Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині»

Скачати 220.84 Kb.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині»
Скачати 220.84 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2017
Розмір220.84 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Факультет Біомедичної інженерії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Факультету біомедичної інженерії

Протокол № _6__ від _27__ лютого 2017 р.

Біомедична інженерія (англ. biomedical engineering) - галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.

Голова вченої ради ________ В.Б. Максименко
М.П.

ПРОГРАМА
комплексного фахового випробування для вступу на

освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині»


Програму ухвалено на засіданні методичної

комісії факультету біомедичної інженерії

Протокол № _5_ від _17_ лютого 2017 р.
Голова МКФ ___________ І.Ю. Карпюк

Програму рекомендовано кафедрою

біомедичної кібернетики

Протокол № __6___ від 09 лютого 2017 р.


Завідувач кафедри ___________ Є.А. Настенко

Київ – 2017


ВСТУП
Прийом на підготовку фахівців освітньо-наукової (освітньо-професійної) програми підготовки «магістра» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині» здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», та інших напрямів – за умови позитивного результату додаткового випробування.


Метою комплексного фахового випробування є перевірка знань студентів з основних дисциплін освітньо-професійної підготовки.

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який проводиться письмово та охоплює такі навчальні дисципліни:  • Об’єктно-орієнтовне програмування (3.1.2)

  • Інтелектуальній аналіз даних (3.1.5)

  • Управління ІТ-проектами (3.1.15)

  • Нечіткі моделі в медицині (2.1.7)

Фахове вступне випробування проводиться письмово і триває 2 академічні години (90 хвилин) – без перерви).
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Аналіз даних Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.
Академі́чна годи́на - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 40…45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин.

Екзаменаційний білет містить три теоретичні питання і одне – практичне завдання з дисципліни «Нечіткі моделі в медицині».

Основний виклад

Перелік навчального матеріалу, який виноситься на випробування
  1   2   3   4


Скачати 220.84 Kb.

  • 3.1.15) Нечіткі моделі в медицині (2.1.7) Фахове вступне випробування проводиться письмово і триває 2 академічні години
  • Перелік навчального матеріалу, який виноситься на випробування