Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка8/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.2.4. Підвищення енергоефективностіМета: своєчасне, повне та безперебійне забезпечення населення послугами теплопостачання та гарячого водопостачання, підвищення енергоефективності економіки міста, в т. ч. шляхом реалізації проектів з енергозбереження.
Основні завдання та заходи:

 • Підвищення енергоефективності житлових будинків та будівель бюджетної сфери, впровадження енергозберігаючих технологій:

 • термосанація будівель бюджетної сфери - ДЖКІ, КП «ГВП»;

 • впровадження проектів з енергозбереження у закладах бюджетної сфери із застосуванням механізму енергосервісного перфоманс-контрактингу – ДЖКІ, КП «ГВП»;

 • Покращення системи міського освітлення:

 • виконання поточного та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення та заміна існуючого обладнання на більш ефективне та економічне освітлювальне обладнання – ДТІ, КП «Київміськсвітло»;

 • модернізація систем освітлення учбових класів загальноосвітніх навчальних закладів - КП «Київміськсвітло»;
  Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.
  Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.


 • модернізація системи контролю управління мережами зовнішнього освітлення – ДТІ, КП «Київміськсвітло».


Очікувані результати:

 • підвищення економічної та енергетичної ефективності функціонування комунальної теплоенергетики;

 • забезпечення економії бюджетних коштів на утримання бюджетних установ, за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів та проектів;

 • скорочення бюджетних витрат на енергоносії;

 • економія паливно-енергетичних ресурсів та зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконання робіт, наданих послуг;

 • забезпечення 100% оснащення житлових будинків та квартир засобами обліку споживання комунальних послуг;

 • підвищення якості житлово-комунальних послуг.

3.3. РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ КИЯН
3.3.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей, сім’ї та молоді
Мета: покращення демографічної ситуації, поліпшення якісних характеристик життя населення та гармонізації процесів його відтворення, пропаганда сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства і материнства, запровадження нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціального сирітства та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, підвищення якості та доступності надання оздоровчих та відпочинкових послуг для дітей, створення сприятливих умов соціалізації дітей та молоді.
Основні завдання та заходи:

 • Підвищення рівня народжуваності та розвиток сім’ї:

 • створення умов безпечного материнства (розвиток перинатальної служби в м. Києві в рамках реалізації національного проекту «Нове життя: нова якість охорони материнства і дитинства»); формування та збереження репродуктивного здоров'я у дітей та молоді (реалізація міської комплексної програми «Репродуктивне здоров'я населення м. Києва на 2008 - 2015 роки»); виховання відповідального батьківства, подолання кризових ситуацій в сім'ї; проведення просвітницької роботи з населенням з сімейної проблематики; реалізація програми підготовки до подружнього життя «Щаслива сім'я»; удосконалення системи планування сім'ї, забезпечення медико-соціальної підтримки молодої сім'ї, створення умов для повноцінного розвитку сім'ї та допомога сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах (Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки) – ДОЗ, ДОНМС, КМЦСССДМ, ДСП.

 • Запровадження нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціального сирітства та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (реалізація соціальної ініціативи Президента України щодо розвитку сімейних форм виховання дітей):

- оптимізація закладів соціального захисту дітей (зокрема, відкриття соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які з об'єктивних причин не можуть бути влаштовані в сім'ю, віком від 15 до 18 років) – ДСП, КМЦСССДМ, ССД;

- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в будинках дитини, школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки) – ССД.

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності. • Підтримка молодіжного інтелектуального капіталу, соціального становлення та громадської активності молоді, сприяння у реалізації її творчого потенціалу:

- організація роботи з талановитою та обдарованою молоддю (організаційне забезпечення висунення кандидатур на присудження стипендій Київського міського голови для обдарованої молоді, стипендій та премій Київського міського голови студентам міста, Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, робота з володарями грантів Президента України для обдарованої молоді) – ДОНМС;
Ки́ївський міськи́й голова́ - головна посадова особа у системі виконавчої влади столиці України - міста Києва. Обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

- психологічно-профорієнтаційне тестування молоді, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді (сприяння у працевлаштуванні молоді, у т.ч. вторинній зайнятості; підтримка ініціатив молоді; забезпечення діяльності Київського молодіжного центру праці та Київської молодіжної біржі праці, забезпечення діяльності молодіжних трудових загонів, залучення молоді до державної служби) – ДОНМС;

Бі́ржа пра́ці - підприємство, яке надає спеціалізовані послуги із працевлаштування громадян на ринку робочої сили (ринку праці).

- національно-патріотичне виховання, утвердження моральних цінностейДОНМС;

- розвиток громадської активності молоді (зокрема, методично-інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради з питань молодіжного руху, співпраця та підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій, створення та забезпечення діяльності Будинку молоді міста Києва), залучення молоді до муніципальної розбудови столиці – ДОНМС.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Мора́льні ці́нності - моральні зразки, поняття, вимоги, що дають можливість людині оцінювати життя та орієнтувати себе в ньому.
Дитячі громадські організації - об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства. • Популяризація здорового способу життя серед молоді:

- запобігання тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу серед молоді (Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012-2016 роки) – ДОЗ, ДОНМС;

- залучення дітей та юнацтва до систематичних занять фізичною культурою та спортом – ДОНМС;

- забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва – ДОНМС;

- забезпечення змістовного дозвілля молоді: проведення загальноміських та районних заходів (з відзначення Дня Києва, Дня Молоді, Дня Студента та ін.) – ДОНМС;- впровадження соціальної реклами, спрямованої на популяризацію здорового способу життя серед молоді – ДОНМС.
Соціа́льна рекла́ма - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку.

Очікувані результати:

 • поліпшення економічних, соціальних, медичних, психологічних та інших передумов, які впливають на демографічний розвиток; зменшення кількості випадків насильства в сім’ях на 5%;

 • дотримання рівня загального коефіцієнта народжуваності на рівні 12,0 живонароджених на 1000 наявного населення, зменшення коефіцієнта дитячої смертності до 7,7 померлих дітей віком до одного року на 1000 живонароджених;

 • забезпечення дітей шкільного віку якісними послугами з оздоровлення та доступних видів спорту, насамперед дітей, які потребують соціальної підтримки;

 • запровадження нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціального сирітства та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

 • розробка та запровадження програм психологічної адаптації молоді до ринкових умов, підготовки до пошуку роботи (залучення понад 10 тис. осіб до участі у виставці вакансій «Освіта і кар’єра»), профорієнтаційної роботи серед молоді (збільшення показника психологічно-профорієнтаційного тестування, залучення 3000 учнів до участі у профорієнтаційних заходах);

 • підвищення якості роботи із соціалізації дітей та молоді.


3.3.2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення
Мета: підвищення якості життя та рівня доходів населення, збереження трудового потенціалу міста, розвиток ринку праці та зростання зайнятості населення, скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств міста Києва.
Трудовий потенціал - це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці.

Основні завдання та заходи:

 • Підвищення ефективності реалізації програм сприяння зайнятості населення, в т.ч. виконання заходів, передбачених Програмою зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року:

 • сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці, в т.ч. шляхом створення нових робочих місць – ДСП, КМЦЗ, РДА;

 • вжиття заходів (економічних, адміністративних, інформаційних), спрямованих на посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, – ДСП, ДПС, ГУПФУ, ТДІП, КМЦЗ, РДА;

 • працевлаштування незайнятих та безробітних громадян за сприяння міської служби зайнятості на вільні та новостворені, заброньовані та дотаційні робочі місця, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах – КМЦЗ;

 • сприяння розвитку ефективної системи підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних, організація професійної підготовки безробітних з основ підприємництва для подальшого заняття підприємницькою діяльністю – ДСП, КМЦЗ, РДА;

 • поширення профорієнтаційної роботи з населенням, систематизація роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл, надання довідково-інформаційних та профорієнтаційних консультацій – КМЦЗ, РДА;

 • надання консультативно-методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям міста у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві та проведення його моніторингу – ДСП, КМЦЗ;

 • проведення постійного моніторингу обсягів вивільнення працівників та стану зайнятості на підприємствах, в організаціях та установах міста, проведення виїзних консультацій на підприємства, де передбачається, або відбувається вивільнення працівників – ДСП, КМЦЗ, ТДІП, РДА;
  Ви́вільнення працівникі́в - припинення трудових правовідносин з працівниками за ініціативою [власник]а або уповноваженого ним органу в разі змін в організації виробництва і праці, в т. ч. при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників.


 • активізація роботи щодо сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту шляхом забезпечення адресного підходу до кожної особи, посилення взаємодії з підприємствами та зацікавленими організаціями – КМЦЗ, ДСП.

 • Підвищення рівня доходів населення:

 • проведення перевірок (обстежень) підприємств та організацій міста з питань дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій з оплати праці, норм Генеральної та галузевих угод та міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці та вжиття відповідних заходів реагування за результатами виявлених порушень – ГУМДК, МУМДЦООВП, ТДІП, ДСП, РДА;

 • проведення моніторингу цін на споживчому ринку товарів з метою недопущення їх випереджаючого зростання по відношенню до темпів зростання середньомісячної заробітної плати у м. Києві у поточному році – ДЕІ, ДПРП;

 • забезпечення своєчасної виплати пенсій у м. Києві – ГУПФУ.

 • Здійснення заходів, спрямованих на детінізацію заробітної плати та легалізацію трудових відносин:

 • виявлення та надання до Головного управління Міндоходів у м. Києві інформації щодо підприємств міста, на яких розмір середньої заробітної плати значно нижчий середнього показника по м. Києву за відповідним видом економічної діяльності, – ДСП, РДА;

 • проведення перевірок суб’єктів господарювання, які використовують найману працю без документального оформлення трудових відносин з працівниками та виплачують заробітну плату повністю або частково «в конверті» – ДСП, ТДІП, ГУПФУ, ГУМДК, МУМДЦООВП;
  На́йманий робітник - це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.


 • організація проведення засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві та за результатами, направлення матеріалів для відповідного реагування до Головного управління Міндоходів у м. Києві, Територіальної державної інспекції праці у м. Києві – ДСП, РДА;

 • проведення роз’яснювальної роботи про негативні соціальні наслідки нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах» шляхом проведення із суб’єктами господарювання семінарів, нарад, засідань, виступів на телебаченні і публікацій у засобах масової інформації – ГУМДК, МУМДЦООВП, ГУПФУ, ТДІП, ДСП, РДА.

 • Скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати:

 • затвердження графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати з урахуванням фінансово-економічних можливостей підприємств та здійснення контролю щодо їх виконання – ДСП, РДА;

 • налагодження конструктивної співпраці з правоохоронними та контролюючими органами, об’єднаннями профспілок та роботодавців з метою підвищення відповідальності керівників підприємств за порушення норм оплати праці – ДСП, РДА, ГУПФУ;

 • проведення відповідної роботи із власниками (засновниками) підприємств-боржників із заробітної плати або уповноваженими ними органами щодо вжиття відповідних заходів, спрямованих на прискорення погашення боргів із заробітної плати працівникам, а також притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про працю та оплату праці – ДСП, РДА;

 • недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері, на підприємствах комунальної власності та підприємствах, переданих до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій – ДФ, ДСП, структурні підрозділи КМДА, РДА.Очікувані результати:

 • зменшення рівня безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП) на 0,2 відсоткового пункту;

 • зменшення чисельності безробітного населення (за методологією МОП) до 78 тис. осіб (на 2,5 %);

 • створення 61,5 тис. нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

 • підвищення рівня реальних наявних доходів населення столиці на 12,8% та заробітної плати на 10,5%, пенсії - на 5,1%;

 • зменшення тінізації заробітної плати;

 • недопущення зростання заборгованості із виплати заробітної плати.


3.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту киян
Мета: підвищення якості життя та розширення системи адресної підтримки незахищених верств населення.
Основні завдання та заходи:

 • Реалізація заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки:

 • матеріальна підтримка найбільш незахищених категорій населення міста шляхом виплати адресної грошової допомоги, зокрема одноразової, до ювілею, державних свят, компенсації витрат на навчання тощо - ДСП, ДФ;
  Національне свято (державне свято) - різновид свята, що має відношення до відзначання дати набуття незалежності певною нацією, дати заснування національної держави тощо. В Україні припадає на 24 серпня.


 • підвищення доступності медичної та соціальної допомоги, лікарського забезпечення та реабілітаційних послуг, зокрема жінкам, які зазнали мастектомії - ДСП, ДФ.
  Реабілітація (походить від лат. rehabilitatio) - а) поновлення втраченого доброго імені, відновлення репутації. Поновлення прав, відміна необґрунтованого звинувачення невинної особи або групи осіб з-за «відсутності складу злочину».


 • Соціальна реабілітація та максимальна адаптація до суспільного життя осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями:

 • реалізація програм Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів у сфері професійної підготовки, працевлаштування, залучення інвалідів до суспільно-корисної праці тощо - ДСП, ДФ;

 • забезпечення надання безкоштовних транспортних послуг особам з порушенням опорно-рухового апаратуДСП, КМТЦСО.

 • Посилення адресності соціальної допомоги та підтримки незахищених верств населення:

 • надання соціальних послуг через мережу територіальних центрів та соціальних установ (надомне обслуговування одиноких непрацездатних громадян та психічно хворих громадян, соціально-побутові послуги, гуманітарна допомога, благодійна допомога тощо) - ДСП, КМТЦСО;
  Опорно-рухова система (синоніми: опорно-руховий апарат, кістково-м'язова система, локомоторна система, скелетно-м'язова система) - комплекс структур, який утворює каркас, надає форму організму, дає йому опору та забезпечує захист внутрішніх органів і можливість пересування у просторі.
  Гуманіта́рна допомо́га - вид безвідплатної допомоги (сприяння); засоби для життя, безкоштовно поширювані серед населення районів, охоплених гуманітарною катастрофою або що стоять на її грані. Для умов озброєного конфлікту Міжнародний Суд визначив допустиму гуманітарну допомогу як «надання продовольства, одягу, ліків і іншої гуманітарної допомоги, але це не включає надання зброї, систем озброєння, боєприпасів або іншого устаткування, автотранспортних засобів і матеріалів, які можуть бути використані для спричинення серйозних тілесних ушкоджень або з'явитися причиною смерті». Гуманітарна допомога відрізняється від іноземної допомоги своїм терміновим характером і тим, що використовується для полегшення зроби частішим жертв стихійних лих. Іноді гуманітарна допомога може бути прихованою формою підкупу місцевого населення або прелюдією до вторгнення.


 • надання соціальної підтримки дітям, що проживають в складних і надзвичайних умовах (діти-сироти, діти-інваліди, діти, що залишилися без піклування батьків тощо) - ДСП, КМТЦСО.

 • забезпечення оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів, підопічних дитячих будинків-інтернатів, ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - ДСП, ДФ.

 • забезпечення виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми житлових субсидій – ДСП.

 • Продовження впровадження соціального проекту «Картка киянина» - ДСП, РДА.

 • Реалізація державної політики у сфері соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі - ДСП.

 • Проведення роботи з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів війни та праці, постраждалих від аварії на ЧАЕС та іншими організаціями в рамках реалізації міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки – УСЖІВВП.


Очікувані результати:

 • надання майже 11800 одиноким непрацездатним громадянам 4800 тис. соціально-побутових послуг, 699 інвалідам з психічними захворюваннями, що перебувають на надомному обслуговуванні, - близько 330 тис.
  Психічні розлади, захворювання (застаріле Душевні хвороби) - діагностовані за допомогою фахівця в галузі психічного здоров'я більш стійкі, стабільні психопатологічні стани, в основі яких лежать складні патологічні функціонально-структурні (нейрообмінні, нейромедіаторні, дистрофічні, диструктивні) процеси як в центральній нервовій системі так і в усьому організмі, характеризуються порушенням психічної діяльності людини і призводять до страждань або порушення здатності функціонувати в житті, і являють інтерес для клінічної психіатрії, в тому числі її відділів, таких як діагностика, лікування, профілактика, дослідження етіології і патогенезу.
  соціально-побутових послуг;

 • посилення адресності соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення міста, в т.ч. шляхом реалізації соціального проекту «Картки киянина» ;

 • підвищення доступності медичної та соціальної допомоги, лікарського забезпечення та реабілітаційних послуг, зокрема жінкам, які зазнали мастектомії - орієнтовно 500 жінок пройдуть реабілітацію різного виду;

 • своєчасне вирішення питань призначення житлових субсидій – близько 40 тис. родин отримують субсидії;

 • забезпечення максимальної доступності осіб з порушенням опорно-рухового апарату до соціальної інфраструктури міста – очікується здійснити 11000 перевезень;

 • збільшення частки інвалідів, залучених до суспільно-корисної праці та громадської діяльності.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • Основні завдання та заходи
 • 3.3. РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ КИЯН 3.3.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей, сім’ї та молоді Мета
 • Київського міського голови
 • 3.3.2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення Мета
 • 3.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту киян Мета
 • Очікувані результати: надання майже 11800 одиноким непрацездатним громадянам 4800 тис. соціально-побутових послуг, 699 інвалідам з психічними захворюваннями