Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма "Картографічне моделювання проблем землекористування". Актуальність магістерської програми "

Скачати 73.59 Kb.

Програма "Картографічне моделювання проблем землекористування". Актуальність магістерської програми "
Скачати 73.59 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір73.59 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Кафедра геодезії та картографії.

Магістерська програма “Картографічне моделювання проблем землекористування”.
Актуальність магістерської програми “ Картографічне моделювання проблем землекористування ” зумовлена, перш за все, зростанням вимог до якісного картографічного забезпечення землевпорядних робіт і потребами виробничих організацій у відповідних фахівцях.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Також слід вказати і на розширення кола споживачів картографічної землевпорядної документації, що, у свою чергу, вимагає висококваліфікованих кадрів, які володіють технологіями їх створення. Таким чином, пропонована магістерська програма є необхідною складовою процесу підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі картографічного забезпечення землеустрою та вирішення проблем природокористування взагалі.

ЗМІСТ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

"КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ”
Спеціальність 8.08010103 "Землеустрій та кадастр"

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

Спеціалізація дослідницька

Магістерська програма "Картографічне моделювання проблемземлекористування”

Форма навчання денна

Термін навчання 1,5 роки

Кваліфікація магістр із землевпорядкування та кадастру


Реалізують магістерську програму:

ННІ земельних ресурсів та правознавства

ННЦ землеустрою, кадастру та оцінки вартості земель

Факультет землевпорядкуванняКафедра геодезії та картографії
1.
Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Комп'ютерні технології в картографії.
Теоретичні і прикладні основи використання інформаційних технологій в картографії. Концепція системи картографічної освітянської діяльності в галузі наук про Землю, екології, раціонального природокористування. Аерокосмічні комп'ютерні технології в картографії. Телекомунікаційні технології картографування. Геоінформаційні моделі навколишнього природного середовища і його компонентів.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Раціона́льне природокори́стування - використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Програмне забезпечення комп'ютерного картографування.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Компютерні карти: види, тематика, зміст, способи створення і використання, в т.ч. для потреб землеустрою і природокористування.
  1   2


Скачати 73.59 Kb.

  • “ Картографічне моделювання проблем землекористування ”
  • ЗМІСТ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ "КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ”
  • Програмне забезпечення