту зазначеного показника коливалися в межах від 4,6% у державному управлінні до 32,2% у наданні комунальних та індивідуальних послуг;

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
діяльності у сфері культури та спорту.

Найбільш оплачуваними у 2012 році були працівники фінансової діяльності, розмір оплати праці у 1,8 рази перевищував середній рівень по економіці міста та становив 8501 грн. Разом із тим, рівень оплати праці у готельному та ресторанному бізнесі майже на 45,2% був нижчим ніж середній показник по місту та становив 2524 грн, у будівництві - на 41,6% і становив 2689 грн.

Понад 37,7% працівникам у м. Києві, які відпрацювали не менше 50% робочого часу, нараховано заробітну плату у грудні 2012 року вищу за 4000 грн.

Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

Очікується, що середньомісячна зарплата працівників у 2013 році зросла на 8,7%, її номінальний обсяг становить 5007 грн. Фонд оплати праці очікується на рівні 79,5 млрд грн, що на 6,0% більше, ніж у 2012 році.

Індекс реальної заробітної плати у 2013 році становитиме 107,8% по відношенню до 2012 року, що матиме позитивний вплив на зростання споживчого попиту.


108,7%

114,8%

До негативних тенденцій слід віднести збільшення заборгованості із виплати заробітної плати у м. Києві у 2012 році на 11,2% до 80,7 млн грн.

Завдяки реалізації комплексних заходів на державному та місцевому рівнях, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2014 року порівняно з початком року скорочення боргу відбулось на 52,7% до рівня 38,2 млн грн. На державні підприємства, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади припадає 31,2 млн грн або 81,7% від загальної суми заборгованості по місту.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Населення і ринок праці

У 2012 році столиця продовжувала твердо зберігати лідируючі позиції серед міст з високими темпами зростання чисельності населення як за рахунок позитивного сальдо його природного відтворення, так і за рахунок позитивного міграційного приросту, який пояснюється привабливістю міста Києва як найкращого серед регіонів за попитом на ринку праці, рівнем оплати праці та життя населення.

Чисельність наявного населення м. Києва станом на 01.01.2013 збільшилась до 2845,0 тис. осіб, середньорічна чисельність наявного населення – до 2829,6 тис. осіб, що на 0,8% більше ніж у 2011 році.

Поліпшенню процесів природного відтворення населення м. Києва сприяла виважена демографічна політика Київської міської влади, результатом якої у 2012 році було зростання числа народжень (рівень народжуваності в місті досяг показника 12,0 живонароджених на 1 000 населення).У 2012 році природний приріст населення склав понад 6,0 тис.

Природний приріст - це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення.
осіб, що у 1,2 рази більше аналогічного показника попереднього року. Коефіцієнт природного приросту наявного населення на 1000 осіб склав 2,2 (по Україні
(- 3,1). Вищим цей показник був лише у Закарпатській та Рівненській областях.
Рі́вненська о́бласть (до 1991 року - Ровенська область) - область в Україні. Розташована на північному заході країни. Площа області становить 20,1 тис. км² (3,3 % площі території України). Населення 1 154,2 тис.

Починаючи з 1995 року Київ є єдиним регіоном України, в якому спостерігається стабільне додатне, зростаюче сальдо міграції;

Сальдо міграції - різниця між кількістю осіб, які прибули на будь-яку територію, і кількістю осіб, які вибули звідти за один і той самий проміжок часу. Сальдо міграції може бути позитивним і негативним.
на нього припадає майже дві третини загального обсягу міграційних втрат регіонів-реципієнтів.

Показник міграційного приросту населення у 2012 році склав 24,7 тис. осіб, що становить 80,3% від загального приросту населення за цей період.
Як і в попередні роки, значні міграційні зв’язки спостерігалися між столицею України та сусідніми областями – Київською, Черкаською та Житомирською.

Позитивна динаміка розвитку демографічних показників у м. Києві спостерігається і у 2013 році. Очікується зростання середньорічної чисельності наявного населення до 2 852,2 тис. осіб, або на 0,8%.

Завдяки організації роботи з реалізації завдань та заходів Київської міської програми «Зайнятість населення на 2012-2014 роки» у 2012 році місто Київ займало найкращі позиції в сфері зайнятості серед інших регіонів України:


 • найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років за 2012 рік – 64,5% (в середньому по Україні – 59,7%), що на 0,1 в.п. більше ніж у 2011 році;

 • найнижчий рівень безробіття за методологією МОП за 2012 рік – 5,5%
  (в середньому по Україні – 7,5%), що на 0,1 в.п.
  Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
  Безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.
  менше ніж у 2011 році.

Позитивним є той факт, що місто Київ залишається єдиним регіоном в Україні, де пропозиція на ринку праці відповідає попиту робочої сили. Станом на 01.01.2013 на 10 вільних робочих місць (вакансій) припадало 10 осіб (в середньому по Україні – 110 осіб).

Активна діяльність міської влади щодо створення нових робочих місць (115,9 тис. за 2012 рік) дозволила утримувати ситуацію на столичному ринку праці як стабільну.

У 2013 році очікується покращення показників стану ринку праці:

 • чисельність осіб у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, складе 1405,0 тис. осіб (зростання на 0,4%);

 • чисельність безробітного населення (за методологією МОП) знизиться на 1,2% і складе 80,0 тис. осіб;

 • рівень безробіття за методологією МОП становитиме 5,4% (зниження на 0,1 в. п.).В усіх сферах економічної діяльності створено 58,4 тисячі нових робочих місць. Робочі місця створювались переважно в сфері торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям; у фінансовій діяльності; в сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності сфери культури та спорту; в будівництві; в діяльності готелів та ресторанів тощо.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • Централізоване теплопостачання
 • Термін експлуатації
 • Централізована система відведення і очистки стічних вод
 • Лісовому масиві
 • Показники рівня життя
 • Населення і ринок праці