Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Гірничі машини»

Скачати 178.27 Kb.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Гірничі машини»
Скачати 178.27 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір178.27 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кафедра гірничих машин і обладнання

Програма вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальності «Гірничі машини»

Затверджено на засіданні вченої ради

механіко-машинобудівельного факультету

«30» серпня 2012 р.

Гірничі машини Гірни́чі маши́ни (рос.горные машины, англ. mining machines, нім. Bergbaumaschinen, Berggeräte) - машини, призначені для виконання операцій по відбиванню, навантаженню, доставці, транспортуванню гірничої маси, для проведення гірничих виробок, зведення та демонтажу кріплення, закладання виробленого простору тощо.
, протокол № 01

Голова__________Дубровський С.С.
м. Кривий Ріг

2012 р.


Програма складена д.т.н., проф. Громадським А.С. та к.т.н., доц. Горбачовим Ю.Г.

Програма затверджена на засіданні кафедри гірничих: машин і обладнання.

Протокол № 01 від «28» серпня 2012 р.

Завідувач кафедри гірничиx машин і обладнання

_______________________Громадський А.С.
«03» вересня 2012 р.

1. Мета проведення вступних випробувань

Метою проведення вступних випробувань є перевірка рівня підготовки бажаючих навчатися в аспірантурі за спеціальністю 05.05.06 „Гірничі машини”

2. Зміст та задачі вступних випробувань

Зміст вступних випробувань базується на вимогах паспорту спеціальності 05.05.06 „Гірничі машини”. Перелік контрольних питань вступних випробувань складений на основі програм навчальних дисциплін, що викладаються студентам, які отримали кваліфікацію магістра зі спеціальності 8.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
090216 „Гірниче обладнання”

3. Контрольні питання випробувань

„Гірничі машини підземних робіт”

1..Ручні перфоратори: призначення, конструкція та принцип дії.

2.Телескопні перфоратори: призначення, конструкція та принцип дії.

3. Колонкові перфоратори: призначення, конструкція та принцип дії.

4. Пристрої для встановлення перфораторів у забої: перелік пристроїв, їхнє призначення та конструкція.

5. Конструктивна схема бурової каретки та спосіб її використання при обурюванні забою.

6. Комплекс обладнання для обурювання забою при проведенні вертикальних виробок.

7. Комбайни для проходки вертикальних гірничих виробок в міцних породах.

Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.

8. Верстати пневмоударної дії для буріння глибоких свердловин в підземних умовах: призначення, конструкція та принцип дії.

9. Навантажувальні машини циклічної дії: призначення, класифікація, конструктивна схема та принцип дії; основні правила безпеки під час роботи машин.

10. Навантажувальні машини безперервної дії: призначення, класифікація,

конструктивна схема та принцип дії; основні правила безпеки під час роботи машин.

11. Навантажувальні машини для проходки стовбурів шахт: призначення, основні елементи конструкції, принципи роботи машин під час навантаження гірничої маси.

Навантажувач Наванта́жувач (англ. loader, англ. maschine f, нім. Lader m) - те ж саме, що й навантажувальна машина: самохідна, причіпна або стаціонарна машина, що захоплює, навантажує, переміщує й укладає в транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, грудкові чи поштучні вантажі.
Ствол - вертикальна капітальна гірнича виробка, яка має безпосередній вихід на земну поверхню і призначена для обслуговування підземних гірничих робіт. Через шахтні стволи видають на поверхню корисні копалини, породу, матеріали, обладнання, людей і здійснюють провітрювання шахти.


„Гірничі машини відкритих робіт”

12. Буровий інструмент верстатів шарошкового, ударно-обертального та шнекового буріння.

Буровий інструмент (англ. drilling tool; нім. Bohrwerkzeug, Bohrgeräte) - загальна назва механізмів і пристроїв, що застосовуються при бурінні шпурів, свердловин і ліквідації аварій, що виникають у свердловинах.

13. Конструктивна схема бурильного верстата для відкритих робіт та при-значення його головних вузлів.

14. Обертальні механізми бурильних верстатів: призначення, конструктивні схеми та принцип дії.

15. Механізми подачі бурильних верстатів: призначення, конструктивні схеми та принцип дії.

16. Конструкція та принцип дії заглибленого пневмоударника.

17. Машини та пристрої для заряджання та забивання свердловин: конструктивні схеми, основні параметри.

18. Конструктивна схема та принцип дії прямої лопати з зубчасто-рейковим механізмом натиску.

19. Конструктивна схема та принцип дії прямої лопати з канатним механізмом натиску.

20. Конструктивна схема та принцип дії гідравлічної прямої лопати.

21. Конструкція робочого обладнання механічної прямої лопати.

22. Конструкція робочого обладнання драглайну.

23. Поворотні платформи одноківшевих екскаваторів: призначення, схеми опорно-поворотних пристроїв, поворотні механізми.

24. Гусеничний хід екскаваторів: конструкція, класифікація, галузі використання, переваги та недоліки різних типів ходу.

25. Конструктивна схема та принцип дії драглайну.

26. Крокуючий хід екскаваторів: галузі використання, класифікація, конструкція гідравлічного крокуючого ходу.

27. Роторні екскаватори: призначення, класифікація, конструкція та принцип дії; основні правила техніки безпеки при експлуатації роторних екскаваторів.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

28. Конструктивні схеми і принцип дії камерного та безкамерного роторів екскаваторів.

29. Рейко-крокуючий хід роторних екскаваторів: конструкція та принцип дії.

30. Ланцюгові багатоківшеві екскаватори: призначення, класифікація, конструкція та принцип дії;основні правила техніки безпеки при експлуатації екскаваторів.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

31. Скрепери: призначення, класифікація, основні елементи конструкції напівпричіпного скрепера.

32. Бульдозери: призначення, класифікація, основні елементи робочого обладнання, різновиди відвалів.

33. Гідромоніторі: призначення і конструкція; схема розробки родовища із застосуванням гідромеханізації.

34. 3емснаряди: призначення і конструкція, конструктивна схема, принцип дії.

35. Драги: призначення, конструктивна схема драги та принцип дії; способи пересування драг.

„Транспортні машини підземних робіт”

36. Загальний устрій стрічкового конвеєра;

Стрічковий конвеєр (рос. ленточный конвейер, англ. belt conveyor; нім. Bandförderer, Gurtförderer, Bandförderanlage f) - пристрій безперервної дії з об'єднаним вантажонесучим та тяговим органом у вигляді замкнутої стрічки.
основні вузли та їхнє призначення.

37. Конструкція стрічок стрічкового конвеєра. Елементи конструкцій та їхнє призначення.

38. Схеми охоплення стрічкою приводних барабанів стрічкових конвеєрів.

39. Пристрої для очищення стрічки стрічкового конвеєра. Принцип дії, місце встановлення, галузі застосування.

40. Пристрої для завантаження стрічкових конвеєрів. Конструктивне виконання та вимоги до них.

41. Пристрої для розвантаження стрічкових конвеєрів по довжині. Конструктивне виконання та галузі застосування.

42. Гальмові та стопорні пристрої стрічкових конвеєрів. Призначення, різновиди, галузі застосування.

43. Стрічково-канатні конвеєри: загальний устрій, основні вузли, принцип передачі тягового зусилля від каната до стрічки.

44. Стрічкові конвеєри для великих кутів нахилу. Порівняльний аналіз їхніх конструкцій, переваги та недоліки.

45. Схеми натяжних станцій стрічкових конвеєрів: призначення, принцип дії та галузь їх використання.

46. Схеми приводних станцій стрічкових конвеєрів. Порівняльний аналіз різних схем приводу.

47. Центрувальні роликові опори стрічкових конвеєрів: призначення, їхні різновиди та принцип дії.

48. Амортизаційні роликові опори стрічкових конвеєрів: призначення, конструктивне виконання та принцип дії.

49. Скребкові конвеєри: загальний устрій, принцип дії, класифікація, галузі використання.

50. Конструкції ланцюгів скребкових конвеєрів та галузі їхнього використання.

51. Стрічково-ланцюгові конвеєри з вільно лежачою стрічкою та з жорстко закріпленою стрічкою до ланцюгів.

52. Пластинчаті конвеєри: принцип дії, основні елементи, галузі застосування.

53. Вібраційні конвеєри: загальний устрій, принцип дії, галузі використання.

Вібраці́йний конве́єр (рос. конвейер вибрационный, англ. vibrating conveyer, нім. Vibroförderer m, Schwingförderer m, Kurzhubschwingrinne f, Vibrationsförderer m) - різновид конвеєра, принцип дії якого оснований на коливальному русі (вібрації) робочого вантажонесучого органу.

54. Конструкції приводних пристроїв вібраційних конвеєрів та галузі їхнього використання.

55. Конструкції та типи скреперів для підземного видобутку. Галузі застосування різних типів скреперів.

56. Конструкції та типи скреперних лебідок. Кінематична схема скреперної лебідки.

Принципо́ва кінемати́чна схе́ма - графічна схема на якій показано послідовність передачі руху від двигуна через передавальний механізм до робочих органів машини (наприклад, шпинделю токарного верстата, різальному інструменту: свердлу, зенкеру тощо), ведучим колесам автомобіля та ін.

57. Конструкція, класифікація та принцип дії компенсаторів висоти.

58. Призначення, конструкції та класифікація рудникових електровозів.

59. Конструктивні варіанти підвішування рами рудникових електровозів, їхні переваги та недоліки.

60. Варіанти розміщення приводів на рудникових електровозах. Дати порівняльну характеристику.

61. Конструкції та принцип дії контролерів рудникових електровозів, галузі їхнього використання.

62. Струмоприймальні пристрої рудникових електровозів: різновиди конструкції та галузі використання.

63. Конструкції та принцип дії гальмових систем рудникових електровозів.

64. Організація та структура керування підземною електровозною відкаткою.

65. Використання засобів високочастотного зв’язку та СЦБ на підземній електровозній відкатці.

66. Конструкції вагонеток для перевезення людей по горизонтальним та похилим виробкам.

67. Різновиди зчіпних пристроїв рудникових вагонеток ті галузі їхнього використання.

68. Верхній устрій рейкової колії та його характеристики.

69. Схеми з’єднань рейкових колій за допомогою стрілочних переводів та галузі їхнього використання.

Рейкова колія (англ. (rail) track, нім. Gleis n, Schienenstrang m, Schienenweg m) - дві рейкові нитки, що укладені одна від одної на визначеній відстані і прикріплені до шпал (брусів). Рейкова колія - головна складова частина залізничної колії.
Стрілочний перевід Стрі́лочний перевід - пристрій, що служить для переведення рухомого складу з однієї колії на іншу. Стрілочні переводи складаються із стрілок, хрестовин і сполучних колій між ними. Хрестовини можуть бути з нерухомим або рухомим осердям.

70. Конструкція, елементи та характеристика стрілочних переводів рейкових колій.

71. Конструкція, призначення та використання шляхових стопорів та шляхових гальм.

72. Різновиди люкових затворів та галузі їхнього використання.

73. Загальний устрій, різновиди конструкцій та класифікація кругових перекидачів вагонеток.

74. Транспортування машин та обладнання з заводу-виробника до виробничого підприємства, а також по стовбурам та підземним виробкам шахт.

75. Монтаж гірничого обладнання: перелік машин, для яких потрібна ця операція, монтажні площадки та їхнє обладнання і пристрої; обкатка машин після монтажу.

76.

  1   2


Скачати 178.27 Kb.