Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма іспиту з навчальної дисципліни "комп’ютерні графічні пакети" Галузь

Програма іспиту з навчальної дисципліни "комп’ютерні графічні пакети" Галузь
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір114 Kb.
ТипПрограма
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні
ПРОГРАМА ІСПИТУ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КОМП’ЮТЕРНІ ГРАФІЧНІ ПАКЕТИ"Галузь

0101 "Педагогічна освіта"

Напрям підготовки:

7.01010401 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управління та навчанні

Бердянськ

2011 р.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Програма іспиту складена на основі навчальної програми навчальної дисципліни "Комп’ютерні графічні пакети" та положень "Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті", "Про європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу в університеті", "Про моніторинг та контроль якості навчання", "Положення про організацію навчального процесу".

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


Розробник: ст. викладач Акімов С.К.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні.

Протокол №1 від 29 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри КТУН Хоменко В.Г.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ioipt -> ktun
ktun -> Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика" и "Информационные системы в экономике"
ktun -> Методичні рекомендації для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні системи та мережі»
ktun -> Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0
ktun -> Аналіз структури програмного та апаратного компонентів комп’ютерної мережі
ktun -> Питання до заліку
ktun -> Питання для самоперевірки
ktun -> Аналіз структури програмного та апаратного компонентів комп’ютерної мережі
ktun -> Програма заліку з дисципліни «практикум з обслуговування офісної техніки»
ktun -> Самостійна робота студентів Загальні засади організації самостійної роботи студентів
ktun -> Завдання Перегляд мережевих настроювань
  1   2  • ПРОГРАМА ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП’ЮТЕРНІ ГРАФІЧНІ ПАКЕТИ"