Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фестивалю 18. 03 1-й конкурсний день

Скачати 75.33 Kb.

Програма фестивалю 18. 03 1-й конкурсний день
Скачати 75.33 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір75.33 Kb.
ТипПрограмаГромадська організація «ЯСКРАВА КРАЇНА» запрошує колективи класичного танцю, дитячі балетні школи і студії, солістів та колективи академічного співу, а також інструментальні ансамблі взяти участь у

VІІ МІЖНАРОДНОМУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ

АКАДЕМІЧНОГО ВОКАЛУ І КЛАСИЧНОГО БАЛЕТУ
«ЯСКРАВА КРАЇНА» В ОДЕСІ - 2016»


м.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Академі́зм - стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі «високого мистецтва» - насамперед національними академіями мистецтв з використанням спадщини античності та Відродження.

Класичний танець - система виразних засобів хореографічного мистецтва, що базується на ретельній розробці різних груп рухів та позицій ніг, рук, корпусу й голови, з'явилась у XVII столітті. Рухи прагнуть до геометричної ясності, чому сприяє принцип виворотності.

Одеса , 18-20 березня 2016 р.

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ

Розвиток естетичного смаку і культури у дітей та підлітків, підвищення творчої ініціативи та зацікавленості в академічному вокальному мистецтві, класичному танці та інструментальній музиці.


ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ

18.03 1-Й КОНКУРСНИЙ ДЕНЬ

Приїзд учасників, поселення. Оглядова екскурсія по Одесі. Установчі збори керівників колективів та оргкомітету фестивалю.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Спів, вокальне мистецтво (англ. singing) - виконання музики за допомогою голосу, мистецтво передавання засобами співацького голосу, на відміну від інструментальної музики, художнього змісту музичного твору.

Інструментальна музика - музика, що виконується на інструментах, без участі людського голосу.

Устано́вчі збо́ри - виборні тимчасові збори представників народу, покликані виробити або змінити конституцію держави і, таким чином, на правовій основі оформити новий державний і суспільний устрій.

Початок конкурсного перегляду.19.03 2-Й КОНКУРСНИЙ ДЕНЬ

Репетиції, продовження конкурсного перегляду. Майстер-класи для учасників фестивалю від членів журі.20.03 ДЕНЬ ГАЛА-КОНЦЕРТУ ТА ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ

Методичні наради керівників колективів з членами журі за підсумками конкурсу. Підготовка до Гала та заключний Гала-концерт фестивалю. Нагородження учасників конкурсу. Від’їзд учасників.21.03 ДЕНЬ ВІДПОЧИНКУ ТА ЕКСКУРСІЙ

За бажанням колективів можна продовжити перебування в Одесі для відпочинку та екскурсій. Додатково можна замовити екскурсії в Одеські катакомби, дельфінарій, театри та музеї.

Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.

Оде́ські катако́мби - мережа підземних ходів і лабіринтів під Одесою. Бі́льша частина катакомб - що були каменоломнями, з яких видобувалося будівельне каміння. В наш час[Коли?] довжина Одеських катакомб оцінюється приблизно в 2,5 тис. км.Оргкомітет фестивалю залишає за собою право змінювати порядок проведення заходів.

Участь колективу в 1й чи 2й конкурсний день визначається оргкомітетом після прийому всіх заявок.

Можливий заїзд колективів на більшу кількість діб.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.Графік оглядових та додаткових екскурсій буде складатися індивідуально для кожної групи.
КОНКУРСНІ НомІнацІЇ

Хореографія

  1. Класичний танець

  2. Модерн-танець

Вікові категорії

- 8-11 р; - 12-15 р; - 16-18 р; - 19-25 р;

- мішаний склад


Кількісний склад (для всіх номінацій)

соло (1 учасник);

дует або пара (2 учасників);

мала група (3-5 учасників);

формейшн або ансамбль (6 і більше учасників);

Кількість учасників колективу необмежена.Вокал

2.1. Академічний вокал
Вікові категорії

- 6-9 р; - 10-13 р; - 14-17 р; - 18-25 р;

- мішаний склад


Інструментальний жанр

3.1. СимфонічнийВікові категорії

- 6-9 р; - 10-13 р; - 14-17 р; - 18-25 р;

- мішаний складКОНКУРСНІ ВИМОГИ

1. Класичний танець:

Солісти представляють 2 варіації з балетів класичного репертуару XIX-ХХ ст. у версії будь-якого хореографа, або варіацію на музику композиторів класичних балетів у постановці викладача загальною тривалістю не більше 8 хвилин.

Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Допускається представлення одного номеру.

Дуети представляють 2 па-де-де загальною тривалістю не більше 8 хвилин. Допускається представлення одного номеру.

Ансамблі представляють 2 варіації з балетів класичного репертуару XIX-ХХ ст. у версії будь-якого хореографа загальною тривалістю не більше 15 хвилин. За бажанням можлива участь у додатковій номінації за доплату. Допускається представлення одного номеру.

Критерії оцінювання: техніка виконання;

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

артистизм; музичність; художнє оформлення номеру.

2. Модерн-танець:

Солісти, дуети, ансамблі представляють 2 твори загальною тривалістю не більше 15 хвилин.

За бажанням можлива участь у додатковій номінації за доплату. Допускається представлення одного номеру.

Критерії оцінювання: техніка виконання; артистизм; музичність; художнє оформлення номеру.

3. Академічний вокал

Солісти, дуети представляють 2 композиції (арія, романс, пісня композитора-класика, народна пісня) загальною тривалістю не більше 8 хвилин.

Співа́к, або вока́ліст (жіночий рід - співа́чка, або вока́лістка; англ. singer) - людина, що займається співом. Термін «вокаліст» частіше використовують щодо співаків, які пройшли спеціальну виконавську школу.

О́пера (італ. opera - «дія», «праця», «твір») - музично-драматичний жанр, що ґрунтується на синтезі музики, слова, дії. В опері сценічна дія органічно поєднується з вокальною (солісти, ансамблі, хор), та інструментальною (оркестр) музикою, досить часто - з балетом і пантомімою, образотворчим мистецтвом (гримом, костюмами, декораціями, світловими ефектами, піротехнікою тощо).

Наро́дна пі́сня - найбільш розповсюджений вид народної музики, продукт колективної усної творчості, що роками складається в пісню. Народна пісня - музично-поетичний жанр фольклору, найбільш поширений вид народної музики.Ансамблі представляють 2 класичних твори або уривок з опери загальною тривалістю не більше 12 хвилин. Допускається представлення одного номеру.

Критерії оцінювання: чистота інтонації, чіткість дикції; ознаки голосу (тембр, сила, діапазон); виразність співу; майстерність і культура виконання, переконливість інтерпретації; відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії учасника; підібраний образ, естетика костюмів і реквізиту.

4. Інструментальний жанр

Учасники представляють 2-3 композиції загальною тривалістю не більше 10 хвилин. Допускається представлення одного номеру.

Критерії оцінювання: ступінь оволодіння інструментом; техніка і майстерність виконання; чистота інтонації і музичний лад; підбір репертуару, відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії учасника.

_________________________________________________________________________________________При подачі заявки необхідно надати якісну сценічну фотографію в електронному варіанті.

Фотогра́фія, фото, також світли́на та світло́пис (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.Фотографії недостатньої якості та надіслані невчасно не будуть включені до друку!

Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.

а) Вікові категорії можуть змінюватися залежно від отриманих заявок.

б) Повний вік учасників солістів-виконавців визначається на момент участі у конкурсі.

в) Вікові групи ансамблів заявляються залежно від середнього віку учасників (невідповідність віковій групі може становити не більше 30%).

г) У разі перевищення зазначеного часу журі має право зупинити фонограму.

д) Не допускається виступ вокалістів на конкурсній програмі під фонограму «плюс».

е) Конкурсанти можуть виступати зі своїми концертмейстерами. Конкурсанти, що виступають з концертмейстерами, повинні мати з собою весь нотний матеріал. Також конкурсант може використовувати в якості акомпанементу записи на USB-флешках.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Акомпанеме́нт (фр. Accompagner - супроводити) - музичний супровід основної партії (солістів) або головної мелодії (соло) вокального чи інструментального твору. А. виконується оркестром, ансамблем, хором або на окремому інструменті (фортепіано, бандурі, баяні тощо).

є) На пуантах НЕ танцюють дівчата вікової категорії 8-11 років.

ж) Учасники можуть виступати з партнерами, що не беруть участь у конкурсі (з приміткою в заявці «партнер, що не бере участі в конкурсі»).

з) Усі конкурсанти повинні мати з собою необхідні костюми, грим, реквізит. Оргкомітет не забезпечує учасників костюмами, гримом, балетним взуттям тощо.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Носіями фонограм є USB-флешки (mp3-формат) з високою якістю звуку, рекомендується мати декілька видів носіїв, щоб бути універсально готовим. Кожна фонограма повинна бути підписана із вказівкою назви ансамблю (прізвища соліста), назви композиції і тривалості її звучання. Прохання, щоб на носії були лише фестивальні фонограми (без будь-яких інших фото, документів, музики)! Це ускладнює роботу звукорежисера. Керівник колективу несе відповідальність за якість та збереження фонограм.

Композитор Ігнацій Ян Падеревський був прем'єр-міністром Польщі, Верді та Шостакович були депутатами.

У випадку перевищення вказаного в заявці часу виступу журі мають право зупинити фонограму!


ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ. НАГОРОДЖЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ГАЛА-КОНЦЕРТУ

 • Виступи учасників переглядають професійні фахівці з числа заслужених діячів культури, народних артистів, продюсерів.

  Звукорежисе́р або звукоінжене́р (англ. sound engineer) - технічна професія, пов'язана з обробкою звуку: записом, обробкою, відтворенням звуку за допомогою технічних засобів звукових студій - та необхідна в таких галузях, як звукозапис, радіо і телебачення, озвучування фільмів, обслуговування концертів, обробка.

  Фестиваль (фр. festival - свято, лат. festivus - святковий, веселий) - масове святкове дійство, що включає огляд чи демонстрацію досягнень у певних видах мистецтва (музика, театр, кіно, естрада); вид подієвих туристичних ресурсів.

  Продюсер́ (від англ. producer: лат. produco - виробляю) - фахівець, який бере безпосередню участь у виробництві проекту, регулює (або допомагає регулювати) фінансові, адміністративні, технологічні, творчі або юридичні аспекти діяльності якого-небудь проекту.

  Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

  Рішення журі не обговорюється і перегляду не підлягає. За рішенням суддів допускається дублювання призових місць за результатами конкурсу. Журі має право присудити не всі призові місця, Гран-прі може не присуджуватися.

 • Результати конкурсу оголошуються на заключному Гала-концерті. Нагородження учасників проводиться за номінаціями та віковими категоріями. Присуджуються дипломи абсолютного переможця - володаря «Гран-прі»;

  Дипло́м (грец. δίπλωµα (diploma) - «складений листок») - офіційний документ про закінчення середнього спеціального або вищого навчального закладу та присвоєння відповідної кваліфікації; також офіційний документ про присвоєння наукового ступеня або звання.

  Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.

  лауреатів І, ІІ, ІІІ ступеню;

  Лауреат (від лат. laureatus - увінчаний лаврами) - особа, якій присуджена державна чи міжнародна премія за видатні заслуги, досягнення в літературі, техніці, науці тощо, а також переможець конкурсів (переважно творчих).

  дипломанта та учасника фестивалю. Учасники фестивалю нагороджуються дипломами, призами та пам’ятними подарунками, а також спеціальними призами від оргкомітету та партнерів фестивалю.

  Нагоро́да - щось, що видається як заохочення за заслуги, відзнаки, в знак подяки за що-небудь. Одним з призначень нагороди є надання особливого соціального статусу особі що отримує нагороду.

  Подарунок - це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово «подарунок» за смисловим значенням схожий з такими поняттями як «дар» та «пожертва». • Не всі учасники фестивалю будуть включені в програму Гала-концерту. Номери в Гала-концерт відбираються тільки за рішенням журі після перегляду всіх конкурсних виступів.

 • За рішенням режисера фестивалю щодо проведення Гала-концерту хореографічні колективи можуть готувати супровід для вокальних виконавців, окремі учасники можуть брати участь у побудові прологу, фіналу Гала-концерту.

  Хореографія (від грец. χορεία - танець, хоровод, та грец. γραφή - писати) - мистецтво постановки танцю як послідовності кроків, рухів, фігур для створення найкращого сценічного ефекту.

  Режисер має право об’єднувати виступи учасників в єдиний номер.


УМОВИ УЧАСТІ

1. Для участі у фестивалі необхідно подати заявку разом з підписаною якісною сценічною фотографією в електронному варіанті. Заявка на кожного учасника (соло, ансамбль, дует) заповнюється окремо. Подача заявок здійснюється до 1 березня 2016 року по: e-mail: jaskrava.kraina@gmail.com; факсу (056) 374-28-48.

2. Участь у фестивалі підтверджується тільки після внесення передплати у розмірі 50% від вартості участі до 4 березня 2016 року на р/р оргкомітету фестивалю:

РЕКВІЗИТИ

ГО «ЯСКРАВА КРАЇНА», Р/р 26006050254911

в ПАТ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 35862919.

З формулюванням: забезпечення участі у фестивалі (вказати назву колективу або прізвище учасника).

У випадку відмови учасника від участі у конкурсі реєстраційний внесок не повертається.

3. Прохання вказувати в заявці номера для конкурсу в тому порядку, в якому зручно виступати вашому колективу. Режисер фестивалю при складанні конкурсної програми буде по можливості враховувати ваші побажання.

Передпла́та, передопла́та - попередня плата (форма оплати) за що-небудь (товари та послуги); попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до «Порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів.

Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.

4. При заїзді і поселенні керівник колективу повинен мати список групи (П.І.Б., дата народження, № і серія паспорта або свідоцтва про народження).

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.

5. Оргкомітет фестивалю залишає за собою право відмовити заявнику в участі раніше закінчення строку прийому заявок у разі великої кількості учасників.


ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ

Вартість участі у фестивалі: 990 грн/чел.

У вартість входить:

участь у конкурсі за умовами положення у складі колективу;

проживання 2-х діб в готелі в 2-3-4 місних номерах зі зручностями;

2-разове харчування (сніданок вечеря), починаючи з вечері 18.03, закінчуючи сніданком 20.03, а також входить додатковий обід в день приїзду;

внутрішні транспортні перевезення за програмою фестивалю;

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

кожне 16 місце для керівників безкоштовне;

фуршет для керівників;

оглядова екскурсія по Одесі;

поліграфічна і сувенірна продукція для учасників фестивалю;

Сувені́р (фр. souvenir від лат. subvenio «приходжу») - подарунок на згадку або річ, пов'язана зі спогадами.

вхідні квитки на Гала-концерт в театр для супроводжуючих.

Важливо:

Розрахункова година в готелі 12:00. Раннє заселення або пізнє виселення можливе за попередньою домовленістю та за додаткову плату. Наявність місць підтверджується у порядку подачі заявок.


За бажанням групи додатково можна замовити:

Трансфер з вокзалу на базу поселення.

Екскурсії в Одеські катакомби, дельфінарій, театри та музеї.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Катако́мби (грец. κατω - знизу і грец. κομβος - сплетіння). Початково катакомбами називалися підземні погребальні галереї під церквою Святого Себастьяна в Римі. Саме походження слова катакомби спірне і точно не встановлене, але відомо, що вперше воно стало використовуватися у зв'язку з цим місцем поховання.

Продовжити перебування на фестивалі ще на одну добу.

За бажанням учасника виступати сольно чи в дуеті – доплата 100 грн/чол.

При бажанні виступити у додатковій номінації – доплата 50 грн/чол.

Вартість і тематика майстер-класів буде повідомлена додатково.

Вартість трансферів та екскурсій розраховується індивідуально для кожної групи.

Скачати 75.33 Kb.