Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"

Програма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"
Сторінка18/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

5. СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ


АГРО-ІКС http://www.agro-iks.org.

Доступ до інформаційної допоміжної системи в галузі сільського господарства та харчової промисловості через Інтернет в Україні був вперше відкритий завдяки зусиллям Міжнародної Світової лабораторії. За допомогою цього веб-сайту можна легко та вчасно знайти корисну інформацію, що сприяє налагодженню контактів фермерів та підприємств з постачальниками первинних ресурсів, покупцями та підрядниками, і, крім того, збільшенню обсягів продажів.


Інформаційні ресурси (бази даних), наявні в мережі, містять широкий спектр технічних та ринкових даних про:

 • Сільськогосподарське виробництво, у т.ч.: продукція рослинництва; продукція тваринництва; захворювання тварин; бджільництво; науково-дослідна база з фермерства;

 • Переробна промисловість, у т.ч. м’ясна промисловість; птахівництво; виробництво морепродуктів; технологія охолодження продукції; та тренінги й виконання HACCP, що здійснюються Міжнародним інститутом безпеки та якості продуктів харчуванняІнтерактивні послуги веб-сайту Агро-Ікс: Обмін бізнес-інформацією; запитання та відповіді; гостьова книга та віртуальна товарна біржа.
Інформаційні ресурси (бази даних) у мережі включають:

 1. Дев’ять комп’ютеризованих атласів з інформацією про види, хвороби та шкідників для 682 рослин та 4390 різновидів рослин, у т.ч.

   • Атлас 1299 різновидів для 61 овочевої культури

   • Атлас 1773 різновидів для 67 польових і технічних рослин

   • Атлас 426 різновидів для 327 кормових рослин

   • Атлас 289 різновидів для 14 плодових рослин

   • Атлас 191 різновидів для 14 ягідних рослин

   • Атлас 89 різновидів для 29 пряничних та ароматичних рослин

   • Атлас 38 різновидів для 70 лікарських рослин

   • Атлас 276 різновидів для 79 квіткових та садових рослин

   • Атлас 7 субтропічних рослин

(Б) Комп’ютеризовані довідники (1) 266 бур’янів;
Ліка́рська росли́на(лат. Plantae medicinales) - рослина, органи або частини якої є сировиною для отримання засобів, що використовуються в народній, медичній або ветеринарній практиці з лікувальною або профілактичною метою.
(2) 390 захворювань рослин; (3) 707 комах-шкідників

(В) Бази даних та пакет програм з тваринництва, у т.ч.

 • 12 видів великої рогатої худоби, розділеної на групи за продуктивністю із специфікацією для 60 порід; види робіт у тваринництві; виробництво кормів; програми годівлі великої рогатої худоби; способи догляду за великою рогатою худобою

(Г) Бази даних та пакет програм із захворювань великої рогатої худоби

 • Повна інформація про клінічні симптоми, лікування та профілактику 1337 захворювань для п’яти груп великої рогатої худоби

 • Словник термінів та посібник з температури та норм тривалості життя для великої рогатої худоби та свійських тварин

 • Довідник з 500 сучасних ветеринарних препаратів для худоби

(Д) Бази даних та пакет програм з бджільництва

 • Посібник з бджільництва, який місить 295 статей

 • Посібник у форматі запитань і відповідей для бджолярів-початківців, у якому міститься 288 відповідей на запитання

 • Помісячний календар робіт у бджільництві

 • Словничок термінів

 • Адреси компаній

У посібнику з бджільництва міститься загальна інформація про бджіл, склад бджолиних сімей та роїв, функції бджолиної матки, репродукцію та розвиток бджіл, сезонні зміни, накопичення запасів продуктів харчування, детальну технологію бджільництва, розведення, техніку безпеки, основні фактори забезпечення високої продуктивності та життєздатності бджолиних сімей тощо.

(Е) База розвитку наукових досліджень містить 277 статті в 24 розділах, у т.ч.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.


 • Аграрна економіка (86)

 • Тваринницьке виробництво, продукти та захист тварин (68)

 • Фермерство (39)

 • Ветеринарна медицина (39)

 • Сільськогосподарська механізація (36) тощо.
  Захист тварин - вид природоохоронної діяльності, спрямованої на захист тварин від експлуатації їхніх популяцій людиною та захист прав тварин, як диких, так і свійських.


(Ж) Веб-сайт м’ясної продукції (http://pfid.ubwlab.org/meat/default.asp) з даними про

 • Основні відомості про 783 підприємства м’ясної промисловості, у т.ч. 358 тваринницьких ферм

 • Постачання обладнання для м’ясопереробної промисловості із зазначенням ціни, характеристик та контактної інформації

 • Виробників комбікормів, вітамінів та харчових добавок

 • Виробників ковбасних оболонок

 • Стандарти м’ясної промисловості

(З) Веб-сайт птахівництва: http://pfid.ubwlab.org/poultry/default.asp

 • Основні відомості про 462 операторів у галузі птахівництва

 • Дані про 130 порід птиці та 37 гібридів з картинками

 • Дані про 561 захворювання птиці та 595 ветеринарних препаратів

 • Список чинних на цей момент стандартів та норм

 • 47 найважливіших нормативних документів та 25 наукових статей про способи виробництва в птахівництві

(І) Веб-сайт з рибної промисловості та морепродуктів: (hІttp://pfid.
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
Птахівни́цтво - галузь сільськогосподарського виробництва, основним завданням якої є розведення, вирощування, утримання, годівля птиці, застосування механізації, автоматизації, проведення ветеринарної профілактики з метою одержання продукції птахівництва.
ubwlab.org/fish/default.asp
)

 • Основні відомості про 542 операторів рибної промисловості, у т.ч. 145 підприємств з розведення риби

 • Дані про основні комерційні види риби, які виловлюють та розводять в Україні, та нетрадиційні види

 • Основні відомості про 49 захворювань риб, у т.ч. патогенні мікроорганізми, симптоми та профілактичні заходи

 • Список чинних на цей момент стандартів галузі

 • 70 статей з порадами для фермерів, які займаються рибництвом, як зробити ставок, про способи розведення риби, ветеринарні та санітарні заходи, оцінку якості риби та морепродуктів.
  Патоген або інфекційний агент - біологічний агент, що спричинює хворобу в іншому організмі-хазяїні. Цей термін найчастіше використовують для тих біоагентів, які руйнують нормальну життєдіяльність багатоклітинних тварин або рослин.Комп’ютеризований атлас, довідники та програми Інформаційної допоміжної системи Агро-Ікс для розповсюдження серед фермерів і фахівців у галузі дорадництва на компакт-дисках:


 1. Сім комп’ютеризованих атласів рослинницької продукції, на яких можна подивитися та роздрукувати інформацію про

  • Сорти, стійкість до шкідників та насіннєві властивості

  • Біологічну класифікацію шкідників: комахи, захворювання та бур’яни, методи контролю над шкідниками;

для 731 культур та 6432 сортів

Описова база даних характеристик рослинницької продукції містить

 • 872 пестицидів

 • 654 захворювань рослин

 • 720 комах-шкідників

 • 267 видів бур’янів

 • 12413 переходів до Посібника із застосування пестицидів

Графічна база даних включає 2559 картинок

(Б) 11 Довідники з продукції тваринництва, у яких охоплено широкий спектр даних стосовно

 • догляду, відгодівлі та репродукції худоби

 • Лікування захворювань та профілактики

 • Опису видів та порід

  • великої рогатої худоби,

  • свиней

  • коней

  • овець

  • кроликів

  • хутрових тварин

  • птиці

  • бджільництва

  • рибного господарства


з базою даних характеристик, у якій представлено 5542 статей, та графічною базою даних, що містить 461 картинку

 1. Комп’ютерна програма для сільськогосподарського бізнесу „Бухгалтерія та облік на сільськогосподарському підприємстві”, яка уможливлює

 • введення та виправлення початкової інформації без детальної специфікації джерел активів

 • заповнення, візуальне відображення та роздрукування семи обов’язкових бухгалтерських і статистичних форм

 • комп’ютеризоване ведення дев’яти аналітичних реєстрів:

Форма B-1: Основні засоби та амортизаційні відрахування

Форма B-2: Запаси, кінцева продукція та товари

Форма B-3: Виробничі витрати

Форма B-4: Грошові та фінансові результати

Форма В-5: Платежі та інші трансакції

Форма В-6: Продаж товарів і послуг

Форма B-7: Розрахунки з постачальниками та контакторами

Форма B-8: Зарплати та відрахування;

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
оборот та балансовий стан


(Г) Планування роботи сільськогосподарського підприємства, комп’ютерна програма, яка має 90 аналітичних форм, у т.ч.:

Основні – Характеристика господарства (три форми); аналіз ринку (дві форми); план виробництва (13 форм); план маркетингу (чотири форми); план організації (чотири форми); фінансовий план (шість форм); оцінка ризиків (три форми); майбутня фінансова ситуація (чотири форми), та
Додаткові: (1) ретроспективний аналіз фінансової ситуації (чотири форми); (2) оцінка можливості вирішення (три форми); і прогноз результатів врожаю (чотири форми)
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22 • Інформаційні ресурси (бази даних)
 • Інтерактивні послуги веб-сайту Агро-Ікс
 • Дев’ять комп’ютеризованих атласів з інформацією про види, хвороби та шкідників для 682 рослин та 4390 різновидів рослин, у т.ч.
 • (Б) Комп’ютеризовані довідники (1)
 • (В) Бази даних та пакет програм з тваринництва, у т.ч.
 • (Г) Бази даних та пакет програм із захворювань великої рогатої худоби
 • (Д) Бази даних та пакет програм з бджільництва
 • (Е) База розвитку наукових досліджень
 • (Ж) Веб-сайт м’ясної продукції (
 • (З) Веб-сайт птахівництва
 • Комп’ютеризований атлас, довідники та програми Інформаційної допоміжної системи Агро-Ікс для розповсюдження серед фермерів і фахівців у галузі дорадництва на компакт-дисках
 • Сім комп’ютеризованих атласів рослинницької продукції, на яких можна подивитися та роздрукувати інформацію про
 • Описова база даних характеристик рослинницької продукції містить
 • Графічна база даних включає 2559 картинок (Б) 11 Довідники з продукції тваринництва, у яких охоплено широкий спектр даних стосовно
 • (Г) Планування роботи сільськогосподарського підприємства, комп’ютерна програма, яка має 90 аналітичних форм, у т.ч.: Основні
 • Додаткові: (1) ретроспективний аналіз фінансової ситуації