Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 05. 13. 06 Інформаційні технології

Скачати 91.88 Kb.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 05. 13. 06 Інформаційні технології
Скачати 91.88 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір91.88 Kb.
ТипПротокол
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності

05.13.06 – Інформаційні технології

Затверджено на засіданні Вченої ради

Інституту інформаційно – діагностичних систем

Протокол № 7 від 12 квітня 2011 р.

Київ – 2011

Програму вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 05.13.06 – «Інформаційні технології» розробили д.т.н., професор П.М. Павленко, д.т.н., професор Литвиненко О.Є., д.т.н., професор Приставка П.О.У програмі відображені такі розділи теоретичних та практичних основ інформаційних технологій:

 • системно – методологічні основи інформаційних технологій;
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • математичні основи інформаційних технологій;

 • програмне забезпечення та створення баз даних (БД) і баз знань (БЗ);

 • технічне забезпечення інформаційних технологій.
 1. Системно – методологічні основи інформаційних технологій
 1. Класифікація інформаційних систем та технологій.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


 2. Принципи системного аналізу. Основні етапи системного аналізу.

 3. Стадія створення технічного завдання та ескізного проектування.

 4. Стадії техно – робочого проектування та дослідної і промислової експлуатації.

 5. Механізм захисту баз даних. Управління доступом і цілісністю. Управління трансакціями.

 6. Криптографічні методи і засоби захисту інформації. Модель К. Шеннона.

 7. Захист інформаційних ресурсів у Internet. Програмні екрани і брандмауери.

 8. Технологія віртуальних приватних мереж VPN (Virtual Private Network).
  Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
  Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
  VPN (Віртуальна приватна мережа, англ. Virtual Private Network) - це логічна мережа, створена поверх інших мереж, на базі загальнодоступних або віртуальних каналів інших мереж (Інтернет). Безпека передавання пакетів через загальнодоступні мережі може реалізуватися за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією.
  Системи виявлення вторгнення IDS (Intrusion Detection Systems).

 9. Основні поняття теорії автоматичного управління.
  Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
  Структура систем автоматичного управління (САУ). Основні функціональні елементи САУ.

 10. Інтегровані інформаційні системи. Класифікація та методології їх побудови.

 11. Системний підхід при розробці інформаційних технологій (ІТ).

 12. Структура організаційних систем. Ціль організації й ціль підрозділів. Поняття функціональної діяльності організаційних систем та її структурних одиниць.

 13. Основні положення сучасних методологій проектування інформаційних систем.

 14. Склад і зміст основних стадій проектування інформаційних систем.

 15. Основні поняття ефективності систем. Критерії ефективності.

 16. Методологія функціонального моделювання IDEF (0 ÷ 14) .

 17. ARIS, Bpwin та інші інструментальні засоби функціонального моделювання виробничих процесів.
  Виробничий процес Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.


 18. Автоматизовані системи технічної діагностики.
  Технічна діагностика - галузь науково-технічних знань, сутність якої складають теорія, методи і засоби постановки діагнозу про стан технічних об'єктів.


 19. Геоінформаційні системи.

 20. Інформаційні системи для економічного моніторингу й комп’ютерних аспектів електронного бізнесу.

 21. Системи підтримки прийняття рішень в організаційних системах.

 22. Системи й моделі представлення знань.

 23. Експертні системи. Етапи створення експертної системи
 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
  2013 -> Технічні вимоги на постачання товарів за темою
  2013 -> Архітектура Windows nt/2000/XP
  2013 -> Інформаційна система. Комп’ютер, як інформаційна система. Типи сучасних комп’ютерів. Архітектура еом. Апаратна складова комп’ютера. Основні функції та характеристики апаратних складових: мікропроцесор, пам'ять, пристрої введен
  2013 -> Карпенко м. Ю
  2013 -> Титульний аркуш
  2013 -> Міністерство доходів І зборів – стабільний І прогнозований партнер для бізнесу І громадян
  2013 -> Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання
  2013 -> Урок №4 Тема. Складові комп’ютера: системний блок, пристрої введення (клавіатура, миша), пристрої виведення
  1   2


Скачати 91.88 Kb.

 • Системно – методологічні основи інформаційних технологій Класифікація інформаційних систем