Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма практик для студентів спеціальності 014. 11 Середня освіта. Фізична культура

Програма практик для студентів спеціальності 014. 11 Середня освіта. Фізична культура
Сторінка2/19
Дата конвертації30.03.2019
Розмір2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Предметом вивчення практик є: діяльність студентів, яка є аналогом професійної роботи вчителя (викладача), адекватна змісту і структурі педагогічної діяльності, організовується в реальних умовах навчального закладу.

Міждисциплінарні зв`язки:

 1. Практитки пов’язані з теорією і практикою навчання та виховання – педагогіка як сукупність теоретичних і прикладних наук, вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості.

 2. Практики пов’язані із загальною та соціальною психологію, психологією спорту – психологія, як складна система наук, пов'язана з різними видами людської діяльності.

 3. Практики пов’язані з анатомією, загальною та віковою фізіологією, фізіологією спорту. Вони вивчать фізіологічні основи фізичної діяльності людини, проблеми співвідношення фізіологічних і фізичних процесів, будову нервової системи людини, діяльність органів і систем організму під дією фізичного навантаження.

 4. Практики пов’язані зі спортивно-педагогічними дисциплінами (легкою атлетикою, спортивними іграми, гімнастикою тощо).

Програма практик складається з таких розділів:

Розділ 1. Виробнича педагогічна практика в молодшій школі для студентів 2 курсу.

Розділ 2. Виробнича педагогічна практика у загальноосвітній школі для студентів 3 курсу спеціаліації «Фізична культура» та напряму підготовки «Спорт».

Розділ 3. Виробнича педагогічна практика за профілем майбутньої роботи для студентів 4 курсу (спортивно-масова робота).

Розділ 4. Виробнича педагогічна практика за профілем майбутньої роботи для студентів 4 курсу («Захист Вітчизни»).

Розділ 5. Виробнича педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах для магістрів 2 курсу;

Розділ 6. Асистентська практика у ВНЗ для магістрів 2 курсу.
 1. Мета та завдання практик

Практика є частиною системи професійної підготовки спеціалістів з фізичної культури. Вона дає можливість поєднати теоретичні знання, які студенти отримали під час навчання у ВНЗ та їх практичну діяльність з виконанням обов'язків педагога в загальноосвітніх школах та інших навчально-виховних закладах.

  1. Мета практик

Основною метою практик студентів є:

 • підготовка до самостійного і творчого виконання основних професійно-педагогічних функцій вчителя фізичної культури та педагога-вихователя в реальному навчально-виховному процесі;

 • формування професійних і психологічних якостей особистості майбутнього спеціаліста з фізичного виховання відповідно до сучасних вимог щодо працівників сфери педагогічної діяльності;

 • формування інтересу у студентів до обраної професії.

  1. Завдання практик

Згідно з метою, визначені наступні завдання практик студентів (магістрів):

 1. Ознайомити студентів із системою, реальними умовами та станом роботи з фізичного виховання в сучасній загальноосвітній школі та ВНЗ з передовим педагогічним досвідом.

 2. Закріпити, поглибити, збагатити та перевірити знання, які здобули студенти у процесі відвідування теоретичних і практичних занять в університеті з предметів психологічно-педагогічного та медично-біологічного циклів навчальних програм.

 3. Формувати у студентів професійно-педагогічні вміння та навички проведення сучасних форм навчально-виховної роботи, виконання функції вчителя фізичної культури та педагога-вихователя; вміння застосовувати надбані знання та навички у вирішенні конкретних завдань.

 4. Надати студентам знання та практичні навички оцінки рівня функціонального стану організму та рівня фізичної підготовленості дітей.

  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • понятійний апарат ТМФВ;

 • принципи державної системи фізичного виховання;

 • методи та принципи навчання;

 • структуру навчання руховим діям;

 • форми організації занять з фізичної культури;

 • основи педагогічних досліджень;

 • теорію та методику розвитку фізичних якостей;

 • особливості фізичного виховання різних груп населення;

 • методику навчання руховим діям;

 • технологію розробки основних документів з фізичного виховання;

 • теоретично-методичні основи оздоровчої фізичної культури

вміти:

 • аналізувати літературу з проблем фізичного виховання різних груп населення;

 • моделювати конспекти уроків з фізичної культури (секційних занять) згідно з типовою програмою, сучасними вимогами для різних груп населення, соціальними установами суспільства;

 • складати документацію вчителя фізичної культури;

 • провести наукові досліження у сфері фізичної культури і спорту, педагогіки та психології;

 • складати залікову документацію з практик та звіт у вигляді презентації.

На проходження практик відводиться 1877 годин / 62,5 кредитів ECTS.
 1. Інформаційний обсяг практик

Розділ 1. Виробнича педагогічна практика в молодшій школі для студентів 2 курсу.

 1. Індивідуальний робочий план на період педагогічної практики.

 2. Графік розподілу та проходження навчального матеріалу.

 3. Календарний графічний план на період практики.

 4. Календарний тематичний план на період практики.

 5. Плани-конспекти уроків фізичної культури (усі розгорнуті).

 6. Протокол хронометрування уроку фізичної культури.

 7. Графік визначення навантаження на уроці фізичної культури за показниками пульсу.

 8. Контроль фізичної підготовленості учнів.

 9. Методична розробка фізкультурно-оздоровчого заходу.

 10. Звіт студента-практиканта.

 11. Наочність (презентація).

 12. Щоденник практики (подається окремо).

 13. Атестаційний лист (подається окремо).

Розділ 2. Виробнича педагогічна практика у загальноосвітній школі для студентів 3 курсу спеціаліації «Фізична культура» та напряму підготовки «Спорт».

 1. Індивідуальний план роботи студента на період педагогічної практики.

 2. План-графік розподілу варіативних модулів на навчальний рік.

 3. Календарний графічний план розподілу навчального матеріалу на період практики.

 4. Календарний тематичний план розподілу навчального матеріалу на період практики.

 5. Плани-конспекти уроків фізичної культури (два розгорнутих; інші – скорочені).

 6. Системний аналіз та оцінювання ефективності проведення уроку фізичної культури.

 7. План спортивно-масових заходів школи на навчальний рік.

 8. Звіт студента-практиканта.

 9. Наочність (презентація).

 10. Щоденник практики (подається окремо).

 11. Атестаційний лист (подається окремо).

 12. Характеристика на студента-практиканта (подається окремо).

Розділ 3. Виробнича педагогічна практика за профілем майбутньої роботи для студентів 4 курсу (спортивно-масова робота).

 1. План роботи фізкультурно-спортивної організації.

 2. Календар спортивно-масових заходів.

 3. Положення про проведення змагань.

 4. Кошторис.

 5. План підготовки та проведення спортивних заходів.

 6. Довідка про стан розвитку фізкультурно-озоровчої роботи.

 7. Звіт головного судді змагань.

 8. Протокол засідання президії (комісії) спортивного товариства.

 9. Звіт про проходження практики за профілем майбутньої роботи.

 10. Наочність (презентація).

 11. Щоденник педагогічної практики(подається окремо).

 12. Атестаційний лист(подається окремо).

 13. Характеристика на студента-практиканта (подається окремо).

Розділ 4. Виробнича педагогічна практика за профілем майбутньої роботи для студентів 4 курсу («Захист Вітчизни»).

 1. Потижневий план вивчення розділів і тем програми предмета «Захист Вітчизни».

 2. Календарно-тематичний план з предмета «Захист Вітчизни».

 3. Тематичний план №1 – вивчення предмета для юнаків.

 4. План проведення військово-польових занять.

 5. Тематичний план № 2 – вивчення предмета для дівчат та юнаків, які за станом здоров’я або релігійними поглядами не вивчають основи військової справи.

 6. План-конспект теоретичного уроку.

 7. План-конспект практичного уроку.

 8. Програма стрілецького гуртка «Влучний стрілець».

 9. Звіт студента-практиканта (презентація).

 10. Щоденник педагогічної практики (подається окремо).

 11. Атестаційний лист(подається окремо).

 12. Характеристика на студента (подається окремо).

Розділ 5. Виробнича педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах для магістрів 2 курсу.

 1. Робочий навчальний план з предмету фізична культура.

 2. План роботи з фізичної підготовки.

 3. Розподіл навчальних годин за елементами програмного матеріалу з фізичної культури.

 4. Поурочно-тематичне планування з предмету фізична культура.

 5. Плани занять з предмету фізична культура.

 6. Звіт про проходження педагогічної практики магістрантом (презентація).

 7. Характеристика на студента-магістранта.

 8. Щоденник педагогічної практики.

 9. Атестаційний лист магістранта-практиканта.

Розділ 6. Асистентська практика у ВНЗ для магістрів 2 курсу.

 1. Індивідуальний план роботи.

 2. Конспект залікового навчального заняття.

 3. Педагогічний аналіз занять, які відвідав магістрант.

 4. Звіт про проходження педагогічної практики магістрантом.

 5. Характеристика на студента-магістранта.

 6. Щоденник педагогічної практики.

 7. Атестаційний лист магістранта-практиканта.


3. Рекомендована література

 1. Єрмолова В. М. Навчаємо граючись : метод. посібник для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів / В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова, В. В. Деревянко. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 208 с.

 2. Лущик І. В. Усі уроки фізичної культури. 1 клас : навчально-методичний посібник / І. В. Лущик. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 221 с.

 3. Методичні рекомендації щодо здійснення контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та оформлення їх результатів у класному журналі / За ред. Л. Д. Покроєвої. – Харків : ХОНМІБО, 2003. – 24 с.

 4. Огниста К. М. Стройові вправи у фізичному вихованні молодших школярів: Навч. посіб / К. М. Огниста. – Тернопіль : Астон, 2001. – 58 с.

 5. Гудима А.А. Захист Вітчизни: підручник для учнів 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. / А.А. Гудима, К. О Пашко, І. М. Герасимів, М. М. Фука (для дівчат «Основи медичних знань). – Тернопіль: Астон, 2011. – 280 с.

 6. Бака М. М. Захист Вітчизни: підруч. для 10 -11 кл загальноосвіт. навч. закладів / М. М. Бака та інші. – К.: Вежа, 2006. – 448 с.

 7. Костюкевич В. М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: навчальний посібник / В. М. Костюкевич. – Вінниця: «Планер», 2007.  273 с.

 8. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Уч. / А. С. Солодков., Е. Б. Сологуб – М. : Терра-Спорт, Олимпия-Пресс, 2001.– 520 с.

 9. Дубровский В. И. Спортивная физиология: учебник для сред. и высш. учеб. заведений по физ. культуре. / В. И. Дубровский – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 462с.

 10. Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности: Учебник. / Н.И Волков, Э.Н. Нессен., А.А. Осиненко, С.Н. Корсун − Киев.: Олимпийская литература, 2000.− 503 с.

 11. Уилмор Дж.Х. Физиология спорта (перевод с английского): Учебник. / Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл – Киев: Олимпийская литература, 2001. − 503 с.
 1. Форма підсумкового контролю успішності практик: диференційований залік.

 2. Засоби діагностики успішності практик: підготовка документів звітності відповідно до виду практики.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Кафедра теорії та методики фізичної культуриДиректор ННІФК

_________________Лянной М.О.

«____»_________________2017 р.Робоча програма наскрізної практики

Галузь нань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.11 Фізична культура (2-4 курси – ОР бакалавр)

(шифр і назва спеціальності)
Напрям підготовки 6.010202 Спорт (3 курс – ФКіС – ОР бакалавр)

(назва спеціалізації)


Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.11 Фізична культура (2 курс – ОР магістр)

(шифр і назва напряму підготовки)
Інститут: Навчально-науковий інститут фізичної культури

(назва інституту, факультету)

Європейська кредитно-трансферна система

організації освітнього процесу

Суми - 2017

Робоча програма Наскрізна програма практик для студентів:

за спеціальністю: 014 Середня освіта

спеціалізації: 014.11 Фізична культура (2-4 курси – ОР бакалавр)

(шифр і назва спеціальності)
за напрямом підготовки 6.010202 Спорт (3 курс – ФКіС – ОР бакалавр)

(назва спеціалізації)


за спеціальністю: 014 Середня освіта

спеціалізації: 014.11 Фізична культура (2 курс – ОР магістр)

(шифр і назва напряму підготовки)
30 серпня, 2017. – 210 с.

Розробники: Прокопова Л. І., ст. викл. кафедри ТМФК (виробнича педагогічна у молодшій школі - 2 курс)

Лоза Т.О., к. пед. н., професор (виробнича педагогічна у загальноосвітній школі - 3 курс)

Жуков В.Л., ст. викл. (виробнича педагогічна за профілем майбутньої роботи – 4 курс «Спортивно-масова робота»)

Рибалко П.Ф., к. пед. н., доцент кафедри ТМФК (виробнича педагогічна за профілем майбутньої роботи – 4 курс «Захисник Вітчизни»)

Гвоздецька С.В., к. фіз. вих., доцент кафедри ТМФК (виробнича педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах - 2 курс ОР магістр)

Гвоздецька С.В., к. фіз. вих., доцент кафедри ТМФК (асистентська практика у ВНЗ - 2 курс ОР магістр)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Теорії та методики фізичної культури

Протокол № 1 від “31” серпня 2017 р.


Завідувач кафедри ТМФК _______________________ (Томенко О.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“31” вересня 2017 р.
Затверджено вченою радою ННІФК

Протокол № 1 від. “31” серпня 2017 р.


Голова _______________ (Лянной М.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

УДК 37.091.31:[373.5.016:796](075.8)

© Прокопова Л.І., Лоза Т.О., Гвоздецька С.В., Рибалко П.Ф., Жуков В.Л., 2017

© ФОП Цьома С.П., 2017

@ СумДПУ імені А.С. Макаренка

 1. Опис наскрізної практики
Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна

форма навчання

Кількість кредитів – 62.5

Галузь знань

01 Освіта

(шифр і назва)Обов’язкова
Спеціальність:

014 Середня овіта

(шифр і назва)Загальна кількість годин – 1877

Спеціалізація:

014.11 Фізична культура,

Спортивно-масова робота, «Захист Вітчизни»

Напрям підготовки: 6.010202 СпортРік підготовки:

1-й – молодша школа

1-й – молодша школа

2-й – середня і старша школа

2-й – середня і старша школа

3-й – спортивно-масова робота

3-й – спортивно-масова робота

3-й – «Захист Вітчизни»

3-й – «Захист Вітчизни»

4-й – загальноосвітні навч. заклади

4-й – загальноосвітні навч. заклади

4-й – асистентська

4-й – асистентська

Кількість годин

2 курс – 135

2 курс – 120

3 курс – 180

3 курс – 180

4 курс – 270

4 курс – 270

2 курс – 270

2 курс – 180

2 курс – 180

2 курс – 90

1037

840

Тижневих годин:

30 – робота на базі практик;24 – самостійна навчальна діяльність за програмою практитк

Освітній рівень: бакалавр, магістр


Вид контролю: диференційований залік


 1. Мета, завдання та термін проведення практик

Практика є частиною системи професійної підготовки спеціалістів з фізичного виховання. Вона дає можливість поєднати теоретичні знання, які студенти отримали під час навчання у ВНЗ та їх практичну діяльність з виконанням обов'язків педагога в загальноосвітніх школах та інших навчально-виховних закладах.

  1. Мета та завдання практик

Основною метою практик студентів є:

 1. Підготовка до самостійного і творчого виконання основних професійно-педагогічних функцій вчителя фізичної культури та педагога-вихователя в реальному навчально-виховному процесі.

 2. Формування професійних і психологічних якостей особистості майбутнього спеціаліста з фізичного виховання відповідно до сучасних вимог щодо працівників сфери педагогічної діяльності.

 3. Формування інтересу у студентів до обраної професії.

Згідно з метою, визначені наступні завдання практик студентів:

 1. Ознайомити студентів із системою, реальними умовами та станом роботи з фізичного виховання в сучасній загальноосвітній школі, спортивній школі та ВНЗ з передовим педагогічним досвідом.

 2. Закріпити, поглибити, збагатити та перевірити знання, які здобули студенти у процесі відвідування теоретичних і практичних занять в університеті з предметів психологічно-педагогічного та медично-біологічного циклів навчальних програм.

 3. Формувати у студентів професійно-педагогічні вміння та навички проведення сучасних форм навчально-виховної роботи, виконання функції вчителя фізичної культури та педагога-вихователя; вміння застосовувати надбані знання та навички у вирішенні конкретних педагогічних завдань.

 4. Надати студентам знання та практичні навички оцінки рівня функціонального стану організму та рівня фізичної підготовленості дітей.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • понятійний апарат ТМФВ;

 • принципи державної системи фізичного виховання;

 • методи та принципи навчання;

 • структуру навчання руховим діям;

 • форми організації занять з фізичної культури;

 • основи педагогічних досліджень;

 • теорію та методику розвитку фізичних якостей;

 • особливості фізичного виховання різних груп населення;

 • методику навчання руховим діям;

 • технологію розробки основних документів з фізичного виховання;

 • теоретично-методичні основи оздоровчої фізичної культури

вміти:

 • аналізувати літературу з проблем фізичного виховання різних груп населення;

 • моделювати конспекти уроків з фізичної культури (секційних занять) згідно з типовою програмою, сучасними вимогами для різних груп населення, соціальними установами суспільства;

 • складати документацію вчителя фізичної культури;

 • провести наукові досліження у сфері фізичної культури і спорту, педагогіки та психології;

 • складати залікову документацію з педагогічної практики та звіт у вигляді презентації.

  1. Види та термін проведення практик

Відповідно до навчальних планів затверджених Вченою радою Навчально-наукового інституту фізичної культури введено наступний порядок проходження студентами практик відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня:

 1. Виробнича практика у молодшій школі з відривом від навчання (три тижні у четвертому семестрі – квітень).

 2. Виробнича практика у загальноосвітній школі з відривом від навчання (чотири тижні в шостому семестрі – лютий-березень).

 3. Виробнича практика за профілем майбутньої роботи: організатора спортивно-масової роботи у спортивних комітетах; учителя «Захисту Вітчизни» – у загальноосвітніх навчальних закладах з відривом від навчання (шість тижнів у сьомому семестрі – вересень-жовтень).

 4. Виробнича (педагогічна) практика у загальноосвітніх навчальних закладах з відривом від навчання (шість тижнів на другому курсі магістратури у третьому семестрі – жовтень-листопад).

 5. Асистентська практика у ВНЗ з відривом від навчання (два тижні на другому курсі магістратури у третьому семестрі – вересень-жовтень).

  1. Вимоги до баз практик

Практика студентів проводиться на визначених базах, що забезпечують виконання програм для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Базові організації для проведення практик обираються на основі високих показників фізичної підготовленості дітей, особистих якостей і професійної підготовки вчителів фізичної культури та тренерів-викладачів, викладачів ВНЗ, а також при наявності відповідної матеріально-технічної бази.

Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри ТМФК, підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. У цьому випадку студент повинен подати на розгляд кафедри заяву для проходження практики та подання з базового закладу, в якому адміністрація бази практики гарантуватиме створення необхідних умов для виконання студентом програми практики.

Починаються практики після вивчення курсу «Теорія і методика фізичного виховання». Практика триває 3-6 тижнів. Протягом першого тижня студенти знайомляться з організаційною, навчально-методичною, спортивною і фізкультурно-оздоровчою, виховною роботою закладу. Перше заняття студенти спостерігають і виступають в ролі помічника, а з другого тижня – проводять самостійно. Починаючи з другого тижня педагогічної практики студенти проводять по 2-3 заняття на тиждень, наперед готуючи плани-конспекти та іншу документацію. Кожен студент-практикант прикріплюється до одного класу (групи). Вся звітна документація ведеться відповідно до цього класу (групи). Для проходження студентами практик пропонуються наступні заклади.Для виробничої педагогічної практики у молодій школі – 2 курс (м. Суми):

ССШ № 1, вул. Кірова, 136

ССШ № 3, вул. 20 років Перемоги

СЗОШ № 5, вул. Доватора, 32

СЗОШ № 6, вул. СКД,7

ССШ № 7, вул. Лесі Українки, 23

ССШ № 9, вул. Даргомиського, 3

ССШ № 10, вул. Новомістинська, 30

СЗОШ № 15, вул. Пушкіна, 56

ССШ № 17, вул. М. Лушпи, 18

СЗОШ № 18, вул. Леваневського, 8

СЗОШ № 21, вул. Котовського, 32

СЗОШ № 22, вул.. Ковпака, 57

СЗОШ № 25, вул. Декабристів, 80

ССШ № 30, вул. Рибалко,7

НВК № 42, вул. Комсомольська, 22Для виробничої педагогічної практики у загальноосвітній школі – 3 курс (м. Суми):

ССШ № 1, вул. Кірова, 136

ССШ № 3, вул. 20 років Перемоги

СЗОШ № 5, вул. Доватора, 32

СЗОШ № 6, вул. СКД,7

ССШ № 7, вул. Лесі Українки, 23

ССШ № 9, вул. Даргомиського, 3

СЗОШ № 15, вул. Пушкіна, 56

ССШ № 17, вул. М. Лушпи, 18

СЗОШ № 18, вул. Леваневського, 8

СЗОШ № 20, вул. Металургів, 71

СЗОШ № 23, вул. М. Лушпи, 36СЗОШ № 25, вул. Декабристів, 80

Для виробничої (організаційна) практики за профілем майбутньої роботи – 4 курс (м. Суми):

Відділ освіти, молоді та спорту Білопільської районної державної адміністрації. Сумська обл., м.Білопілля, вул.Старопутивльська, 35.

 Відділ освіти, молоді та спорту Буринської районної державної адміністрації. Сумська обл., м.Буринь, площа Першотравнева,20.

Відділ освіти, молоді та спорту Великописарівської районної державної адміністрації. Сумська обл.,  смт. Велика Писарівка, вул. Борців Революції ,1.

Відділ освіти, молоді та спорту Глухівської районної державної адміністрації. Сумська обл.,  м. Глухів, вулиця Києво-Московська, 43.

Відділ освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації. Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23.

Відділ освіти, молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації. Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Мезенівська,2.

Відділ освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної адміністрації. Сумська обл., м. Кролевець, пл. Миру, 1.

Відділ освіти, молоді та спорту Лебединської районної державної адміністрації. Сумська обл.,   м. Лебедин, вул. Сумська, 12.

Відділ освіти, молоді та спорту Липоводолинської районної державної адміністрації. Сумська обл., смт. Липова Долина, вул. Полтавська, 32.

Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації. Сумська обл., смт. Недригайлів, вул. Сумська, 4. 

Відділ освіти, молоді та спорту Охтирської  районної державної адміністрації. Сумська обл., м.Охтирка, вул. Київська,1.

Відділ освіти, молоді та спорту Путивльської  районної державної адміністрації. Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 84.

Відділ освіти, молоді та спорту Роменської  районної державної адміністрації. Сумська обл., м.Ромни, бульвар Свободи,1.

Відділ освіти, молоді та спорту Середино-Будської  районної державної адміністрації. Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Радянська, 25.

 Відділ освіти, молоді та спорту Сумської  районної державної адміністрації. Сумська обл., м. Суми, вул. Іллінська, 97.

 Відділ освіти, молоді та спорту Тростянецької  районної державної адміністрації. Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, 3.

 Відділ освіти, молоді та спорту Шосткинської  районної державної адміністрації. Сумська обл., м. Шостка, вул. К. Маркса, буд. 54. 

 Відділ освіти, молоді та спорту Ямпільської  районної державної адміністрації. Сумська обл., смт Ямпіль, бул. Ювілейний, 1.

Сумський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Сумська область, м. Суми, вул. Петропавлівська, 86.Сумський обласний Центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх». Сумьска обл., м Суми, вул. Набережна річки стрілка, 46.

Федерації за видами спорту Сумської області.Для виробничої («Захист Вітчизни») практики за профілем майбутньої роботи – 4 курс (м. Суми):

ССШ № 1, вул. Кірова, 136

ССШ № 3, вул. 20 років Перемоги

ССШ № 7, вул. Лесі Українки, 23

СЗОШ № 15, вул. Пушкіна, 56

ССШ № 17, вул. М. Лушпи, 18

СЗОШ № 18, вул. Леваневського, 8

СЗОШ № 20, вул. Металургів, 71

СЗОШ № 23, вул. М. Лушпи, 36

СЗОШ № 25, вул. Декабристів, 80Для виробничої (педагогічної) практики в загальноосвітніх навчальних закладах – 2 курс магістратури (м. Суми):

Вище професійне училище будівництва і автотранспорту, провулок Баумана 12;

Машинобудівний коледж Сумського державного університету, пр-т Шевченка 17;

Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну, вул. Охтирська 28;

Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського, вул. Гагаріна 18;

Сумське міжрегіональне вище професійне училище, пр-т Курський 141;

Сумський будівельний коледж, вул. Петропавлівська 108;

Сумський кооперативний технікум, вул. Троїцька 37;

Сумський професійний хіміко-технологічний центр ПТО, вул. Прокоф’єва 38;

Сумський технікум харчової промисловості Національного університету харчових технологій, вул. Пролетарська 60;

Сумський центр з дизайну та сфери послуг, вул. Курська 139;

Сумський центр професійно-технічної освіти, вул. Рози Люксембург 7,

Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу, вул. Роменська 96.

Для асистентської практики у ВНЗ – 2 курс магістратури (м. Суми):

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87.3. Вимоги до змісту практик

Підготовка до проходження практик студентами Навчально-наукового іституту фізичної культури проводиться заздалегідь. Проведенню практик передують заходи: складаються списки організацій, де планується проходження практик, листи до директорів шкіл із проханням прийняти студентів на практику, узгоджується термін проходження практик, розробляються атестаційні листи на кожного студента, друкуються "Зошити з педагогічної практики" та методичні рекомендації для оформлення звітної документації. За кожною організацією закріплюється методист з фаху, педагогіки та психології, які надають студентам допомогу методичного характеру, організаційного, контролюють хід практики. Для студентів-практикантів організовується консультація з питань практик (щочетверга о 12.30, ауд. 405).

Готуються списки студентів для проходження медичного огляду та оформлюються санітарні книжки.

Перед практиками проводяться настановчі конференції.


4. Зміст діяльності студента-практиканта

4.1. Перелік залікової документації (педагогічна практика у молодшій школі – 2 курс)

 1. Індивідуальний робочий план на період педагогічної практики.

 2. Графік розподілу та проходження навчального матеріалу.

 3. Календарний графічний план на період практики.

 4. Календарний тематичний план на період практики.

 5. Плани-конспекти уроків фізичної культури (усі розгорнуті).

 6. Протокол хронометрування уроку фізичної культури.

 7. Графік визначення навантаження на уроці фізичної культури за показниками пульсу.

 8. Контроль фізичної підготовленості учнів.

 9. Методична розробка фізкультурно-оздоровчого заходу.

 10. Звіт студента-практиканта.

 11. Наочність (презентація).

 12. Щоденник практики (подається окремо).

 13. Атестаційний лист (подається окремо).


   1. Індивідуальний план роботи на період практикиз/п

Зміст роботи

Відмітка про виконання

І тиждень

1.

Установча конференція. Знайомство з об’єктом практики. Розподіл за класами. Співбесіда з працівниками школи.

Проводилася у ННІФК, __,__,20__ р., ауд 410, о 13.00.

2.

Ознайомлення з формами роботи та документацією з фізичної культури учнів.

Відбулося за планами вчителя фізкультури

3.


Знайомство з учнями прикріпленого класу, планом виховної роботи класного керівника. Вивчення медичних карток учнів.

Відбулося __,__,20__ р. о 13.00 під час класної години.

4.

Написати розклад уроків у прикріпленому класіі.
5.

Складання індивідуального плану роботи на наступний тиждень.
6.

Графік розподілу та проходження навчального матеріалу на рік.
7.

Складання календарного (графічного та тематичного) плану роботи на період педпрактики.
8.

Складання планів-конспектів уроків на перший та другий тиждень практики.
9.

Відвідування першого уроку з фізичної культури, який проводить вчитель ФК.
10.

Самостійне проведення уроків з фізичної культури. Інструктаж з техніки безпеки на уроках фізичної культури.
11.

Робота у прикріпленому класі в ролі помічника класного керівника.
ІІ тиждень

1.

Складання індивідуального плану роботи на наступний тиждень.
2.

Складання планів-конспектів уроків на наступний тиждень для прикріплених класів.
3.

Проведення уроків фізичної культури в прикріпленому класі.
4.

Провести та оформити протокол хронометрування уроку фізичної культури та побудувати графік пульсометрії

IIІ тиждень

1.

Проведення уроків фізичної культури в прикріплених класах.
2.

Підготовка та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу в прикріпленому класі
3.

Проведення залікового уроку фізичної культури в прикріпленому класі.
4.

Визначення рівня фізичноїпідготовленості учнів прикріпленого класу.
5.

Складання звіту про педпрактику.
6.

Заповнення щоденника педпрактики.
7.

Заповнення атестаційного листа.
8.

Підготовка наочності (презентації).
9.

Захист практики та участь у підсумковій конференції з педагогічної практики.   1. Графік розподілу та проходження навчального матеріалу

на 20__-20__ навчальний рік для учнів ______ класу

Розділи й теми/год

Уроки

Теоретико-методична підготовка

У процесі уроків

Загальнофізична підготовка

У процесі уроків

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

( 15)
61-75

Вправи для оволодіння навичками пересувань (15)

1-7


83-90Вправи для опанування навичками володіння м’ячем

(15)

46-60
Стрибкові вправи (15)
8-15
76-82


Ігри для активного відпочинку (15)16-2091-100
Вправи для розвитку фізичних якостей (15)


21-30101-105

Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості (15)

31-45Варіативний модуль


Лижна і ковзанярська підготовка


Плавання


Хореографія


Примітка: варіативні модулі використовуються, якщо є відповідна матеріально-технічна база. У даному випадку кількість годин на інші Вправи зменшується.   1. Календарний графічний план на період практики

Розділ

Номер/дата проведення уроків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

 1. Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики
 • підготовчі вправи:

 • стійки;

 • шикування;

 • розмикання;

 • змикання;

В

П


В


П

З
В

П


В

П

З

 • загально-розвивальні вправи:

 • без предмета (імітаційного характеру);

 • із гімнастичною палицею;

 • з прапорцями;

 • з м’ячами;

 • із скакалкою;

 • комплекс для формування правильної постави та профілактики плоскостопості;

 • комплекс ранкової гігієнічної гімнастики;

 • комплекс фізкультурної паузи;

В


П


У

+

++

+


+

+

+

+

+


+


 • положення тіла у просторі:

 • сіди (ноги нарізно, на п`ятах, зігнувши ноги);

+


+


+
 • упори (присівши, лежачи, лежачи ззаду, стоячи, стоячи на колінах);


+

+

+


 • виси (стоячи, лежачи);+

+

+

 • елементи акробатики:

 • групування (сидячи, лежачи);

 • перекати в групування;

 • перекид боком;

+


+


+

+

+

+

+

+

+


 • вправи на релаксацію:

 • «Лінива кішечка»;

 • «Пустівні щічки»;

 • «Лимон»;

 • «Палуба»;

 • «Пташки» тощо

+

+


+


+

+

+


+

+

+


Примітка: + – матеріал проходять на уроці; В – вивчити; П – повторити; З – закріпити; У – удосконалювати; К – контролювати.


   1. Календарний тематичний план на період практики

9 уроків:

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

Завдання:

 1. Ознайомити з теоретично-методичними знаннями.

 2. Навчати організуючим вправам.

 3. Повторити загально-розвивальні вправи.

 4. Повторити положення тіла у просторі.

 5. Закріпити упори, виси.

 6. Удосконалювати елементи акробатики.

 7. Удосконалювати вправи на релаксацію.


План проведення уроків


уроку

Зміст

Дата

Примітки

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

1 (46)

Завдання на семестр. Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: вивчити стійки. Вивчити загально-розвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру). Вивчити положення тіла у просторі: сіди (ноги нарізно, на п`ятках, зігнувши ноги). Вивчити елементи акробатики: групування (сидячи, лежачи). Вправи на релаксацію: «Ледача кішечка».
Використати навчальну картку № 6 (вправи на релаксацію: «Ледача кішечка»)

2

Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: повторити стійки. Повторити загально-розвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру). Повторити положення тіла у просторі: сіди (ноги нарізно, на п`ятках, зігнувши ноги).Повторити елементи акробатики: групування (сидячи, лежачи). Вправи на релаксацію: «Ледача кішечка».3

Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: вивчити шикування. Удосконалити загально-розвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру). Закріпити положення тіла у просторі: сіди (ноги нарізно, на п`ятках, зігнувши ноги).Удосконалити елементи акробатики: групування (сидячи, лежачи). Вправи на релаксацію: «Пустівні щічки».4

Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: повторити шикування. Вивчити загально-розвивальні вправи: із гімнастичною палицею; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Вивчити упори (присівши, лежачи, лежачи ззаду, стоячи, стоячи на колінах). Вивчити елементи акробатики: перекати в групування. Вправи на релаксацію: «Пустівні щічки».5

Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: вивчити розмикання, закріпити стійки. Повторити загально-розвивальні вправи: із гімнастичною палицею; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Повторити упори (присівши, лежачи, лежачи ззаду, стоячи, стоячи на колінах). Повторити елементи акробатики: перекати в групування. Вправи на релаксацію: «Лимон».6

Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: повторити розмикання. Вивчити загально-розвивальні вправи: з прапорцями; комплекс фізкультурної паузи. Закріпити упори (присівши, лежачи, лежачи ззаду, стоячи, стоячи на колінах). Удосконалити елементи акробатики: перекати в групування. Вправи на релаксацію: «Лимон».7

Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: вивчити змикання. Вивчити загально-розвивальні вправи: з м’ячами; комплекс фізкультурної паузи. Вивчити виси (стоячи, лежачи). Вивчити елементи акробатики: перекид боком. Вправи на релаксацію: «Палуба».8

Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: повторити змикання. Вивчити загально-розвивальні вправи: із гімнастичною палицею. Повторити виси (стоячи, лежачи). Повторити елементи акробатики: перекид боком. Вправи на релаксацію: «Палуба».9

Техніка безпеки на уроці. Організовуючі вправи: закріпити змикання. Вивчити загально-розвивальні вправи: комплекс для формування правильної постави та профілактики плоскостопості. Удосконалити виси (стоячи, лежачи). Удосконалити елементи акробатики: перекид боком. Вправи на релаксацію: «Пташки».
4.1.5. План-конспект № __

уроку фізичної культури для учнів 1-А класуКаталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19