Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"

Програма в країнах снд „Волонтери в агробізнесі"/"Фермер до фермера"
Сторінка9/22
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

CONSTRAINTS


CMainONSTRAINTS

Джерело: Проект АМР США „Фермер до фермера”

Однією з основних проблем у сфері кредитування залишається обмежена кількість об’єктів, які можуть надати позичальники в заставу, та обмежені кредитні ресурси кредитних установ. Першу проблему можна вирішити шляхом активного запровадження нових фінансових інструментів, таких як прості векселі, складські розписки тощо.

Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту.
Проблему наявності довгострокових позик буде вирішено тоді, коли буде запроваджено іпотеку на землю сільськогосподарського призначення та надійні механізми захисту прав землевласників, проведено оцінку землі тощо.

Без забезпечення доступу до середньо та довгострокових кредитів на прийнятних умовах, як сільськогосподарські, так і переробні підприємства матимуть проблеми з капітальними вкладеннями, необхідними для підвищення ефективності діяльності, збільшення обсягів виробництва і покращання якості продукції.

Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
Комерційні банки надають сілськогосподарським підприємствам в основному короткострокові кредити, які використовуються для поточного операційного забезпечення господарської діяльності. Недостатня доступність короткотермінових кредитів протягом усього виробничого циклу, особливо позик, які надаються без забезпечення або позик на придбання оборотних засобів, перешкоджає належному ресурсному забезпеченню багатьох товаровиробників, що є причиною низької врожайності культур в українських сільськогосподарських підприємствах, невисокого рівеня їх доходів, низької якості продукції.
Процентні ставки комерційних банків усе ще залишаються для невеликих сільськогосподарських підпирємств надто високими (рис. 14). Зважена процентна ставка за кредитами, виданими сільськогосподарським підприємствам у гривнях 2003 року, в середньому складала 20 %, а за кредитами в іноземній валюті - 14 %; 2004 року натомість вони обидві в середньому складали 17,0 %.

(Доповідь Світового Банку/ Організації з економічного розвитку та співробітництва).

Джерело: Бюлетень Національного Банку України

Рис. 11. Динаміка середньої процентної ставки за кредитами комерційних банків по народному і сільському господарствах, 2000–2004 рр.

Механізм часткової компенсації процентних ставок

Державна політика в галузі підтримки фінансування сільського господарства спрямована на зменшення процентних ставок, що виплачуються за кредитами комерційних банків і кредитних спілок, шляхом часткової компенсації процентної ставки (цю практику було започатковано в 2000 році), поліпшення законодавства у сферах лізингових операцій, страхування тощо.

У 2003 році механізм часткової компенсації процентних ставок був поширений на позики, що надаються сільськогосподарським підприємствам комерційними банками, а також кредитними спілками. Ця норма стосувалася також і переробних підприємств у разі придбання наперед сільськогосподарської продукції у її виробників.

У 2004 році програма часткових компенсацій охоплювала не лише короткострокові, а й довгострокові кредити. У 2002 році в межах програми підтримки придбання складної сільськогосподарської техніки, виробленої в Україні, з бюджету компенсувалося 30 % вартості, після того як покупець сплачував 70 % загальної вартості. Завдяки цій програмі усувався ризик несплати покупцем вартості придбаної техніки.

Позитивним результатом запровадження часткової компенсації процентних ставок стало збільшення в чотири рази обсягів кредитів, наданих сільському господарству, порівняно з 2000 р. (таблиця 12). Загальний обсяг позик, наданих підприємствам АПК склав у 2004 році 7,7 мільярдів гривень.

Таблиця 12. Обсяги кредитів, наданих агропромислову комплексу (мільярдів гривень)


Показник

2000

2001

2002

2003

2004

Загальна сума кредитів

1,8

5,6

5,6

7,7

7,7

- з яких за програмою часткової компенсації

0,818

2,8

2,2

3,2

3,2

у т.ч. сільському господарству

0,456

1,0

1,8

2,9

2,9

Джерело: Проект аграрної політики АМР США/ПРООН

Починаючи з 2000 року кількість фермерських господарств та господарств населення, які брали кредити в кредитних установах, зросла приблизно у три рази. Однак, частка фермерських та особистих селянських господарств в загальній кількості позичальників залишається незначною – лише 6 % та 0,2 % відповідно (доповідь Світового Банку/Організації з економічного розвитку та співробітництва).

Д
жерело: Державний комітет статистики

Рис. 12: Кредитування агропромислового комплексу в Україні комерційними банками в 2000–2004 роках

Основні комерційні банки, які є лідерами в кредитуванні сільського господарства

Аваль

http://www.aval.kiev.ua/eng/corporate/credit_transactions/credit_agr/

Укрсоцбанк

http://www.usb.com.ua/en/services/crediting/

ПриватБанк

http://www.pbank.com.ua/info/index1.stm?fileName=4_2ar.html

УкрСибБанк

http://www.ukrsibbank.com.ua/russian/fcorporate/credit

УкрексімБанк

http://www.eximb.com/ua/service/legal/credit.html

ПромінвестБанк

http://www.pib.com.ua/service/loan_jur.php

Правекс Банк

http://www.pravex.com/divisions/1020934190735/

Надра


http://www.nadrabank.com.uaДіяльність Банку “Надра” у сфері кредитування сілького господарства (http://www.nadrabank.com.ua )
У межах Програми сільськогосподарського кредитування АМР США приватному українському Банку “Надра” було надано часткові гарантії на портфель кредитних ресурсів для збільшення кредитування дрібних фермерів і постачальників. У цьому проекті задіяний механізм, який повинен забезпечити альтернативний спосіб розподілу ризику для мобілізації приватного капіталу в Україні, що допоможе вирішити проблему відсутності доступу до кредитів як дрібних фермерів, так і постачальників ресурсів, особливо в секторі середньострокових і довгострокових позик.

Максимальний розмір кредиту для фермерів встановлений на рівні 60 тис. доларів США, а для постачальників – 250 тис. доларів США. У грудні 2004 року середній розмір позики становив 80 тис. гривень, мінімальний – 9 000 гривень. Процентна ставка за короткостроковими кредитами становить відповідно 19 та 18 %.


У 2004 році Банк “Надра” надав дрібним фермерам 115 кредитів на суму в 1,5 мільйон доларів США, а всього банком надані на ці цілі 130 кредитів на 1,7 мільйонів доларів США.

Програма мікрокредитування в Україні (UMLP) http://www.microcredit.com.ua/eng/about/info.

Програма мікрокредитування в Україні (UMLP) реалізується спільними зусиллями Європейського Банку реконструкції та розвитку і Німецько-українським фондом (GUF). Мета цієї програми полягає в сприянні розвитку малих підприємств шляхом полегшення їх доступу до банківських кредитів на постійній основі. Підтримку реалізації цієї програми надають Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), Євросоюз та Німецький Кредитний банк реконструкції [Kreditanstalt fur Wiederaufbau] (KfW) у рамках TRANSFORM – програми німецького уряду із співробітництва у Східній Європі.

Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
На сьогоднішній день до участі у програмі UMLP залучено 6 партнерських банків, зокрема Банк Аваль, Банк Форум, Кредитпромбанк, Банк Надра, ПриватБанк, ПроКредитБанк, які надають мікрокредити у понад 70-ти містах України. У 2005 році деякі партнерські банки започаткували спеціальну програму для обслуговування дрібних і малих сільськогосподарських виробників, що надає останнім реальну можливість отримати кредит за спрощеною процедурою.

Право отримати кредит надається українським малим і дуже малим підприємствам, які здебільшого мають статус юридичної особи або приватного підприємця, з кількістю зайнятих на них людей до 100 осіб.

Місто в Україні - статус адміністративно-територіальної одиниці України, населений пункт зі статусом місто, що знаходиться на території України і підпорядковується органам місцевої державної влади України.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Розміри такого кредиту коливаються в межах від 100 до 125 тис. доларів США, а місячна процентна ставка становить 1 – 1,75% для кредитів, наданих у доларах США та євро, та 1,7 – 2% для кредитів у гривнях. Станом на 31 березня 2004 року українським малим підприємствам було видано майже 74 тис. кредитів на загальну суму в 421 мільйон доларів США.
КРЕДИТНІ СПІЛКИ

Загальна кількість зареєстрованих в Україні кредитних спілок, які обслуговують потреби сільського господарства, становить станом на 1 червня 2005 року 152 одиниці (загальна кількість кредитних спілок, зареєстрованих Державною комісією з ринків фінансових послуг України, складає 756).

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Існують дві загальноукраїнські асоціації кредитних спілок: Національна асоціація кредитних спілок України (UNASCU) (кількість зареєстрованих кредитних спілок –144) та Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (AACU) (кількість зареєстрованих кредитних спілок – 47).

Лідируючі позиції в сфері кредитування фермерів і господарств населення станом на 1 червня 2005 року займають такі області: Черкаська (17 кредитних спілок), Донецька (12), Луганська (12), Тернопільська (11), Івано-Франківська (10), Львівська (9), Харківська (8) та Закарпатська (7).

Фінансування кредитними спілками дрібних фермерів і власників господарств населення є обмеженим. Загальний розмір портфеля непогашених позик кредитних спілок, наданих сільському господарству, становить близько 22 млн. гривень, що дорівнює 3 % усього кредитного портфеля непогашених позик. Процентні ставки у них є вищими, ніж у комерційних банках, у 2004 році вони в середньому складали 40 %. Однак кредитні спілки мають і ряд переваг перед банками: як правило, вони не вимагають забезпечення; процедура подачі заявки на отримання кредиту набагато простіша та швидша, ніж у комерційних банках.

Урядова програма сприяє покращенню доступу фермерів до кредитів шляхом надання субсидій на погашення частини процентної ставки, проте більшість дрібних фермерів не знають про цю програму. Кредитні спілки в основному функціонують у містах, а не у сільській місцевості, тому виділені на субсидії малого сільського господарства урядові фонди в 2003 році не були повністю використані.

З трьох мільйонів гривень, виділених у державному бюджеті на субсидії для сільськогосподарських позик, що надаються кредитними спілками, було витрачено лише 35 600 гривень. Із загальної суми в 824 100 гривень найбільше сільськогосподарських кредитів видали в Луганській (240 500 гривень), Полтавській (177 тис. гривень), Київській (199 тис. гривень) та Львівський (120 000 гривень) областях.

млн.

гр.

Джерело: Міністерство аграрної політики України

Рис. 13. Обсяги кредитів сільськогосподарського призначення в портфелях кредитних спілок, 2004 рік, млн. гривень

Станом на ІІІ квартал 2004 року лідерами в кредитуванні кредитними спілками сільськогосподарських виробників і приватних фермерів були такі області (тис. гривень):  • Луганська 4 211,4 (20,01 %)

  • Херсонська 3 513,7 (16,69 %)

  • Полтавська 2 552,5 (12,13 %)

  • Миколаївська 1 454,3 (6,91 %)

  • Львівська 1 427,0 (6,78 %)

  • Запорізька 1 378,4 (6,55 %) та Черкаська 1 306,1 (6,20 %).

Контакти:

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України http://www.dfp.gov.ua


Веб-сайт Національної асоціації кредитних та ощадних спілок http://www.unascu.org.ua ;

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22