Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового випробування для прийому на навчання

Скачати 352.89 Kb.

Програма фахового випробування для прийому на навчання
Скачати 352.89 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації16.06.2017
Розмір352.89 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

______________ Ступнік М.І.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

" __ " ______________ 2013 р.
ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання


за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр"
за спеціальністю 7.05010301, 8.05010301 "Програмне забезпечення систем"

Кривий Ріг

2013

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою напряму підготовки 6.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
050103 "Програмна інженерія".


Програму склали:

1. докт. техн. наук, проф. Азарян А.А __________

2. докт. техн. наук, проф. Зеленський О.С __________

3. к. т. н., доц. Котов І. А. __________

4. к. е. н., доц. Баран С.В. __________

5. к. е. н., доц. Лисенко В.С. __________

6. Коваль М.В __________

7. Головко О.В __________


Узгоджено на засіданні кафедри моделювання та програмного забезпечення

Протокол №__ від «__» березня 2013 р.


Завідувач кафедри моделювання та програмного забезпечення

докт. техн. наук, професор Азарян А.А. __________


Узгоджено на засіданні кафедри інформатики та інформаційних технологій

Протокол №__ від «__» березня 2013 р.


Завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій

докт. техн. наук, професор Зеленський О.С. __________


Узгоджено на засіданні вченої ради факультету інформаційних технологій.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Протокол № __ від «__» ________ 2013 р.


Голова вченої ради факультету

інформаційних технологій

докт. техн. наук, Купін А.І. __________

ЗМІСТ


ВСТУП 4

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 4

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 5

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 5

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ 21

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 21

  1   2   3   4


Скачати 352.89 Kb.