Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Скачати 225.74 Kb.

Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Скачати 225.74 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.05.2017
Розмір225.74 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з НПР

_____________ Матюх С.А.

“___” _________ 20____ р.ПРОГРАМА
вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»

Спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» (за спеціалізаціями)

Програма розглянута та схвалена на засіданні

кафедри машин та апаратів

Протокол № 11 від 08 червня 2016 р.

Зав. кафедрою машин та апаратів ___________ Поліщук О.С.
ПОГОДЖЕНО

Вчена рада факультету інженерної механіки

Протокол № 11 від 24 червня 2016 р.

Голова Вченої (методичної) ради ___________ Олександренко В.П.


Хмельницький 2016

Перелік предметів,

що входять до програми вступного іспиту зі спеціальності на навчання

до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»

Спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» (за спеціалізаціями)

  1. Основи розрахунку та конструювання типових машин

  2. Механічна технологія та обладнання галузі

  3. Побутові машини та прилади

  4. Експлуатація, обслуговування та надійність машин

  5. Методи та засоби експериментальних досліджень

  6. Наукові та інженерні обчислення на ЕОМ

  7. Інженерне проектування машин галузі

Основи розрахунку та конструювання типових машин
Тема 1. Структура машин.

Тема 2. Схеми, що розробляються при проектуванні машин.

Тема 3. Розрахунки, що виконуються на різних стадіях проектування.

Основні характеристики, що визначають точність механізму. Розрахунок деталей машин на жорсткість і міцність.

Деталі машин - базова технічна дисципліна, в якій вивчають методи, правила і норми розрахунку та конструювання типових деталей і складальних одиниць машин. Синтезуючи досягнення математичних і технічних наук з результатами лабораторних досліджень і практики застосування різних машин, ця дисципліна є теоретичною основою машинобудування і у першу чергу такої важливої складової машинобудування, як інженерне проектування.

Визначення величини максимального контактного напруження при взаємному натиску двох куль, циліндром і площиною, двома циліндрами, кулі і площини, в загальному випадку; максимально-контактного дотичного напруження. Розрахунок деталей машин на довговічність при дії змінних навантажень. Розрахунок складальних одиниць - маси станин з обертовим і зворотно-поступальним рухом основних механізмів.

Склада́льна одини́ця - це виріб, складові частини (дві або більше деталей), якого підлягають з'єднанню між собою складальними операціями на підприємстві-виробнику. До операцій складання відносяться: згвинчування, зчленування, клепання, зварювання, паянням, запресування, розвальцювання, склеювання, зшивання, укладання тощо.

Основні характеристики коливальних процесів. Захист конструкції від коливань (підпірних конструкцій, вибір амортизаторів). Розрахунок валкових механізмів (розрахунок питомого тиску між двома валками, розрахунок розпірного зусилля валкової пари, потужності привода валкового механізму).Тема 4. Проектування і розрахунок гідроприводу

Розрахунок витрат робочої рідини гідросистеми. Розрахунок потужність насоса гідромотора. Розрахунок силових гідроциліндрів. Розрахунок і вибір допоміжної гідроапаратури (гідророзподільників, гідроакумуляторів, маслобаків тощо). Способи регулювання швидкості робочого органу гідродвигуна. Розрахунок швидкостей поршня гідроциліндра диференційної дії.Тема 5. Проектування і розрахунок пневмоприводу.

Розрахунок основних безрозмірних характеристик пневмоприводів. Особливості конструкції пневмодвигунів. Визначення швидкості руху поршня пневмопривода.


Механічна технологія та обладнання галузі
Механічна технологія (швейне виробництво)

Розділ 1. Технічна підготовка і узагальнена технологія процесів ниткових з’єднань деталей одягу. Підготовчо-розкрійні процеси в швейному виробництві.

Тема 1. Процеси і устаткування експериментального цеху. Основним устаткуванням експериментального цеху є система автоматичного проектування, яка складається з персонального комп’ютера, монітора, системного блока, клавіатури, мишки, дігітайзера для введення інформації (лекал), плотер, принтер.

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.

Система керує всіма типовими процесами швейного виробництва, створює моделі, розкладки, розкрій матеріалу.

Тема 2. Загальні відмінності про одяг. Класифікація одягу. Місця розташування та особливості виміру основних розмірних ознак тіла людини.

Тема 3. Технологічні процеси і устаткування підготовчо-розкрійних виробництв.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Розбракування та збереження матеріалу. Конструкції типових бракувально-вимірювальних станків (машин) і їх складових.

Тема 4. Технологічні процеси і устаткування розкрійних виробництв. Механічна технологія і устаткування для настилання. Маркувальні процеси. Розкрійні процеси і механіка роботи розкрійних машин.

Розділ 2. Механічна технологія і механіка роботи виконавчих інструментів в швейних машинах в процесах виготовлення одягу.

Тема 5. Технологічні процеси і робота голкових систем. Голки. Види і структура голки. Форма вістря голки. Механізм руху голки.

Тема 6. Технологічні процеси роботи човникових систем. Човник. Класифікація і види човників. Класифікація робочого ходу човника і процеси петлеутворення. Механізм шпулевідводчиків. Приводи човників. Регулювання взаємодії голки і човника.

Тема 7. Технологічні процеси ниткопритягувачі машин човникового переплетення. Призначення і види ниткопритягувачів. Аналіз траєкторії і процеси переплетення.

Тема 8. Діаграма подачі нитки на робочий процес і аналіз взаємодії робочих інструментів. Діаграма необхідної траєкторії подачі ниток на робочий процес. Регулятори натягу ниток і процеси переплетення.

Тема 9. Технологічні процеси роботи механізмів переміщення матеріалів. Призначення і траєкторія роботи зубчатого рей кого транспортера. Види рейкових транспортерів. Аналіз транспортерів для безпосадочного шва і шва з посадкою при вшиванні рукава в пройму. Регулятори довжини стібка.

Тема 10. Особливості механічної технології машин ланцюгового переплетення. Робота голки, петельника подачі ниток і переміщення матеріалів в процесах ланцюгових переплетень. Призначення швейних машин ланцюгового стібка.

Швацька машина або швейна машина (в побуті швацька машинка, швейна машинка) (англ. sewing machine) - технічний пристрій для виконання процесів з'єднання, скріплення або обробки деталей швейних виробів.

Особливості технології і конструкції машин. Замість човника задіяні петельники (розширювачі різної конструкції: обертові, коливні в одній, двох площинах і здійснюють складний просторовий рух. Голка в більшості машин має два довгих жолобка, один мілкий, другий глибокий. Механізм переміщення (переважна більшість машин) – диференційний. Обходчик в вишивальних машинах. Працює з голкою на кінцях якої є гачок.

Тема 11. Механічна технологія і механіка роботи видавлювала машин потайного переплетення. Додаткові механізми. Особливості конструкції машин потайного переплетення човникової і ланцюгової структури. Робота і рух робочих інструментів радіусної вигнутої голки, секторного і сегментного типу видавлювала переміщення матеріалу. Додаткові механізми – ножові механізми.

Тема 12. Механічна технологія і механіка роботи робочих інструментів і механізмів машин напівавтоматичної дії. Механізм автоматичного вимикання машин. Структура строчки. Типові механізми, які визначають технологію і роботу машин: механізм поздовжніх і поперечних переміщень матеріалу і механізм відхилення голки і поздовжніх переміщень матеріалу. Використовується програмоносії – механічна аналогова система тощо. Включає і виключає машину спеціальний механізм.

Тема 13. Приводи швейних машин. Індивідуальний, електромеханічний, фрикційний приводи типу Quck-Stop, Vario-Stop. Призначення. Особливості конструкції і роботи. Експлуатаційна наладка.

Розділ 3. Термічні процеси в швейному виробництві.

Тема 14. Особливості технологічних процесів волого-теплової обробки (ВТО). Суть ВТО. Види ВТО. Технології нагрівальні елементи. Устаткування ВТО.

Тема 18. Процеси дублювання. Технологія дублювання. Устаткування для дублювання.


Механічна технологія (взуттєве виробництво)

Тема 1. Стан взуттєвої та шкіргалантерейної промисловості. Перспективи розвитку. Рівень механізації та автоматизації галузей. загальні поняття про виробництво. Структура підприємств

Тема 2. Методи та засоби моделювання і конструювання виробів. Взуттєві копил. Загальні поняття про вироби. Основні поняття та визначення

Тема 3. Номенклатура та технологічна класифікація обладнання. Циклова діаграма роботи обладнання. Приводи. Типи приводів, особливості їх роботи і застосування, порівняльна характеристика

Тема 4. Умови експлуатації та ремонту обладнання.

Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.

Види зносу, основні види дефектів ланок механізмів. Організація служби експлуатації та ремонту. Методи діагностування обладнання.

Тема 5. Технологічна підготовка виробництва. Основні етапи та засоби.

Тема 6. Методи розкроювання матеріалів для верху та низу взуття. Види обладнання, його класифікація.

Тема 7. Методи обробки деталей різання. Види обладнання

Тема 8. Обладнання для складання вузлів та виробів. Класифікація.

Тема 9. Процеси формування деталей та виробів. Теоретичні основи. Обладнання для формування, його основні робочі органи. Класифікація засобів формування.

Тема 10. Процеси складання взуття, їх порівняльна характеристика.

Тема 11. Напівавтоматичні лінії для складання взуття клейового методу кріплення. Принцип дії, конструкція.

Тема 12. Суть методу лиття деталей низу взуття під тиском

Тема 13. Конструкція агрегатів для приливання низу взуття до затягнутого на колодці верху взуття.

Тема 14. Процеси ремонту взуття. Обладнання, пристосування та ручний інструмент
Побутові машини та прилади
Тема 1. Класифікація побутових машин та приладів. Технологічні питання зберігання харчових продуктів в охолодженому стані.

Зберігання харчових продуктів - забезпечення в складських приміщеннях оптимального режиму зберігання товарів відповідно до їхніх фізико-хімічних властивостей.

Холодильні машини побутового призначення.

Холоди́льник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованій камері. Широко застосовується в побуті для зберігання продуктів харчування (за температури 0 - 5°C).

Природне та штучне охолодження. Фізичні принципи отримання низьких температур. Класифікація холодильних машин.

Тема 2. Холодильні агрегати побутових компресійних холодильників.

Будова та принцип роботи холодильного агрегату побутового компресійного холодильника. Основні вимоги до холодильних агрегатів побутових холодильників.Тема 3. Мотор-компресори.

Класифікація, загальна будова та робота поршневого компресора, його призначення.

Холодильний агрегат (рос. холодильный агрегат; англ. cooling plant, refrigerator; нім. Kälteanlage f, Kühlanlage f) - конструктивно об'єднані в один блок основні елементи холодильної машини і пов'язані з ними допоміжні пристрої.

Поршневий компресор - тип компресора, принцип роботи якого базується на використанні механічного пристрою поршневого типу для збільшення тиску газу шляхом компресії (зменшення об'єму). Компресори даного типу широко застосовуються в машинобудуванні, енергетичному обладнанні, автомобілебудуванні, хімічній промисловості, холодильній та кріогенній техніці.

Теоретичні та технологічні параметри герметичних мотор-компресорів.Тема 4. Шафи побутових холодильників.

Класифікація, загальна будова шаф різного призначення. Види матеріалів теплоізоляції, їх характеристики.
Тема 5. Побутові абсорбційні холодильники.

Класифікація, загальна будова та принцип роботи абсорбційної холодильної машини.

Холодильна машина - пристрій, що служить для відводу теплоти від охолоджуваного тіла при температурі нижчій, ніж температура навколишнього середовища. Процеси, що відбуваються в холодильних машинах, є окремим випадком термодинамічних процесів, тобто таких, в яких відбувається послідовна зміна параметрів стану робочої речовини: температури, тиску, питомого обсягу, ентальпії.

Конструкція та принцип роботи абсорбційно-дифузійного холодильного агрегату.Тема 6. Теплообмінні апарати побутових холодильників.

Теплообмі́нні апара́ти - пристрої, в яких здійснюється теплообмін між двома або декількома теплоносіями або між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). Використовуються у багатьох галузях промисловості.

Конденсатори, теплообмінники, капілярні трубки та випарники. Призначення, умови роботи та конструкції.Тема 7. Термоелектричні холодильники побутового призначення

Основи термоелектричного охолодження. Загальна будова та принцип роботи термоелектричних холодильників. Теплоенергетичні характеристики термоелементів. Конструкції термоелектричних холодильників.Тема 8. Прилади автоматики та електрообладнання побутових холодильників.

Автоматизація поршневих компресорів. Прилади та засоби автоматизації холодильних машин. Терморегулятори. Пускозахисні реле. Електродвигуни компресорів. Системи відтаювання побутових холодильників. Нагрівачі абсорбційних холодильників. Електричні схеми холодильників різних типів.

Електрична схема Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.Тема 9. Холодильні цикли та холодоагенти

Реальний цикл парової холодильної машини. Шляхи покращання холодильних циклів. Властивості робочих тіл холодильних машин. Методика калоричного розрахунку. Розрахунок термодинамічного циклу роботи холодильного агрегату.Тема 10. Електродвигуни побутових машин та приладів.

Класифікація електродвигунів побутових машин та приладів. Однофазний колекторний електродвигун. Однофазний асинхронний електродвигун. Електродвигун з розщепленими полюсами. Особливості конструкції, запуску та реверса.Тема 11. Побутові пральні машини

Технологічні процеси прання.

Пральна машина Пра́льна маши́на (розм. пралка, пралька) - електропобутова машина для прання.

Класифікація пральних машин. Характеристика методів прання. Технологічні та технічні характеристики пральних машин. Особливості конструкції пральних машин. Можливі несправності пральних машин.  1   2


Скачати 225.74 Kb.