Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Сторінка5/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

4. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ


Зайнятість

Серед різних видів господарської діяльності сільське населення переважно зайняте в сільському господарстві, лісовому господарстві та риболовлі (понад 55 %, у т.ч.

Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.
особисті господарства населення – 23 %); 15 % – в освіті та охороні здоров’я, 11 % – у видобувній та переробній промисловості та 6 % – у роздрібній і оптовій торгівлі.
Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.

76,5 % сільського населення є найманими працівниками, а 19,2 % працюють як самозайняті.

Згідно з інформацією вибіркового обстеження, проведеного Державним комітетом статистики України улистопаді 2001 року, у складі 61,1 % або майже в двох третинах домогосподарств України є працюючі особи, з яких 50,2 % – сільські домогосподарства. У сільській місцевості частка домогосподарств без працюючих осіб дорівнює 66,7 %.

У багатьох домогосподарствах є земельні ділянки, що активно використовуються. У 37,1 % з усіх домогосподарств України утримують велику рогату худобу, птицю або вулики.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
На́йманий робітник - це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.
Велика рогата худоба - узагальнена назва всіх порід сільськогосподарських тварин виду Bos taurus (бик свійський) з родини бикових (Bovidae), найважливіші свійські тварини, що постачають молоко, м'ясо, шкіру, органічні добрива, а також робочу тяглову силу (перев. воли)
Із цих домогосподарств 85,7 % знаходяться у сільській місцевості, 31,5 % – у маленьких містах і 3 % – у великих містах. У 62,4 % усіх домогосподарств є у володінні земельні ділянки, з яких 98,7 % належать сільським домогосподарствам. У 44,3 % сільських домогосподарств є у землекористуванні наділи площею понад 1 га, а майже в однієї третини (30,6 %) їх площа становить від 0,16 до 0,30 га.

Рівень безробіття

Офіційний рівень безробіття низький: 3,3 % станом на листопад 2004 року, але цей показник не відповідає дійсності.

Безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.
Більшість експертів сходяться на думці, що офіційний рівень безробіття занижений, а реальний рівень безробіття, більш вірогідно, становить 9,3 %.

Проблема зайнятості сільського населення є, як завжди, нагальною. Кількість офіційних робочих місць для сільських мешканців з 1990 року на сьогоднішній момент зменшилася на 30 %. Вся зайва робоча сила досі зайнята в особистих селянських господарствах товарність яких невисока.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Робо́ча си́ла у економічній теорії - здатність людини до праці, сукупність фізичних і духовних здібностей, що людина використовує у своїй діяльності

Серед звільнених в Україні у період з січня до вересня 2003 року (приблизно 146 800 осіб) майже кожен п’ятий працівник (приблизно 31 400 осіб) був зайнятий у сільському або лісовому господарстві. Слід відзначити, що середня кількість безробітних у країні у перші 9 місяців 2003 року віком від 15 до 70 років порівняно з цим же періодом попереднього року зменшилася на 7,2 % або на 161,6 тис. осіб (Таблиця 1). Однак у сільській місцевості рівень безробіття зріс до 9,6 %, що становить 38,5 тис. осіб.Таблиця 1. Кількість безробітних у сільській місцевості, кількість осіб

Показники

Станом на 1 жовтня:

2003 р.

2002 р.

Усе безробітне населення країни віком 15-70 років

2 070 800

2 232 400

Безробітне населення в сільській місцевості віком 15-70 років

442 700

404 100


Працездатне доросле населення

442 300

403 800

Люди похилого віку не працездатні/інваліди

300

400

Джерело: Державний комітет статистики України

Можливості для зайнятості на підприємствах у сільській місцевості є дуже обмеженими. Фактично серед сільського населення кількість людей, які втратили будь-яку надію знайти роботу, протягом перших 9 місяців 2003 року складала 22900, що більше на на 9,3 %, ніж у минулому році. Наприклад, співвідношення між кількістю сільських мешканців, які не змогли знайти роботу, та економічно активним сільським населенням було в два рази більшим, ніж у містах – відповідно 4,6 % і 2,5 %. Згідно з рекомендаціями міжнародних організацій зазначена категорія повинна розглядатися як безробітне населення.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Через недостатню кількість незайнятих робочих місць в офіційному секторі економіки та розповсюдження незареєстрованого безробіття в сільській місцевості середньомісячна кількість зареєстрованих безробітних сільських мешканців, зафіксована у січні-вересні 2003 року, перевищила розрахований Міжнародною організацією праці рівень безробіття на 2,5 %.

Відповідно до оцінок фахівців рівень прихованого безробіття в сільській місцевості становить десь 0,9-0,95 мільйонів осіб.

Випробуваним методом створення нових робочих місць і зменшення рівня безробіття в сільській місцевості є активний розвиток малого та середнього бізнесу.

Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.


Гендерний аналіз (Джерело: Проект аграрного маркетингу та АПК-Інформ, 2003)

Гендерні проблеми в сільському господарстві України відрізняються від гендерних проблем в багатьох інших країнах, що розвиваються. У консервативніших сільських районах жінки зазнають статевої дискримінації, оскільки їх часто першими звільняють при зниженні ділової активності підприємств, зменшенні обсягів виробництва. Історично склалося так, що жінки в Україні працюють поза своїми домогосподарствами і водночас піклуються про свої родини, рідних, виконують домашні обов’язки.

У результаті проведеного проектом USAID “БІЗПРО” глибокого аналізу підприємницької активності жінок в Україні було отримано висновок, що кількість жінок-власників малого бізнесу є такою самою, як і чоловіків. Фірми, які належать жінкам, складають більшість в оптовій та роздрібній торгівлі;

Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
на кожного зайнятого там чоловіка припадає дві жінки.

Майже 70 % розглянутих в огляді підприємств, якими володіли жінки, діяли в галузі оптової та роздрібної торгівлі (підприємств, якими володіють чоловіки, у цій сфері 37 %). Найбільша частка підприємств, якими володіють жінки, функціонує у сфері торгівлі, ресторанного і сільського господарства. У сільському господарстві, наприклад, підприємств жінок і чоловіків відповідно 34 % і 67 %. Жінок більше, ніж чоловіків, і в оптовій торгівлі.

У більшості видах сільськогосподарської діяльності в малих сімейних господарствах жінки працюють стільки ж, як і чоловіки, але мають при цьому додаткові обов’язки щодо догляду за дітьми, ведення домашнього господарства та догляду за худобою.

Дома́шнє господа́рство або Ха́тнє господа́рство, домогоспода́рство (англ. Household) - суб'єкти економічної діяльності, пов'язані з веденням домашнього господарства, тобто переважно зі споживанням. Вони охоплюють економічні об'єкти і процеси, які відбуваються там, де постійно проживають людина, сім'я.
З огляду на ці обов’язки жінки в сільській місцевості перебувають у більшій соціальній ізоляції, ніж чоловіки, меншою є вірогідність того, що вони зможуть вчитися в містах або відвідувати курси внаслідок відсутності можливості залишити з кимось дитину, поганого транспортного сполучення, наявності інших домашніх обов’язків.

У 2002 році Land O’Lakes було проведено обширне обстеження неурядових організацій у сфері сільського господарства, яке показало, що приблизно 10-30 % їхніх членів – жінки. Існує ціла низка жіночих фермерських асоціацій, наприклад Спілка жінок-фермерів і Асоціація жінок-фермерів Харківщини, асоціація „Жінки в аграрній освіті” у Києві, Рада жінок-фермерів України і Клуб жінок-фермерів (Хуторяночка) в Одесі та жіночий кооператив на Закарпатті.

Двома найбільшими жіночими організаціями в і сільському господарстві є Асоціація ради жінок та Спілка сільських жінок. Асоціація, яка нараховує 3,5 тис. членів у 14 областях, надає членам базові знання з фінансових питань, обліку, планування бізнесу, комп’ютерної грамоти та надає консультації у сфері кредитування. Надається також допомога в розповсюдженні інформації, яка стосується проекту, та надає в обмеженому обсязі юридичну допомогу жінкам-фермерам. Крім того, асоціація створює торгівельні кооперативи в Одесі, Миколаєві та Херсоні.

Спілка сільських жінок у Полтавській області налічує 4 270 членів-фермерів в 20 районах.

Полта́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Полтава. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована у середній частині Лівобережної України. Більша частина області лежить у межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини.
Асоціація надає своїм членам такі послуги: (1) юридичні консультації, особливо з приводу земельних питань і щодо того, яку вигоду може принести збільшення комерційної діяльності фермерам з низьким рівнем доходів; (2) консультаціями у сфері сільськогосподарського виробництва; (3) послуги розвинененої мережі центрів інформації в Інтернет та з питань розвитку кооперативів, у т.ч. кредитних спілок.

Будь ласка, ознайомтесь з контактною інформацією про Асоціацію в додатку 2.Доходи домогосподарств (зарплати та майно у власності)

1) Зарплати в сільському господарстві

У 2000 році зарплати в сільському господарстві були в два рази меншими, ніж в цілому в народному господарстві.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Така диспропорція збереглася і після підвищення зарплат у сільському господарстві у 2003 році. Дані свідчать, що, хоча середня зарплата при повній зайнятості в сільському господарстві зросла на 18,2 проценти в 2003 році порівняно до попереднього року, ця збільшена зарплата все ще становила лише 45,4 % середньої зарплати в народному господарстві країни та була в 2,8 рази нижчою, ніж зарплата в промисловості.

Для того, щоб якось компенсувати зменшення зарплат та зменшення можливостей зайнятості в сільській місцевості, сільські домогосподарства все більше зверталися до виробництва в підсобному господарстві як до основного джерела забезпечення продуктами харчування та грошових доходів.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
У багатьох випадках дохід, отриманий від підобного господарства, нижчий за межу бідності. Приблизно 40 % сільських мешканців відповідно до офіційного визначення бідності в Україні мають дохід нижчий за межу бідності. Середнє сільське домогосподарство виробляє в місяць продуктів харчування на 35 доларів США, з яких продукція еквівалентна 24 доларам США споживається в самому домогосподарстві, а решта продуктів харчування домогосподарством продається для отримання грошового доходу (Доповідь Організації економічного співробітництва та розвитку /Світового Банку „Досягнення сільськогосподарського потенціалу України: стимулювання зростання сільського господарства та покращення життя на селі (Achieving Ukraine’s Agricultural Potential: Stimulating Agricultural Growth and Improving Rural Life, 2003 рік).
Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

2) Доходи від володіння майном

У 2001 році сільські домогосподарства заробляли у доларовому еквіваленті 4,24 доларів США щомісяця за рахунок оренди та дивідендів, що на 27 % більше, ніж місячний дохід в середньому по країні. Це є результатом земельної реформи, в результаті якої у сільських мешканців з’явилась можливість здавати в оренду свою землю.

Земельна реформа - комплекс правових, економічних, технічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення удосконалення земельних відносин, перехід до нового земельного ладу, що відповідає характеру регульованої соціально-орієнтованої ринкової економіки країни.
Володіння землею забезпечило сільським домогосподарствам значне джерело грошових доходів. Ці доходи дорівнюють близько 25 % їхніх готівкових зарплат або приблизно 40 % готівки, яку сільські домогосподарства отримують від продажу продуктів харчування з власних підсобних господарств (Доповідь Організації економічного співробітництва та розвитку /Світового Банку „Досягнення сільськогосподарського потенціалу України: стимулювання зростання сільського господарства та покращення життя на селі”, 2003 рік).

3) Споживання продуктів харчування

Бідність в сільській місцевості України є причиною серйозних проблем із забезпеченням продовольством та охороною здоров’я, оскільки 70 % доходу сільського домогосподарства витрачається на продукти харчування (для порівняння: у Франції – 25 %, інших країнах ЄС – 21 %, Японії – 20 % та США – 15 %). В Україні сільські домогосподарства споживають на 33 % більше молока, на 46 % більше картоплі та на 7 % більше хліба, ніж міські домогосподарства , але в них споживають на 3 % менше м’яса, на 30 % менше фруктів і на 21 % менше яєць, риби та рослинної олії. У результаті у розрахунку одного сільського мешканця споживання калорій є на 4 % вищим, ніж в середньому по країні (Таблиця 2).Таблиця 2: Річне споживання основних продуктів харчування в Україні (в розрахунку на одну особу, кілограми)

Продукти харчування /Роки

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

М’ясо та м’ясні продукти, у т.ч. субпродукти та жири

68,2

38,9

33,1

32,8

31,1

32,6

34,5

Молоко та молочні продукти

373,2

243,6

210,9

199,1

205,2

225,3

226,4

Яйця

272,0

171,0

163,0

166,0

180,0

209,0

214,0

Хліб та хлібобулочні вироби

141,0

128,4

122,4

124,9

129,6

131,2

124,5

Картопля

131,0

123,8

122,5

135,4

130,5

132,8

138,0

Овочі та баштанні

102,5

96,7

96,3

101,7

104,8

108,0

113,6

Фрукти, ягоди та виноград (без вина)

47,4

33,4

22,2

29,3

26,4

28,5

33,0

Риба та рибні продукти

17,5

3,6

7,3

8,4

11,0

11,9

12,0

Цукор

50,0

31,6

32,7

36,8

39,5

36,1

36,4

Олія

11,6

8,2

9,0

9,4

10,0

10,7

11,3

Джерело: Державний комітет статистики України

Д
жерело: Державний комітет статистики УкраїниРис. 2: Річне споживання основних продуктів харчування в Україні (в розрахунку на одну особу, кілограми)

Web-РЕСУРСИ:

Для отримання базової основної інформації про політичну та економічну ситуацію в країні та в сільській місцевості скористайтеся наступними Інтернет-сайтами:  • Основні коментарі держдепартаменту США: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3211.htm;

  • Економічні звіти консультаційних фірм: http://www.ukragronsult.com; http://www.agroperspectiva.com; http://www.proagro.com.ua; http://www.agriukraine.com.

  • Міністерство аграрної політики: http://www.minagro.kiev.ua

  • Державний комітет статистики: http://www.ukrstat.gov.ua.

Каталог: rus
rus -> Завгороднєва Олена Сергіївна (група еім 29) отримала диплом
rus -> Бібліотека на допомогу людям похилого віку Руслана Артемчук Завідуюча відділом
rus -> Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 8 04020101 «Математика» для випускників окр бакалавр 040201 «Математика»
rus -> Благо, відсутність якого не компен­сується будь-якою кількістю інших
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22