Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного фахового екзамену на напрям підготовки 080101 геодезія, картографія та землеустрій

Скачати 26.95 Kb.

Програма вступного фахового екзамену на напрям підготовки 080101 геодезія, картографія та землеустрій
Скачати 26.95 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір26.95 Kb.
ТипПрограма

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Державного ВНЗ

«Національний гірничий університет»,

академік НАН України

_________________ Півняк Г.Г.

«___» ________________2012 р.ПРОГРАМА

вступного фахового екзамену на напрям підготовки

6.080101 геодезія, картографія та землеустрій

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Компетенції

(з використанням матеріалу модуля вступник повинен уміти)

Змістовні модулі

Володіти читанням карт.

Визначати: масштаб і системи координат на карті і плані.

Розв’язувати задачі на картах і планах: визначати координати точок, орієнтирні кути ліній в різних системах координат, довжини ліній, площі, стрімкість або крутизну схилів.


1 Топографічні карти та плани

1.1 Форма та розміри Землі

1.2 Системи координат

1.3 Масштаби та умовні знаки

1.4 Орієнтування ліній

1.5 Розв’язання задач на картах та планахВиконувати: повірки, юстирування та компарування мірних приладів, компарування нівелірних рейок, геометричне і тригонометричне нівелювання, математичну обробку результатів вимірів горизонтальних кутів і кутів нахилу, довжин ліній мірною стрічкою, рулеткою та нитковим віддалеміром, перевищень.

Аналізувати результати повірок, витримування геометричних умов, які ставляться до конструкції приладів, математичної обробки результатів вимірів.
2 Методи та прилади геодезичних вимірювань кутів, ліній та перевищень

2.1 Класифікація та основні принципи дії геодезичних приладів

2.2 Вимірювання горизонтальних кутів

2.3 Вимірювання кутів нахилу

2.4 Вимірювання ліній

2.5 Вимірювання перевищеньАналізувати результати: рекогносцировки і проектування теодолітних ходів з метою створення планово-висотної зйомочної мережі (основи), повірки і юстирування мірних приладів, зйомки ситуації і рельєфу місцевості методами тахеометричної і теодолітної зйомки, математичної обробки геодезичних вимірів.

Вибирати оптимальні і раціональні методи зйомки.

Будувати плани теодолітної і тахеометричної зйомок.


3 Виконання топографічної зйомки

3.1 Тахеометрична зйомка

3.2 Теодолітна зйомка

3.3 Способи зйомки ситуації місцевості

3.4 Мензульна зйомка

3.5 Математична обробка геодезичних вимірівАналізувати результати: розрахунків точності мереж тріангуляції, трилатерації та полігонометрії; дослідження і перевірки високоточних приладів для вимірювання кутів; вимірювання кутів в тріангуляції різними способами; попередні обчислення в тріангуляції; виміряні зенітні відстані; визначення висоти знаків; дослідження та перевірки високоточних приладів для нівелювання І і ІІ класів; дослідження інварних рейок; принципи організації геодезичних робіт;

Трилатерація - один з методів визначення на місцевості координат пунктів геодезичних мереж, що здійснюється шляхом побудови системи трикутників та вимірів всіх їх сторін. На відміну від тріангуляції, де здійснюється вимір кутів усіх трикутників, у трилатерації застосовують саме вимір сторін.

Нівелювання Нівелювання (рос. нивелирование, англ. levelling, нім. Nivellieren n, Nivellierung f, Nivellement n, Abwägekunst f) - визначення перевищень між пунктами місцевості або гірничих виробок.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

принципові схеми побудови планової та висотної основи; методи створення державних мереж; принципи створення мереж згущення; цілі та методи створення знімальних мереж.


4 Державні планово-висотні геодезичні мережі

4.1 Принципи побудови геодезичних мереж

4.2 Планові державні геодезичні мережі

4.3 Планові геодезичні мережі згущення

4.4 Висотні державні геодезичні мережі

4.5 Висотні геодезичні мережі згущення
Рекомендована література

 1. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. Геодезия. Изд. 2. – М.: Академический Проект, 2008. – 592 с.


Довідкова література

 1. Справочник геодезиста.

  Геодези́ст - назва професії; особа, що займається геодезією.

  (2-е кн.). Изд. 2, перер. и доп. – М: Недра, 1975. – 1056 с.


Скачати 26.95 Kb.

 • Компетенції (з використанням матеріалу модуля вступник повинен уміти) Змістовні модулі
 • 1 Топографічні карти та плани
 • 2 Методи та прилади геодезичних вимірювань кутів, ліній та перевищень
 • 3 Виконання топографічної зйомки
 • 4 Державні планово-висотні геодезичні мережі
 • Рекомендована література Поклад Г.Г., Гриднев С.П. Геодезия. Изд. 2. – М.: Академический Проект, 2008. – 592 с. Довідкова література