Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"

Програма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"
Сторінка16/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Підписи, юридичні адреси та реквізити Сторін

Орендар:______________


Орендодавець:_______________
Цей Договір зареєстрований у „Книзі реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв)” ________________________ ради під №.
23.05.2005 _____________/____________/

(печатка)

2. Договір про оренду земельної ділянки (ЗРАЗОК № 2)

с. _____________сільської ради;________ район;_______область 23.05.2005
Сторони: _______________________________________________ (надалі – Орендодавець або його уповноважена особа) та _____________________________________________(надалі - Орендар) який діє на підставі _________________________________________________ уклали цей Договір про наступне:
Предмет Договору

 1. Орендодавець цим погоджується надати, а Орендар цим погоджується взяти в платне користування (оренду або найом) та на визначений термін земельну ділянку для товарного сільгоспвиробництва, розташовану на території ______________ ради _______________ району________________області.


Об’єкт оренди

 1. В оренду передається земельна ділянка (ділянки) загальною площею в 5,55 га, у т.ч. 5,0 га ріллі, 0,30 га пасовищ, 0,20 га сінокосів. Місцезнаходження та межі орендованого об’єкта відображені на плані в державному акті на право приватного володіння землею серія EP № 4257808, виданого 20 травня 2005 року.

 2. На земельній ділянці не повинні міститися будь-яка нерухомість або інші об’єкти інфраструктури.

 3. Земельна ділянка передається в оренду без споруд та інших об’єктів.

 4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 50 000 гривень.

 5. Земельна ділянка, що передається в оренду, не повинна мати будь-яких перешкод, які б заважали її ефективному використанню згідно з цим Договором.

 6. Об’єкт оренди не повинен мати інших особливостей, які можуть впливати на орендні відносини.

Термін дії цього Договору


 1. Договір є чинним від 23.05.2005 до 23.05.2010. Орендар, який точно виконав свої зобов’язання згідно з цим Договором, має пріоритетне право продовжити оренду на новий термін. У цьому випадку Орендар повідомить Орендодавця у письмовій формі про своє бажання продовжити оренду не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії Договору.

Виплата орендної плати


 1. За використання земельної ділянки протягом року Орендар сплатить Орендодавцю орендну плату, яка дорівнює 1,5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (ділянок), обчисленої (індексованої) відповідно до закону, та яка на момент підписання Договору складає 750 гривень. У разі подальшої індексації (збільшення) вартості об’єкту оренди відповідним чином буде змінюватися сума орендної плати, яка складатиме 1,5% від нормативної грошової оцінки, індексованої відповідного до законодавства України, без підписання додаткових договорів.

За згодою Сторін Орендодавець може сплачувати орендну плату в натуральній формі або у послугами, що повинно бути зафіксовано в додатковому договорі. У додатковому договорі обов’язково повинні бути визначені клас, сорт, якість та ціну за одну одиницю продукції, яка надається як орендна плата. Додаткові договори, в яких відсутні ці дані, не є чинними, навіть якщо їх підпишуть обидві Сторони. Додаткові договори підлягають державній реєстрації у встановленому для цього Договору порядку.

 1. При обчисленні суми орендної плати потрібно враховувати індекси інфляції.

 2. Виплата орендної плати проводиться з 1 вересня до 31 грудня кожного платіжного року за поточний рік.

 3. Продукція та послуги, якими виплачується орендна плата, надаються шляхом заповнення платіжної відомості. На вимогу Орендодавця Орендар надасть йому довідку про суму сплаченої орендної плати та суму боргу, якщо такий є.

 4. Сума орендної плати буде переглядатися один раз на рік у разі:

 • Зміни передбачених цим Договором умов господарської діяльності;

 • Коливань податку на землю, збільшення цін, тарифів, у т.ч. наслідків інфляції;

 • Погіршення земельної ділянки, яке відбулося не з вини Орендодавця, чому є офіційне підтвердження;

 • В інших передбачених законом випадках.

У жодному разі сума орендної плати не може перевищувати 1,5% від нормативної грошової оцінки об’єкту оренди.

 1. Якщо Орендодавець не зможе внести орендну плату у встановлений цим Договором строк, на нього накладається штраф, який дорівнює 0,5% від суми, що підлягає сплаті, за кожний день.

Умови використання земельної ділянки


 1. Земельна ділянка передається в оренду для виробництва сільськогосподарської рослинницької продукції.

 2. Призначення земельної ділянки полягає в товарному сільгоспвиробництві.

 3. Умови підтримання в належному стані об’єкту оренди є такими: Орендар повинен слідкувати за збереженням родючості ґрунту та відсоткового вмісту гумусу в землі на той момент, коли він почав її орендувати. Якщо Орендар отримує зорану землю, то він повинен її повернути також в зораному вигляді. Суборенда заборонена.

Умови та строки передачі земельної ділянки в оренду


 1. Земельна ділянка передається в оренду без розробки проекту відведення.

 2. Немає інших умов оренди земельної ділянки.

 3. Земельна ділянка передається в оренду в день проведення державної реєстрації цього Договору відповідно до акту її передачі-приймання (у день підписання цього Договору у випадку, коли не проводиться державна реєстрація).

Умови повернення земельної ділянки


 1. Після закінчення строку дії Договору (закінчення або анулювання) Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку протягом 3 календарних днів після дати закінчення строку дії відповідно до акту передачі-приймання, та стан земельної ділянки не повинен бути гіршим ніж у день її прийняття. У разі пошкодження земельної ділянки, що призводить до змін її стану, Орендодавець має право на компенсацію за домовленістю сторін. Якщо Сторони не зможуть домовитися про суму компенсації, їхня суперечка буде вирішуватися в судовому порядку.

 2. Будь-які кошти, витрачені Орендодавцем на поліпшення якості земельної ділянки без згоди Орендодавця, які не можуть бути відокремлені від завданої цій земельній ділянці шкоди, не компенсуються.

 3. Орендодавець не дає Орендарю своєї згоди на проведення робіт з поліпшення стану земельної ділянки.

 4. Орендодавець має право на компенсацію шкоди, завданої нездатністю Орендаря виконати свої зобов’язання за цим договором. Шкодою вважаються:

 • Фактичні втрати, понесені Орендодавцем внаслідок невиконання або неналежного виконання Орендарем умов цього Договору, та кошти, витрачені або які потрібно витратити Орендодавцеві для відновлення своїх порушених прав;

 • Доходи, які міг фактично отримати Орендодавець, якби Орендар належним чином виконав свої зобов’язання за Договором.

 1. Сума фактичних та інших витрат визначається на підставі офіційно підтверджених даних.


Обмеження (перешкоди) стосовно використання земельної ділянки

 1. Стосовно орендованої земельної ділянки не існує жодних встановлених обмежень (перешкод), вона є вільною від прав третіх сторін.

 2. Передача земельної ділянки в оренду не є причиною для закінчення строку дії або зміни обмежень (перешкод) та інших прав третіх сторін, якщо така ситуація виникне в майбутньому.

Інші права та обов’язки Сторін


28. Орендодавець має право:

 • вимагати від Орендаря використання земельної ділянки за призначенням, обумовленим в Договорі про оренду;

 • вимагати від Орендаря дотримання норм екологічної безпеки при використанні землі та збереження родючості ґрунту відповідно до державних стандартів та нормативів, у т.ч. місцевих нормативних документів із забудови поселень;

 • вимагати від Орендаря дотримання нормативних положень щодо водоохоронних зон, лісосмуг, санітарного контролю та зон санітарної охорони, зон зі спеціальним режимом використання землі та територій, що перебувають під спеціальним захистом;

 • вимагати від Орендаря вчасної сплати орендної плати.
 1. Орендодавець зобов’язаний:

 • передати земельну ділянку в оренду в передбаченому цим Договором стані;

 • забезпечити реалізацію прав третіх сторін стосовно орендованої земельної ділянки відповідно до законодавства;

 • утримуватися від дій, які можуть перешкоджати здійсненню Орендарем його прав на користування орендованою земельною ділянкою;

 • компенсувати Орендареві капітальні витрати на поліпшення стану об’єкта оренди, здійснені Орендарем за згодою Орендодавця;

 • повідомити Орендаря про специфічні особливості та недоліки земельної ділянки, які можуть призвести до негативних наслідків для довкілля або погіршити стан об’єкту оренди.
 1. Орендар має право:

 • самостійно обробляти землю з дотриманням положень Договору оренди;

 • висаджувати багаторічні культури при письмовій згоді Орендодавця;

 • отримувати продукцію та доходи;

 • розбудовувати водогосподарчі споруди та меліоративні системи при письмовій згоді Орендодавця.
 1. Орендодавець зобов’язаний:

 • розпочати використання земельної ділянки, як це передбачено в Договорі про оренду земельної ділянки, зареєстрованому в передбаченому порядку (у тому разі, якщо він підлягає державній реєстрації);

 • дотримуватися обмежень (перешкод) стосовно об’єкту в обсязі, передбаченому законом або Договором про оренду земельної ділянки;

 • виконувати нормативні положення щодо використання земель національних заповідників, земель санітарного, рекреаційного, історичного та культурного призначення.Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкту оренди або його частини

 1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкту оренди або його частини покладається на Орендаря.

Страхування об’єкту оренди


 1. Згідно з Договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню в період оренди.

 2. Сторони не страхуватимуть об’єкт оренди.

 3. Жодна зі Сторін не зобов’язана страхувати об’єкт оренди.

Поправки та закінчення строку дії Договору


 1. Поправки до Договору вносяться в письмовому вигляді при обопільнійї згоді Сторін. Якщо Сторони не зможуть домовитися щодо поправок до Договору, суперечка буде вирішуватися в судовому порядку.

 2. Дія цього Договору закінчується в таких випадках:

 • після завершення терміну його дії

 • у разі отримання Орендарем права володіння/ права власності на земельну ділянку;

 • викупу земельної ділянки для комунальних цілей або примусового відчуження землі для громадських потреб у встановленому законом порядку;

 • ліквідації юридичної особи-Орендаря.

Дія цього Договору також закінчується у випадку його анулювання та в інших передбачених законом випадках.

 1. Причини для припинення дії Договору шляхом його анулювання::

 • обопільна згода Сторін;

 • рішення суду щодо поданого однією із сторін позову стосовно нехтування іншою стороною зобов’язаннями за цим Договором та в результаті випадкового пошкодження орендованої земельної ділянки або завдання їй шкоди, що здійснює значний негативний вплив на її використання, та в інших передбачених законом випадках.

 1. Орендодавець може в односторонньому порядку скасувати Договір, якщо Орендар не зможе вчасно сплатити повну орендну плату за понад 3 місяці, і збитки, яких може зазнати Орендар, не компенсуються. Орендар повинен повернути об’єкт оренди Орендодавцеві протягом трьох календарних днів з дати анулювання в передбаченому цим Договором порядку.

 2. Передача права власності на орендовану земельну ділянку іншій особі та реструктуризація юридичної особи-Орендаря не призводить до внесення поправок або припинення дії договору.

Право на орендовану земельну ділянку в разі смерті, засудження, обмеження судовим рішенням правоздатності фізичної особи-Орендаря не переходить його спадкоємцям або іншим особам, які використовують цю земельну ділянку разом з Орендарем.

Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання Договору

 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору відповідно до законодавства та цього Договору. У разі невчасного повернення Орендарем земельної ділянки Орендодавцеві з будь-яких причин, Орендар сплачує Орендодавцеві штраф, який дорівнює 10% від нормативної грошової оцінки, встановленої на день невиконання зобов’язань.


 2. Сторона, яка не виконала зобов’язань, звільняється від відповідальності, якщо вона зможе довести свою невинність.

Прикінцеві положення


 1. Договір набуває чинності після підписання Сторонами та реєстрації (якщо він підлягає державній реєстрації).

Договір складений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються в Орендодавця, Орендаря та в органа, що проводить державну реєстрацію – _________________ районна філія Харківського обласного відділення державного підприємства „Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах”.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

До Договору обов’язково додається: • План або схема земельної ділянки;

 • Кадастровий план земельної ділянки, в якому вказані обмеження (перешкоди) і сервітути на її використання;

 • Акт про безоплатне визначення меж земельної ділянки;

 • Акт передачі-прийняття об’єкту оренди.

Реквізити Сторін


Орендар:__________________________________________________________________________

(ім’я, прізвище фізичної особи-Орендаря, паспорті дані або назва юридичної особи, яка дії на

________________________________________________________________________________підставі особистого документу (ім’я, хто і коли його видав).

________________________________________________________________________________Дата державної реєстрації суб’єкта господарювання (хто і коли його зареєстрував),

________________________________________________________________________________Код УДРСГО* (для фізичних осіб – ідентифікаційний код), реквізити банку, місце знаходження, повна адреса

Підпис _______________(________) __________“___”, 200___ (Печатка)Орендодавець: _________________________________________________________________________

(ім’я та прізвище фізичної особи – орендодавця, паспортні дані, ідентифікаційний код, ________________________________________________________________________________

місцезнаходження, повна адреса

Підпис ___________________(________) __________“___”, 200___

Договір був зареєстрований в _________________________________ районному відділенні _____________ державного підприємства „Державний земельно-кадастровий центр при Державному комітеті по земельних ресурсах”, обласне відділення, про що було зроблено запис в Державному реєстрі землі 23.05.2005, №_____

(ПЕЧАТКА) _________ ______________________________________(Підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, що здійснила державну реєстрацію)
==========================Кінець зразка

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22 • 2. Договір про оренду земельної ділянки (ЗРАЗОК № 2)
 • Термін дії цього Договору
 • Умови використання земельної ділянки
 • Умови та строки передачі земельної ділянки в оренду
 • Умови повернення земельної ділянки
 • Інші права та обов’язки Сторін
 • Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкту оренди або його частини
 • Страхування об’єкту оренди
 • Поправки та закінчення строку дії Договору
 • Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання Договору