Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма «Технології штучного інтелекту»

Скачати 254.84 Kb.

Програма «Технології штучного інтелекту»
Скачати 254.84 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації24.05.2017
Розмір254.84 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5 1. ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

  1. Прийом в магістратуру за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (освітня програма «Технології штучного інтелекту») відбувається на основі вступних фахових випробувань.
   Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


До вступних випробувань допускаються особи, які мають повну (спеціаліст, магістр) або базову (бакалавр) вищі освіти та подали документи у відповідності з «Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

  1. Особи, які подали заяву на вступ на денну форму навчання на базі освітнього ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для отримання освітнього ступеня магістра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (освітня програма «Технології штучного інтелекту»), складають вступні випробування у вигляді:

(http://philology.knu.ua/files/2014/magistr_nefilol.pdf);

 • іспиту з фаху.


 1. Критерії оцінювання відповідей на вступному фаховому випробуванні

Критерії оцінювання відповідей на вступному фаховому випробуванні для вступників за освітнім ступенем магістра на основі базової та повної вищої освіти визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень та встановлюють відповідність між вимогами до знань та вмінь абітурієнта.

Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному випробувані з фаху, оцінюються за 200-бальною шкалою.

Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсіФОРМУВАННЯ СУМАРНОГО БАЛУ

Сумарний бал абітурієнтів, які подали заяву на вступ до магістратури зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (освітня програма «Технології штучного інтелекту»), обчислюється як сума з наступних оцінок:Конкурсний бал = ВВ ДБ

ВВрезультат вступного випробування з фаху (за 200-бальною шкалою)

ДБ додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів).
Додаткові бали (10 балів) за навчальні та наукові досягнення можуть бути нараховані таким категоріям вступників:

 • переможцям або призерам міжнародної студентської олімпіади з фаху;

 • переможцям або призерам ІІ етапу всеукраїнських студентських олімпіад МОН України з фаху.

Додаткові бали нараховуються тільки за одне досягнення. Рішення про нарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фах.

 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Блок штучного інтелекту

Способи подання інтелектуальної задачі та методи пошуку рішень


Поняття інтелектуальної системи та інтелектуальної задачі. Визначення інтелектуальної системи та інтелектуальної задачі. Індукція та дедукція. Визначальні характеристики інтелектуальних систем. Схема функціонування ІС.

Способи подання інтелектуальних задач, їхні переваги та недоліки. Інтелектуальні агенти. Проблемне середовище. Структура агентів. Добре структуровані задачі. Спрощені та реальні задачі. Пошук рішень.

Пошук рішень інтелектуальних задач в просторі станів. Методи сліпого та евристичного пошуку. Стратегії неінформованого пошуку. Пошук з частковою інформацією. Стратегії інформованого (евристичного) пошуку. Евристичні функції. Алгоритми локального пошуку та задачі оптимізації.

Зада́ча оптиміза́ції - задача знаходження точки (точок) мінімуму, або декількох мінімумів заданої функції.
Локальний пошук в непевних просторах. Пошукові агенти, що діють в оперативному режимі.

Методи пошуку рішень інтелектуальних задач у разі зведення задач до підзадач. Задачі з обмеженнями. Застосування пошуку з поверненням. Застосування локального пошуку для розв’язання задач з обмеженнями.


Представлення знань у системах штучного інтелекту


Знання та моделі представлення знань у системах штучного інтелекту. Знання та агенти, що базуються на знаннях. Логіка. Пропозиціональна логіка. Шаблони формування суджень в пропозиціональній логіці. Пропозиціональне логічне виведення. Агенти, що базуються на пропозиціональній логіці. Логіка першого порядку.
Логіка першого порядку (числення предикатів) - це формальна система в математичній логіці, в якій допускаються висловлення відносно змінних, фіксованих функцій, і предикатів. Є розширенням логіки висловлювань.
Резолюція. Концептуальні графи. Дані та знання.

Продукційні моделі представлення знань. Управління пошуком рішень у продукційних системах. Визначення та історія розвитку. Приклади продукційних систем. Управління пошуком в продукційних системах. Характеристика продукційних моделей. Продукції та мережі виведення. Пряме та зворотне виведення. Типові дисципліни виконання продукцій. Переваги продукційних систем.

Семантичні мережі, основні поняття, типи, способи опису, та логічне виведення на семантичних мережах. Визначення та класифікація. Семантичні мережі в пам’яті людини.

Семантична мережа - інформаційна модель предметної області, що має вигляд орієнтованого графа, вершини якого відповідають об'єктам предметної області, а ребра задають відносини між ними. Об'єктами можуть бути поняття, події, властивості, процеси.
Трирівнева архітектура семантичних мереж. Асиміляція нових знань на основі семантичних мереж. Способи задання семантичних мереж. Логічне виведення на семантичних мережах. Процедурні і розділені семантичні мережі.

Фрейми: основні поняття, структура фрейма. Фреймові системи. Фрейми та слоти: базові поняття. Конкретизація, ієрархія та наслідування фреймів. Поповнення первинних описів на основі фреймових моделей. Мережі подібностей та відмінностей. Фрейми та об’єктно-орієнтоване програмування. Поняття про мову UML.


  1   2   3   4   5


Скачати 254.84 Kb.

 • Критерії оцінювання відповідей на вступному фаховому випробуванні
 • ФОРМУВАННЯ СУМАРНОГО БАЛУ
 • ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 • Представлення знань у системах штучного інтелекту