Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма Microsoft Office Publisher 2007 Пригадайте!

Програма Microsoft Office Publisher 2007 Пригадайте!
Сторінка1/10
Дата конвертації13.03.2017
Розмір9.83 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.4. Основи створення комп’ютерних публікацій.
Програма Microsoft Office Publisher 2007


Пригадайте!

 1. Що ви знаєте про поліграфію? Які види друкованих видань розробляють поліграфічні підприємства?

 2. Коли і де з’явилися перші друковані видання?

 3. Як класифікують програми опрацювання тексту? Що таке видавничі системи?

 4. Що таке шаблон? Як використовуються шаблони у Word 2007 та PowerPoint 2007?


Публікації та комп’ютерні публікації, їх призначення та види

Публікаціями (лат. publico – оголошувати публічно) називають процес видання якого-небудь твору. Сам виданий (оприлюднений) твір теж називають публікацією.

В залежності від способу оприлюднення документа розрізняють друковані публікації і електронні. До друкованих публікацій відносять книги, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо. До електронних публікацій відносять документи розміщені в Інтернеті, як правило на веб-сайтах, передані по радіо або телебаченню тощо.

Тривалий час друковані публікації створювались виключно в типографії. І цим займалась ціла галузь виробництва – поліграфія (грецьк. πολὺ- — багато і γραφειν — писати). А підготовкою матеріалів до друку займалися видавництва. При промисловому багатотиражному виробництві так є і сьогодні: видавництва готують макети книг, журналів, газет і т.п., а підприємства поліграфії – друкують і, при необхідності, зшивають їх.

Разом з тим, з широким розповсюдженням персональних комп’ютерів і високоякісних лазерних і струменевих принтерів, копіювальних апаратів набули розповсюдження так звані настільні видавничі системи. Ці системи мають апаратну і програмну складову. До апаратної складової відноситься персональний комп’ютер, пристрої друку (принтер, копіювальний апарат) і пристрої введення даних (сканери, графічні планшети), а до програмної – спеціальні програма підготовки макету публікації. Все це може розміститися на столі користувача і тому ці системи отримали назву desktop publishing (англ. desktop publishing – настільні публікації) або настільні видавничі системи.

Як ви вже знаєте з курсу інформатики 9 класу, що програми, призначені для створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до друку, також називаються видавничими системами. До таких програм відносять QuarkXPress, Corel Ventura, Adobe PageMaker,Adobe InDesign тощо. Це професійні програми, які використовують, як правило, для підготовки до друку великих за обсягом публікацій масовим (від кількох сотень до кількох сотень тисяч) тиражем. Як видавничі системи для малих підприємств і організацій, навчальних закладів, а також для створення публікацій вдома використовують текстові процесори і спеціалізовані програми настільних видавничих систем зі спрощеним інтерфейсом і набором функцій – Microsoft Publisher, Page Plus, Avery DesignPro, Paraben's Label Builder, Publish-It! тощо.

На відміну від текстових процесорів видавничі системи орієнтовані не на введення і редагування тексту та інших об’єктів, а на верстку.


Запам’ятайте!

Версткапроцес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок (полос) видання у відповідності з принципами дизайну і технічними вимогами.
За призначенням розрізняють книжково-журнальну верстку, газетну верстку і акцидентну (лат. accidentia – випадок, випадковість) верстку. Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих, як правило невеликих за кількістю сторінок та тиражем об’єктів: оголошень, бланків, афіш, буклетів, проспектів, візитівок тощо.

Публікації, що здійснені з використанням комп’ютерних технологій, ще називають комп’ютерними публікаціями.


Для тих хто хоче знати більше

За своєю конструкцією публікації (видання) поділяють на книжкові, журнальні, газетні, листові, буклет, картка, плакат, листівка тощо. Основні види друкованих публікацій:Книжкова публікація – у вигляді блоку з’єднаних (переплетених) по корінцю листів друкованого матеріалу довільного формату з обкладинкою або в оправі.

Журнальна публікація – у вигляді блоку з’єднаних листів друкованого матеріалу визначеного формату, в якій враховано специфіку цього періодичного видання, з обкладинкою або в оправі.

Листова публікація – у вигляді окремих листів друкованого матеріалу довільного формату без скріплення.

Газетна публікація - у вигляді одного чи кількох не з'єднаних листів визначеного формату, в якій враховано специфіку цього періодичного видання.

Буклет – у вигляді одного листа, двічі або більше разів зігнутого довільним способом.

Карткова публікація – у вигляді картки визначеного формату, надрукованої на більш цупкому папері (картоні).

Плакат – у вигляді одного листа друкованого матеріалу визначеного формату, з друком на одній чи на обох сторонах, призначого для експонування.

Листівка - у вигляді карткової публікації, з друком на одній чи на обох сторонах.

За обсягом публікації поділяють на:Книга - книжкова публікація обсягом більше 48 сторінок.

Брошура – книжкове видання обсягом більше 4 і не більше 48 сторінок.

Листівка – публікація з окремих листів від однієї до чотирьох сторінок.

Основні можливості настільних видавничих систем

Настільні видавничі системи забезпечують: • автоматизацію процесів розміщення блоків тексту та графічних зображень відповідно до типу публікації (макетування);

 • імпортування фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних прикладних програмах;

 • опрацювання фрагментів тексту, використовуючи стилів та розширені можливості по встановленню відстані між символами та між рядками;

 • автоматизацію створення списків змісту та посилань;

 • використання розширеного набору шрифтів і їх використання відповідно до вимог поліграфії;

 • відтворення публікації на екрані монітора з урахуванням особливостей пристрою, на якому буде здійснено друк публікації;

 • збереження файлів публікації у форматах, що використовуються у поліграфії;

 • можливість друку публікацій кожним кольором окремо (кольороподіл);

 • забезпечення високоякісного друку на пристроях різного типу.

Звичайно, що набір можливостей може змінюватись в залежності від призначення програми, від поліграфічної бази, для на яку зорієнтована програма.

Загальна характеристика видавничої системи Microsoft Office Publisher 2007


Настільна видавнича система Microsoft Office Publisher 2007 (далі Publisher 2007), як уже зазначалось, призначена для створення комп’ютерних публікацій малими тиражами у невеликих підприємствах та організаціях, а також для особистих потреб користувача.

Програма Publisher 2007 має спрощену в порівнянні з професійними видавничими системами функціональність. Вона забезпечує акцидентну верстку публікацій на основі різноманітних шаблонів змісту і може працювати в двох основних режимах – створення і редагування друкованої та електронної публікації.

Стандартним форматом файлів для збереження публікацій, підготовлених з використанням Publisher 2007, є формат PUB. Слід зважати, що збереження публікацій у файлах попередніх версій програми Publisher (1998 та 2000 року) може привести до того, що ряд функцій, які працюють у версії програми 2007 року, можуть не працювати у програмах попередніх версій. Більш детальний опис форматів файлів, у яких може бути збережена публікація, підготовлена у Publisher 2007, подано в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4. Формати файлів, у яких можуть бути збережені публікації Publisher 2007Формат

Стандартний значок

Опис формату

PUB

im_0182

Файл публікації, створеної у версіях Microsoft Office Publisher 1998, 2000, 2003 та 2007 років

PS

im_0183

Файл публікації, підготовлений для друку на принтері, що підтримує мову розмітки сторінок PostScript (англ. PostScript - постскриптум, після написаного), яка використовується у видавничих системах

DOCX, DOC, RTF, TXT

im_0187 im_0186 im_0188

Текстові документи різних форматів для збереження змісту публікації

MHT; MHTML

im_0185

Веб-сторінка у форматі єдиного HTML-файлу

HTM; HTML

im_0184 im_0189

Набір веб сторінок, що зберігаються у папці, яка містить HTML-файли на кожну сторінку публікації, та файлу початкової веб-сторінки

GIF; JPG; PNG; BMP; TIF; WMF; EMF

різні

Сторінки публікації у вигляді рисунків форматів gif, jpg, png, bmp, tif, метафайл Windows, розширений метафайл Windows

Основним об’єктом у Publisher 2007 є публікація як сукупність сторінок. На сторінках друкованих публікацій можуть розміщуватись текстові та графічні об’єкти, а на сторінках електронних публікацій ще і звукові, відео об’єкти та гіперпосилання. Властивості об’єктів публікацій практично не відрізняються від властивостей подібних об’єктів, розглянутих у Word 2007 та PowerPoint 2007. Над кожним з об’єктів видавнича система може виконувати певний набір операцій по редагуванню і форматуванню.Запуск Publisher 2007 та інтерфейс вікна програми


1

2

3

Список Типи публікаційРядок меню

Рядок заголовка вікна програми

6

5

7

Кнопка закриття каталогу

Кнопка З файлу

Панель відображення вмісту папок типів публікацій1

2

3

5

7

8

4

6

4

Панель інструментів8

Піктограма останньої публікації

Рис. 4.32. Початкове вікно програми Publisher 2007

Програму Publisher 2007 можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найбільш поширені з них: • виконати Пуск Усі програми Microsoft Office Microsoft Office Publisher 2007;

 • використати ярлик програми на Робочому столі або Панелі швидкого запуску;

 • двічі клацнути на значку файлу публікації Publisher (див. таблицю 4.4), наприклад такому – im_0182.

У разі якщо вибрано один з перших двох варіантів запуску програми, на екрані з’явиться початкове вікно програми, розділене на три частини (рис. 4.32)

У лівій частині вікна розміщено список типів публікацій (рис. 4.32, 1), які можна створити в Publisher 2007. При виборі у цьому списку одного з об’єктів, наприклад, Буклети, у центральній частині відображаються ескізи шаблонів публікації цього типу. При цьому в лівій частині замість панелі Останні публікації відобразиться панель з елементами керування, використовуючи які встановлюють значення властивостей обраного шаблона публікації .

Пошук потрібних шаблонів публікацій можна здійснити, використовуючи поле Пошук шаблонів та список, в якому можна вибрати місце пошуку: на цьому комп’ютері, на сайті Microsoft Office Online або в обох цих місцях (Усі шаблони).
Створення нової публікації

Створення нової публікації можна розпочати з початкового вікна програми, яке описано вище.2

3

4

1

5

6

7

8

Рис. 4.34. Основне вікно програми Publisher 20071

2

3

Панель інструментів Об’єктиРядок заголовка вікна

Область завдань

6

5

7

Панелі інструментів


Лінійки

Рядок стану

4

Рядок меню
8

Робоча область

Після вибору типу публікації і одного із шаблонів, на панелі настроювання значень властивостей (рис. 4.33) можна змінити колірну схему, схему шрифтів (або залишити ці властивості зі значеннями з шаблону за замовчуванням), вказати службові відомості (дані про організацію або особу) які будуть автоматично вставлені до шаблонів публікацій та обрати форму для здійснення реєстрації, проведення опитування тощо. Після вибору кнопки Створити програма перейде у режим редагування та форматування публікації .

Рис. 4.33. Панель встановлення значень властивостей обраного шаблону

Можна пропустити ці дії, для чого у початковому вікні програми вибрати кнопку закриття каталогу (рис. 4.32, 5). Початкове вікно буде закрито і відкриється основне вікно програми (рис. 4.34), яке має дещо інший інтерфейс, ніж розглянуті раніше програми пакету Microsoft Office 2007.

У основному вікні програми, використовуючи елементи керування панелі інструментів Об’єкти, панелі Форматування публікації Області задач та інших панелей, користувач може самостійно розробити макет майбутньої публікації. Він, також, може повернутись до створення публікації на основі шаблонів, виконавши Файл Þ Створити або вибравши у списку на панелі Форматування публікації Області задач кнопку Змінити шаблон.

Як і в PowerPoint 2007, у Publisher 2007 можна створювати публікації на основі вже існуючих. Для цього в початковому вікні програми слід вибрати кнопку З файлу im_0204 і вказати файл, на основі якого буде створено нову публікацію. Цю ж дію можна виконати в основному вікні: Файл Þ Відкрити або Файл Þ Створити Þ З файлу.


Вставлення і редагування об’єктів

Вставка більшості об’єктів здійснюється з використанням кнопок панелі інструментів Об’єкти (табл. 4.5). Операції з більшістю об’єктів аналогічні до подібних операцій у PowerPoint 2007. Як і в PowerPoint 2007 текстові об’єкти вставляються тільки у вигляді написів.Таблиця 4.5. Кнопки панелі інструментів Об’єкти та їх призначення

Кнопка

Назва

Призначення

Кнопка

Назва

Призначення

im_0206

Вибір об’єктів

Для вибору об’єктів публікації

im_0207

Напис

Для вставлення текстового об’єкта (напису)

im_0208

Додати таблицю

Для вставлення таблиці

im_0209

Додати об’єкт WordArt

Для вставлення об’єкта WordArt

im_0210

Рисунок

Для вставлення графічного об'єкта

im_0211

Лінія

Для вставлення лінії

im_0212

Стрілка

Для вставлення стрілки

im_0213

Овал

Для вставлення овалу

im_0217

Об’єкт бібліотеки макетів

Для відкриття вікна бібліотеки макетів публікацій

im_0215

Автофігури

Для вставлення однієї з фігур бібліотеки автофігур

im_0218

Елемент із бібліотеки вмісту

Для відкриття в Області завдань панелі Бібліотека вмісту

im_0216

Закладка

Для вставки закладки для швидкого пошуку певного місця в публікації

im_0214

Прямокутник

Для вставлення прямокутника

Розглянемо послідовність використання шаблонів і вставлення об’єктів на прикладі створення листа молодіжної екологічної організації. Для початку роботи слід виконати такий алгоритм:

 1. Запустити на виконання програму Publisher 2007.

 2. Вибрати у списку типів шаблонів Бланк.

 3. Вибрати потрібний шаблон (наприклад, шаблон Кольорові смуги з групи Сучасні макети).

 4. Вибрати кнопку Створити.

Рис. 4.36. Вікно Редагування набору службових відомостей

Рис. 4.35. Об’єкти шаблона бланка організації

Буде створено макет публікації з місцями для вставлення тексту і графічних об’єктів. У верхній правій частині цього макету публікації розміщено поруч кілька об’єктів (рис. 4.35). Слід навести вказівник на один з об’єктів і вибрати кнопку im_0220, що з’являється біля об’єкта. У списку, що відкрилося, слід вибрати команду Редагувати і у вікні Редагування набору службових відомостей увести дані організації, наприклад, такі: • Назва організації: Екологічна молодіжна організація «Чисті роси»;

 • Адреса: вул. Київська, 24, м. Житомир;

 • Телефон, факс і електронна пошта: Телефон: 72-66-34, Електронна пошта: ekolog@ukr.net;

 • Емблема: файл Чисті роси.WMF

Для зміни малюнка емблеми слід вибрати кнопку Змінити під полем Емблема і вибрати потрібний файл, наприклад, Тема 4\Завдання 4.4\Чисті роси.WMF.

Після завершення редагування даних вікно повинно виглядати так, як це подано на рис. 4.36. Далі слід вибрати кнопку Зберегти і в наступному вікні вибрати кнопку Оновити публікацію.

Службові відомості збережуться і в подальшому будуть автоматично вставлятися в шаблонах інших публікацій.

Для введення тексту звертання до адресата потрібно у правій верхній частині публікації, під емблемою, вставити напис і ввести текст, наприклад такого змісту: Директору малого підприємства «Автохім». На основному полі листа слід також вставити напис і ввести текст, наприклад такого змісту:


Шановний пане директору!

Протягом останнього місяця працівники малого підприємства «Автохім» постійно викидають сміття безпосередньо у зеленій зоні біля огорожі підприємства. Це погіршує екологічний стан нашого мікрорайону і є неприпустимим. Просимо негайно вжити заходів і прибрати це звалище.

З надією на розуміння і спільну роботу по збереженню природи рідного краю члени молодіжної екологічної організації «Чисті роси».

Фотографію звалища додаємо.

Голова організації Петренко Микола
Рис. 4.37. Макет листа

Нижче тексту листа слід вставити фотографію звалища сміття, наприклад з файлу Тема 4\Завдання 4.4\Сміття.jpg. Для цього потрібно на панелі інструментів Об’єкти вибрати кнопку Рисунок im_0210, у списку, що відкриється, вибрати команду Вставити із файла і виділити прямокутну область на полі публікації – місце розміщення рисунка. У вікні Вставлення рисунка, що відкриється автоматично, вказати потрібний файл і вибрати кнопку Вставити.

Під рисунком слід зробити підпис, наприклад такий: Фото звалища сміття біля малого підприємства “Автохім”, і згрупувати його з рисунком. Для групування рисунку і напису слід їх виділити і вибрати кнопку Групування im_0246, що з’являється біля виділених об’єктів.

Загальний вигляд підготовленої публікації наведено на рис. 4.37.


Збереження і друк публікації

Для збереження публікації у файлі слід виконати Файл Зберегти і у вікні Збереження документа вказати папку для збереження, ім'я файлу, його формат і вибрати кнопку Зберегти.

Налаштування параметрів та сам процес друку практично не відрізняється від аналогічної операції у Word 2007. Для встановлення значень властивостей друку можна попередньо відкрити вікно Настроювання друку (Файл Настроювання друку). Такі ж налаштування можна встановити і у вікні Друк (Файл Друк) (рис. 4.38).

Відмінності у налаштуваннях вікон Друк у програмах Word 2007 і Publisher 2007 полягають у наявності поля попереднього перегляду і змінених елементах керування для встановлення друку різної кількості сторінок на аркуші.

Враховуючи, що як і PowerPoint 2007 програма Publisher 2007 має засоби зв’язування об’єктів, які розміщені в окремих файлах, при перенесенні на інші комп’ютери ці об’єкти можуть не відтворюватись Для коректного перенесення публікації на інші комп’ютери для подальшого перегляду або друку використовується засіб упаковки публікації. Для його використання слід виконати Файл Запакувати  Для іншого комп’ютера/ Для друку. В обох випадках відкриється вікно Майстер пакування. Послідовно вказуючи значення властивостей пакування (місце збереження, об’єкти, які слід включити і зв’язати) на кожному кроці роботи майстра для пакування, користувач створює архівний файл формату ZIP. Різниця у пакуванні для іншого комп’ютера і для друку полягає в тому, що при пакуванні для іншого комп’ютера не пропонується включати до архівного файлу шрифти і файли зв’язаних об’єктів.

Рис. 4.38. Вікно ДрукПеревірте себе

 1. ○ Що таке публікація?

 2. ○ Що таке друкована публікація? Наведіть приклади друкованих публікацій.

 3. ○ Що таке електронна публікація? Наведіть приклади електронних публікацій.

 4. • Яка роль у створенні публікацій відводиться підприємствам поліграфії; видавництву?

 5. ○ Що таке настільна видавнича система?

 6. • Що входить до складу настільної видавничої системи? Для чого призначена кожна складова?

 7. ○ Що таке верстка?

 8. • Які існують види верстки за призначенням? Де вони використовуються?

 9. ○ Що таке комп’ютерна публікація? Наведіть приклади комп’ютерних публікацій.

 10. • Які існують види публікацій за конструкцією? Де вони застосовуються?

 11. • Опишіть можливості настільних видавничих систем.

 12. • Поясніть призначення програми Publisher 2007.

 13. • Опишіть формати файлів, в яких можуть зберігатися публікації. Чим вони відрізняються один від одного?

 14. ○ Опишіть інтерфейс початкового вікна програми Publisher 2007

 15. • Опишіть інтерфейс основного вікна програми PowerPoint 2007.

 16. • Опишіть послідовність створення нової публікації у початковому вікні Publisher 2007.

 17. * Порівняйте операції вставлення текстових і графічних об’єктів у PowerPoint 2007 та Publisher 2007. Що в них спільного і чим вони відрізняються?

 18. ○ Для чого використовується кнопка im_0220 біля об’єктів шаблону?

 19. ○ Наведіть послідовність дій для збереження публікації у стандартному для Publisher 2007 форматі.

 20. ○ Як роздрукувати публікацію?

 21. • Для чого використовується пакування публікацій? Чим відрізняється пакування Для іншого комп’ютера і Для друку?Виконайте завдання


 1. º Запустіть на виконання програму Publisher 2007. Використовуючи початкове вікно програми, створіть нову публікацію на основі шаблона Оголошення - Маркер. Встановіть колірну схему Бузок. Збережіть публікацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.4.1.pub.

 2. • Створіть у програмі Publisher 2007 на основі шаблона Грамота нову публікацію для нагородження переможців першості вашої школи з настільного тенісу. Доберіть самостійно колірну схему, введіть дані про вашу школу, підписи директора і учителя фізичного виховання. Збережіть публікацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.4.2.pub.

 3. (ДЗ) Створіть у програмі Publisher 2007 на основі шаблона Меню Особливі страви нову публікацію – меню святкової вечері до дня народження. Доберіть самостійно колірну схему, уведіть назви 5-6 страв та їх короткий опис. Збережіть публікацію у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 4.4.3.pub.

 4. (ДЗ) Створіть у програмі Publisher 2007 на основі одного із шаблонів власну візитну картку. Включіть до картки власне фото і дані про місце навчання. Роздрукуйте візитні картки, розмістивши на одному аркуші 10 копій. Збережіть публікацію у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 4.4. 4.pub.

 5. * Розробіть фірмовий бланк вашої школи на основі шаблону Бланк Геометрична. Включіть до бланку назву школи, її адресу і телефони, емблему (герб). Кольорову гаму доберіть у відповідності з кольоровою гамою прапора школи або прапора регіону. Збережіть публікацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.4. 5.pub.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • 4.4. Основи створення комп’ютерних публікацій. Програма Microsoft Office Publisher 2007
 • Загальна характеристика видавничої системи Microsoft Office P ublisher 2007
 • Запуск Publisher 2007 та інтерфейс вікна програми
 • Виконайте завдання