Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма, що представляється, була написана для полегшення засвоєння студентами основної частини учбового матеріалу з дисципліни "Локальні тк мережі"

Скачати 139.17 Kb.

Програма, що представляється, була написана для полегшення засвоєння студентами основної частини учбового матеріалу з дисципліни "Локальні тк мережі"
Скачати 139.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір139.17 Kb.
  1   2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Програма, що представляється, була написана для полегшення засвоєння студентами основної частини учбового матеріалу з дисципліни “Локальні ТК мережі”. При роботі програми студенти наглядно бачуть роботу основних мережевих протоколів, що входять у протокольний стек ТСР/ІР. Програма дає можливість спостерігати за проходженням службових пакетів і пакетів даних по мережі і у той же час виводить основні дані про структуру цих пакетів.
Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
Пакети даних - в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point)
Роботаючи з програмою, можна в легкій і доступній формі вивчити основні принципи роботи мережевих протоколів і зрозуміти порядок їх виклику і взаємодії.

Для подальшого опису роботи програми, розглянемо основні поняття про протокольний стек ТСР/ІР.


Огляд основних понять про протокольний стек TCP/IP.


Набір протоколів ТСР/ІР застосовують у мережах на базі ОС Unix, а також у популярній глобальній мережі Internet.
Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Розробку та супровід цих протоколів виконує ІАВ (Internet Activities Board) з двома підкомітетами: дослідницьким - (Internet Research Task Force (IRTF)) та інженерним - (Internet Engineering Task Force (IETF)). Інженерний підкомітет також розробляє стандарти мережі ТСР/ІР - RFC (Request For Comments). Крім того, Internet має структуру, що відповідає за розподіл адрес - NIC (Network Information Center).

Структура протокольного стека ТСР/ІР.

Розглянемо структуру протокольного стека ТСР/ІР (рис. 6.1.) та коротко охарактеризу­ємо кожен з протоколів.Telnet

FTP

SNMP

SMTP

DNS

Інші

Прикладний

ASN.1

Відображення

Сеансовий

ТСР

UDP

Транспортний

Протоколи

МаршрутизаціїІСМР

ІGМРМережевий

ІР

ARP

RARP

Ethernet

Token Ring

FDDI

АТМ

РРР

SLIP

Інші

Канальний

Фізичний

Рис. 6.1. Структура стека протоколів ТСР/ІР.

На канальному рівні використовують протоколи відомих мережевих архітектур (Ethernet, FDDI, АТМ, Token Ring та ін.). Особливе місце посідають протоколи SLIP (Serial Line IP) та РРР (Роint То Роint Ргоtocol). Їх застосовують для передавання даних низькочастотними послі­довними каналами, найчастіше через послідовний порт комп'ютера та модем призначеною або комутованою телефонною лінією.

Token ring (англ. «маркерне кільце») - архітектура мереж з кільцевою логічною топологією і детермінованим методом доступу, заснованому на передачі маркера.
Послідовний порт Послідо́вний порт (англ. serial port) - двонаправлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом (на відміну від паралельного порту).
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

ІР (Internet Protokol) - це міжмережевий данограмний протокол мережевого рівня, що забезпечує сервіс передавання пакетів між вузлами мережі. Він не підтримує функції послідовного передавання пакетів та не гарантує надійності їх передавання. ІР є основним протоколом мережевого рівня стека ТСР/ІР. Його використовують усі інші протоколи.

ІСМР (Internet Control Message Protokol) - це основний діагностичний протокол для передавання інформації між вузлами мережі про помилки та збої, а також для діагностування мережі. Крім того, протоколи верхніх рівнів використовують його для адміністрування та діагностування.

ARP (Adress Resolution Protocol) трансформує IP-адресу в канальну адресу станції, а протокол RARP (Reverse Adress Resolution Protocol) виконує зворотну функцію - за канальними адресами визначає логічні ІР-адреси.

Кожен ІР-пакет містить ІР-адреси відправника та одержувача. Водночас для пра­вильного передавання пакета на канальному рівні (у пакеті є канальні кадри) відправ­ник повинен знати і канальну адресу одержувача. Якщо ж канальна адреса одержу­вача невідома, то ІР розсилає спеціальний пакет запиту - ARP Request Packet - з за­значенням ІР-адреси вузла, з яким треба налагодити зв'язок. Цей запит приймуть усі вузли, де діє протокол АRР, а вузол чия ІР-адреса наведена в запиті, повідомить свою канальну адресу. Вузол-відправник одержить це повідомлення, скоректує свої таблиці і в подальшому буде користуватись інформацією з них.ТСР (Transmition Control Protocol) є протоколом транспортного рівня з попереднім налагодженням сполучення. Він гарантує надійне передавання пакетів та забезпечує їхню пра­вильну послідовність, під час передавання використовує сервіс протоколу.

UDP (User Datagram Protocol) - данограмний протокол транспортного рівня, який вико­ристовують замість протоколу ТСР, якщо немає потреби в додаткових заходах щодо забезпе­чення надійного передавання. Протокол не гарантує передавання пакета, а також послідовності передавання.

Серед протоколів прикладного рівня та рівня відображення можна виділити Telnet -протокол емуляції термінала, FTP (File Transfer Protocol) - протокол передавання файлів, SМТР (Simple Mail Transfer Protocol) - протокол електронної пошти, SNМР (Sітрlе Network Management Protocol) - протокол керування мережею, DNS (Domain Name System) - протокол служби логічних імен.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


  1   2


Скачати 139.17 Kb.

  • Token Ring
  • Telnet