Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"

Програма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"
Сторінка17/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

4. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ


ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

У цьому розділі наведено зразок договору купівлі-продажу, який можна використовувати при замовленні покупцем у сільськогосподарського виробника певної кількості та якості товару. Такі договори мають надзвичайно велике значення для переробних підприємств, на яких необхідно забезпечити безперебійне постачання сировини; договір купівлі-продажу може також стати в нагоді великим оптовим компаніям.

Подальшу інформації з цього предмету можна знайти на веб-сайті Проекту Аграрного Маркетингу АМР США/LOL http://www.lol.org.ua
======================================ЗРАЗОК
ДОГОВІР № _____

продажу та придбання

__________ ______________ 2005.

_____________________________________________________________, (надалі – Покупець в особі Директора _______________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку,

та __________________________________________________________, (надалі – Продавець, паспорт серії _____ № _____________ виданий ________________________________________.

Ідентифікаційний код: _____________________,

з іншого боку уклали цей договір про наступне:


1. Предмет договору.

1.1. Продавець погоджується виробити та поставити ____ тон огірків (надалі – Товар), а Покупець прийняти огірки в зазначеному обсязі та заплатити на встановлених в цьому Договорі умовах.

1.2. Продавець виростить огірки на площі в ______ га за адресою: _____________________.

1.3. Покупець передає Продавцеві насіння огірків в кількості _____ кілограм на загальну суму в ________________, включно з ПДВ у ______ за умови компенсації за фінансову допомогу.

1.4. Продавець, який отримав фінансову допомогу від Покупця (за насіння огірків) передає права власності на вирощені огірки Покупцеві.

1.5. Продавець не має права без письмової згоди Покупця продавати іншим фізичним або юридичним особам огірки, вирощені з наданого Покупцем насіння.

1.6. Продавець зобов’язаний запросити уповноваженого Покупцем агронома для надання допомоги у визначенні щільності посадки та прогнозованої врожайності. Це відбудеться в період після появи повних пагонів огірків до початку плодоносіння огірків, що й відображається у відповідному акті, який складається, оформляється та підписується обома сторонами.

1.7. Продавець сприяє проведенню агрономом Покупця безперешкодних перевірок стану врожаю огірків у період плодоносіння.


2. Замовлення на доставку та пов’язані з цим розрахунки.

2.1. Продукція повинна відповідати Держстандарту 3247-85.

2.2. Продавець погоджується поставити огірки, які мають такі якісні характеристики щодо діаметру.

1-ий розмір – від 5 до 15 мм.

2-ий– від 16 до 23 мм.

3-ий розмір – від 24 до 26 мм.

2.3. Рекомендовано культивувати такі гібридні огірки голландських сортів:

Атлантіс Ф 1

Аякс.

Культивування інших гібридів здійснюється за письмовою згодою сторін, на вказаному місці згідно з п. 1.2 цього договору.2.4. Покупець погоджується заплатити за огірки, які були вирощені з наданого Продавцеві насіння, на основі кількості та якості огірків у бункерах сортувальних машин та на основі процентної кількості в поставці огірків різних розмірів.

Ручне сортування - 3-5 см – 3,50 грн. Як мінімум 5 %.

1-ий бункер 2,00 грн. – як мінімум 5 %;

2-ий бункер– 1,30 грн.– як мінімум 30 %;

3-ий бункер– 0,90 грн.– як мінімум 30 %;

4-ий бункер– 0,30 грн. але максимум 25 %;

5-ий бункер - 0,15 грн., але максимум 5 %.

2.4.1. У разі зміни ринкової ціни на огірки у бік збільшення або зменшення, ціни будуть за домовленістю переглянуті.

2.4.2. Огірки діаметром 26-33 мм та довжиною, починаючи від 9 см, але менше 12 см, у третьому бункері оплачуються за ціною в 0,30 грн./кг, відповідно до приймального контролю та аналізів „Лабораторії Покупця”, що підтверджується у відповідному акті з підписами обох сторін.

2.4.3. Огірки діаметром 26-33 мм та довжиною, починаючи від 11 см, але менше 14 см, у четвертому бункері оплачуються за ціною в 0,15 грн./кг, відповідно до приймального контролю та аналізів „Лабораторії Покупця”, що підтверджується у відповідному акті з підписами обох сторін.

2.4.4. Огірки, вирощені понад зазначений в п. 1.1. договору обсяг, приймаються за договірними цінами, узгоджуваними на момент прийняття огірків.

2.5. Платежі за огірки здійснюються готівкою у відділі готівки бухгалтерії Покупця протягом 5 банківських днів з моменту доставки огірків Покупцеві або ж платіж може бути переведений на рахунок Продавця в електронному вигляді.

2.6. Доставка продукції здійснюється за рахунок Продавця. Розвантаження продукції проводиться за рахунок Покупця.

2.7. Якщо доставка огірків здійснюється транспортними засобами Покупця, ціна огірків зменшується на суму транспортних витрат.

2.8. Доставка продукції здійснюється згідно з графіком доставки, який є невід’ємною частиною Договору та який розробляється після повного проростання огірків, але не пізніше 01.06.2005.

2.9. Продавець зобов’язується поставити огірки без стебел або квіток.

2.10. Доставка огірків здійснюється окремими партіями. Партія означає будь-яку кількість огірків одного гібриду, поміщену в контейнер, що перевозиться в одному транспортному засобі. Якщо в одному транспортному засобі представлені декілька партій, їх можна зареєструвати в одному документі.

2.11. Доставка огірків Покупцеві здійснюється в пункті збору Покупця.

2.12. Остаточне приймання огірків за групами, кількістю та якістю, здійснюється Покупцем після отримання результатів приймального контролю та аналізів лабораторії Покупця. Якщо Продавець не присутній під час приймання, ці результати є обов’язковими для Продавця.

2.13. У разі доставки товару, що не відповідає умовам Договору, Покупець має право не приймати та не платити за всі поставлені партії огірків.

2.14. Продавець зобов’язаний в момент доставки огірків надати інформацію про вміст нітратів в огірках.

3. Відповідальність сторін.

3.1. Сторони несуть обопільну відповідальність за точне та належне виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

3.2. Продавець зобов’язаний повернути фінансову допомогу, надану Покупцем, у повному обсязі не пізніше 25.07.2005.

3.3. У разі порушення Продавцем п. 1.4 та п. 1.5 цього договору, Продавець компенсує втрати, понесені Покупцем у цьому зв’язку, у сумі, яка дорівнює вартості половини отриманого обсягу огірків, а також відшкодування фінансової допомоги, наданої відповідно до п. 1.3 цього Договору.

3.4. У разі порушення Продавцем п. 1.4 та п. 1.5 цього Договору Продавець додатково сплачує штраф на користь Покупця в розмірі, вдвічі більшому за облікову ставку Національного Банку України, яка була чинною в момент надання фінансової допомоги. Крім того, з Продавця стягується сума втрат з приводу надання фінансової допомоги на момент надання фінансової допомоги до моменту, коли буде досягнуто згоди з Покупцем щодо остаточних взаємних платежів.

3.5. У разі запізнення з оплатою за поставлені огірки Покупець сплачує штраф у розмірі, вдвічі більшому за облікову ставку Національного Банку України, який вираховують з боргів Продавця, за кожний день заборгованості платежу.


4. Господарський суд.

4.1. По відношенню до цього договору застосовується законодавство України. Усі суперечки стосовно або у зв’язку з цим договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів, в іншому випадку усі суперечки вирішуються в Господарському суді через арбітраж.

Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.


5. Форс-мажор

5.1. Зобов’язання кожної із Сторін за цим Договором, крім зобов’язань щодо платежів або виплати страхових компенсацій, призупиняються на період та в розмірі, в яких така сторона стикається з перешкодою для виконання зобов’язань у форс-мажорних обставинах. У разі виникнення форс-мажорних обставин сторона без зволікань надає повідомлення щодо призупинення виконання зобов’язань іншій стороні, зазначаючи в ньому причину обставин, що виникли. Після відміни форс-мажорних обставин сторона без зволікань продовжує виконувати свої зобов’язання, як тільки це стає можливим після закінчення таких обставин. У межах цього договору до форс-мажорних обставин належать такі: повені, землетрус та інші стихійні лиха, військові дії, страйки та заборонні акти Уряду України. Торгово-промислова палата України роз’яснює відповідні акти з підтвердженням вище зазначених обставин та їх тривалості.

Торго́во-промисло́ва пала́та України (ТПП України) - торгово-промислова палата, недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.
Будь-які форс-мажорні обставини не скасовують фінансових зобов’язань сторін.


6. Прикінцеві положення.

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання відповідного Договору.

6.2. Жодна із сторін не має права передавати права та зобов’язання за цим договором без письмової згоди іншої сторони.

6.3. Будь-які зміни та доповнення до договору є чинними лише тоді, якщо вони здійсненні в письмовій формі та підписані уповноваженими особами обох сторін.

6.4. Термін дії договору закінчується 31 грудня 2005 року.

6.5. Цей контракт складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.7. Інші умови договору.

7.1. Покупець є платником фіксованого сільськогосподарського податку та платником ПДВ.

7.2. Продавець є фізичною особою.
Юридичні адреси сторін: ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ

========================================================Кінець зразкаДеякі коментарі з приводу договору купівлі-продажу сільгосппродукції (Проект аграрного маркетингу USAID)
Однією з найскладніших проблем при складенні договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції є встановлення ціни. У багатьох випадках сторони не хочуть встановлювати в договорі ціну. Таке небажання можна пояснити значними коливанням цін на сільгосппродукцію. Існує ціла низка методів, за допомогою яких можна визначити ціну в сільськогосподарському договорі, зокрема:

 1. Фіксовані ціни;

 2. Змінна ціна – вона змінюється відповідно до поточної ситуації на ринку;

 3. Ціна, що встановлюється на основі ринкових цін або оптових цін;

 4. Ціна змішаного типу – одна її частина є фіксованою, а інша – змінною;

 5. Ціна визначається на основі результатів продажів. Цей метод визначення ціни не набув широкого поширення в Україні; однак у світовому досвіді укладення договорів купівлі-продажу сільгосппродукції поширена практика встановлення ціни на основі результатів наступних продажів. Наприклад, в умовах вільного ринку ціна на червоний буряк може встановлюватися як процентне відношення ціни реалізації цукру.

Незважаючи на існування різноманітних методів визначення ціни, законодавчими актами намагаються обмежити можливості сторін, що, звичайно, не сприяє розвитку економічного обороту.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Вимоги щодо встановлення ціни в Цивільному кодексі є досить ліберальними, але вони створюють умови для виникнення плутанини. Згідно з Цивільним кодексом ціна не розглядається як невід’ємна умова договору. Складається враження, що положення Господарського кодексу суперечать Цивільному кодексу. Згідно зі статтею 189 Господарського кодексу, ціна є невід’ємною умовою, вона повинна вказуватися у гривнях. Для виконання в повному обсязі вимог Господарського кодексу в договорі потрібно встановити точну ціну – тому ціна може бути зазначена в договорі у формі об’єднаної справи або будь-яких додатків до договору, наприклад в додатку-специфікації.

Питання полягає в тому, яким чином можна встановити не фіксовану ціну в договорі купівлі-продажу, не порушуючи при цьому Господарського кодексу. На практиці досить поширеними є приклади, коли Сторони встановлюють у договорі мінімальну ціну, а потім підписують зміни до договору з фактичними ринковими цінами. На жаль, така практика не сприяє встановленню довгострокових економічних відносин;

Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів
такі договори є дуже ризикованими для продавця. Якщо сторони не досягнуть домовленості щодо нової ціни, продавець має право вимагати від покупця виконати зобов’язання відповідно до зазначеної в договорі мінімальної ціни.

Для встановлення нефіксованої ціни достатньо вказати в договорі ціну та зазначити, що ціна може бути змінена, якщо виникнуть певні умови. Наприклад, можна встановити ціну та зазначити, що, якщо на момент передачі товару оптова ціна на цю сільгосппродукцію відрізняється більше ніж на 10 % від встановленої в договорі ціни, то й товари, що постачаються, будуть відрізнятися.

Проте, користуючись нефіксованими цінами, сторони повинні дуже ретельно зафіксувати в договорі правила обчислення нових цін. Наприклад: використання формулювань типу „ринкова ціна”, „оптова ціна”, „ціна, що склалася в регіоні” є недостатнім для того, щоби вважати, що ціну було зазначено в договорі. Потрібно використовувати точні формулювання, наприклад: „Товар продається за 0,3 грн./кг. Якщо середня ціна на оптовому ринку міста відрізняється від зазначеної в договорі ціни на понад 10 %, тоді ціна товару буде дорівнювати ціні на зазначеному ринку на дату передачі товару.

Якщо не було точно встановлено порядок визначення ціни, тоді договір може бути визнаний недійсним або ж може стати чинною зазначена в договорі ціна.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22 • ЗРАЗОК ДОГОВІР № _____ продажу та придбання
 • 2. Замовлення на доставку та пов’язані з цим розрахунки.
 • 3. Відповідальність сторін.
 • Торгово-промислова палата України
 • 6. Прикінцеві положення.
 • 7. Інші умови договору.