Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка5/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Соціальний захист населення

Особливе значення для забезпечення виваженої політики соціального захисту відіграє міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки, обсяги фінансування якої у 2012 році становили 290,6 млн грн (збільшення у 5 разів порівняно з 2011 роком), у 2013 році – 246,2 млн грн, що значно підвищило якість життя незаможних верств населення.Протягом 2013 року понад 80 тис. киян отримали матеріальну допомогу різного виду (до визначних дат, державних свят, у зв'язку з складними життєвими обставинами та ін.).

В м. Києві діють 1 міський та 11 районних територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, на обліку в яких перебуває понад 50 тис. користувачів соціальних послуг, охоплених різноманітними формами обслуговування, що здійснюються через мережу їх структурних підрозділів.


Пріоритетною формою обслуговування залишається надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам у домашніх умовах, якою охоплено близько 16 тис. осіб.

Значна увага приділяється дітям, які проживають в складних і надзвичайних умовах. Так, в травні 2013 року на просп. Маяковського, 10-А відкрилось відділення соціально-медичної реабілітації для дітей з церебральним паралічем, розумово відсталих та з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки.

Центра́льна нерво́ва систе́ма (ЦНС) - система органів, побудована з нервових клітин, яка координує функціонування та взаємозв'язок всіх інших органів та систем органів організму. Центральна нервова система може бути вузлового та трубчастого типів.

Наряду з цим, впроваджується і реалізується соціальний проект «Картка киянина» (до кінця року буде зареєстровано 425 тис. осіб), що дозволяє киянам уже зараз безоплатно користуватися послугами метрополітену, отримати знижку на медичні препарати в аптечній мережі КП «Фармація», в деяких мережах супермаркетів та при купівлі квитка до Київського зоопарку, безкоштовно відкрити соціальний поточний рахунок, на який зараховується пенсія, соціальна допомога, дотація тощо.
Серед основних чинників, які стримують розвиток міста, залишаються:


 • недостатня фінансова спроможність міста щодо забезпечення розбудови та належної ефективності функціонування міської інфраструктури;

 • невирішеність проблем визначення та належного закріплення меж м. Києва, недосконалість нормативно-правового забезпечення регулювання та реформування земельних відносин, житлової політики, регулювання підприємницької діяльності;
  Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
  Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.
  Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.


 • зношеність, технологічна відсталість окремих виробництв та недостатнє стимулювання з боку держави інноваційних процесів, повільні темпи переходу на інноваційну модель розвитку промислового комплексу;

 • критичний стан міської інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства, дефіцит пропускної спроможності дорожньо-транспортної мережі, що призводить до унеможливлення комплексної збалансованої розбудови територій міста та ефективного розвитку економіки столиці, прогресуючого антропогенного впливу і техногенного навантаження на довкілля, недостатнього рівня якості послуг, направлених на життєзабезпечення киян;
  Антропогене́з (грец. ανθρωπος - людина, γενεσις - виникнення) - процес походження і розвиток усіх видів роду Люди (Homo), розглянуті в біологічному (біологічна еволюція людини), психічному і соціокультурному плані.
  Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.


 • дефіцит потужностей та відставання темпів будівництва і реконструкції об’єктів соціальної сфери внаслідок динамічного розвитку міста та швидкої розбудови нових житлових мікрорайонів; підвищення навантаження на інженерну і транспортну інфраструктуру міста;

 • збільшення диференціації доходів населення, перш за все за рівнем заробітної плати, наявність заборгованості з виплат заробітної плати, невідповідність професійної структури попиту і пропозиції на ринку праці; необхідність соціокультурної інтеграції нових мешканців міста.

Аналіз основних показників, тенденцій та проблемних питань соціально-економічного розвитку м. Києва за попередні періоди і 2013 рік дозволяє виділити ряд цілей і пріоритетних напрямків діяльності Київської міської державної адміністрації на коротко- та середньострокову перспективу, в першу чергу, направлених на відновлення зростання економіки міста і підвищення ефективності системи управління містом з метою забезпечення сталого функціонування міського господарства та створення належних умов для життєдіяльності киян та підвищення рівня їх добробуту.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Поряд з цим, дефіцит бюджетних коштів позбавив можливості включити у Програму заходи, спрямовані на ефективне впровадження економічних реформ в місті у сфері інноваційної політики, житлово-комунального господарства, підвищення енергоефективності, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення.

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
Крім того, недостатнє фінансування в цілому спричинить у 2014 році гальмування реалізації стратегічних ініціатив та виконання цілого ряду міських цільових програм.
ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО і СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА У 2014 РОЦІ

Основними цілями розвитку м. Києва у 2014 році є досягнення економічного зростання на основі власного потенціалу та удосконалення механізмів управління територіальним розвитком міста, підвищення конкурентоспроможності міста та його конвертація в зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг та дотримання високих екологічних стандартів.
Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Враховуючи підсумки 2012 року, очікувані результати розвитку у 2013 році, а також результати аналізу проблем, що стримують розвиток міста, та можливих шляхів їх вирішення, діяльність Київської міської влади у 2014 році буде направлена на мобілізацію та концентрацію всіх можливих ресурсів для реалізації завдань з проведення реформування міського господарства та розвитку економічного потенціалу міста: • впровадження сучасних технологій міського управління (стратегічна ініціатива «Електронний уряд»), підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу міста (бюджетних, майнових та земельних ресурсів);
  Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
  Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.


 • стимулювання конкурентоспроможності, інноваційних процесів та виробництв (стратегічна ініціатива «Зроблено в Києві»), формування сприятливого клімату для залучення інвестицій, розвиток малого та середнього підприємництва (стратегічні ініціативи «Міжнародна гавань штаб-квартир», «Центр поруч з домом»);

 • розвиток туристичного потенціалу та рекреаційно-курортної сфери (стратегічна ініціатива «Дніпровська перлина»);

 • розвиток транспорту та дорожньо-транспортної інфраструктури (стратегічна ініціатива «Першокласна інфраструктура»);

 • розвиток та реформування житлово-комунального господарства, модернізація та розбудова інженерної інфраструктури (стратегічна ініціатива «Першокласна інфраструктура», проекти «Чисте місто» та «Якісна питна вода»);

 • житлова політика (проект «Доступне житло»);

 • підвищення енергоефективності (стратегічна ініціатива «Ощадлива енергетика»);

 • реформування системи охорони здоров’я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування, зниження захворюваності населення, пропагування здорового способу життя (стратегічна ініціатива «Здоровий киянин»);
  Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.


 • підвищення доступності, якості та конкурентоспроможності освіти,

 • підвищення стандартів життя населення і рівня соціальної захищеності мешканців міста, доступності та якості соціальних послуг;

 • забезпечення безпеки життєдіяльності киян та поліпшення екологічної ситуації в місті.

З метою досягнення поставлених цілей і завдань пріоритети діяльності Київської міської влади будуть направлені на:
 • Проведення економічних реформ, спрямованих на забезпечення соціально-економічного зростання:

 • впровадження сучасних технологій міського управління, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу міста (бюджетних, майнових та земельних ресурсів):

 • реалізація механізмів стратегічного аналізу та планування діяльності (реалізація Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, завершення розробки Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року);

 • реалізація Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013–2015 роки, проведення робіт з розробки містобудівної документації в рамках реалізації Програми розробки (оновлення) містобудівної документації в м.
  Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.
  Містобудівна́ документа́ція - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій.
   Києві;

 • реалізація програмно-цільового методу та середньострокового планування в бюджетному процесі;
  Бюджетний процес - це регламентована нормами бюджетного права діяльність держави та територіальних громад зі складання, розгляду та затвердження бюджету, його виконання, а також зі складення та затвердження звіту про його виконання.


 • реалізація Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011–2015 роки;

 • збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок ефективного використання землі та майна територіальної громади м. Києва;

 • спрощення і прискорення взаємодії населення та бізнесу з органами місцевої влади, підвищення прозорості адміністративних процесів, забезпечення кращої керованості системи міського управління та можливості наглядного відстеження роботи окремих служб (в рамках реалізації стратегічної ініціативи «Електронний уряд»):

 • побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, забезпечення їх прозорості;

 • оптимізація процесів муніципального управління;

 • активізація механізмів комунікації між органами виконавчої влади та представниками громади в рамках реалізації Ініціативи Президента України «Партнерство «Відкритий уряд».

 • стимулювання конкурентоспроможності, інноваційних процесів та виробництв (стратегічна ініціатива «Зроблено в Києві»):

 • підвищення конкурентоспроможності промислової високотехнологічної продукції;

 • формування сприятливого клімату для залучення інвестицій у промисловий комплекс м. Києва та забезпечення реалізації стратегічних ініціатив «Міжнародна гавань штаб-квартир», «Зроблено в Києві»;

 • розширення внутрішнього та зовнішніх ринків збуту продукції, що виробляється промисловими підприємствами м. Києва.

 • реалізація проектів щодо створення інноваційного парку
  «BIONIC Hill» та промислового вузла «Київська бізнес-гавань» в Деснянському районі;

 • поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату, формування сприятливих умов для надходження інвестицій, розвиток малого та середнього підприємництва (стратегічні ініціативи «Центр поруч з домом» та «Міжнародна гавань штаб-квартир»):

 • реалізація інвестиційних проектів, направлених на впровадження стратегічних ініціатив, за принципом «єдиного інвестиційного вікна»;

 • запровадження механізмів залучення приватних інвестицій до реалізації великих інфраструктурних проектів, у тому числі в рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 року, на умовах концесії та/або державно-приватного партнерства;

 • створення умов для підвищення та використання повною мірою потенціалу малого та середнього підприємництва шляхом зменшення адміністративних бар’єрів для розвитку бізнесу, удосконалення роботи Міського дозвільного центру;

 • реалізація інвестиційних проектів із створення бізнес-зон поза історично-культурним центром в рамках впровадження стратегічних ініціатив «Центр поруч з домом» та «Міжнародна гавань штаб-квартир» (багатофункціонального міжнародного ділового району «Київ-Сіті», центрів ділової активності міського та районного значення, ТРЦ, готелів, виставкових центрів та об’єктів соціальної інфраструктури);
  Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.


 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі інноваційної;

 • розвиток туристичного потенціалу та рекреаційно-курортної сфери (стратегічна ініціатива «Дніпровська перлина»):

 • реалізація проектів із збереження та розвитку київських островів як сталої екосистеми водно-зеленого рекреаційного діаметру м. Києва «Дніпровська перлина»;

 • створення розвинутої мережі туристично-інформаційних центрів та екскурсійних пунктів, єдиного туристичного Інтернет – порталу; впровадження туристичної картки «Картка гостя м. Києва» (KyivCityCard),

 • створення єдиних пішохідних маршрутів по історичному центру м. Києва та на правобережних схилах р. Дніпро, збереження історичного середовища на Подолі (реалізація міської цільової програми «Київ самобутній»);

 • проведення організаційних заходів щодо розвитку туризму, подальший розвиток видів туризму: ділового, подієвого, пізнавального, медичного тощо.
 • Модернізація транспортної та інженерної інфраструктури (стратегічна ініціатива «Першокласна інфраструктура»), як основи підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості міста:

 • розвиток транспорту та дорожньо-транспортної інфраструктури:

 • будівництво та розвиток метрополітену (продовження будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену та початок будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену (4-та лінія));
  Подільсько-Вигурівська лінія (з 1997, попередні назви - Подільсько-Воскресенська або Вокзально-Воскресенська) - майбутня нова лінія Київського метрополітену. Станом на 2012 рік планувалося, що після закінчення будівництва лінія матиме 12+6 станцій і понад 20 км довжини.
  Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.


 • спорудження мостів та транспортних розв’язок (Подільський мостовий перехід через р. Дніпро, роботи з реконструкції Поштової площі, підготовчі роботи для реконструкції транспортної розв'язки на Київському півкільці на ділянці КМ 12 240-КМ 14 360 (Жулянський шляхопровід));

 • будівництво та реконструкція вулиць і проспектів (просп. Перемоги, будівництво під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул.
  Гірничопідгото́вчі робо́ти (рос.горно-подготовительные работы, англ. development operations; нім. Vorrichtung f, Vorrichtungsarbeiten f pl) - гірничі роботи, що проводяться з метою підготовки родовища або його частини для видобування корисних копалин.
  Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
  Кіровоградської) до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни));

 • будівництво під’їзної дороги та зовнішньо-інженерних мереж до інноваційного парку "Біонік Хілл";

 • облаштування пішохідних переходів;
  Пішохі́дний перехі́д - ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками 5.35.1 - 5.35.2, дорожньою розміткою 1.14.


 • удосконалення схеми руху громадського транспорту, оптимізація транспортних потоків, розвиток мережі велодоріжок;
  Транспортний потік - це впорядкований транспортною мережею рух транспортних засобів. Переміщення пасажирів називається пасажиропотоком, переміщення вантажів - вантажопотоком, рух пішоходів - пішохідним потоком.


 • розвиток і вдосконалення маршрутної мережі та системи паркування в місті (будівництво перехоплюючих паркінгів на в’їздах в столицю, підземних паркінгів та паркувальних майданчиків) тощо;

 • модернізація рухомого складу;
  Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.


 • впровадження проекту «Електронний квиток» у громадському транспорті м. Києва;

 • реформування житлово-комунального господарства, модернізація та розбудова інженерної інфраструктури, що передбачає:

 • технічне переоснащення житлового господарства, капітальний ремонт житлового фонду;

 • підвищення якості експлуатації житлового фонду та удосконалення відносин з його утримання і обслуговування, створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла (управляючі компанії, ДПП) та залучення населення до управління житловим фондом (створення ОСББ на обов’язковій основі);

 • забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків;

 • здійснення реконструкції та будівництва каналізаційних колекторів, систем водопостачання міського господарства, розвиток інженерних мереж секторів приватної забудови міста;

 • продовження будівництва стратегічно важливих об’єктів комунального господарства таких, як Південно-Західний каналізаційний колектор, каналізаційний колектор по вул. Стеценка та інших магістральних мереж, завершення реконструкції прохідного колектора водопроводу від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської;

 • здійснення реконструкції споруд Бортницької станції аерації та продовження реконструкції дамб мулових полів;

 • житлова політика:

 • продовження реалізації пріоритетного національного проекту щодо забезпечення громадян доступним житлом з урахуванням ресурсів м. Києва відповідно до Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010–2017 роки;

 • формування житлового фонду соціального призначення в рамках реалізації Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010–2015 роки;
  Соціа́льне житло́ - житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;


 • придбання (будівництво) житла для працівників бюджетних установ та пільгових категорій населення;

 • вирішення житлових питань мешканців, що підлягають відселенню з непридатних для проживання і аварійних будинків, та поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО і СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА У 2014 РОЦІ Основними цілями розвитку м. Києва у 2014 році
 • Проведення економічних реформ, спрямованих на забезпечення соціально-економічного зростання
 • Модернізація транспортної та інженерної інфраструктури (стратегічна ініціатива «Першокласна інфраструктура»)
 • Подільсько-Вигурівської лінії