Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"

Програма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"
Сторінка3/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ


Згідно з даними Державного комітету статистики за 2004 рік, в складі України були:

 • 24 області та одна автономна республіка;
  Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
  Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.


 • 490 регіонів (районів, як вони називаються в Україні);

 • 1 341 міських поселень;

 • 28 597 сільських поселень; і

 • 10 279 сільських рад.

Згідно з даними Державного комітету статистики України та результатами перепису населення 2001 року (див: http://www.ukrcensus.gov.ua), міські території – це поселення, які визнаються місцевим законодавством як міста і селища міського типу.
Перепис населення - єдиний процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних та соціальних даних про населення, що належать проживає на відповідний проміжок у країні чи на виразно відмежованій території..
Се́лище місько́го ти́пу - міське поселення (місте́чко), яке за функціональним призначенням у загальній системі адміністративно-територіального устрою України посідає проміжне місце між сільським населеним пунктом і містом, але в обліку населення належить до міського.
Усі інші поселення – сільські і належать до сільської території. Розмір поселення не є основним фактором при визначенні категорії місцевості, основою для надання тій або іншій місцевості міського або сільського статусу можуть бути наявність чи відсутність необхідної інфраструктури, комунальних зручностей та виробнича спеціалізація. Проект Закону України про адміністративний і територіальний устрій України (статті 8, 9, 10, 11, 12) від 07/08/97 дає такі визначення сіл і міст різних категорій.
Адміністрати́вно-територіа́льний у́стрій (адміністративний поділ) - поділ території країни на окремі частини - адміністративно-територіальні одиниці (губернії, провінції, області, округи, повіти), залежно від якого створюються і діють органи державної влади та місцевого самоврядування.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


Міські поселення (селища міського типу та міста). В Україні налічується 1 341 міських поселень, в т.ч. 886 селищ міського типу і 455 міст.

1) Селища міського типу – це міські поселення, розташовані поряд з промисловими підприємствами, спорудами, залізничними станціями, гідротехнічними спорудами, сільськогосподарськими/переробними підприємствами та інші поселення, котрі мають комунальну та соціальну інфраструктуру, і населення яких перевищує 2 000 мешканців, дві третини з яких зайняті в промисловій, соціальній або культурній сферах.
Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
Мі́сто - тип поселення, зазвичай значного за чисельністю й густотою населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством. У багатьох країнах статус міста визначається і закріплюється законодавчо, при цьому може висуватися критерій чисельності населення.


2) Міста:

— Категорія міст районного підпорядкування включає міста, в яких розташовані промислові підприємства, комунальні служби, будівельний сектор та мережа соціальних і культурних закладів, їх населення становить понад 10 тис.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
мешканців, дві третини з яких зайняті в промисловій, соціальній або культурній сферах (або в інших несільськогосподарських галузях).

— Категорія міст республіканського підпорядкування (Автономна Республіка Крим)), міст обласного підпорядкування — включає міста, які є економічними та культурними центрами, мають розвинуту промисловість, сектор комунальних послуг, значний будівельний сектор та населення понад 50 тис.

Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.
мешканців. До цієї категорії також можуть належати міста, населення яких менше 50 тис. мешканців, однак вони мають велике промислове, соціальне, культурне або історичне значення з перспективами економічного розвитку, або ж поселення, які є зонами відпочинку/курортами і в яких розташовані санаторії, лікувальні та рекреативні заклади, туристичні табори та інші заклади відпочинку.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.


Містами із спеціальним статусом згідно з Конституцією України є міста Київ і Севастополь.

Сільські поселення (села)

В Україні налічується 28 597 сіл. З усієї кількості сіл в Україні 151 (0,5 % від загальної кількості) взагалі не мають населення. Іншими словами, існують цілі райони або місцевості України, де ніхто не живе. Села – це сільські населені пункти, постійне населення яких веде сільський спосіб життя і здебільшого зайняте в сільськогосподарському виробництві. У залежності від кількості населення села поділяються на малі (до 500 мешканців), середні (500-1 000 мешканців) і великі (понад 1 000 мешканців). Згідно з даними, наданими Державним комітетом статистики України, на перше січня 2001 року у 5 700 селах не було дітей до 6 років; у 2 200 селах– дітей і підлітків віком від 7 до 15 років; у 4 000 селах – молоді від 16 до 17; і у 1 600 селах – молоді від 18 до 28 років.

Згідно з індексами демографічної ситуації майже 8 000 сіл належать до категорії вимираючих сіл, де стабілізувати населення неможливо без втручання уряду України. Сільські адміністративні райони, в яких приблизно половина сіл належать до цієї категорії, вважаються районами з демографічною кризою. Найбільша частина таких районів знаходиться в таких областях: 22 у Чернігівській, 15 – Сумській, 16 – Харківській та 16 у Полтавській областях.

Протягом останніх п’яти років понад 300 шкіл, більше ніж 2 тис. дитячих дошкільних закладів, така сама кількість закладів культури і близько 500 місцевих лікарень були закриті. Будинки, в яких проживають сільські мешканці, є дуже старими з дуже низьким рівнем муніципальних послуг. Лише 17 % місцевого населення забезпечені централізованим водопостачанням, 12 % мають каналізацію, а 27 % населення постачається природний газ.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22 • Закону України
 • Міські поселення (селища міського типу та міста) .
 • 2) Міста
 • Сільські поселення (села)