Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма предмет: мультимедія спеціальність: 070203, спеціалізація "Комп’ютерні технології у фізиці"

Скачати 34.99 Kb.

Програма предмет: мультимедія спеціальність: 070203, спеціалізація "Комп’ютерні технології у фізиці"
Скачати 34.99 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір34.99 Kb.
ТипПрограма


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Предмет: МУЛЬТИМЕДІЯ

Спеціальність: 7.070203, спеціалізація “Комп’ютерні технології у фізиці”

факультет електроніки, форма навчання – денна
Витяг з навчального плану

Семестр

К-ть аудит.

годин


У т.ч.

К-сть годин

СР


КР

КС

Заліки

Іспити

Л

П,С

ЛР

9

72

36

-

36

28

-

6

2
АНОТАЦІЯ


Ціллю спецкурсу є навчити студентів створювати графічні та фотореалістичні зображення, здійснювати обробку аудіо та відео інформації, а також вивчити методи та алгоритми їх стиску. В рамках вивчення студентами дисципліни передбачається:

Знайомство з принципами роботи мультимедійних пристроїв, способи застосування цих пристроїв у області освітніх і інформаційно-довідкових програм. На лабораторних роботах студенти створюють програми для комп'ютерної обробки мультимедійної інформації.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Основні налаштування програми Photoshop та принципи роботи з панелями інструментів. Інструменти малювання та редагування зображень.
Редагува́ння зобра́жень (лат. redactus - приведений у порядок) - зміна оригіналу зображення класичними або цифровими методами. Також може позначатися терміном ретушування, ретуш (фр. retoucher - підмальовувати, підправляти).
Шар як об’єкт. Властивості шарів та операції над ними. Створення растрового зображення у Photoshop. Зміна розміру, роздільної здатності зображень. Зміна зображення або його частини за допомогою фільтрів.

Алгоритми архівації без втрат. Алгоритм RLE. Алгоритм LZW.

Алгоритми стиску зображень. Оцінка втрат та способи їх регулювання. Алгоритм JPEG. Фрактальний алгоритм. Рекурсивний (хвильовий) алгоритм. Класичний алгоритм Хаффмана. Алгоритм Хаффмана з фіксованою таблицею. Характеристики алгоритмів: коефіцієнти компресії, симетричність. Алгоритми JBIG, Lossless JPEG.

Формати графічних файлів та їх структура. Файли: BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TIFF.

Принципи цифрового представлення звуку. Параметри цифрового звуку. Зберігання звуку в цифровому вигляді. Дискретні формати звуку. Перетворення цифрового сигналу в системі компакт-диску.

Цифрови́й звук (англ. Digital audio) - спосіб зберігання звуку у формі цифрового сигналу. У ширшому сенсі - цифрові технології обробки, зберігання та відтворення звуку.
Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.
Програвач компакт-дисків. Система магнітооптичного запису звуку.

Сприйняття і стиск звуку. Методи стиску, що базуються на психоакустиці. Амплітудно-імпульсна модуляція, імпульсно-кодова модуляція.

І́мпульсно-ко́дова модуля́ція (ІКМ або PCM - англ. Pulse Code Modulation) - процес перетворення аналогового сигналу у цифровий сигнал, коли через певні інтервали часу беруться відліки аналогового сигналу і незалежно один від одного квантуються і далі кодуються цифрами.
Компресія звуку.
Компре́сія звуку (англ. Dynamic range compression) - це процес зменшення (стиснення) динамічного діапазону звукового сигналу. Компресія застосовується у звукозапису, підготовці фонограм, концертному відтворенні музики тощо.
Стиснення без втрат. Кодування пауз. DPCM (диференціально-імпульсна модуляція), ADPCM (Адаптивна DPCM), методи компресії з прогнозуванням, кодування в частотних піддіапазонах, компресія мови, використання опорних точок, прогресивна компресія. Нелінійні звукові формати. Логарифмічна компресія. Властивості логарифмічного кодування. Технологія кодування звуку MP3.

FFT фільтр. IIR фільтр. Обробка звуку – згортка. МIDI пристрої. Трекери. Редактори цифрового аудіо. Cool Edit Pro, Sound Force. DVD.

Перспективи використання цифрових систем передачі зображення по радіоканалу. Компоненти YUV. Основні характеристики цифрового відео.

Цифрове відео - це технологія представлення рухомих відео зображень в цифровій формі. Воно є відмінним від аналогового відео, що працює з відео зображенням у формі аналогових сигналів. Цифрове відео містить ряд цифрових зображень, що відображаються у швидкій послідовності.
Стиснення відеозображень: у реальному часі: симетричне і асиметричне, потокове і покадрове.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
Кодування з передбаченням. Дискретне косинусне перетворення. W-перетворення. Кодування з компенсацією руху. Коефіцієнт стиснення. Стандарт MPEG стиску відеоінформації.


ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ.

 1. Створення нового малюнку з заданою кількістю шарів та різними об’єктами.

 2. Зміна розміру, роздільної здатності та ретушування готового малюнку з використанням стандартних інструментів і фільтрів.

 3. Вивчення структури .bmp файлів та створення програми для їх зчитування.

 4. Програмна реалізація алгоритмів компресування зображень.

 5. Використання бібліотеки jpeg.lib..

 6. Редагування звуку. Звукові редактори.

 7. Запис і відтворення звуку засобами бібліотеки mmsystem.dll.

 8. Компресія звуку. Робота з кодером-декодером.

 9. Реалізація методів кодування.

 10. Обробка звуку. Перетворення Фур’є. Фільтрація

 11. Вивчення пакету MPlayer/MEncoder.

Література
 1. Пореев В.Н. Компьютерная графика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.

 2. Лукин А. Введение в цифровую обработку сигналов. Лаборатория компьютерной графики и мультимедия. - МГУ. -2002.

 3. Ватолин Д.С. Алгоритмы сжатия даных Лаборатория компьютерной графики и мультимедия. - МГУ. -1999.

 4. Кречман Д., Пушков А. Мультимедиа своими руками. -СПб., 1999.

 5. Гордеев О. Программирование звука в Windows. – СПб.: BHV, 1999.

 6. Т.Кинтцель Програмирование звука на ПК. – ДМК, Москва, 2005.

 7. В.А. Никамин Цифровая звукозапись. – СПб: Наука и техника, 2002.

Програму склаладоцент Демків Л.С.


Скачати 34.99 Kb.

 • Компресія звуку