Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"

Програма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"
Сторінка4/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3. СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ


Згідно з даними української статистики, на кінець 2003 року населення України становило 47 622 436 осіб, у тому числі 73 % українців, 22 % росіян.
За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 грудня 2016 року чисельність наявного населення України становила 42 603 854 осіб (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)

За щільністю населення Україна займає п’яте місце в Європі (після Німеччини, Італії, Великобританії та Франції) і 21 місце в світі. Приблизно сім відсотків населення Європи чи біля одного відсотку населення світу мешкає в Україні.Середня щільність населення України становить 80 осіб на один квадратний кілометр.

МІСЬКЕ населення складає 68 % (32 146 465 осіб).

СІЛЬСЬКЕ населення складає 32 % (15 475 971 осіб).

Із загальної кількості сільського населення особи, які не досягли працездатного віку, становлять приблизно 20,3 %, особи працездатного віку – приблизно 50,9 %, а старші працездатного віку особи – 28,6 %.

Структура сільського населення за статтю є такою: жінки – 53,8 %, чоловіки – 46,2 %.

Співвідношення народжуваності/смертності сільського населення в 2003 році: народилось 142 175 осіб, померли 305 441 особа. Рівень смертності перевищив рівень народжуваності на 163 266 осіб на рік.

Смертність - демографічний показник кількості смертей у певній популяції або певній підгрупі населення в одиницю часу, що найчастіше визначається як кількість смертей на 1000 осіб на рік. Показник може використовуватися як для визначення повного числа смертей у певній країні, так і для певних груп, зокрема виділяють смертність немовлят або малюкову смертність (до 1 року), дитячу смертність (до 5 років), смертність дорослих (після 15 років), материнську смертність, смертність від певних хвороб та інші підгрупи.
Наро́джуваність - процес дітородження в сукупності людей, що складають покоління (генерацію) або в сукупності поколінь - населення (людність). Народжуваність взаємодіє із смертністю, що утворює відтворення населення.
Протягом останніх років у 90 % сіл кількість померлих перевищувала кількість народжених, а в 11 % сіл взагалі не було зареєстровано народження жодної дитини. Ще одна тенденція – знелюднення сіл.

Згідно з даними вибіркового обстеження Державного комітету статистики України у 2001 році (жовтень), середня людність міського домогосподарства становила 2,63 осіб, сільського – 2,89. Загалом домогосподарство з двох осіб є типовим для України.

У більшості домогосподарств з дітьми є тільки одна дитина . Домогосподарства з двома або більше дітьми швидше притаманні сільським, а не міським територіям. Наприклад, 40,2 % сільських домогосподарств мають двох дітей, у той час як у містах і селищах міського типу їх 27,5 %; у 9,4 % та 2,6 % домогосподарств відповідно троє дітей; у 2,6 % та 0,5 % – чотири; у 1,6 % та 0,2 % – п’ять та більше дітей.

Освітній рівень сільського населення значно нижчий, ніж у містах. У сільській місцевості 25,8 % зайнятого населення станом на 2001 рік мало вищу або основну середню освіту.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Водночас 2,9 % сільського населення мало лише початкову загальну або взагалі не мали освіти.

Основна характеристика ситуації в сільських районах України (семінар Британської програми DFID „Підвищення рівня життя сільського населення”, липень, 2003).

 • Рівень доступу до інформації становить 50 %. У сільських районах працюють радіо і телебачення, а також у тій чи іншій мірі є доступ до інших ЗМІ, наприклад, газет.

 • Мінімальні фінансові ресурси внаслідок існуючих нині методів планування та розподілу бюджетних коштів; органам місцевого самоврядування не надано належний обсяг повноважень, необхідний для забезпечення захисту інтересів сільської громади.
  Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


 • Приблизно 40 % сільських територій України мають достатню кількість інституцій для підтримки свого населення. У цілому ж на селі є дуже мало інституцій, які можуть впливати на місцеву політику або на процес прийняття рішень. Існує достатня кількість законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють розвиток села, проте вони погано виконуються, механізми їх реалізації – неефективні.
  Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
  Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
  Існують закони, які передбачають пріоритетний розгляд питань, пов’язаних із соціальним розвитком села, та інших проблем у цій сфері, але механізми їх виконання відсутні.

 • Рівень активності населення відображає, наскільки активно сільські мешканці беруть участь у вирішенні власних соціальних і економічних проблем. Цей показник все ще перебуває на низькому рівні (20 %). Що ж до рівня культури сільського населення та участі в різних процесах і чоловіків, і жінок, то показник є відносно високим – 70 %.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22 • Середня щільність
 • Співвідношення народжуваності/смертності сільського населення в 2003 році
 • Освітній рівень
 • Основна характеристика ситуації в сільських районах України (семінар Британської програми DFID „Підвищення рівня життя сільського населення”, липень, 2003 ).