Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма співбесіди з української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства

Скачати 89.94 Kb.

Програма співбесіди з української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства
Скачати 89.94 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір89.94 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії Луцького НТУ

_____________ В.В. Божидарнік

«____» _______________201_ р.

ПРОГРАМА

співбесіди з української мови як іноземної

для іноземців та осіб без громадянства,

які вступають на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти


Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького НТУ

протокол № _ від ______.201_р.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

ЛУЦЬК


Пояснювальна записка

Програма співбесіди з української мови як іноземної (УМІ) для іноземців та осіб без громадянства складається з трьох розділів: • зміст співбесіди з української мови як іноземної;

 • критерії оцінювання співбесіди з української мови як іноземної;

 • література.

Матеріал у програмі підібраний з урахуванням цілей і завдань, які визначають загальний і професійно орієнтований рівні сформованості комунікативної компетенції іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства повинні володіти такими основними видами мовленнєвої діяльності: • читанням;

 • аудіюванням;

 • усним мовленням (монологічним, діалогічним);

 • писемним мовленням.

У процесі співбесіди з УМІ іноземець та особа без громадянства повинні розуміти викладену в тексті інформацію й уміти детально чи узагальнено передати основний його зміст.

Під час аудіювання іноземець та особа без громадянства повинні розуміти прослуханий текст й уміти використовувати текстову інформацію відповідно до поставлених завдань.

У репродуктивному усному мовленні іноземець та особа без громадянства повинні вміти відтворити прочитаний чи прослуханий текст послідовно та в адекватній формі; у продуктивному мовленні – вміти створювати власний текст, дотримуючись норм сучасної української літературної мови; в діалогічному мовленні – вміти проводити діалог-бесіду.

У писемному мовленні іноземець та особа без громадянства повинні уміти відтворювати текст, використовуючи адекватні мовні засоби й дотримуючись логічності у викладенні матеріалу.

Задовільний рівень володіння зазначеними видами комунікативної діяльності дозволяє іноземцю або особі без громадянства навчатися у вищих навчальних закладах та коледжах України різного рівня акредитації.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.


Зміст співбесіди з української мови як іноземної

Для успішного проходження співбесіди з української мови як іноземної (УМІ) іноземець та особа без громадянства повинні орієнтуватися на такі вимоги до рівня володіння основними видами мовленнєвої діяльності: 1. Читання

Розуміти під час читання про себе і вголос як основний зміст тексту, так і його деталі, окремі факти, зв’язки між ними.

Для співбесіди пропонуються адаптовані тексти описового й оповідного характеру, а також неадаптовані наукові й науково-популярні тексти із загальноосвітніх дисциплін.

Рівень сформованості навичок та умінь читання визначається здатністю використовувати різноманітні стратегії в залежності від комунікативної установки (питальна, розповідна, спонукальна, оклична, заперечна перелічувальна інтонація тощо).


 1. Аудіювання

Розуміти на слух як основний зміст тексту, так і його деталі, окремі факти, зв’язки між ними в монологічному, діалогічному й діалого-монологічному висловлюваннях.

Для співбесіди пропонуються тексти-монологи, пояснювального типу з елементами опису й адаптовані тексти-повідомлення на медичну тематику.

Ступінь розуміння прослуханого тексту з'ясовується за допомогою відповідей на поставлені запитання, а також усного відтворення одержаної інформації.


 1. Усне мовлення

А. Монологічне

Усно відтворити зміст прочитаного або прослуханого тексту, дати йому оцінку, зробити висновки, узагальнити отриману інформацію. Скласти власне повідомлення на запропоновану тему.

Для визначення рівня володіння усним монологічним мовленням пропонуються наступні теми:


 • Розповідь про себе. Біографія (дитинство, навчання). Сім’я. Захоплення.

 • Спосіб життя (робота, відпочинок, дозвілля, спілкування з друзям чи колегами).

 • Моя Батьківщина (географія, економіка, культура). Столиця моєї Батьківщини.

 • Моє рідне місто. Проблеми сучасного міста. Життя в місті і в селі: недоліки та переваги.

 • Визначні діячі науки і культури моєї країни.

 • Природа. Природа і людина. Екологія.

Б. Діалогічне

Брати участь у діалозі на навчально-побутову й наукову теми, використовуючи різні типи діалогу: діалог-розпит, діалог-обмін думками, діалог-обмін враженнями, діалог-бесіда.Для визначення рівня володіння усним діалогічним мовленням пропонуються наступні теми:

 • У деканаті: привітатися; надати коротку інформацію про себе; пояснити мету відвідин; написати заяву з проханням; попросити довідку для посольства; розповісти про особисті проблеми; подякувати; попрощатися.

 • На вулиці: спитатися про місцезнаходження потрібного об'єкта; пояснити таксисту чи водієві автобуса маршрут (мету) поїздки; орієнтуватися в назвах вулиць і площ, рекламних проспектах, вказівниках, оголошеннях.

 • У транспорті: спитатися про правила оплати та вартість проїзду в громадському транспорті;
  Громадський транспорт Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).
  звернутися до пасажирів з проханням передати квиток на компостер; розуміти на слух оголошування зупинок; з'ясувати, коли буде бажана зупинка; звернутися з проханням пропустити до виходу.

 • У бібліотеці: привітатися; показати працівникові бібліотеки свій читацький квиток; попросити потрібний підручник (книгу, періодичне видання);
  Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
  розуміти на слух прохання бібліотекаря поставити дату й розписатися в формулярі підручника (книги, періодичного видання); подякувати; попрощатися.

 • У поліклініці (у медпункті, в аптеці): а) У реєстратурі: знайти та прочитати напис «Реєстратура»; звернутися в реєстратуру; отримати талон до лікаря; попросити медичну карту. б) На прийомі в лікаря: привітатися; пояснити, що турбує; повідомити про наявність хронічних захворювань, алергічних реакцій, пережитих операцій; розуміти прохання («команди») лікаря при огляді; розуміти пояснення лікаря про прийом призначених ліків, які слід купити в аптеці; подякувати; попрощатися; купити ліки в аптеці.

 • У магазині (у кав'ярні, в їдальні, на ринку): вміти звернутися до продавця з питанням про наявність того чи іншого товару (продукту); дізнатися про вартість; попросити необхідний товар (продукт); дізнатися вагу, кількість товару (продукту); розрахуватися; подякувати.

 • У банку: знайти потрібне віконце для отримання інформації;
  Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
  дізнатися, як відкрити рахунок; дізнатися, чи прийшли на рахунок гроші; заповнити бланк; зрозуміти пояснення оператора; отримати гроші в банкоматі; подякувати за отриману інформацію.

 • У касі вокзалу (аеропорту): вміти читати інформацію про рейси, час відправлення та прибуття поїзда (автобуса), прильоту чи відльоту літака; вміти замовити й купити квиток; з'ясувати можливість повернення квитка в касу; розуміти правила оформлення документів при виїзді (вильоті) та прибутті до місця призначення; розуміти на слух оголошення по радіо.

 • У театрі (кінотеатрі): читати афіші; спитатися в касі про наявність квитка на спектакль (сеанс); попросити квиток в потрібний ряд чи секцію залу (партер, балкон); розуміти питання й відповіді касира; перевірити точність інформації, вказаної на квитку; подякувати.

 • У гостях: уміти привітатися, познайомитися; надати необхідну інформацію про себе незнайомим людям; виразити своє схвалення щодо інтер'єру помешкання, зовнішнього вигляду господарів, запропонованих страв чи напоїв; уміти підтримувати бесіду з господарями та іншими гостями; подякувати за гостинність.

Рівень сформованості навичок та умінь усного мовлення визначається здатністю створити власне висловлювання на запропоновану тему; вмінням вирішувати стандартні ситуації соціально-побутової сфери спілкування.

 1. Писемне мовлення

Записати (законспектувати) зміст повідомлення, яке сприймається на слух, дотримуючись норм сучасної української літературної мови.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Легень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова. Практичний курс для іноземців: Посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 320 с.

 2. Фесенко С.Г. Вивчаємо українську мову. Універсальний посібник. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 288 с.

 3. Фролова Т.Д. Українська за 26 днів: Українська для тих, хто її не вивчав: Навч. посіб. – К. : Видавництво А. С. К., 2004. – 304 с. – (Вивчай сам).


Додаткова

1. Вінницька В.М., Плющ Н.П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців. – К. : Правда Ярославичів, – 1997. – 243 с.

Правда Ярославичів, або Устав Ярославичів - збір законів, виданий 1072 року князями Ізяславом, Святославом та Всеволодом, що найменували себе «Ярославичі», а доба правління та міжосібної боротьби відома як Тріумвірат Ярославичів.

2. Лисенко Н.О., Кривко Р.М., Світлична Є.І., Цапко Т.П. Українська мова для іноземців. Навчальний посібник. – К.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
: «Центр учбової літератури», 2010. – 239 с.

3. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців ⁄ Укл. Н.Ф. Зайченко, С.А. Воробйова. – К. : ІСДО, 1995. – 200 с.

4. Чистякова А.Б., Селіванова Л.І., Лагута Т.М. Українська мова для іноземців: Підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів. – Х. : Вид-во ХНУ, 2006. – 524 с.

Словники


 1. Новий тлумачний словник української мови: В 4 Т. – К. : Аконіт, 1998.

 2. Словник іншомовних слів / Під. ред. О.С. Мельничука. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1977. – 776 с.
  Тлумачний словник - словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Українська радянська енциклопедія - багатотомна універсальна енциклопедія про Україну, перша республіканська енциклопедія в СРСР.


 3. Філіп'юк Теофіл, Федорів Ярема-Роман, Скорейко Наталія. Російсько-український медичний словник. – Львів : Видавництво «Світ», – 2002. – 196 с.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

співбесіди з української мови як іноземної

для іноземців та осіб без громадянства,

які вступають на основі повної загальної середньої освіти відповідно до Луцького національного технічного університету в 2014 році
Рівень знань достатній – 1 бал з української мови як іноземної (УМІ) вважається, якщо іноземець або особа без громадянства

 • адекватно розуміє викладену в тексті інформацію;
  Луцький національний технічний університет - один з наймолодших технічних університетів України, має IV рівень акредитації.


 • вміє повно чи стисло передати основний зміст тексту;

 • розуміє прослуханий текст й уміє використовувати текстову інформацію відповідно до поставлених завдань;

 • послідовно й адекватно відтворює прочитаний чи прослуханий текст;

 • бере участь у діалозі;

 • письмово відтворює текст, використовуючи адекватні мовні засоби й дотримуючись логічності у викладенні матеріалу.

Рівень знань недостатній – 0 балів з української мови як іноземної (УМІ) вважається, якщо іноземець або особа без громадянства

 • виявив незнання лексичного мінімуму;

 • не може письмово відтворити почуту інформацію;

 • не може реалізовувати комунікативні потреби в реальному спілкуванні;

 • не розуміє інформацію, викладену в прослуханому чи прочитаному тексті;

 • не вміє використовувати отриману інформацію відповідно до поставлених завдань;

 • не бере участі у діалозі;

 • не може письмово відтворити текст, використовуючи адекватні мовні засоби й дотримуючись логічності у викладенні матеріалу.Голова предметної комісії Л.М. Мялковська
Відповідальний секретар

приймальної комісії В.В. Стельмащук


Скачати 89.94 Kb.

 • ПРОГРАМА
 • Зміст співбесіди з української мови як іноземної
 • Усне мовлення А. Монологічне
 • У транспорті
 • У бібліотеці
 • У поліклініці (у медпункті, в аптеці)
 • У магазині (у кавярні, в їдальні, на ринку)
 • У банку
 • У касі вокзалу (аеропорту)
 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна
 • Додаткова
 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ співбесіди з української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства
 • Луцького національного технічного університету
 • Рівень знань недостатній – 0 балів