Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма співбесіди зі світової літератури для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ бакалавр

Скачати 173.45 Kb.

Програма співбесіди зі світової літератури для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ бакалавр
Скачати 173.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.06.2017
Розмір173.45 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Філологічний факультет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _________С. В.Мельничук

„___”______________2014 р.
ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ
зі світової літератури

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр”(повна форма навчання)

Схвалено Вченою радою філологічного факультету

Протокол № _ від “__” _______________ 2014 р.

Світова́ літерату́ра- сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо.
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

Голова ради Бунчук Б.І.Чернівці–2014

ПРОГРАМА

зі світової літератури
Програма з світової літератури для ЧНУ складається з 7 розділів.

На співбесіді із світової літератури вступник до вищого навчального закладу повинен виявити:

а) знання вказаних нижче творів зарубіжної літератури, розуміння їх ідейно-тематичного спрямування, а також особливостей жанрової специфіки, композиційно-сюжетної структури, образної системи, мови й стилю;

б) розуміння суспільного історичного й естетичного значення літературного твору у зв’язку з історичними й історико-літературними умовами епохи;

в) знання основних положень теорії літератури. З теорії літератури учень повинен знати:


 1. родові, видові та жанрові особливості художньої літератури;
  Тео́рія літерату́ри (з грецької - спостереження, дослідження) - це галузь літературознавства, яка науково осмислює, узагальнює закономірності та особливості розвитку художньої творчості, розробляє та систематизує літературні поняття.
  Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.


 2. тема, ідея, конфлікт, композиція, сюжет твору;

 3. літературний образ, портрет;

 4. засоби творення комічного, гумор, іронія, сарказм, сатира, гротеск, бурлеск;

 5. епітет, метафора, порівняння, гіпербола, метонімія, антитеза, рефрен, алегорія;

 6. системи віршування, віршові розміри, рими, їх особливості.  1   2   3


Скачати 173.45 Kb.

 • ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ зі світової літератури
 • Чернівці–2014 ПРОГРАМА зі світової літератури