Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма курсу Microsoft «Учителі в онлайні»

Скачати 69.92 Kb.

Програма курсу Microsoft «Учителі в онлайні»
Скачати 69.92 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір69.92 Kb.
ТипПрограмаНавчальна програма
курсу Microsoft
«Учителі в онлайні»Програма підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів і методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, викладачів та студентів педагогічних ВНЗ у галузі впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процесПояснювальна записка


Навчальний курс Microsoft «Учителі в онлайні» розроблено у відповідності з визначеними в Державній цільовій програмі «Сто відсотків» цілями щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями всіма педагогічними працівниками.

Курс призначено для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів і методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, викладачів та студентів педагогічних ВНЗ, які володіють інформаційними технологіями на рівні вимог курсу Microsoft «Цифрові технології».

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


Мета та завдання курсу


Мета курсу — підвищити інформатично-комунікативну компетентність вчителів, сформувавши в них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


Завданнями курсу є:

 • формування в учителів цілісного погляду на сучасні інтернет-технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення своїх професійних завдань;

 • розвиток навичок практичного використання зазначених технологій для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;

 • формування вміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.

Структура навчальної програми


Навчальна програма складається з:

 • пояснювальної записки, де визначено її мету та завдання, а також наведено рекомендації щодо навчання та викладання матеріалу за програмою;

 • змісту навчального матеріалу;

 • додатку, де вказано перелік основних і додаткових ресурсів.

Рекомендації щодо викладання та навчання за програмою


Програма курсу розрахована на 16 годин. На сайті shkola.org.ua розміщено навчальні матеріали, з якими можна працювати у режимі онлайн (за наявності постійного підключення до Інтернету) або на локальному комп’ютері, попередньо завантаживши матеріали з сайту.

Розподіл навчальних годин на вивчення курсу
Частина навчальної програми

Години

1.

Ваш робочий простір в Інтернеті

6 год

2.

Платформа для навчальних закладів

2 год

3.

Інтернет-середовище для освітян

4 год

4.

Огляд технологій та ресурсів, призначених для освітян

4 год
Всього:

16 год.


Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень
Зміст навчального матеріалу

Вимоги до навчальних досягнень

1. Ваш робочий простір в Інтернеті (6 год)

1. Оптимізація робочого часу вчителя (0,5 год

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації завдяки використанню сучасних інтернет-технологійСлухач:

описує: типові завдання вчителя та пов’язані з їх виконанням проблеми
2. Початок роботи (1 год)

Огляд служб Інтернету, створення онлайнової спільноти, створення блогу та керування нимСлухач:

описує: призначення групи та блогу

вміє: створити в службі Windows Live групу та запросити до неї учасників,

створити блог, розміщувати повідомлення на блозі та видаляти їх3. Планування як інструмент керування часом
(1,5 год)

Створення навчального плану у вигляді текстового документа за допомогою онлайнового пакета Office Web Apps, ведення календаря групи.

Вправа 3.1. Додавання календарного і навчального планів на блог


Слухач:

описує: можливості календаря служби Windows Live і онлайнового пакета Office Web Apps;

вміє: створити календар, заповнити його, створити документ за допомогою пакета Office Web Apps;

вміє: опублікувати посилання на календар та документ на блозі
4. Підготовка до проведення уроків (1 год)

Зберігання навчальних матеріалів в Інтернеті, публікація навчальних матеріалів на блозі, ведення класного журналу за допомогою Excel Web App.

Вправа 4.1. Робота з електронними таблицями в програмі Excel Web App


Слухач:

використовує: онлайнове сховище для зберігання документів та фотографій;

вміє: надавати спільний доступ до документів, додавати посилання на блог


5. Спілкування з учнями та батьками (2 год)

Розсилка повідомлень через групу, надання консультацій через блог, приватне спілкування в Messenger, Публікація звітів про позакласні заходи в групі та на блозі

Вправа 5.1. Публікація завдань в блозі, відповіді на приватні запитання в Messenger, Вправа 5.2. Публікація звітів про позакласні заходів в групі класу, Вправа 5.3. Публікація звітів про позакласні заходив в блозі


Слухач:

вміє: розсилати повідомлення всім членам групи, використовувати Messenger для обміну миттєвими повідомленнями, публікувати інформацію у блозі;

порівнює: можливості виконання одних і тих самих завдань за допомогою груп та блогів


ІІ. Платформа для навчальних закладів (2 год)

6. Огляд платформи Microsoft Live@edu для роботи, навчання і спілкування (1 год)

Огляд можливостей служби Microsoft Live@edu, реєстрація навчального закладу в Microsoft Live@edu, приклади використанняСлухач:

розуміє: які переваги може отримати навчальний заклад від використання Microsoft Live@edu7. Використання платформи Microsoft Live@edu (1 год)

Початок роботи, керування контактами, використання електронної пошти, обмін миттєвими повідомленнями, робота з календарем і списком справСлухач:

розуміє: як за допомогою Microsoft Live@edu здійснюється зв’язок та спільна роботаІІІ. Інтернет-середовище для освітян (4 год)

8. Професійна освітня мережа «Партнерство в навчанні» (1 год)

Знайомство з освітньою мережею Microsoft «Партнерство в навчанні», реєстрація, вхід в мережу і огляд інтерфейсу, заповнення профілю учасника

Вправа 8.1. Реєстрація в мережі


Слухач:

розуміє: цілі та можливості мережі;

вміє: зареєструватися у ній, заповнити свій профіль та профіль свого навчального закладу або установи


9. Спілкування з учасниками освітньої мережі Microsoft «Партнерство в навчанні» (1 год)

Запрошення колеги до мережі, пошук учасників мережі і спілкування з ними

Вправа 9.1. Пошук зареєстрованих учасників в мережі


Слухач:

вміє: знайти колегу у мережі, організувати спілкування через мережу;10. Спільноти (1 год)

Огляд можливостей спільноти, створення спільноти

Вправа 10.1. Приєднання до існуючої спільноти, Вправа 10.2. Створення оголошення, Вправа 10.3. Додавання коментаря в дискусію, Вправа 10.4. Додавання документа в спільноту, Вправа 10.5. Додавання посилання на файл або веб-сайт


Слухач:

розуміє: цілі створення спільнот, переваги, які вони надають;

вміє: приєднатися до існуючої спільноти та користуватися нею;


11. Документи і ресурси освітньої мережі Microsoft «Партнерство в навчанні» (1 год)

Загальні й особисті документи, ресурси класної кімнати, інструменти та програми

Вправа 11.1. Додавання ресурсів в бібліотеку мережі


Слухач:

розуміє: відмінності між загальними і особистими документамиІV. Огляд технологій і ресурсів, призначених для освітян (4 год)

12. Програми і засоби для підвищення продуктивності

Пошукова система Bing, поштовий клієнт Windows Live Mail, редактор блогів Windows Live Writer, програма обміну миттєвими повідом-леннями Windows Live Messenger, програма синхронізації Windows Live Mesh, програма для створення блокнотів Microsoft OneNoteСлухач:

описує: призначення зазначених програм

розуміє: які переваги може надати їх використання


13. Програми і ресурси для підтримки навчального процесу

Математична програма Microsoft Mathematics 4.0, AutoCollage, віртуальний телескоп WorldWide Telescope, програма для створення панорам і тривимірних турів Microsoft Photosynth, програма для розвитку музичних здібностей Songsmith, перекладач Bing Translator, карти Bing MapsСлухач:

описує: призначення зазначених програм

розуміє: які переваги може надати їх використання


14. Програми для створення навчального вмісту

Програма Фотоколекція Windows Live, призначена для впорядкування і редагування знімків, програма Кіностудія Windows Live, за допомогою якої можна створювати фільми.Слухач:

описує: призначення зазначених програмрозуміє: які переваги може надати їх використання

Додаток


http://live.com — сторінка реєстрації у службі Windows Live

http://shkola.org.ua — сайт навчального курсу Microsoft «Учителі в онлайні»

http://explore.live.com — домашня сторінка служби Windows Live

http://ua.partnersinlearningnetwork.com/ — освітня мережа Microsoft «Партнерство
в навчанні»Скачати 69.92 Kb.

 • Пояснювальна записка
 • Мета та завдання курсу
 • Структура навчальної програми
 • Рекомендації щодо викладання та навчання за програмою
 • Розподіл навчальних годин на вивчення курсу
 • Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень
 • Додаток