Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка9/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.3.4. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг
Мета: сприяння зміцненню стану здоров’я та збільшенню тривалості життя населення через забезпечення доступності кваліфікованої медичної допомоги, профілактику та раннє виявлення захворювань, впровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я.
Основні завдання та заходи:

 • Модернізація та завершення реорганізації первинної медичної допомоги у місті Києві:

 • дооснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до нормативів та табелів оснащення за рахунок субвенцій з державного бюджету та коштів бюджету міста Києва – ДОЗ, РДА.

 • Оптимізація мережі та структури закладів вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги - створення трьох лікарень інтенсивного лікування (дві - для дорослого населення, одну - для дітей) – ДОЗ, РДА.

 • Модернізація третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у місті Києві:

 • впровадження Національного проекту «Нове життя» (реконструкція будівель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на вул. Героїв Сталінграда,16) – ДОЗ, ДБЖЗ.

 • Модернізація екстреної медичної допомоги у місті Києві:

 • завершення другого етапу створення Єдиної оперативно-диспетчерської служби міста Києва: створення централізованих районних диспетчерських пунктів невідкладної допомоги та приєднання їх до Єдиної оперативно-диспетчерської служби міста Києва – ДОЗ, РДА;
  Пе́рша меди́чна допомо́га - комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.


 • розширення автопарку системи екстреної медичної допомоги – ДОЗ;

 • Реалізація Міської програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011-2017 роки та перепідготовки лікарів загальної практики/сімейної медицини тощо – ДОЗ, РДА;

 • Реалізація міської цільової програми «Місцеві стимули» на 2013-2016 роки – ДОЗ, ДБЖЗ, ДФ, ДТЗ.

 • Профілактика захворюваності, запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації:

 • виконання заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012 – 2017 роках, у т.ч.
  Інфекція або заражування хворобою (англ. Infection - проникнення в організм хвороботворних мікробів; інфікування, зараження) - стан, коли в організм потрапляє чужорідний агент - патоген (бактерія, паразитичний грибок, найпростіший організм, гельмінти, вірус або пріон), який розмножується і може чинити хвороботворний ефект.
  використання сучасних технологій організації лікування хворих на туберкульоз; розробка механізмів залучення до обов’язкового лікування хворих на туберкульоз, які зловмисно ухиляються від прийому ліків і є епідемічно небезпечними для оточуючих, – ДОЗ, ГУМВC.


Очікувані результати:

 • розширення мережі та покращення матеріально-технічної бази системи охорони здоров’я міста, підвищення якості та доступності медико-соціальної допомоги;

 • вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги;

 • визначення мережі та структури стаціонарних закладів охорони здоров’я, які будуть надавати ургентну (інтенсивну), планову, реабілітаційну та хоспісну (медико-соціальну) медичну допомогу в столиці;

 • розвиток інституту сімейного лікаря в столиці;

 • підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях, зниження смертності від онкологічних захворювань, інсультів та інфарктів, зниження захворюваності на туберкульоз та смертності від туберкульозу;
  Злоя́кісна пухли́на - патологічний процес, зумовлений неконтрольованим розмноженням клітин, інвазією та, іноді, метастазуванням. В залежності від типу тканини, клітини якої перетворились на злоякісні, розрізняють рак, саркому, лімфому та інші види злоякісних пухлин.
  Онкологія (від дав.-гр. όγκος - пухлина та дав.-гр. lógos - вчення) - розділ медицини, присвячений діагностиці та лікуванню новоутворень (пухлин - раків, сарком).


 • недопущення поширення епідемій грипу, інших гострих респіраторних захворювань.3.3.5. Підвищення стандартів у сфері освіти
Мета: забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, поліпшення інтелектуальних і професійно-кваліфікаційних характеристик людського капіталу.
Людськи́й капіта́л (англ. Human Capital) - це соціально-економічна категорія, похідна від категорій «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор», у загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їх власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та національного доходу. Поняття людського капіталу є природним розвитком і узагальненням понять людського фактора і людського ресурсу, проте людський капітал є ширшою економічною категорією.

Основні завдання та заходи:

 • Впровадження Стандарту столичної освіти:

 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти, належного рівня навчально-виховного процесу, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, безперервного професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до світових освітніх стандартів – ДОНМС, РДА.

 • Впровадження проекту «Електронний дитячий садок»:

 • продовження електронної реєстрації дітей для вступу у дошкільні навчальні заклади – ДОНМС, РДА;

 • розробка та впровадження в експлуатацію системи електронних програм організації харчування у дошкільних навчальних закладах – ДОНМС;

 • розроблення системи електронних програм обліку матеріально-технічної бази дитячих начальних закладів – ДОНМС.

 • Розвиток мережі та потужностей навчальних закладів, продовження будівництва та реконструкції об'єктів освіти:

 • відкриття навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами слуху у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку або з розумовою відсталістю (на базі Київської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату № 6) – ДОНМС;
  Олігофре́нія (дав.-гр. ὀλίγος - малий + φρήν - розум. Синоніми: аменція, слабоумство, деменція) - розумова відсталість, стан значно нижче середнього рівня когнітивних здібностей людини; вроджене або набуте у ранньому віці слабоумство, що виражається в недорозвиненні інтелекту і психіки людини в цілому.


 • відкриття інклюзивних груп у загальноосвітніх закладах – ДОНМС, РДА;

 • відновлення роботи непрацюючих груп в дошкільних навчальних закладах – ДОНМС, РДА;

 • завершення реконструкції стадіону загальноосвітньої школи № 217
  на пров. Поліському, 9 – Дарницька РДА;

 • реконструкція дитячого дошкільного закладу № 268, вул. Копилiвська, 6 – Подільська РДА;

 • будівництво дитячого садка на ділянці № 36 у 4 мікрорайоні ж/м Позняки – ДБЖЗ;

 • реконструкція з прибудовою середньої загальноосвітньої школи № 128
  по вул. Раїси Окіпної, 6 – ДБЖЗ;
  Раїса Миколаївна Капшученко (згодом відома як Окіпна; нар. 1912(1912) - пом. 6 листопада 1942) - українська актриса. Прима Київського оперного театру (під час німецької окупації - Grosse Oper Kiew). Під час Другої світової війни Окіпна була учасницею київського радянського підпілля (в розвідувально-диверсійній групі Івана Кудрі).


 • реставрація та реконструкція з прибудовою до школи "Ліцей №100 "Поділ" по вул. Покровській, 4/6 – ДБЖЗ;

 • Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів:

 • інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу, реалізація національного проекту «Відкритий світ» (придбання комп’ютерної техніки, оснащення освітніх установ навчальними комп’ютерними комплексами, програмним забезпеченням, розширення швидкісного доступу до інформаційних джерел та мережі Інтернет) – ДОНМС, РДА;
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • розвиток програми «Київський підручник» ДОНМС, РДА.


Очікувані результати:

 • впровадження світових стандартів освіти;

 • збільшення кількості місць в дошкільних навчальних закладах;

 • оптимізація навчального процесу за рахунок використання сучасних технічних засобів та розширення швидкісного доступу до інформаційних джерел та Інтернету;

 • покращення матеріально-технічної бази діючих закладів освіти;

 • збереження та покращення здоров’я учнів.


3.3.6. Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини
Мета: забезпечення створення творчої культурної атмосфери у місті, збереження та примноження культурно-мистецьких надбань, архітектурної виразності історичного обличчя столиці, популяризація та інтеграція національного мистецтва у світовий культурний простір, реалізація стратегічної ініціативи «Культурна височина».
Охоро́на культу́рної спа́дщини - комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини.

Основні завдання та заходи:

 • Зміцнення матеріально-технічної бази та розвиток закладів культури та мистецтва:

- продовження робіт з реставрація та реабілітації з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови Київського національного академічного театру оперети на вул. Червоноармійській, 53/3 – ДК;

- продовження реконструкції будівель на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) під Київський драматичний театр на Подолі ДБЖЗ; • реставрація з пристосуванням під розміщення Київської дитячої школи мистецтв № 2 ім. М.Т. Верикiвського об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали – Шевченківська РДА;

 • проведення робіт з підготовки до відкриття Музею «Іван Франко і Київ» – відділу Музею видатних діячів української культури та Музею-квартири В.С.
  Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
  Косенка – філії Музею театрального, музичного та кіномистецтва України - ДК.

 • Проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів для жителів та гостей м. Києва:

 • проведення творчого звіту майстрів мистецтв та аматорів народного мистецтва м. Києва у Національному палаці мистецтв «Україна» ДК, КМЦ народної творчості та культурологічних досліджень.

 • Пошук нових джерел позабюджетного фінансування галузі:

 • реалізація спільних проектів з розвитку культури, що здійснюються за кошти приватного сектору, громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних установ (іноземні посольства, представництва, інститути тощо) – ДК.
  Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
  Традиці́йна украї́нська культу́ра, Українське народне мистецтво - це пласт української культури, пов’язаний з відтворенням світосприйняття українського народу, його психології, етичних настанов і естетичних прагнень, що охоплює всі види народної творчості, традиційно притаманні Україні: музику, танці, пісні, фольклор, декоративно-ужиткове мистецтво, що розвиваються, як єдиний комплекс, і органічно входять у життя народу протягом усієї його історії.
  Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.


 • Комп’ютеризація музеїв і бібліотек міста; автоматизація обліку музейних фондів з метою створення електронної версії Державного реєстру національного культурного надбання (рухомих пам’яток):

 • автоматизація бібліотек м. Києва для дітей та відкриття Інтернет-центрів - ДК.

 • Забезпечення на належному рівні збереження та охорони об’єктів культурної спадщини:

 • припинення процесу деградації забудови історичних районів Києва, збереження архітектурної виразності історичного обличчя м. Києва – УОКС;

 • розробка наукових основ для проекту регенерації центральної історичної частини м. Києва з включенням до містобудівного аналізу всієї території столиці з метою збалансованого перерозподілу функцій між центральним ядром та периферією та удосконаленням функціональних зв’язків – КМР, УОКС.


Очікувані результати:

 • збільшення кількості та різноманітності культурно-мистецьких заходів, що сприятиме інтеграції Києва у світовий культурний простір, розвитку міжнародних культурних зв’язків, формуванню привабливого іміджу столиці та її культури у світі;

 • розширення мережі закладів культури та мистецтва, автоматизація музейних та бібліотечних процесів, застосування технологій соціального маркетингу, перетворення їх у «відкриті» багатоцільові осередки культури, науки, освіти та виховання особистості;

 • збереження об’єктів культурної спадщини у місті Києві, відновлення історичної забудови та покращення естетичного вигляду столиці.


3.3.7. Розвиток фізичної культури та спорту
Мета: створення умов для стабільного розвитку сфери фізичної культури та спорту, максимальне залучення до здорового способу життя всіх категорій населення м. Києва, реалізація стратегічної ініціативи «Здоровий киянин».
Основні завдання та заходи:

 • Забезпечення збереження фізкультурно-спортивної мережі та мережі ДЮСШ міста Києва:

 • збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відкриття відділень з пріоритетних олімпійських видів спорту та центрів олімпійської підготовки – ДОНМС;
  Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю.
  Олімпі́йські ви́ди спо́рту - види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор.


 • створення умов для навчально-тренувального процесу спортсменів м. Києва - членів збірних команд міста – ДОНМС;

 • підготовка переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки для звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України і підготовки спортивного резерву – ДОНМС.
  Пла́та за зе́млю (також земе́льний пода́ток, поземе́льний пода́ток) - це податок (обов'язковий платіж), що справляється з юридичних і фізичних осіб за використання земельних ділянок. Плата за землю входить до складу податку на майно.


 • Розвиток мережі, оновлення матеріально-технічної й технологічної бази фізкультури та спорту:

 • продовження робіт з реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності на просп. П.Тичини, 18 – ДБЖЗ;

 • проведення підготовчих робіт та будівництво зовнішніх інженерних мереж до об’єкту: «Тренувальна база з баскетболу на проспекті Генерала Ватутіна у Деснянському районі м.
  Проспе́кт Генера́ла Вату́тіна - проспект у Дніпровському і Деснянському районах міста Києва, місцевість Чорторий, житлові масиви Райдужний, Вигурівщина-Троєщина та Кибальчич. Пролягає від Московського мосту до вулиць Теодора Драйзера і Братиславської.
  Києва» - ДОНМС, ДБЖЗ;

 • продовження роботи із створення Всеукраїнського електронного реєстру спортивних споруд, в т.ч. спортивних споруд, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва ― ДОНМС.

 • Залучення населення до фізкультурно-масових заходів оздоровчого характеру:

 • проведення традиційних щорічних фізкультурно-спортивних масових заходів згідно з Єдиним календарним планом спортивно-масових заходів на 2014 рік – ДОНМС, РДА;

 • проведення заходів у рамках реалізації Київської міської спартакіади «Здоровий киянин» – ДОНМС;

 • впровадження ефективних методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням побажань киян – ДОНМС.

 • Створення умов для занять фізичною культурою і спортом особам з обмеженими фізичними можливостями:

 • сприяння проведенню навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з інвалідного спорту – ДОНМС;

 • забезпечення функціонування Київського міського центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» – ДОНМС.

 • Підтримка розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту:

 • забезпечення виконання Єдиного календарного плану міських та всеукраїнських змагань – ДОНМС;

 • відповідно до Єдиного календарного плану міських та всеукраїнських змагань передбачити міські змагання та участь збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях – ДОНМС;

 • проведення навчально-тренувальних зборів та підготовка до участі у чемпіонатах, кубках України, всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп – ДОНМС.


Очікувані результати:

 • збільшення кількості дітей, що займаються в ДЮСШ;

 • заохочення населення до занять фізичною культурою та пропаганда здорового способу життя;

 • збільшення проведення міських заходів, участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях, проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд з підготовки до участі у чемпіонатах та Кубках України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

3.4 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА КИЯН
Мета: створення умов для суттєвого зменшення негативного впливу економічної та господарської діяльності на стан природних ресурсів міста та здоров’я населення, зменшення екологічних і техногенних ризиків.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Основні завдання та заходи:

 • Покращення стану атмосферного повітря:

 • здійснення контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами міста;
  Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
  проведення моніторингу стану атмосферного повітря – ДМБЗПС, ДЖКІ, РДА;

 • зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами міста шляхом стимулювання впровадження сучасних технологій з енерго- та ресурсозбереження - ДМБЗПС, ДПРП, ДЖКІ, РДА;

 • проведення обстеження автомагістралей міста Києва для встановлення авто трасових газоаналізаторів – ДТІ, ДМБЗПС.

 • Удосконалення системи поводження з відходами:

 • забезпечення впровадження заходів із санітарної очистки міста – ДЖКІ, ДМБЗПС, РДА, КП «Київкомунсервіс»;

 • ліквідація місць несанкціонованого складування відходів, попередження їх утворювання – ДМБЗПС, РДА;

 • реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці – ДЖКІ, ПАТ «Київспецтранс»;

 • здійснення заходів із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал» – ДМБЗПС, ДПРП, Деснянська РДА;

 • здійснення на ВАТ «Радикал» першочергових заходів згідно з техніко-економічним обґрунтуванням - ДПРП, ДМБЗПС, Деснянська РДА;

 • проведення демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал»: вивезення частини ртутьвмісних відходів (3 тис. т) – ДПРП, ДМБЗПС, Деснянська РДА.

 • Поліпшення стану водних об’єктів та земельних ресурсів:

 • забезпечення виконання заходів з відновлення та очистки ставків, озер та малих річок на території м. Києва - ДМБЗПС, КП «Плесо»;

 • будівництво та реконструкція очисних споруд зливових вод на ж\м Вигурівщина – Троєщина (ІІ черга) - ДМБЗПС, КП «Плесо»;

 • забезпечення функціонування системи дощової зливової каналізації на території м. Києва – ДТІ, ДМБЗПС, ККО «Київавтодор», КП «Плесо»;

 • координація проведення підприємствами міста своєчасної очистки каналізаційних мереж - ДЖКІ, РДА;

 • проведення робіт щодо встановлення меж та винесення в натуру прибережно-захисних смуг водних об’єктів міста, виготовлення та встановлення водоохоронних знаків – ДЗР, ДМБЗПС, КП «Плесо»;

 • виконання комплексного благоустрою земель водного фондуДЗР, ДМБЗПС, КП «Плесо», РДА.
  Во́дний фо́нд - усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд (Водний кодекс України, 1995 р.).


 • Покращення стану зелених насаджень, благоустрій міста:

 • виконання Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та Концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста – ДМБЗПС, КО «Київзеленбуд», РДА;

 • проведення робіт з озеленення та благоустрою територій, капітального ремонту зелених насаджень вулиць міста, реконструкції парків, скверів та бульварів міста – ДМБЗПС, КО «Київзеленбуд», РДА;

 • забезпечення переходу м. Києва на сучасні реагенти протиожеледних засобів у зимовий період – ДТІ, ДЖКІ, КО «Київавтодор», КО «Київзеленбуд», РДА;

 • влаштування поливо-зрошувальних мереж зелених насаджень м. Києва – ДМБЗПС, КО «Київзеленбуд», РДА.

 • Охорона та раціональне використання ресурсів тваринного світу:

 • будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій – ДМБЗПС, КП «Притулок для тварин»;

 • створення та оновлення експозицій на території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення – ДМБЗПС.
  Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.
  Ки́ївський зоологі́чний парк - це природоохоронна, науково-дослідна та культурно-освітня установа, що є штучно створеним об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.


 • Вирішення проблем інженерного захисту територій та попередження аварійних ситуацій на зсувонебезпечних територіях міста:

 • здійснення постійного моніторингу зсувонебезпечних і зсувних ділянок на території міста за допомогою візуальних і спеціальних інструментальних спостереженьДЖКІ, КП «СУППР», ДМБЗПС;

 • розробка Генеральної схеми протизсувних заходів для території міста Києва та плану дій щодо її реалізації (програмні заходи щодо інженерного захисту територій від зсувів) – ДЖКІ, ДМБЗПС, КП «СУППР», КО «Інститут Генерального плану м. Києва»;

 • розробка Схеми акустичної оцінки шумового впливу автотранспорту та рейкового транспорту м. Києва – ДТІ, ДМБЗПС, КО «Інститут Генерального плану м. Києва»;

 • розробка Схеми зон катастрофічного затоплення при прориві дамби Київської ГЕС – ДМА, КО «Інститут Генерального плану м. Києва»;

 • попередження та мінімізація наслідків можливого затоплення при проходженні паводків шляхом розробки схеми зон затоплення, у тому числі гідродинамічної моделі р. Дніпро в межах м. Києва – ДМА, ДМБЗПС, КО «Інститут Генерального плану м. Києва», КП «Плесо»;

 • проведення комплексу протиаварійних робіт на зсувонебезпечних схилах міста: схил Совської Балки біля вул.Петра Радченка, схил біля будівлі на вул.Нижньоюрківській, 53, Дніпровський схил (біля пішохідного мосту), а також влаштування підпірної стінки між будинками №5/1-а на вул.Трьохсвятитильській і №10 на вул.Костьольній та ін. – ДЖКІ, КП «Київбудреконструкція»; • Формування екологічної культури населення м. Києва:

 • формування доступної системи інформування з питань охорони навколишнього природного середовища та цивільного захисту м. Києва – ДМБЗПС, ДЖКІ, РДА, КНДУ «НДІРоМ», КП «Київський міський Будинок природи»;

 • організація загальноміських заходів із відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища у столиці України – ДМБЗПС, ДЖКІ, РДА, КП «Київський міський Будинок природи», КНДУ «НДІРоМ».


Очікувані результати:

 • мінімізація впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення;

 • скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водойми та кількості відходів різного класу небезпеки;

 • покращення стану водних об’єктів м. Києва, зменшення негативного впливу стічних вод на р. Дніпро;

 • запобігання забрудненню території міста небезпечними відходами;

 • попередження та ліквідація можливих небезпечних і надзвичайних ситуацій;

 • покращення стану благоустрою та санітарної очистки території міста;

 • забезпечення цивілізованого поводження з тваринами у місті, регулювання кількості безпритульних тварин;
  Здичавілі тварини (engl. - feral animals) - загальна назва всіх видів і внутрішньовидових форм, що були одомашнені людиною, проте з різних причин перейшли до вільного життя у дикій природі.


 • підвищення екологічної культури населення та рівня знань з охорони навколишнього природного середовища та цивільного захисту.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • Основні завдання та заходи
 • 3.3.5. Підвищення стандартів у сфері освіти Мета
 • 3.3.6. Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини Мета
 • 3.3.7. Розвиток фізичної культури та спорту Мета
 • 3.4 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
 • Основні завдання та заходи: Покращення стану атмосферного повітря
 • Київського зоологічного парку