Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма «Інформаційні технології в публічну бібліотеку»

Скачати 68.34 Kb.

Програма «Інформаційні технології в публічну бібліотеку»
Скачати 68.34 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір68.34 Kb.
ТипПрограма

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Інформаційні технології в публічну бібліотеку»
І. Загальні положення
Локачинська центральна районна бібліотека є вагомою складовою культурно-мистецького комплексу району, інформаційним центром для користувачів та методичним центром для сільських бібліотек-філій. Локачинська централізована бібліотечна система об’єднує 28 публічних бібліотек, послугами яких користується 13586 відвідувачів. До послуг користувачів – понад 210 тис. примірників друкованих видань.

Основним джерелом фінансування діяльності централізованої бібліотечної системи є кошти районного бюджету. Крім того бібліотечні заклади надають додаткові бібліотечні послуги, здійснюють проектну діяльність.

На даний час лише в центральній районній бібліотеці та районній бібліотеці для дітей підключено до мережі Інтернет 2 комп’ютери для користувачів.

Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Бібліотеки системи як заклади культури та просвітництва не спроможні надати повного об’єму інформації користувачам, забезпечити вільний, відкритий доступ до інформаційних ресурсів через недостатнє комплектування бібліотечних фондів, відсутність доступу до Інтернет-мережі та зношеність наявної комп’ютерної техніки.

Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.

Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Тому в 2011 році центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та 3 бібліотеки-філії взяли участь у ІІІ раунді конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету » в рамках програми «Бібліоміст» та стали одними із переможців. За умовами конкурсу бібліотекам буде надано 15 комп’ютерів з програмним забезпеченням, 4 комплекти «принтер-сканер», 4 комплекти обладнання для під’єднання до локальної мережі.

З метою успішної реалізації Проекту, надання вільного доступу до Інтернет-ресурсів членам територіальних громад, збереження наданого обладнання відповідно до вимог Проекту необхідно модернізувати електромережі, створити локальну мережу, забезпечити доступ до Інтернет-мережі, встановити засоби охорони та пожежної безпеки, провести ремонти та придбати меблі.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Тому Проект потребує до фінансування у сумі 84650 грн. з районного бюджету. Окрім того будуть задіяні власні кошти бібліотеки в сумі 5000 грн .

Для оперативного задоволення читацьких запитів є потреба у поповненні бібліотечних фондів літературою з питань історії та права, розвитку економіки, енциклопедичними та довідковими виданнями, художньою літературою та літературою для дітей.

Художня література Худо́жня літерату́ра, також кра́сне письме́нство - складова літератури, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами.

2. Мета Програми
Метою Програми є:

2.1. Створення нової, сучасної моделі публічних бібліотек як повноцінних інформаційно-ресурсних центрів

2.2. Забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотек.

2.3. Надання бібліотечних послуг з використанням Інтернет-ресурсів.


3. Завдання Програми
3.1. Забезпечити до фінансування Проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету-ІІІ».

3.2. Створити та підключити локальну мережу у бібліеках-філіях сіл Привітне, Затурці, Губин.

3.3. Модернізувати електромережі.

3.4. Забезпечити збереження комп’ютерної техніки.

3.5. Створити користувачам комфортні умови та місця доступу до Інтернету.

3.6. Оснастити публічні бібліотеки комп’ютерною технікою.

3.7. Надати користувачам нові послуги з використанням комп’ютерних технологій.

3.8. Поповнити бібліотечні фонди актуальними друкованими виданнями.


4. Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми забезпечить:

4.1. Утворення локальної мережі в бібліотеках для проведення мережених масових заходів для користувачів.

4.2. Організація вільного доступу до Інтернет-ресурсів користувачам бібліотек-філій сіл Привітне, Затурці, Губин, розширення доступу до Інтернету в центральній районній бібліотеці та районній бібліотеці для дітей.

4.3. Якісне виконання запитів користувачів.

4.4. Збереження матеріальних цінностей бібліотек.

Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.

4.5. Поповнення бібліотечних фондів актуальними друкованими виданнями.
5. Показники якості
Виконання Програми забезпечить:

5.1. Розширення інформаційного потенціалу фондів публічних бібліотек.

5.2. Створення максимально комфортних умов для роботи користувачів, підвищення якості їх обслуговування.

5.3. Покращення інформаційного забезпечення потреб користувачів публічних бібліотек району.


6. Строки виконання Програми
Виконання Програми передбачено у 2012 році.
7. Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми


Назва закладу

Заходи

Термін реалізації

Центральна

районна бібліотекаМодернізація електромережі

Придбання меблівтравень

червень


Районна бібліотека для дітей

Модернізація електромережі

Придбання меблів

Придбання принтера, сканера

Придбання модемутравень

червень


серпень

липень


Бібліотека-філія с.Привітне

Ремонт приміщення

Модернізація електромережі

Встановлення металічних дверей та решіток

Створення локальної мережі

Підключення до мережі Інтернет

Оплата послуг доступу до Інтернет-мережі

Придбання модему

Придбання меблівтравень-липень

червень


липень
червень

липень


липень-грудень
червень

червень


Бібліотека-філія с.Затурці

Створення локальної мережі

Підключення до мережі Інтернет

Оплата послуг доступу до Інтернет-мережі

Придбання меблів

Придбання модему


червень

липень


липень-грудень
червень

червень


Бібліотека-філія с.Губин

Модернізація електромережі

Створення локальної мережі

Підключення до мережі Інтернет

Оплата послуг доступу до мережі-Інтернет

Встановлення металічної решітки на сходах

Придбання меблів

Придбання модему


травень

червень


липень

липень-грудень


червень
липень

липень


8. Фінансування Програми
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється із загального фонду районного бюджету на 2012 рік.

Орієнтовні обсяги фінансових витрат
п/п


Обладнання, товари та послуги

Кількість

Орієнтовний

обсяг витрат

( грн..)


1.

Придбання сканера та принтера для районної бібліотеки для дітей

2

2000

2.

Придбання модемів для бібліотек-філій та РДБ

4

1200

3.

Придбання електротоварів для модернізації електромережі (кабель, короби, розетки, автомати-запобіжники)

3 комплекти

2000


4.

Встановлення металічних дверей, металічних решіток в бібліотеках-філіях сіл Привітне, Губин

3

3000

5.

Підключення до мережі Інтернет бібліотек-філій сіл Привітне, Затурці, Губин

3

2700

6.

Оплата за користування Інтернет-зв’зком ЦРБ, РДБ, бібліотек-філій сіл Привітне, Затурці, Губин

5

6500

7.

Створення локальної мережі (прокладання кабелю тощо)

5

3000

8.

Придбання меблів (комп’ютерні столи, крісла) для ЦРБ, РДБ, бібліотек-філій сіл Привітне, Затурці, Губин

15 столів

15 крісел10500

3750


9.

Ремонт приміщення бібліотеки-філії с.Привітне
40000

9.

Придбання книг
10000
РАЗОМ
84650


Скачати 68.34 Kb.