Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв'язування окремих задач

Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв'язування окремих задач
Сторінка1/9
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.67 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

А.Д.Слободяник, М.Д.Мельник

ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ

ПРОГРАМА КУРСУ, КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАДАЧ

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

А.Д.Слободяник, М.Д.Мельник

ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ

Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач

Затверджено Ученою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Вінницький національний технічний університет Вíнницький націона́льний технічний університе́т - вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.

Протокол № від 2014 р.

Вінниця ВНТУ 2014

УДК 53 (076.1)

С 50


Рецензенти:

В.Г.Колобродов, доктор технічних наук, професор

В.П.Кожем’яко, доктор технічних наук, професор

В.Ф.Заболотний, доктор педагогічних наук, професор

Рекомендовано до видання Ученою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Слободяник А.Д.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

, Мельник М.Д.

С 50 Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач. Навчальний посібник.-Вінниця: ВНТУ, 2014.- 195 с.

Збірник задач з фізики розроблено відповідно до програми курсу фізики у вищих інженерно-технічних навчальних закладах.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

До кожного розділу програми представлено відповідну кількість тематичних задач. На початку кожного параграфу приведені основні формули, необхідні для розв’язування запропонованих задач. До кожної теми розглянуто особливості розв’язування типових задач.

Рекомендовано для студентів інженерних спеціальностей та студентів-заочників.

УДК 53 (076.1)

„¦ А.Д.Слободяник, М.Д.Мельник

ЗМІСТ


ЗмістЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK........3

Базова навчальна програма з дисципліни „Фізика”ЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK...ЎKЎKЎK..5

ЧАСТИНА І

РОЗДІЛ 1. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK...10

§1. Кінематика матеріальної точкиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK10

Основні формулиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..ЎK10

§2. Приклади розв’язування задачЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎK11

§3. Задачі для самостійного розв’язуванняЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..23

µ §. Динаміка матеріальної точкиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎKЎKЎKЎK29

Основні формулиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.29

§5. Приклади розв’язування задачЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎKЎK36

§6. Задачі для самостійного розв’язуванняЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..41

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.60

§7. ЕлектростатикаЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..60

Основні формулиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.60

§8. Приклади розв’язування задачЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎKЎK74

§9. Задачі для самостійного розв’язуванняЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..91

§10. Закони постійного струмуЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.96

Основні формулиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK96

§11. Приклади розв’язування задачЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎKЎK103

§12. Задачі для самостійного розв’язуванняЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..113

§13. Електромагнетизм. Магнітне поле постійного струму..........................116

Основні формулиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK116

§14. Приклади розв’язування задачЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎKЎK123

§15. Задачі для самостійного розв’язуванняЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..142

§16. Механічні гармонічні коливанняЎK.ЎKЎK.ЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK146

Основні формулиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK146

§17. Приклади розв’язування задачЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎKЎK157

§18. Задачі для самостійного розв’язуванняЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..172

§19. Електромагнітні коливанняЎK.ЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.177

Основні формулиЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK177

§20. Приклади розв’язування задачЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎKЎK180

§21. Задачі для самостійного розв’язуванняЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..186

ЛІТЕРАТУРАЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎK187

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ СТАЛІЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.ЎKЎKЎKЎK188

ДОДАТОК А. Основні математичні формули ЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK.191

ДОДАТОК Б. Таблиця варіантів контрольних робітЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎKЎK..ЎK194

Базова навчальна програма з дисципліни „Фізика”

Мета дисципліни: Метою викладання є забезпечення фундаментальної фізико-математичної бази, без якої не можлива успішна діяльність інженера.

Вивчення курсу фізики повинно сприяти формуванню у студентів наукового світогляду і сучасного фізичного мислення.

Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.

Він повинен творчо використовувати набуті знання у майбутній фаховій діяльності.

Вступ. Предмет і моделі фізики. Методи фізичного дослідження. Розмірності фізичних величин.

Фізи́чна величи́на - властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їхніх станів і процесів, що в них відбуваються) та індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.

Основні фізичні одиниці.

Фізичні основи механіки

Елементи кінематики. Поступальний рух. Радіус-вектор, траєкторія, шлях, переміщення, система координат. Швидкість. Прискорення. Нормальне і тангенціальне прискорення. Рівномірний, рівнозмінний рух. Обертальний рух. Кутова швидкість. Кутове прискорення. Зв'язок між кутовими і лінійними швидкостями і прискореннями.

Динаміка матеріальної точки. Закони Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса. Сила. Сили в механіці (гравітаційні, пружні, сили тертя). Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Матеріа́льна то́чка (частинка) -це фізична модель, яку використовують замість тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати.

Кутова́ шви́дкість - відношення зміни кута при обертанні до відрізку часу, за який ця зміна відбулася.

Систе́ма ві́дліку - співвідношення нерухомих одне відносно іншого тіл, відносно яких розглядається рух, і годинників, що відраховують час. Це одне з найважливіших понять, яке характеризує пізнавальний процес у фізиці.

Тертя́ - сукупність явищ, що спричиняють опір рухові одне відносно одного макроскопічних тіл (зовнішнє тертя) або елементів одного і того ж тіла (внутрішнє тертя), при якому механічна енергія розсіюється переважно у вигляді тепла.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.

Закон збереження імпульсу - один із фундаментальних законів фізики, який стверджує, що у замкненій системі сумарний імпульс усіх тіл зберігається. Він звучить так: У замкненій системі геометрична сума імпульсів залишається сталою при будь-яких взаємодіях тіл цієї системи між собою.

Центр мас.

Механічна енергія. Робота і потужність. Енергія (кінетична, потенціальна, повна). Закон збереження енергії в механіці.

Динаміка обертального руху. Кінетична енергія обертального руху.

Ві́сь оберта́ння - лінія в просторі, з якою асоціюється обертання. Також деталь механізмів, яка служить для фіксації обертання в просторі.

Енергоконсервація (або більш прийняте в Україні поняття - Енергозбереження) стосується зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується використання меншої кількості енергії за тої самої послуги.

Кінети́чна ене́ргія - частина енергії фізичної системи, яку вона має завдяки руху.

Момент інерції. Теорема Штейнера. Основне рівняння обертального руху. Момент сили. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Механічний принцип відносності. Перетворення Галілея. Постулати Ейнштейна. Перетворення координат Лоренца. Відносність довжини і часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Елементи релятивістської динаміки.

Електрика

Електростатика. Електростатичне поле. Заряд. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Напруженість електричного поля.

Закон Кулона - один з основних законів електростатики, який визначає величину та напрямок сили взаємодії між двома нерухомими точковими зарядами. Експериментально з задовільною точністю закон вперше встановив Генрі Кавендіш у 1773.

Електричне поле (англ. Electric field) - одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також у вільному вигляді при зміні магнітного поля (наприклад, в електромагнітних хвилях).

Перетворення Галілея - назва перетворень у класичній механіці, згідно з якими змінюються значення фізичних величин при переході між різними інерційними системами відліку.

Принцип відносності - це фундаментальний фізичний принцип, що включає в себе такі постулати: Існують інерційні системи відліку (СВ) - такі СВ в яких вільний рух (при якому на тіло не діє ніяка сила) відбувається рівномірно і прямолінійно Всі закони природи однакові в інерційних СВ.

Моме́нт іне́рції (одиниця виміру в системі СІ [кг м²]) - в фізиці є мірою інертності при обертальному русі, аналогічно масі для поступального.

Моме́нт си́ли - векторна фізична величина, рівна векторному добутку радіус-вектора, проведеного від осі обертання до точки прикладення сили, на вектор цієї сили. Момент сили є мірою зусилля, направленого на обертання тіла.

Напруженість електричного поля Напру́женість електри́чного по́ля - це векторна фізична величина, яка виражає відношення сили, яка діє у даній точці простору у даний момент часу, на пробний одиничний електричний заряд у електричному полі.

Принцип суперпозиції електричних полів. Поле точкового заряду. Потік вектора електричного зміщення. Теорема Гаусса. Електричне поле рівномірно зарядженої площини. Поле двох площин. Поле рівномірно зарядженої сфери, циліндра і кулі. Робота сил поля. Циркуляція вектора напруженості. Потенціал.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник
  • Момент інерції
  • Електростатичне поле