Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового випробування для прийому на навчання

Скачати 352.89 Kb.

Програма фахового випробування для прийому на навчання
Скачати 352.89 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації16.06.2017
Розмір352.89 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

ВСТУП


Діяльність фахівців спеціальності 7.05010301 та 8.05010301 "Програмне забезпечення систем" орієнтована на об'єкти професійної діяльності: моделі та складові життєвого циклу програмного забезпечення;
Життєвий цикл програмного забезпечення Життє́вий цикл програ́много забезпе́чення - сукупність окремих етапів робіт, що проводяться у заданому порядку протягом періоду часу, який починається з вирішення питання про розроблення програмного забезпечення і закінчується припиненням використання програмного забезпечення.
якість програмного забезпечення та бізнес-процесів його створення;
Якість програмного забезпечення Якість програмного забезпечення - характеристика програмного забезпечення, ступінь відповідності ПЗ до вимог. При цьому вимоги можуть трактуватись по-різному, що породжує декілька незалежних визначень терміну.
методи, моделі, технології та інструменти проектування, конструювання, тестування, документування, супроводження програмного забезпечення;
Супроводження програмного забезпечення - процес покращення, оптимізації та виправлення дефектів у програмному забезпеченні після його вводу до експлуатації.
функціональні ролі учасників створення програмного забезпечення. Сферою діяльності спеціалістів та магістрів є збирання та аналіз потреб і вимог користувачів, визначення функціональних вимог системи, що проектується; проектування ПЗ; конструювання ПЗ; участь у процесах професійного спілкування; участь у процесах управління програмною інженерією; верифікація та атестація ПЗ; управління вимогами; розробка документації; застосування стандартного апаратного та програмного забезпечення; підтримка інформаційної безпеки.
Функціональні вимоги (Functional Requirements) - це вимоги до програмного забезпечення, які описують внутрішню роботу системи, її поведінку: калькулювання даних, маніпулювання даними, обробка даних та інші специфічні функції, які має виконувати система.
Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).


Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань вступників, які отримали в результаті вивчення дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія". Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.

До участі у фаховому випробуванні допускаються вступники, які дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством та Правилами прийому до ДВНЗ "Криворізький національний університет" у 2013 р., Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр".

1   2   3   4


Скачати 352.89 Kb.

  • Метою фахового випробування
  • До участі у фаховому випробуванні