Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма-мінімум кандидатського іспиту з спеціальності 05. 05. 06. «Гірничі машини» Голова експертної Ради вак україни

Скачати 215.79 Kb.

Програма-мінімум кандидатського іспиту з спеціальності 05. 05. 06. «Гірничі машини» Голова експертної Ради вак україни
Скачати 215.79 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір215.79 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
«Узгоджено»

Заст. голови ВАК України

С.В. Іванов

____________1999 р.ПРОГРАМА-МІНІМУМ

Кандидатського іспиту з спеціальності 05.05.06.-«Гірничі машини»

Голова експертної Ради ВАК України

з розробки корисних копалин

д.т.н., професор,

член-кор. НАН України ____________ А.Ф. Булат


  1. ВСТУП

1. Загальні відомості про гірничотехнічні умови застосування,склад і особливості експлуатації комплексів для добування вугілля і руди, гірничопрохідницьких машин, транспортного і збагачувального обладнання.

2. Основні технологічні схеми процесів підземного видобування вугілля і руди, проведення гірничих виробок, шахтного транспорту.

Шахтний транспорт (англ. mine transport, нім. Grubenförderung f, Grubentransport m) - комплекс споруд і пристроїв, призначений для прийому й переміщення різних вантажів і людей на підземних гірничодобувних підприємствах. Ш.т.
Вугілля Вугі́лля, Викопне вугілля (рос. уголь ископаемый, англ. fossil coal (mineral), нім. fossile Kohle f) - тверда осадова порода, горюча копалина, утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків.
Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.

3. Основні технологічні схеми відкритого видобування корисних копалин.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

4. Основні відомості про характер проявлення гірничого тиску і способи управління покрівлею.

5. Основні відомості про газовий і пиловий режими вугільних пластів, безпечне ведення гірничих робіт і вимоги до гірничошахтного обладнання. Особливості умов ведення робіт при добуванні вугілля на великих глибинах.

6. Характеристика стану механізації відкритих гірничих робіт і добування вугілля та руди підземним способом на Україні, в країнах СНД і дальнього зарубіжжя.

7. Основні напрямки розвитку технологічних процесів безлюдного видобування вугілля.

8. Задачі і методи захисту навколишнього середовища при веденні гірничих робіт.

Вугільний пласт Вугільний пласт (рос. угольный пласт, англ. coal seam, coal bed; нім. Kohlenflöz, Kohlenschicht) - форма залягання викопного вугілля у вигляді плито- і лінзоподібних тіл з невеликою в порівнянні з площею поширення потужністю.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.  1. ГІРНИЧІ МАШИНИ

2.1. Руйнування вугілля і порід

9. Оцінка гірничих порід як об’ектів руйнування. Методи руйнування гірничих порід. Механічні методи, методи з використанням впливу фізичних полів.

10. Інструменти для руйнування вугілля і порід та основні закономірності процесу.

11. Теорія та методи розрахунку процесу руйнування вугілля і параметрів виконавчих органів вугледобувних машин.

12. Основні теорії розрахунку процесів механічного руйнування гірничих порід різцевим, ударним і комбінованим інструментом, штирьовими, дисковими і зубчастими шарошками.

13. Сортність і пилоутворення при роботі видобувних і прохідницьких машин.

14. Основні напрямки і сучасні задачі досліджень процесів руйнування вугілля і порід.


2.2. Видобувні машини

15. Класифікація видобувних комбайнів і галузь їх застосування. Основні типи сучасних вітчизняних і закордонних комбайнів, особливості їхньої конструкцій.

16. Основні компонувальні схеми видобувних комбайнів.

17. Теорія, розрахунки основних технологічних і конструктивних параметрів і продуктивності вуглевидобувних комбайнів. Зв’язок продуктивності з енергоозброєністю.

18. Виконавчі органи видобувних комбайнів, порівняльна оцінка і область застосування. Методи знаходження навантажень і вибір параметрів шнекових, барабанних, стругових, бурових, корончатих, комбінованих виконавчих органів. Принципи їхнього конструювання.

19. Механізми подачі комбайнів, конструкції, порівняльна оцінка і області застосування. Методи розрахунку.

20. Навантажувальні органи. Конструкції і методи розрахунку.

21. Статична та динамічна стійкість вуглевидобувних комбайнів.

22. Автоматизація управління режимами роботи комбайнів. Автоматичні механізми подачі, обладнання для управління комбайном в плоскості пласта. Напрямки створення і удосконалення вузькозахватних комбайнів.

2.3. Механізовані вугледобувні кріплення, комплекси і агрегати

23.Загальні поняття про комплекси обладнання, механізовані комплекси і агрегати.

Очисний комплекс (рос. очистной комплекс, англ. stoping system, coal face system; нім. Gewinnungskomplex m) - комплект індивідуальних і комбінованих гірничих машин і механізмів, який комплексно механізує в очисному вибої процеси виймання й доставки корисної копалини, кріплення та управління покрівлею.
Структурні схеми комплексів і агрегатів.

24. Механізовані комплектні і індивідуальні кріплення, їхня класифікація і область застосування.

25. Основи теорії і розрахунки параметрів гідравлічних механізованих кріплень. Стійкість кріплення.

26. Основні типи сучасних вітчизняних і закордонних механізованих, комплектних і індивідуальних кріплень, їхні параметри і область застосування.

27. Особливості конструкції і розрахунку кріплень натягнення.

28. Видобувні агрегати, параметри, досвід застосування.

29. Основні напрямки створення і удосконалення механізованих комплексів та вугледобувних агрегатів, автоматизації їхньої роботи.    1. Гірничопрохідницьке обладнання

30. Сучасні вітчизняні і закордонні прохідницькі комбайни. Класифікація. Основні типи і параметри. Область застосування. Теорія і силовий розрахунок виконавчих органів і органів переміщення. Розрахунок продуктивності і стійкості комбайнів.

31. Машини для буріння шпурів і свердловин. Класифікація. Основні типи і параметри машин ударної, ударно-обертальної і обертальної дії. Область застосування. Теорія і розрахунок бурових машин і установок.

32. Навантажувальні машини.

Наванта́жувач (англ. loader, англ. maschine f, нім. Lader m) - те ж саме, що й навантажувальна машина: самохідна, причіпна або стаціонарна машина, що захоплює, навантажує, переміщує й укладає в транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, грудкові чи поштучні вантажі.
Класифікація. Основні типи і параметри. Область застосування. Теорія і розрахунок ковшових навантажувальних машин і машин з нагортальними лапами.

33. Комплекси гірничопрохідницького обладнання для проведення вертикальних і горизонтальних виробок. Класифікація, область застосування. Сучасні тенденції створення і удосконалення гірничопрохідницького обладнання.
    1. Привод гірничих машин

34. Види приводів за родом енергії, класифікація і область застосування.

35. Типи електроприводів, класифікація, механічні характеристики, основи розрахунку і вибір параметрів. Енергоозброєність гірничої машини і її продуктивність.

Гірничі машини Гірни́чі маши́ни (рос.горные машины, англ. mining machines, нім. Bergbaumaschinen, Berggeräte) - машини, призначені для виконання операцій по відбиванню, навантаженню, доставці, транспортуванню гірничої маси, для проведення гірничих виробок, зведення та демонтажу кріплення, закладання виробленого простору тощо.
Довгота включення, стійкий момент та стійка потужність двигуна.

36. Типи пневмоприводів, класифікація, механічні характеристики, область застосування, розрахунок і вибір параметрів.

37. Гідросистеми гірничих машин і механізованого кріплення.

Кріплення механізоване (рос. крепь механизированная, англ. powered supports; нім. mechanisierter Ausbau m, Schreitausbau m) - кріплення металеве самопересувне гідрофіковане очисного вибою для підтримання порід покрівлі, збереження очисної виробки в робочому і безпечному стані; забезпечення механізації процесів кріплення та управління породами покрівлі, пересування й утримання постава вибійного конвеєра, базової балки з виймальною машиною.
Сучасне вітчизняне і закордонне обладнання гідроприводів ( насоси, гідромотори, гідрокомунікації, гідроциліндри, компенсаційно-демпфірувальне обладнання, розподільна, запобіжна і вимірювальна апаратура, гідромуфти, робочі рідини).

38. Основні тенденції в створені і удосконалені гідроприводів і гідрообладнання гірничих машин та механізованого кріплення.

39. Автоматизація роботи приводів гірничих машин.

2.6. Обладнання для підземного видобування руд

40. Гірничотехнічні умови і вибір засобів механізації випуску, навантаження і доставки руди з блоків.

41. Гірничі навантажувально-доставочні машини і комплекси для підземного видобування руд.

42. Скреперне обладнання. Самохідне навантажувально-доставочне обладнання. Основи теорії і розрахунку обладнання.

43. Класифікація, конструкції і область застосування вібраційних машин, які використовуються в гірничій промисловості.

Гірни́ча (гірничодобувна́) промисло́вість (рос.горная (горнодобывающая) промышленность, англ. mining industry, нім. Bergbau n, Bergbauindustrie f, Montanindustrie f) - комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, видобування їх з надр Землі та збагачення корисних копалин.
Основи розрахунку і вибір параметрів вібраційних машин для випуску руди. Тенденція розвитку вібраційних машин для гірничої промисловості.

44. Напрямки розвитку і удосконалення машин для підземного видобування руди.


2.7. Механізація відкритих гірничих робіт

45. Основні напрямки розвитку і класифікація засобів механізації відкритих гірничих робіт.

46. Бурова техніка рудникових кар’єрів і вугільних розрізів.

Вугі́льний ро́зріз (рос. угольный разрез, англ. opencast coal mine, strip mine; нім. Kohlentagebau) - гірниче підприємство з видобутку вугілля відкритим способом.
Основні типи і параметри.

47. Машини для безтранспортних систем розробки корисних копалин.

Систе́ма розро́бки родо́вищ корисних копалин - визначений порядок виконання гірничо-підготовчих, нарізних, розкривних і видобувних робіт.

48. Конструкція і параметри одноківшевих екскаваторів та екскаваторів безперервної дії. Визначення параметрів екскаваторів.

49. Теорія, розрахунок і вибір параметрів бурового і екскаваторного обладнання.

50. Засоби механізації при поточній і циклічно-поточній технології.

51. Тенденції розвитку і удосконалення механізації відкритих гірничих робіт.

2.8. Обладнання для гідромеханізації гірничих робіт

і підводного добування твердих корисних копалин

52. Види, умови залягання і особливості добування твердих корисних копалин, які добуваються за допомогою засобів гідромеханізації, з дна морів і океанів.

53. Обладнання для гідравлічного і механогідравлічного руйнування гірничого масиву.

54. Будова і принцип дії гідромоніторов, їхня класифікація.

55. Механізм впливу гідромоніторного струменю на гірничий масив.

Гірськи́й маси́в (англ. massif, block, mountain mass, rock mass, solid mass, solid strata; нім. Gesteinskörper m, Gebirgsstock m) -
Гідравліка проточних каналів гідромоніторів.

56. Розрахунок гідромоніторів на міцність і стійкість. Будова, гідравлічні і міцнісні розрахунки імпульсних гідромоніторів і водометів.

57. Формування зони розмиву у всмоктувального наконечника земснаряду. Взаємозв’язок форми наконечника з властивостями масиву, який розмивається. Конструкції всмоктувальних наконечників земснарядів та їхній розрахунок.

58. Особливості застосування теорії різання до умов руйнування гірничих порід у підводному забої. Фрезерні, роторно-ковшові і вібраційні підпушувачі земснарядів. Конструкції, принципи розрахунку і вибір параметрів.

59. Виконавчі органи агрегатів збору залізо-марганцевих конкрецій при підводному видобуванні: роторно-ковшові, шнекові, вібраційні, всмоктувальні. Конструкції, принципи розрахунку, особливості роботи на великих глибинах.

60. Гідравлічні і механогідравлічні комплекси обладнання підземних гірничих робіт, їхні структурні схеми, номенклатура основного обладнання, їхня загальна компоновка, експлуатаційний розрахунок гідромеханізованих комплексів для підземних робіт.

61. Плавбази і обладнання для гідромеханізації. Типові конструкції понтонів і земснарядів, амфібійні установки для гідромеханізації. Плавучість і стійкість плавучого обладнання гідромеханізації, основи теорії і методи розрахунку, методи забезпечення непотопленості плавбаз.

62. Землесосні снаряди і багаточерпакові драги загального призначення, землесосні снаряди для розробки важких грунтів, гірничих порід на великих глибинах. Типи, конструкції, методи вибору параметрів.

63. Вплив глибини занурення на всмоктувальну здатність і продуктивність земснарядів. Занурювальні землесосні снаряди. Застосування ежектування для збільшення глибини розробки гірничих порід земснарядами.

64. Багаточерпакові земснаряди і драги. Конструкції і область застосування. Особливості конструкції багаточерпакових земснарядів і драг для розробки пісчано-гравійних і розсипних родовищ на великих глибинах.

65. Комплекси обладнання для добування твердих корисних копалин на великих глибинах. Склад комплексу.

66. Мобільні придонні апарати для добування корисних копалин.

Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.
Типи, конструктивні особливості, основи розрахунку і вибору параметрів.

67. Основи теорії обладнання змінної плавучості, принципи управління підводним технологічним обладнанням.

68. Перспективні напрямки розвитку техніки і технології видобування твердих корисних копалин з дна морів і океанів.
2.9. Динаміка гірничих робіт

69. Джерела динамічних навантажень гірничих машин. Основні положення статистичної динаміки гірничих машин.

70. Розрахункові схеми і математичні моделі зовнішньої і внутрішньої динаміки гірничих машин.

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

71. Статичні і динамічні характеристики різних типів приводів і трансмісій.

72. Характеристики здатності деталей і вузлів гірничих машин до опору. Перехідні процеси в трансмісіях гірничих машин.

73. Розрахунки навантаження деталей трансмісій в перехідних режимах. Методи зниження динамічних навантажень деталей гірничих машин.

74. Динамічна стійкість гірничих машин. Теорія і методи розрахунку.

75. Використання ЕОМ при дослідженні динаміки гірничих машин.

76. Шум і вібрація при роботі гірничих машин, основні джерела їх виникнення. Засоби і методи зниження шуму і вібрацій гірничих машин.

Зниження шуму (англ. noise reduction) - процес усування шумів з корисного сигналу з метою підвищення його суб'єктивної якості.

2.10. Надійність і ремонт гірничого обладнання

77. Критерії надійності гірничих машин. Фактори, що впливають на надійність обладнання. Конструктивні, технологічні і експлуатаційні засоби підвищення надійності гірничошахтного обладнання. Визначення параметрів надійності на стадії проектування.

78. Ремонтопридатність обладнання. Фактори, що впливають на ремонтопридатність. Основні критерії оцінки фактичної ремонтопридатності. Основні положення і принципи планово-запобіжного ремонту гірничих машин.

79. Методики оцінки якості гірничих машин і комплексів.

  1   2


Скачати 215.79 Kb.

  • ВСТУП 1. Загальні відомості про гірничотехнічні умови застосування,склад і особливості експлуатації комплексів для добування вугілля