Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма «Технології штучного інтелекту»

Скачати 254.84 Kb.

Програма «Технології штучного інтелекту»
Скачати 254.84 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації24.05.2017
Розмір254.84 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Вирішувачі проблем, що базуються на знаннях. Сучасні тенденції та підходи до створення систем штучного інтелекту


Експертні системи: призначення та принципи побудови, узагальнена архітектура, класи задач, які вирішуються за допомогою експертних систем. Поняття експертної системи. Характеристика експертної системи. Застосування та предметні області експертних систем.
Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
Елементи експертної системи. Процедурні підходи. Непроцедурні підходи. Коннекціоністські експертні системи та індуктивне навчання. Архітектура експертних систем.

Розробка експертних систем: етапи розробки, набуття знань, пошук та пояснення рішень. Інженерія знань.

Інженерія знань (англ. knowledge engineering) - область штучного інтелекту, повязана із розробкою експертних систем і баз знань. Вивчає методи і засоби для отримання, представлення, структурування і використання знань.
Проектування експертних систем. Вибір задачі та підходу. Процес розробки експертної системи. Розробка експертних систем, що базуються на правилах. Помилки на стадіях розробки. Життєвий цикл експертної системи. Планування та проектування знань.


Контрольні запитання


 1. Опишіть властивості проблемних середовищ.

 2. Наведіть класифікацію інтелектуальних агентів.

 3. Які компоненти повинна мати кожна задача?

 4. Чим відрізняються стратегії інформованого пошуку?

 5. Наведіть приклад деякої задачі та побудуйте для неї евристичну функцію.

 6. Що є спільного і відмінного в алгоритмах локального пошуку?

 7. Опишіть задачі задоволення обмежень. Наведіть приклади.

 8. Опишіть структуру і логіку поведінки агентів, що базуються на знаннях.

 9. Опишіть синтаксис та семантику пропозиціональної логіки.

 10. Дайте характеристику правилам логічного виведення.

 11. Що таке резолюція і де вона використовується?

 12. Опишіть синтаксис і семантику логіки першого порядку.
  Чи́сельні ме́тоди - методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел. Основні вимоги до чисельних методів, щоб вони були стійкими та збіжними.


 13. Які складові містять онтології та прокоментуйте їх.

 14. Як має діяти інтелектуальний агент в умовах недостатньої інформації?

 15. Опишіть семантику байєсівських мереж.

Приклади задач


  1. Є три глечики об’ємом 12, 8 і 3 літри, а також водопровідний кран. Глечики можна наповнювати або спустошувати, виливаючи воду з одного глечика в інший або на землю. Необхідно відміряти один літр.

  2. Опишіть процес пошуку найкоротшого шляху із Чернігова в Одесу різними методами неінформованого пошуку (пошук в ширину, в глибину, за критерієм вартості, з обмеженням глибини, з ітеративним заглибленням, двонаправлений пошук) .
   Двонапра́влений по́шук - ускладнений алгоритм пошуку ушир або пошуку углиб, в основі якого лежить така ідея, що можна одночасно проводити два пошуки (в прямому напрямку, від початкового стану, та у зворотному напрямку, від цілі), зупиняючись після того, як два процеса пошуку зустрінуться на середині (Рис. 1).


  3. Опишіть процес пошуку найкоротшого шляху із Харкова до Львова методами інформованого пошуку (жадібний пошук, евристичний пошук з обмеженням пам’яті, рекурсивний пошук).

  4. Наведіть точне формулювання задачі планування покриття підлоги прямокутниками як задачі задоволення обмежень. Знайти у більшому прямокутнику неперекриті місця для розміщення менших прямокутників.

  5. У п'яти будинках, які мають різний колір, живуть особи п'яти національностей, які віддають перевагу різним видам цигарок, п'ють різні напої і тримають різних домашніх вихованців. На основі наступних фактів знайдіть відповідь на питання: ''В якому будинку тримають зебру і в якому будинку п'ють воду?''. Відомо, що:

• Англієць живе в будинку червоного кольору.
Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630-760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.

• Іспанець тримає собаку.

• Норвежець живе в першому будинку ліворуч.

• Сигарети ''Кулс'' курять в будинку жовтого кольору.

• Людина, яка курить ''Честерфілд'', живе поруч з будинком людини, яка тримає лисицю.

• Норвежець живе поруч з будинком синього кольору.

• Людина, яка курить ''Вінстон'', тримає равликів.

• Людина, яка курить ''Лакі Страйк'', п'є апельсиновий сік.

• Українець п'є чай.

• Японець курить ''Парламент''.

• Сигарети ''Кулс'' курять в будинку, що знаходиться поруч з будинком, де тримають коня.

• Каву п'ють у домі зеленого кольору.

• Будинок зеленого кольору знаходиться безпосередньо праворуч (з точки зору того, хто розв’язує цю задачу) від будинку кольору слонової кістки.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Слонова кістка - матеріал, що формується з дентину і утворює велику частину зубів і бивнів таких тварин, як, наприклад, слонів, гіпопотамів, моржів, мамутів і нарвалів.

• Молоко п'ють у середньому будинку.  1. Подайте вислів «Політичні діячі можуть постійно вводити деяких людей в оману, вони також можуть вводити в оману всіх людей деякий час, але вони не можуть постійно вводити в оману всіх людей» у логіці першого порядку.

  2. Опишіть властивості проблемного середовища автономного марсіанського всюдихода.

Література


1.  Люгер Ф. Дж. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем. - М.: “Вильямс”, 2003. - 864 с.

2.    Рассел С. Искусственный интеллект: Современный подход. − М.: Вильямс, 2005. − 1424 с.

3.    Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. - М.: Вильямс, 2006. - 1104 с.

4.   Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень. – К.: Маклаут, 2008. – 444 с.

5.  Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект. - К.: Вид. дім “Академія”, 2002. - 366 с.

6. Джарратано Д, Райли Г. Экспертные системы. Принципы разработки и программирование. - М.: Вильямс, 2007. - 1152 с.


1   2   3   4   5


Скачати 254.84 Kb.

 • Контрольні запитання
 • Приклади задач
 • Література