Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста

Скачати 238.93 Kb.

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Скачати 238.93 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір238.93 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

«Затверджую»

Проректор з НПР

__________Матюх С.А.

«___»__________2016р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для навчання

за освітньо-професійною програмою спеціаліста

спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних систем та мереж

Протокол №__ від __ січня 2016р.


Завідувач кафедри КСМ

_______________ д.т.н., проф.Мясіщев О.А.


Затверджено на засіданні кафедри системного програмування

Протокол №__ від __ _______ 2016р.


Завідувач кафедри СПр

_______________ д.т.н., проф. Поморова О.В.

Затверджую

Декан ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.
Схвалено Вченою радою ФПКТС

Протокол №__ від __ _______ 2016р.


Голова Вченої ради ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет


«Затверджую»

Проректор з НПР

__________Матюх С.А.

«___»__________2016р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для навчання

за освітньо-професійною програмою магістра

спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних систем та мереж

Протокол №__ від __ січня 2016р.


Завідувач кафедри КСМ

_______________ д.т.н., проф.Мясіщев О.А.


Затверджено на засіданні кафедри системного програмування

Протокол №__ від __ _______ 2016р.


Завідувач кафедри СПр

_______________ д.т.н., проф. Поморова О.В.

Затверджую

Декан ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.
Схвалено Вченою радою ФПКТС

Протокол №__ від __ _______ 2016р.


Голова Вченої ради ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.


Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет


«Затверджую»

Проректор з НПР

__________Матюх С.А.

«___»__________2016р.

ПРОГРАМА

атестаційного іспиту за ступенем бакалавра

спеціальності (123) 6.050102 – Комп’ютерна інженерія
Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних систем та мереж

Протокол №__ від __ січня 2016р.


Завідувач кафедри КСМ

_______________ д.т.н., проф.Мясіщев О.А.


Затверджено на засіданні кафедри системного програмування

Протокол №__ від __ _______ 2016р.


Завідувач кафедри СПр

_______________ д.т.н., проф. Поморова О.В.

Затверджую

Декан ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.
Схвалено Вченою радою ФПКТС

Протокол №__ від __ _______ 2016р.


Голова Вченої ради ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.

Розділ 1

Зміст навчального матеріалу

1 Архітектура комп’ютерів

Система шин.

Вступ. Архітектурні особливості комп’ютера. Схемотехнічні та конструкторські показники. Система шин. Типи шин. Основна задача шин. Шинна архітектура ПК ІВМ РС АТ та її розвиток. Структура системи шин. Підключення стандартної периферії до системи шин. Принцип побудови ієрархічної пам’яті.

Пра́вило Клечко́вського, також пра́вило Ма́делунга (нім. Aufbau prinzip) - правило, що визначає послідовність заповнення електронами електронних орбіталей. Сформульоване Всеволодом Клечковським.

Локальна шина РСІ. Прискорений графічний порт AGP. Шина Fire Wire. Структура пристроїв комп’ютера з портом AGP. Периферійна шина USB. Особливості організації роботи шин. Режими роботи системної шини.

Системна пам’ять персонального комп’ютера.

Вступ. CMOS RAM. BIOS, Setup. Види мікросхем ПЗП. Кеш-пам’ять. Первинний та вторинний кеш. Статичний ОЗП. Динамічний ОЗП. Типи динамічної пам’яті. Організація банків пам’яті. Сторінковий режим. Розподілення адресного простору пам’яті.

Архітектура мікропроцесорів.

Загальні характеристики МП. Архітектура CISC, RISC, МІSC. Порівняльна характеристика CPU. Характеристика МП родини 80 х 86. Процесори Pentium. Процесори Pentium Pro. Процесори Pentium II, III.

Способи адресації пам’яті.

Адресація об’єктів мікропроцесора. Області, що адресуються в МП 80386. Сегментна та сторінкова організація пам’яті. Типи режимів адресації операндів.

Робота комп'ютера із зовнішніми пристроями.

Загальна характеристика. LPT-порти. Інтерфейс Centronics. Порт ІЕЕЕ 1284. Послідовний порт СОМ-порт.

Послідовний порт Послідо́вний порт (англ. serial port) - двонаправлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом (на відміну від паралельного порту).

Інтерфейс RS232. Інтерфейс “струминна петля”. Інтерфейс MIDI, GAME-порт. Шина SCSI. Інтерфейс FC/AL. Дискові інтерфейси.

Переривання та виключення.

Вступ. Види переривань. Система переривань з програмним опитом. Векторна пріоритетна система переривань. Програмований контролер переривань 8259А фірми Intel.

Контро́лер перерива́нь (англ. Programmable Interrupt Controller, PIC) - мікросхема чи інтегрований блок процесора, що відповідає за послідовну обробку запитів на переривання від різних пристроїв.

Стек. Види запитів на переривання (немасковані та масковані). Схема каскадування.

Система арбітражу.

Програмний полінг. Циклічний послідовний опит запитів переривань. Ланцюжкова однотактна схема визначення пріоритетного запиту (дейзі-ланцюжок).

Організація захисту.

Режим супервізора, режим користувача. Кільця захисту (чотири рівні захисту). Захист на рівні сторінок.

Призначення та побудова підсистеми прямого доступу до пам’яті (ПДП).

Програмно керована передача. ПДП. Способи організації передачі даних між пам’яттю та периферійними пристроями. Контролер ПДП. Види ПДП : З “захватом циклу” та з блокуванням процесору.

Призначення арифметично-логічного пристрою.

Арифметичні та логічні операції. Способи дії над операндами. Блочні та багатофункціональні АЛП.

2 Системне програмне забезпеченняВступ до операційних систем.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

Поняття про операційні системи та їх місце в загальній структурі комп’ютера. Основні функції операційної системи: розширення можливостей комп’ютера та керування його ресурсами. Історія операційних систем.

Структура операційних систем. Огляд програмного забезпечення комп’ютера. Центральний процесор.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Центральний процесор Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.

Пам’ять комп’ютера. Поняття про драйвери пристроїв введення-виведення.

Драйвер (англ. driver, укр. водій, керівник) - комп'ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до приладу апаратного забезпечення. У загальному випадку для використання кожного пристрою, підключеного до комп'ютера, необхідний спеціальний драйвер.

Основні відомості про структури системи Pentium. Основні поняття операційної системи. Загальна структура операційної системи. Модель клієнт-сервер.

Концепція процесу. Поняття процесу та його модель. Створення та завершення процесу. Ієрархія та стан процесів. Реалізація процесів.

Потоки в операційних системах. Поняття про потоки. Використання потоків. Міжпроцесна взаємодія. Примітиви міжпроцесної взаємодії. Семафори та їх використання. Поняття м’ютекса. Поняття моніторів. Поняття про бар’єри. Поняття про системи передачі повідомлень.

Взаємоблокування. Основні поняття взаємоблокування. Умови та моделювання взаємоблокувань. Виявлення та усунення взаємоблокувань. Уникнення взаємоблокувань при наявності декількох ресурсів кожного типу. Вихід із взаємоблокування. Уникнення взаємоблокувань. Алгоритм банкіра для одного та декількох видів ресурсів.

Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.

Взаємодія між процесами (англ. Inter-Process Communication, скорочено англ. IPC) - набір засобів обміну повідомленнями між процесами.

Алгоритм банкіра - алгоритм винайдений Едсгером Дейкстрою призначений для уникнення взаємних блокувань під час розподілу ресурсів. він досліджує можливий розвиток подій шляхом відтворення розподілу заздалегідь визначеної кількості ресурсів, і тоді робить перевірку на безпечність стану з метою дослідження на можливі умови взаємних блокувань для всіх інших очікуючих активностей, перед прийняттям рішення чи можна дозволити подальший розподіл.

Уникнення взаємоблокувань шляхом порушення умов їх здійснення.

Основні поняття керування пам'яттю. Однозадачна система без підкачки на диск. Багатозадачність з фіксованими розділами. Поняття про підкачку даних. Облік використання пам'яті, яка виділяється динамічно. Віртуальна пам'ять. Основні поняття. Сторінкова організація пам'яті. Характеристика основних алгоритмів заміщення сторінок.

Принципи апаратури введення-виведення. Пристрої ведення-виведення. Переривання персональної КС. Програмне забезпечення вводу-виводу. Задачі програмного забезпечення вводу-виводу. Способи здійснення операцій вводу-виводу. Програмні рівні вводу-виводу. Обробники переривань. Драйвери пристроїв.

Керування введенням-виведенням. Способи здійснення введення-виведення. Еволюція функцій введення-виведення. Прямий доступ до пам'яті. Аспекти проектування пристроїв введення-виведення. Логічна структура функцій введення-виведення. Буферизація операцій введення-виведення.

Файли та їх властивості. Поняття файлової системи.

Прями́й до́ступ до па́м'яті ( англ. Direct Memory Access, DMA) - режим обміну даними між пристроями або ж між пристроєм і основною пам'яттю (RAM) без участі центрального процесора (ЦП). У результаті швидкість передачі збільшується, так як дані не пересилаються в ЦП і назад.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

Іменування файлів. Структура файлу. Типи файлів. Доступ до файлів. Атрибути файлу. Файли, відображувані на адресний простір пам'яті. Каталоги. Реалізація файлової системи. Структура файлової системи. Реалізація файлів. Реалізація каталогів.

Планування в системах з одним процесором. Поняття про планування. Типи планування процесора. Планування вводу-виводу. Критерії планування. Критерії короткотривалого планування. Використання пріоритетів. Альтернативні стратегії планування.

Стратегії планування. Стратегія планування "першим прийшов – першим обслуговується". Стратегія "кругове планування". Віртуальне кругове планування. Вибір самого короткого процесу. Стратегія найменшого часу, що залишився. Стратегія найвищого відношення відгуку. Зниження пріоритету. Справедливе планування.

Багатопроцесорне планування і планування реального часу. Класифікація багатопроцесорних систем. Основні поняття про зернистість синхронізації. Задачі планування в багатопроцесорній системі. Планування процесів. Планування потоків. Основні підходи до планування потоків в багатопроцесорних системах.

Основні підходи до планування потоків. Розділення навантаження. Бригадне планування. Призначення процесорів. Динамічне планування.

Планування реального часу. Поняття про обчислення реального часу. Характеристики операційних систем реального часу.

Планування нитей - це системний алгоритм керування послідовністю виконання нитей та розподілу процесорного часу між ними.

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Багатопроцесорність (англ. Multiprocessing) - це використання двох або більше центральних процесорів (CPU) в одній комп'ютерній системі. Термін також відноситься до здатності системи підтримувати більше одного процесора і/або здатність розділити завдання між ними.

Операці́йна систе́ма реа́льного ча́су, ОСРЧ (англ. Real-Time Operating System) - операційна система призначена обслуговувати запити в реальному часі.

Планування реального часу. Планування з граничними термінами. Частотно-монотонне планування.

Особливості проектування ОС. Постановка задачі проектування ОС. Причини ускладнення проектування ОС. Розробка інтерфейсу ОС. Парадигми. Реалізація ОС. Тенденції у проектуванні ОС.

Операційні системи типу UNIX. Історичні відомості про ОС типу UNIX. Загальна архітектура системи UNIX. Сучасні системи UNIX. Історія виникнення ОС Linux. Модульна структура ОС Linux. Традиційне планування UNIX.

Характеристика ОС Windows 2000. Історія виникнення. Архітектура ОС Windows 2000.

Особливості архітектури ОС Windows XP. Компоненти режиму ядра. Компоненти режиму користувача. Об'єктна архітектура ОС Windows ХР.

3 Комп'ютерні системи
Способи організації паралельної обробки інформації: з’єднання в часі етапів рішення різних задач, одночасне рішення різних задач, конвеєрна обробка інформації. Класифікація комп’ютерних систем паралельної обробки інформації.

Класифікація обчислювальних систем обробки даних, структурна організація.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Системи обробки даних (СОД) (англ. Electronic Data Processing) - комплекс взаємопов'язаних методів і засобів збору та обробки даних, необхідних для організації управління об'єктами та вирішення проблем автоматизованим способом.

Зосередженні та розподілені системи. Одномашинні системи, обчислювальні комплекси, обчислювальні системи, системи телеобробки даних, обчислювальні мережі.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

Функціонування комп’ютерних систем. Основні параметри та характеристики.

Комп’ютерні системи з конвеєрною обробкою інформації. Призначення, принцип побудови. Послідовне ввімкнення операційних блоків конвеєра. Конвеєр даних і команд. Синхронні та асинхронні конвеєрні системи. Ефективність конвеєрних систем. Приклади застосування конвеєрних системи.

Матричні комп’ютерні системи. Призначення, особливості організації і функціонування. Основні параметри матричних комп’ютерних систем. Процесорні елементи в матричних системах Багатомодальна логіка матричних процесорів. Приклади структурної організації матричних комп’ютерних систем, порівняльна характеристика.

Основні принципи побудови комп’ютерних систем з нетрадиційною структурою, структурні організації. Функціонування систем з нетрадиційною структурою, основні параметри. Комп’ютерні системи класу SIMD. Особливості побудови комп’ютерних систем класу SIMD. Розподілення задач на їх виконання в системах класу SIMD.

Мультикомп’ютерні системи, призначення. Типи мультикомп’ютерних системи: слабозв’язані мультикомп’ютерні системи, прямозв’язані мультикомп’ютерні системи, сателітні мультикомп’ютерні системи. Принципи побудови та організації обміну інформації. Типи організації роботи слабозв’язаних мультикомп’ютерних систем. Види зв’язків в прямозв’язаних мультикомп’ютерних системах..

Паралельні та розподілені комп’ютерні системи. Призначення, структурна організація та функціонування. Розподілення функцій між процесорами. Структурний, мікропрограмний та програмний рівні спеціалізації процесорів. Приклади побудови. Основні параметри. Організація обчислювального процесу.

Програмне забезпечення паралельних та розподілених комп’ютерних систем. Багаторівнева структурна організація програмного забезпечення. Операційні системи паралельних та розподілених обчислювальних систем. Організація операційних систем. Зв’язок операційної системи з технічними засобами, прикладним програмним забезпеченням, завданнями та користувачем.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Процеси в паралельних та розподілених комп’ютерних системах. Відображення процесів в паралельних та розподілених комп’ютерних системах. Взаємодія процесів в паралельних та розподілених комп’ютерних системах. Типи процесів в паралельних та розподілених комп’ютерних системах. Прикладні процеси в паралельних та розподілених комп’ютерних системах. Системні процеси в паралельних та розподілених комп’ютерних системах.

Паралельна обробка даних в комп’ютерних системах.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Основні визначення. Методи та засоби розпаралелювання процесів в комп’ютерних системах. Синхронні методи розпаралелювання процесів в комп’ютерних системах. Асинхронні методи розпаралелювання процесів в комп’ютерних системах.

Системи введення-виведення даних в комп’ютерних системах. Призначення, структура та функціонування систем введення-виведення даних в комп’ютерних системах. Класифікація. Основні параметри. Системи введення-виведення даних з обліком продуктивності процесорних елементів комп’ютерної системи.

Організація пам’яті в паралельних і розподілених комп’ютерних системах, основні визначення, призначення. Способи організації пам’яті в паралельних комп’ютерних системах. Способи організації пам’яті в розподілених комп’ютерних системах.

Інтерфейси комп’ютерних систем. Призначення та структура. Основні параметри. Типи інтерфейсів, в залежності від способу організації передачі даних: паралельний інтерфейс, послідовний інтерфейс, зв’язний інтерфейс.

Паралельний інтерфейс Паралельний інтерфейс - спосіб взаємодії фізичних пристроїв в обчислювальній техніці, при якому за один момент часу передаються відразу всі біти даних. Для цього в паралельному інтерфейсі для кожного розряду даних є своя фізична лінія на відміну від послідовного інтерфейсу, через який інформація передається по одній лінії, послідовно біт за бітом.

Порівняльна характеристика. Сфери застосування різних типів інтерфейсів.

Призначення та особливості універсальних інтерфейсів в комп’ютерних системах. Призначення та особливості спеціалізованих інтерфейсів в комп’ютерних системах. Основні параметри універсальних та спеціалізованих інтерфейсів в комп’ютерних системах. Переваги та недоліки. Сфери застосування. Приклади побудови.

Мультипроцесорні комп’ютерні системи. Призначення, загальна структура, функціонування. Умови забезпечення роботи та переваги мультипроцесорних комп’ютерних систем. Типи структурної організації: із загальною шиною, перехресною комутацією, багатовходовим ОЗП. Особливості організації обчислювального процесу, приклади побудови.

Особливості організації пам’яті в різних топологіях комп’ютерних систем. Паралельна організація пам’яті в комп’ютерних системах..

Призначення, структура та функціонування паралельної організація пам’яті в комп’ютерних системах. Приклади застосування.  1. Комп'ютерні мережі
  1   2


Скачати 238.93 Kb.

  • Системне програмне забезпечення
  • Міжпроцесна взаємодія