Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Скачати 54.25 Kb.

Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Скачати 54.25 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір54.25 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
операційних систем.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Класифікація комп'ютерних систем. Визначення поняття "операційна система" (ОС). Огляд функціональності і призначення ОС. Основні режими роботи користувачів і завдань в ОС (пакетний, мультипрограмування, поділ часу). Огляд особливостей ОС для різних класів обчислювальних пристроїв (багатопроцесорні і розподілені системи, настільні, кишенькові, мобільні та ін.). ОС реального часу, ОС для хмарних обчислень.
Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) - це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера.
Специфіка вимог до ОС і архітектур ОС для розглянутих класів пристроїв.Архітектура і функціональність ОС
. Архітектура ОС і її функціональність; управління процесами як основна функція ОС; огляд базових механізмів синхронізації процесів - семафорів і моніторів. Огляд функціональності ОС: управління пам'яттю, файлами, процесами, мережами, командними інтерпретаторами, сервіси ОС, системні виклики; організація ОС за принципом рівнів абстракції. Методи проектування та реалізації ОС: рівні абстракції ОС; ОС з архітектурою мікроядра; віртуальні машини;
Віртуальна машина - модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації.
мети проектування і розробки ОС з точки зору користувачів і розробників;
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
генерація ОС для конкретної комп'ютерної системи при її інсталяції.
Процеси та потоки. Основні концепції управління процесами, планування та диспетчеризації процесів. Поняття процесу. Стану процесу. Блок управління процесом. Перемикання з одного процесу на інший. Черги, пов'язані з диспетчеризацією процесів. Планувальники, що виконують диспетчеризацію процесів. Перемикання контексту. Створення і знищення процесу. Взаємодія процесів: проблема обмеженого буфера; проблема "виробник - споживач"; прямий і непрямий зв'язок процесів; клієнт-серверний взаємозв'язок; сокетний зв'язок; віддалений виклик процедури (RPC) і віддалений виклик методу (RMI); вибудовування параметрів (marshaling). Поняття потоку (thread) і багатопоточне виконання (multi-threading); моделі багатопоточності; користувальницькі потоки і потоки ядра; потоки в "Ельбрусі", Solaris, Linux, POSIX, Windows 2000, Java. Диспетчеризація та синхронізація процесів.
Синхронізація процесів в інформатиці - приведення двох або декількох процесів або потоків (нитей) до такого їхнього протікання, коли певні стадії різних процесів здійснюються в певному порядку, або одночасно, для уникнення конкуренції потоків або взаємного блокування.
Тупики. Планування і диспетчеризація процесора; критерії диспетчеризації; стратегії диспетчеризації
(FCFS, SJF, RR); багаторівневі черги, диспетчеризація мультипроцесорних систем і систем реального часу.
Система реального часу (СРЧ) - це система, яка повинна реагувати на події у зовнішньому по відношенню до системи середовищі або впливати на середовище в межах необхідних тимчасових обмежень. Оксфордський словник англійської мови свідчить про СРЧ, як про систему, для якої важливий час отримання результату.
Синхронізація процесів: критичні секції;
Критична секція (англ. critical section) - об'єкт синхронізації нитей у Windows, що дозволяє запобігти одночасному виконанню деякого критичного набору операцій (зазвичай пов'язаних з доступом до даних) кількома нитями.
' алгоритми розв'язання проблеми взаємного виключення критичних секцій; двійкові і загальні семафори; рішення проблем "обмежений буфер", "читачі-письменники", "філософи, що обідають"; монітори; синхронізація в
linuxі Windows. Поняття тупика (deadlock), модель системи, граф розподілу ресурсів, граф wait- for, методи обробки та запобігання тупиків. Поняття безпечного стану системи, алгоритм банкіра, алгоритми виявлення тупиків. Керування пам’яттю. Принципи управління пам'яттю; пристрій управління пам'яттю; логічне і фізичне адресні простори; динамічна лінковка; оверлейна структура програми. Сторінкова організація пам'яті. Відкачування і підкачування (swapping); стратегії динамічного розподілу пам'яті; фрагментація; принципи сторінкової організації; таблиця сторінок; використання асоціативної пам'яті; дворівневі, ієрархічні, хеширувані і інвертовані таблиці сторінок; поділювані сторінки. Сегментна організація пам'яті; сегментно-сторінкова організація пам'яті. Принципи сегментної організації пам'яті. Архітектура сегментної організації пам'яті. Приклад сегментної організації пам'яті. Приклад використання поділюваних сегментів. Сегментно-сторінкова організація пам'яті в системах MULTICSі "Ельбрус". Сегментно-сторінкова організація пам'яті в системі Intel386. Віртуальна пам'ять. Концепція віртуальної пам'яті; сторінкова організація віртуальної пам'яті; обробка відсутності сторінки в пам'яті (pagefault); обробка сторінок на вимогу; спільне використання сторінок процесами; файли, які відображаються в пам'ять (memory-mappedfiles); стратегії заміщення сторінок; алгоритми FIFOі LRU; алгоритм "другого шансу"; алгоритми з лічильником; виділення фреймів - фіксоване і з пріоритетами; thrashing; сторінкова організація в WindowsNTі Solaris. Системи файлів. Інтерфейс із системою файлів; структура файлу і операції над файлом; типи файлів; відмінності файлових систем в ОС MULTICSі "Ельбрус" від файлових систем в ОС для ПЕОМ;
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
файли послідовного і прямого доступу; директорія, способи організації директорій; монтування файлових систем; захист файлів; блок управління файлом; принципи реалізації файлових систем. Віртуальні файлові системи
(VFS); реалізація файлів за допомогою FAT (Windows) та індексних блоків (UNIX); управління зовнішньою пам'яттю; кешування; файлові системи на основі журналу транзакцій; мережева файлова система NFS. Системи введення-виведення. Організація введення-виведення в комп'ютерній системі та її підтримка в ОС; контролери; драйвери; контролери з прямим доступом до пам'яті (DirectMemoryAccess- DMA); цикл виконання завдання в ОС, чергування обчислень і введення виведення, переривання.

Адміністрування серверних операційних систем


Основні поняття курсу. Основні етапи і процеси адмініструванняінформаційних систем та мереж. плануванняі виконання функційадміністратораінформаційних систем та мереж. Інформаційна система(ІС). Інформаційні мережі. Поняттяінформаційної безпекита надійності функціонування інформаційної системи.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Необхідність захисту інформаційних систем і телекомунікацій. Користувачі ІС. Адміністратор ІС. Обліковий запис користувача. Реєстрація користувача в системі. Ресурси ІС. спільне використання ресурсу. Права доступу до ресурсу. Аудит / контроль використання ресурсів. Основні функції адміністратора. Основні методи і засоби адміністрування інформаційних систем та мереж. Інформаційні мережі, їх використання при розподіленій обробці. Локальні і глобальні мережі. Стандарти Інтернету. Адресація в мережах TCP / IP. Типи адрес. Класи IP адрес. Спеціальні адреси. Мережеві маски. Безкласова маршрутизація CIDR. Динамічне конфігурування вузлів засобами DHCP. Система доменних імен.
Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.
Ієрархія доменів. процедура розв'язання імен вузлів. Служба і протокол DNS. утиліти тестування роботи служби. Система імен NetBIOS. Основи маршрутизації в IP-мережах. Статична і динамічна маршрутизація. Маршрутизатор. Протоколи маршірутізаціі. Приклади прикладних протоколів: протокол мережевого управління SNMP, протоколи передачі пошти SMTP, POP3 та IMAP, протокол передачі файлів FTP, SMB, протокол передачі гіпертексту HTTP. Захист даних в мережах. Міжмережеві екрани, функції і призначення.
Міжмережевий екран, Мережевий екран, Фаєрво́л, файрво́л англ. Firewall, буквально «вогняна стіна» - пристрій або набір пристроїв, сконфігурованих, щоб допускати, відмовляти, шифрувати, пропускати через проксі весь комп'ютерний трафік між областями різної безпеки згідно з набором правил та інших критеріїв.
Основні принципи адміністрування брандмауера. Мережеві функції операційних систем сімейства MS Windows, їх особливості. Налаштування мережевих підключень, інструменти управління. Інструменти управління та обслуговування мережі. діагностика мережевих підключень, команди: netstat, netdiag, ipconfig, їх функції та призначення. Мережеві служби, інструменти налаштування і управління службами: утиліти командного рядка і графічні інструменти. Моніторинг служб. Утиліта netsh, її використання для управління мережевими підключеннями. Функції і призначення команди NET. Параметри команди, приклади використання. Організація файлового сервера під управлінням ОС MS Windows. Утиліти командного рядка для управління загальними файловими ресурсами. Управління файловим сервером. Контроль доступності файлових ресурсів. Розмежування доступу до даних. Управління безпекою загальних мережевих ресурсів. Мережеві і персональні операційні системи (ОС). Клієнт-серверні і однорангові ОС. ОС для робочих груп. ОС для підприємства. Вимоги до операційним системам. Інформаційні служби ОС. операційні системи сімейства Windows. Служби каталогів, функції та призначення. Простір імен X.500. Протокол доступу до служб каталогу LDAP. Служба каталогів ActiveDirectory. Доменна модель служби каталогів. Ієрархія доменів, довірчі відносини. Компоненти структури каталогу ActiveDirectory. Схема каталогу, глобальний каталог. Фізична структура каталогу. Сайти, межсайтовой з'єднання. Реплікація даних. Управління об'єктами ActiveDirectory. Інструменти управління об'єктами служби каталогів в Windows Server: утиліти командного рядка, графічні інструменти.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Програмні засоби доступу та управління каталогом ActiveDirectory. Сценарії, використання програмного інтерфейсу ADSI, WMI. Командна оболонка PowerShell. Служба для спільного використання ресурсів файлової системи. Служба для спільного використання принтерів. Довідкові служби. Публікація ресурсів через служби каталогів. Мережеві та розподілені файлові системи. Служба безпеки. Служба аудиту та журналювання. Функції адміністратора ОС. Управління користувачами. Поняття облікової записи, параметри облікового запису, код безпеки. Використання облікових записів. Політики облікових записів. Групи безпеки, типи груп безпеки. Інструменти управління користувачами і групами: утиліти командного рядки, графічні інструменти. Методи забезпечення безпеки аутентифікації користувачів в розподілених системах, схема Kerberos. Управління доступом до об'єктів системи, списки прав доступу (ACL). Файловий сервер. Права доступу до файлів і каталогів, управління доступом до файлів. Віддалене управління комп'ютером. Сервер терміналів. Сеанси користувачів. Управління багатокористувацької середовищем. Інструменти управління сервером терміналів і підключеннями. Автоматизація адміністративних завдань. Шаблони безпеки. Застосування шаблонів безпеки в доменах Windows. Групові політики, їх застосування для задач адміністрування. Принципи резервного копіювання. Пристрої, що використовуються для резервного копіювання. Архівування та відновлення при модифікації системи. Моніторинг системи. Пошук несправностей. Ведення локальної документації. Стеження за безпекою системи. Надання допомоги користувачам. Стратегія і методика адміністрування. Додаткове програмне забезпечення, що розширює функції служб ОС. Автоматизація адміністративних завдань. Шаблони безпеки. Застосування шаблонів безпеки в доменах Windows. Групові політики, їх застосування для задач адміністрування. Принципи резервного копіювання. Пристрої, що використовуються для резервного копіювання. Архівування та відновлення при модифікації системи. Моніторинг системи. Пошук несправностей. Ведення локальної документації. Стеження за безпекою системи. Надання допомоги користувачам. Стратегія і методика адміністрування. Додаткове програмне забезпечення, що розширює функції служб ОС. Зберігання даних в інформаційних системах. Бази даних та системи управління базами даних (СУБД). Вимоги до СУБД. Локальні і розподілені СУБД. Функції адміністратора СУБД. Загальна характеристика СУБД MS SQL Server. Архітектура обчислювального середовища. Компоненти SQL Server. Розгортання сервера БД SQL Server. Фактори, що впливають на продуктивність системи. Параметри установки і їх призначення. Автоматизація процедур установки, віддалена установка. Графічні утиліти управління SQL Server (MS SQL Server ManagementStudio, SQL Profiler) і утиліти командного рядка. Основні функції та призначення. Структура MS SQL Server. Бази даних. Фізична і логічна структура БД. Системні і користувальницькі таблиці. Призначення системних таблиць. Основні служби MS SQL Server, функції і призначення. Інструменти управління службами. Облікові записи для автоматичного запуску служб. Архітектура системи інформаційної безпеки СУБД MS MS SQL Server.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Аутентифікація в розподіленому середовищі. Режими аутентифікації в MS SQL Server. Режими перевірки автентичності MS Windows і перевірки дійсності MS SQL Server. Ролі користувачів на рівні сервера БД. Призначення рольової моделі. Ролі користувачів на рівні бази даних. Інструменти управління ролями користувачів. Забезпечення надійності БД. Копіювання і журналізація. Журнали транзакцій. Інструменти створення, видалення і управління журналами транзакцій. Оператори T-SQL управління файлами журналу транзакцій. Відновлення даних в БД. Моделі відновлення даних, їх особливості. Резервне копіювання і відновлення даних. Вибір моделі відновлення і стратегії резервного копіювання. Розподілені додатки в мережі Інтернет. Інтернет сервіси та служби. Різні види серверів мережі Інтернет: поштовий сервер, веб-сервер, ftp-сервер. Функції та призначення різних видів серверів. Служба WWW. Типова структура веб-сервера. Приклади веб-серверів. Відображення гіпертекстової інформації, мову HTML. Особливості адміністрування InternetInformation Server у складі MS Windows. Робота з консоллю управління IIS. Створення та налаштування веб-сайту. Обмеження доступу до даних веб-сайту. Використання серверних розширень для керування вмістом (контентом) сайту. Серверні розширення, SharePointServices. Інші сервіси Інтернет. FTP-сервери. адміністрування FTP- сервера під керуванням IIS. Електронна пошта.
Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Функції та призначення поштових серверів. Поштові клієнти. Мережеві протоколи обміну електронною поштою (smtp, pop3, imap).
Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти, емейл-клієнт - комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп'ютері) або декількох облікових записів одного користувача.
Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
Приклади спеціалізованих поштових серверів Адміністрування поштового відділення, поштових ящиками. Безпека поштових повідомлень. Аутентифікація користувачів. Шифрування поштових повідомлень, використання сертифікатів безпеки. Захист від вірусів. спам, антиспамові програми. Використання захищених комп'ютерних систем. загальні принципи побудови захищених систем. Ієрархічний метод розробки захищених систем. Структурний принцип. принцип модульного програмування. Дослідження коректності реалізації та верифікації автоматизованих систем. Специфікація вимог що пред'являються до системі. Адміністрування захищеної інформаційної системи: визначення політики безпеки, проектування моделі ІС, розробка коду ІС, забезпечення гарантій відповідності реалізації заданої політиці безпеки.

Обєктно-орієнтоване програмування


Технології об’єктно-орієнтованого проектування програмних систем. Парадигми програмування.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Паради́гма програмува́ння - це система ідей і понять, які визначають стиль написання комп'ютерних програм, а також спосіб мислення програміста.
Об’єктно-орієнтований підхід до програмування. Фундаментальні поняття ООП.Критика ООП. Сучасні технології та платформи проектування програмних систем. Особливості створення додатків в .NetFrameWork та особливості мови С# Базові поняття .NetFrameWork. Створення додатків з допомогою .NetFramework Класи та об’єкти С# Основні поняття. Оголошення та структура класу. Дані та методи класу. Декларації private, protected, public. Ініціалізація об’єктів класу. Конструктори та деструктори, їх призначення, оголошення, та варіанти викликів. Звичайні, констатні та статичні дані та методи, особливості їхнього оголошення. Одержання детальної інформації про клас.

Абстрактні класи. Структури та перерахування. Абстрактні класи. Розгорнуті й вказівкові типи. Класи й структури. Структури. Вбудовані структури. Перерахування. Особливості перерахувань Концепція наслідування. Відношення між класами. Відношення "є" і "має". Успадкування. Механізм успадкування. Позитивні аспекти успадкування. Позитивні аспекти успадкування і їх практичні можливості. Реалізація успадкування в C #. Додавання полів нащадком. Конструктори батьків і нащадків. Додавання методів і зміна методів батька. Статичний контроль типів і динамічне зв'язування. Інтерфейси. Означення Інтерфейсу. Два способи реалізації інтерфейсу. Перетворення до класу інтерфейсу. Вбудовані інтерфейси.Множинне наслідування Проблеми множинного спадкування. Колізія імен. Успадкування від загального батьківського классу. Делегати. Означення делегата. Функції вищих порядків. Операції над делегатами. Клас Delegate. Основні методи й властивості класу Delegate. Приклад використання делегатів Події. Загальні поняття. Події для багато адресної передачі. Порівняння методів екземплярів зі статичними методами, що використовуються в якості обробника подій. Використання подійних засобів доступу. Рекомендації по обробці подій в середовищі .NET Framework. Використання вбудованого делегата EventHandler. Використання подій. Приклади використання. Універсальність. Класи з родовими параметрами Спадкування і універсальність. Синтаксис універсального класу. Клас з універсальними методами. Два основних механізми об'єктної технології. Стек. Від абстрактного, універсального класу до конкретних версіями. Обмежена універсальність. Синтаксис обмежень. Список з можливістю пошуку елементів по ключу. Як впоратися з арифметикою. Родове породження класу. пропозиція використання. Універсальність і спеціальні випадки класів. Універсальні структури. Універсальні інтерфейси. Універсальні делегати. Framework. Net і універсальність. Коректність і стійкість програмних систем. Життєвий цикл програмної системи. Три закони програмотехніки. Перший закон (закон для розробника). Другий закон (закон для користувача). Третій закон (закон того, хто вичікує ). Налагодження. Створення надійного коду. Мистецтво налагодження. Налагодження і умовна компіляція. Класи Debug. Метод Флойда та затвердження тверджень. Класи StackTrace і BooleanSwitch. Налагодження та інструментальне середовище Visual Studio. Обробка виняткових ситуацій.
Обро́бка ви́нятків (також опрацьо́вування (обробля́ння) винятко́вих ситуа́цій, англ. exception handling) - механізм мов програмування, призначений для обробки помилок часу виконання і інших можливих проблем (винятків), які можуть виникнути при виконанні програми.
Обробка виключень у мовах C / C. Схема обробки виключень в C #. Викидання винятків. Створення об'єктів винятків. Захоплення винятку. Паралельна робота обробників виключень. Блокування .Схема Бертрана обробки виняткових ситуацій. Клас винятків.
Бази даних
Предмет, об'єкт, метод, мета і задачі дисципліни "Бази даних". Базові визначення і поняття. Призначення й основні компоненти системи баз даних. Існуючі вимоги до організації баз даних. Основна література по дисципліні і її короткий аналіз. Бази даних. Функції СКБД. Файлові системи.Структури файлів. Іменування файлів. Захист файлів. Режим багатокористувацького доступу Області застосування файлів. Споживачі інформаційних систем. Основні функції СКБД Типова організація сучасної СКБД.Ієрархічні системи. Ієрархічні структури даних.
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Маніпулювання даними. Обмеження цілісності. Мережеві системи
. Мережні структури даних. Маніпулювання даними. Обмеження цілісності. Переваги і недоліки ранніх підходів до реалізації Загальні поняття реляційного підходу до організації БД. Основні концепції і терміни. Базові поняття реляційних баз даних. Тип даних. Домен. Схема відношень, схема бази даних. Кортеж, відношення. Фундаментальні властивості відношень. Відсутність кортежів-дублікатів. Відсутність упорядкованості кортежів. Відсутність упорядкованості атрибутів. Атомарність значень атрибутів. Реляційна модель даних Загальна характеристика.
Реляційна модель даних - логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks».
Цілісність сутності і посилань Базові поняття реляційної моделі даних.
Множини Операції над множинами. Декартовий добуток множин. Відношення. Приклади відношень. Бінарні відношень (відношення степеня 2). Відношення еквівалентності. Відношення порядку.
Відно́шення поря́дку в математиці - бінарне відношення, яке є транзитивним та антисиметричним.
Функціональне відношення. n-арне відношення (відношення степеня n). Транзитивне замикання відношень. Загальна характеристика реляційної моделі даних. Типи даних.
Транзитивне замикання бінарного відношення R на множині X - це найменше транзитивне відношення на множині X , що включає R .
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
Прості типи даних. Структуровані типи даних. Посилальні типи даних. Типи даних, використовувані в реляційної моделі. Домени. Відношення, атрибути, кортежі відношення. Визначення і приклади. Властивості відношень. Перша нормальна форма Реляційна алгебра.
Реляці́йна алгебра - відгалуження логіки першого порядку, множина відношень замкнених операторами. Оператори застосовуються до відношень, в результаті застосування отримується нове відношення.
Огляд реляційної алгебри. Замкнутість реляційної алгебри
Відношення, сумісні по типі. Оператор перейменування трибутів.Теоретико-множинні оператори. Об'єднання. Перетинання. Вирахування. Декартовий добуток. Спеціальні реляційні оператори. Вибірка (обмеження, селекція). Проекція. З'єднання. Загальна операція з'єднання. Тета-з’єднання. Экві-з’єднання. Природне з'єднання. Розподіл. Приклади використання реляційних операторів. Залежні реляційні оператори. Оператор з'єднання. Оператор перетинання. Оператор розподілу. Примітивні реляційні оператори.
Оператор декартового добутку. Оператор проекції. Оператор вибірки
Оператори об'єднання і вирахування. Запити, невимовні засобами реляційної алгебри. Погана нормалізація відношень. Невимовність транзитивного замикання реляційними операторами. Крос-таблиці
. Мови запитів до баз даних. Мова SQL. Оператори SQL. Оператори DDL (Data Definition Language) - оператори визначення об'єктів бази даних. Оператори DML (Data Manipulation Language) - оператори маніпулювання даними. Оператори захисту і керування даними. Приклади використання операторів маніпулювання даними. INSERT - вставка рядків у таблицю. UPDATE - відновлення рядків у таблиці. DELETE - видалення рядків у таблиці. Приклади використання оператора SELECT. Вибір даних з однієї таблиці. Вибір даних з декількох таблиць. Використання імен кореляції (альясів, псевдонімів). Використання агрегатних функцій у запитах. Використання агрегатних функцій з угрупованнями. Використання підзапитів. Використання об'єднання, перетинання і різниці. Синтаксис оператора вибірки даних (SELECT)BNF-нотація. Синтаксис оператора вибірки. Синтаксис з'єднаних таблиць Синтаксис умовних виражень роздягнула WHERE. Порядок виконання оператора SELECT. Реалізація реляційної алгебри засобами оператораSELECT (Реляційна повнота SQL. Оператор декартового добутку. Оператор проекції. Оператор вибірки. Оператор об'єднання. Оператор вирахування. Оператор з'єднання. Оператор перетинання. Оператор розподілу. СУБД MySQL Загальна характеристика СКБД MySQL. Об’єкти БД: таблиці, форми, запити, звіти. Структура СКБД MySQL. Створення БД.Створення таблиць БД. Типи та властивості полів БД. Заповнення, редагування таблиць. Ключові поля. Відношення між таблицями. Створення схеми даних. СКБД Access(Open Office.org Base). Загальна характеристика СКБД MsAccess (Open Office.org Base). Основні поняття інформаційного забезпечення. Об’єкти БД: таблиці, форми, запити, звіти. Структура вікна. Головне меню. Створення пустої БД. Типи та властивості полів БД. Заповнення, редагування таблиць. Ключові поля. Відношення між таблицями. Створення схеми даних. Створення, редагування та використання запитів на вибірку, запитів з параметром, групових запитів. Обчислення в запитах. Застосування “Построителя выражений” для складних обчислень. Автоформи. Конструювання багатосторінкових форм.Розробка звіту в режимі Майстра звітів. Обчислення у звітах. Попередній перегляд.

Нормальні форми відношень. Етапи розробки бази даних. Критерії оцінки якості логічної моделі даних. Адекватність бази даних предметної областіЛегкість розробки і супроводи бази даних. Швидкість операцій відновлення даних (вставка, відновлення, видалення). Швидкість операцій вибірки даних Основний приклад. 1НФ (Перша Нормальна Форма). Аномалії відновлення Аномалії вставки (INSERT). Аномалії відновлення (UPDATE). Аномалії видалення (DELETE). Функціональні залежності. Визначення функціональної залежності. Функціональні залежності відносин і математичне поняття функціональної залежності2НФ (Друга Нормальна Форма). Аналіз декомпозованих відношень аномалії вставки, Що Залишилися, (INSERT) аномалії відновлення, Що Залишилися, (UPDATE) аномалії видалення, Що Залишилися, (DELETE)3НФ (Третя Нормальна Форма) Алгоритм нормалізації (приведення до 3НФ)Аналіз критеріїв для нормалізованих і ненормалізованих моделей даних Порівняння нормалізованих і ненормалізованих моделей OLTP і OLAP-системи Коректність процедури нормалізації - декомпозиція без утрат. Теорема Хеза Нормальні форми більш високих порядків.НФБК (Нормальна Форма Бойса-Кодда)4НФ (Четверта Нормальна Форма). 5НФ (П'ята Нормальна Форма)Продовження алгоритму нормалізації. Моделі даних.Основні поняття ER-діаграм. Приклад розробки простої ER-моделі. Концептуальні і фізичні ER-моделі Транзакції і цілісність баз даних. Приклад порушення цілісності бази. Поняття транзакції. Обмеження цілісності. Класифікація обмежень цілісності. Класифікація обмежень цілісності по способах реалізації. Класифікація обмежень цілісності за часом перевірки. Класифікація обмежень цілісності по області дії. Обмеження домену. Обмеження атрибута. Обмеження кортежу.Обмеження відношення. Обмеження бази даних. Реалізація декларативних обмежень цілісності засобами SQL. Загальні принципи реалізації обмежень засобами SQL. Синтаксис обмежень стандарту SQL. Синтаксис операторів SQL, що використовують обмеженняТранзакції і паралелізм. Робота транзакцій у суміші. Проблеми паралельної роботи транзакцій. Проблема втрати результатів відновлення. Проблема незафіксованої залежності (читання "брудних" даних, неакуратне зчитування). Проблема несумісного аналізу. Неповторювальне зчитування. Фіктивні елементи (фантоми). Власне несумісний аналіз. Конфлікти між транзакціями Блокування. Рішення проблем паралелізму за допомогою блокувань. Види відновлення даних. Індивідуальний відкат транзакції. Відновлення після м'якого збою. Відновлення після твердого збою.

СКБД в архітектурі "клієнт-сервер". Архітектура "клієнт-сервер". Відкриті системи. Клієнти і сервери локальних мереж. Системна архітектура "клієнт-сервер". Сервери баз даних. Взаємодія різних типів СКБД. Технології доступу та обміну даних між різними типами СКБД. Розробка мережевих баз даних.Проблеми розробки та способи проектування «клієнт-серверних» додатків база даних. Розподілені бази даних.Розподілені БД. Різновиду розподілених систем Іменування об'єктів і організація розподіленого каталогу. Розподілена компіляція запитів. Керування транзакціями і синхронізація. Інтегровані чи федеративні системи і мультибази даних Системи керування базами даних наступного покоління.

Систе́мна архітекту́ра або архітектура систем - це сукупність зв'язків між частинами системи. Існують різні визначення системної архітектури, і різні організації описують ії різними способами. В стандарті ISO/IEC/IEEE 42010:2011 “Systems and software engineering – Architecture description” архітектура – це властивості системи в тілені в її елементах, зв'язках між ними і принципах проектування.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
Орієнтація на розширену реляційну модель. Абстрактні типи даних. Генерація систем баз даних, орієнтованих на додатки. Оптимізація запитів, керована правилами Підтримка історичної інформації і темпоральних запитів. Часові бази даних.Проблеми часу в базах даних. Зв'язок часових баз даних СКБД із загальними поняттями обєктно-орієнтованого підходу та реляційними моделями. Приклади мов програмування ООБД. Мови запитів часових баз даних.

Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування


Вступ в об’єктно-орієнтовану парадигму і візуальне моделювання. Життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Типи графічної нотації. Знайомство з діаграмами UML. Виявлення прецедентів при об’єктно-орієнтованому аналізі систем Визначення акторів системи. Визначення прецедентів та відносин між прецедентами. Діаграми варіантів використання. Діаграми дій. Виявлення «об’єктів-аналізу» та «класів-аналізу» при проведенні об’єктно-орієнтованого аналізу систем. Нотація UML для моделювання об’єктів-анаоізу та класів-аналізу при створенні програмних систем в рамках об’єктно-орієнтованого підходу. Стандартні стереотипи для класів-аналізу. Виявлення класів аналізу. Діаграми класів-аналізу. Дослідження взаємодії об'єктів в рамках об’єктно-орієнтованого аналізу систем. Діаграми реалізацій прецедентів системи. Діграми послідовностей дій варіантів використання. Кооперативні діаграми варіантів використання.

Визначення відносин між класами-аналізу. Асоціації між класами-аналізу. Агрегаційні відносини між класами-аналізу. Визначення ролей між класами-аналізу. Зворотні відношення та відношення між пакетами. Додавання поведінки й структури в класи-аналізу. Створення та документування операцій класів-аналізу. Створення та документування атрибутів класів-аналізу. Асоціативні класи-аналізу. Вивчення спадкування при об’єктно-орієнтованому аналізі систем. Визначення відношень спадкуванняміж класами-аналізу. Одиночне та множинне спадкування. Аналіз поведінки об'єкта. Моделювання механічної поведінки. Визначення станів об’єктів-аналізу та побудова діаграм станів об’єктів-аналізу. Перевірка моделі. Об’єктно-орієнтоване проектування. Додавання класів проектування та використання шаблонів проектування. Діаграми компонентів. Діаграми розміщення.

Менеджмент проектів програмного забезпечення. Основи налаштування та програмування економічних інформаційних систем.

Групова динаміка і комунікаціїУправління проектами. Визначення та концепції. Визначення проекту. Критерії успішності проекту. Проект та організаційна структура компанії. Організація проектної команди. Життєвий цикл проекту. Фази та продукти. Ініціація проекту. Управління пріоритетами проектів. Концепція проекту. Цілі та результати проекту. Припущення та обмеження. Ключові учасники та зацікавлені сторони.
Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
Ресурси. Терміни. Ризики. Критерії приймання. Обґрунтування доцільності проекту. План управління проектом. Формування ієрархічної структури проекту. Побудова ІСР. Визначення вмісту проекту. Планування організаційної структури. Планування управління конфігураціями. Планування управління якістю. Базовий розклад проекту. Вхідні дані для розробки розкладу. Результати розробки розкладу. Технологія розробки розкладу. Розробка розкладу методом критичного шляху Основні положення щодо управління ризиками проекту. Основні визначення. Планування управлінням ризиками. Ідентифікація ризиків. Якісний аналіз ризиків.
Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.
Я́кісний ана́ліз (рос. качественный анализ, англ. qualitative analysis; нім. qualitative Analyse f) в якому речовини ідентифікують або класифікують на основі їх хімічних або фізичних властивостей, таких, як хімічна реакційна здатність, розчинність, молекулярна вага, точка плавлення, випромінювальні властивості (емісія, абсорбція), мас-спектри, ядерний час напіврозпаду тощо Якісний аналіз - сукупність хім., фіз.-хім. та фіз. методів для визначення та ідентифікації компонентів - хім. елементів, молекул сполук, йонів, радикалів, функційних груп, мінералів тощо, які входять у досліджувану речовину або суміш речовин.
Кількісний аналіз ризиків.
Кі́лькісний ана́ліз (англ. quantitative analysis) - розділ аналітичної хімії, в якому визначають кількісний склад речовини - вміст її компонентів за елементарним складом, іонний складом, складом за структурою органічної сполуки (в органічній хімії) та ін.
Управління проектом, направлене на зниження ризиків. Моніторинг та контроль ризиків. Оцінювання трудомісткості та термінів розробки ІТ-проекту. Частина 1. Шкала оцінювання. Негативні наслідки «агресивного розкладу». Прагматичний підхід. Метод PERT. Огляд методу функціональних точок. Формування команди проекту. Лідерство та управління. Вибір людей в команду. Мотивація. Ефективні комунікації в команді. Побудова матриці відповідальності. Закріплення повноважень в проекті. Реєстри навиків. Реалізація ІТ-проекту. Керівництво та управління виконанням проекту. Забезпечення якості проекту. моніторинг вмісту та обсягу проекту.Управління розкладом проекту. Управління вартістю проекта. Контроль якості проекту. Контроль ризиків проекту. Завершення проекту (фази). Порядок роботи з відкритими питаннями та проблемами рівня проекту в цілому. Підсистеми. Константи. Основи клієнт-серверного програмування. Загальні реквізити.Підсистеми – основи командного інтерфейсу керованого додатку. Користувачі, ролі та панель розділів. Константи. Основи клієнт-серверного програмування. Загальні реквізити. Довідники. Вікно редагування довідника. Розробка форми довідника. Клієнтські методи в модулі форми. Ієрархічні довідники. Підпорядковані довідники. Звіти. Макет звіту. Табличний документ. Додаткові відомості табличного документа. Зберігання звітів. Конструктор друку. Запити. Табличний спосіб доступу до даних. Мова запитів. Документи. Структура документів. Властивості документів. Програмна робота з документами. Стандартні реквізити. Функціональні опції. Регістри накопичення. Призначення регістрів накопичення. Регістри залишків. Оборотні регістри накопичення. Регістри відомостей. Призначення регістрів відомостей. Типи регістрів відомостей. Програмна обробка даних з регістрів відомостей. Людина та її місце в колективі. Сутність проблеми взаємодії людини та організаційного оточення. Характеристики особистості, що визначають поведінку людини в організації. Характеристики організаційного оточення, що впливають на процес виконання людиною своїх обов‘язків. Феномен групи. Кількісний склад і межа групи. Типи груп. Характеристики груп. Основи групової динаміки. Об’єкти досліджень групової динаміки. Рівні дослідження групи. Міждисциплінарність групової динаміки. Особа і група. Процеси формування групи. Причини створення груп. Стадії розвитку груп. Групова згуртованість. Формальні та неформальні групи, їх взаємодія в організації. Потенційні переваги та недоліки роботи в групі. Команди в сучасних організаціях. Лідерство і конфлікти. Культура груп. Особливості керівництва і лідерства в групі. Стилі і топологія лідерства. Конфлікти: типи, причини загострення, стилі розв’язання конфліктів. Культура інженерії програмного забезпечення. Моделі зрілості можливостей. Організація групової роботи при створення програмного забезпечення.. Прийняття групових рішень. Мотивація та результативність. Комунікації. Форми комунікацій. Види комунікацій. Моделі комунікацій. Процеси комунікацій. Управління комунікаціями. Управління комунікаціями при створенні програмного забезпечення. Аспекти комунікацій при створенні програмного забезпечення. Складання пропозицій щодо проекту. Проведення переговорів в процесі створення програмного забезпечення. Стратегії ведення переговорів.

Література

Архітектура та проектування програмного забезпечення

 1. Браунде Э. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. – 655 с.:ил.

 2. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. (Разработка сложных программных систем):учеб. пособие.-СПб.:Питер.-2002.-464с.-(ил.).-Учебник для вузов.-5-94723-145-Х

 3. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML Пер. с англ.-М.:Изд. дом "Вильямс".-2002.-432с.-ил.

 4. Томашевський В.М. Моделювання систем: Підручник.-К.:Видавнича група ВНV.-2005.-352с.-Інформатика.-966-552-120-9

 5. Лапин А.А. Интерфейсы. Выбор и реализация.-М.:Техносфера.-2005.-168с.

 6. Мінухін С.В., Беседовський О.М., Знахур С.В. Методи і моделі проектування на основі сучасних CASE- засобів: навч. посіб.-Харків:ХНЕУ.-2008.-272с.-978-966-676-301-6

 7. Форкун Ю.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки “Програмна інженерія” з дисципліни «Архітектура та проектування програмного забезпечення» /Ю.В. Форкун, В. В. Білик,. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 46 с.

 8. Соммервилл, Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание.: Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с. : ил.

 9. Вендеров. Проектирование ПО економических ИС. СПб.: Питер, 2004. – 655 с.:ил.

 10. ДСТУ 2873-94. Системи обробки інформації. Програмування. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994.
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
  Державні стандарти України (ДСТУ) - стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом.


 11. ДСТУ 2941-94. Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1994.

 12. ДСТУ 4302:2004. Інформаційні технології.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  Настанови щодо документування комп’ютерних програм. - К.: Держстандарт України, 2004.


 13. ДСТУ ISO/IEC 12119:2003. Інформаційні технології. Пакети програм тестування і вимоги до якості. - К.: Держстандарт України, 2003.

 14. ДСТУ ISO/IEC 14764:2002. Інформаційні технології. Супроводження програмного забезпечення. - К.: Держстандарт України, 2002.

 15. ДСТУ ISO/IEC 90003:2006. Програмна інженерія.
  Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.
  Настанови щодо застосування ІSO 9001:2000 до програмного забезпечення (ІSO/ІЕС 90003:2004, IDT) - К.: Держстандарт України, 2006.


 16. ДСТУ ISO/IEC TR 12182:2004. Інформаційні технології. Класифікація програмних засобів (ISO/IEC TR 12182:1998, IDT) - К.: Держстандарт України, 2004.

 17. ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004. Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1:1999, IDT) - К.: Держстандарт України, 2004.

 18. ДСТУ ISO/IEC 15288:2005. Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT) - К.: Держстандарт України, 2005.

 19. ДСТУ ISO/IEC 15939:2008. Інженерія систем і програмних засобів. Процес вимірювання. - К.: Держстандарт України, 2008.

 20. ДСТУ 3327-96. Методика випробування процесорів мов програмування. Загальні вимоги. - К.: Держстандарт України, 1996.

 21. ДСТУ ISO/IEC TR 14369:2003. Інформаційні технології. Мови програмування, їхнє середовище та системний інтерфейс.
  Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
  Настанова щодо підготовки незалежних від мов специфікацій послуг. - К.: Держстандарт України, 2003.


 22. ДСТУ 4072:2001. Інформаційні технології. Мови програмування, їхнє середовище та системний інтерфейс. Настанова щодо підготовки незалежних від мов виклик процедур. - К.: Держстандарт України, 2001.

 23. ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005. Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування (ISO/IEC 2382-15:1999, IDT) - К.: Держстандарт України, 2005.

 24. ДСТУ 3008-95. "Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення". К.: Держстандарт України,1995. – 75 с.

 25. ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы. Изд. Офиц – К.: Госстандарт Украины, 1998. – 47 с.

 26. гост 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам – М., 1978.

 27. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. Изд. Офиц – К.: Госстандарт Украины, 1996.

 28. ДСТУ Гост 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справі. Загальні вимоги та правіла складання. - К.: Держстандарт України, 2007. – 47 с.

 29. ДСТУ Гост 2.104:2006. ЕСКД. Основні написи. - К.: Держстандарт України, 2006.

 30. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О.І.Пушкаря – К: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696с. (Альма-матер)

 31. Макконнелл С. Совершенный код. Мастер-класс / Пер. с англ.- М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция"; СПб.: Питер, 2005.- 896 стр.: ил.

 32. Основы Программной Инженерии (по SWEBOK). 3. Конструирование программного обеспечения. http://swebok.sorlik.ru/3_software_construction.html.

 33. Bohm, Corrado; and Giuseppe Jacopini (May 1966). "Flow Diagrams, Turing Machines and Languages with Only Two Formation Rules". Communications of the ACM 9 (5): 366–371. doi:10.1145/355592.365646

 34. Dijkstra, E. W. (Aug 1972). "The Humble Programmer". Communications of the ACM 15 (10): 859–866. doi:10.1145/355604.361591. http://www.cs.utexas.edu/EWD/transcriptions/EWD03xx/EWD340.html.  (EWD340) PDF, 1972 ACM Turing Award lecture

 35. Dijkstra, E.W., "Structured Programming," Software Engineering Techniques, Buxton, J.N., and Randell, B., eds. Brussels, Belgium, NATO Science Committee, 1969.

 36. B. Meyer, Object-Oriented Software Construction, second ed., Prentice Hall, 1997, Chap. 6, 10, 11.

 37. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). CHAPTER 4. SOFTWARE CONSTRUCTION. http://www.computer.org/portal/web/swebok/html/ch4K. Beck, Test-Driven Development: By Example, Addison-Wesley, 2002.

 38. McCabe : Complexity Measure, IEEE Transacions on Software Engineering, Volume 2, No 4, pp 308-320, December 1976

 39. M. Fowler and al., Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison-Wesley, 2002.

 40. Russell Gold, Thomas Hammell, Tom Snyder. Test Driven Development: A J2EE Example.- Apress, 2005.- 296 pages.

 41. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.

 42. Дудзяний І.М. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем:Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ іме-ні Івана Франка, 2007. - 108 с.

 43. Ларман, Крэг. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е издание. : Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильяме",2004. — 624 с.

 44. Мещанінов О. П. Моделювання систем: Навчальний посібник.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  - Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. — 268 с (з грифом МОН)


 45. Мінухін С.В. Case-технології [Текст]: Конспект лекцій.-Харків:ХНЕУ.-2005.-156с.

 46. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник/ С. Орлов. — СПб.: Питер, 2002. — 464 с.: ил.

 47. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/4806/1054/info, свободный (дата обращения: 05.09.2015).

 48. Гибкая методология разработки программного обеспечения Санкт-Петербург: Русская редакция, 2008. – 127 с

 49. Резник С., Бьерк А., де ла Маза М. Scrum c Team Foundation Server 2010. Профессиональный подход. – М. ЭКОМ Паблишерз, 2012.

 50. Майкл С.В. Тернер Основы Microsoft Solutions Framework. – Санкт-Петербург: Русская редакция, 2008. – 336 с.

 51. Федоров А. Знакомство с Microsoft Visual Studio Team System 2008 : Санкт-Петербург: Русская редакция, 2008. – 34 с.

 52. Дж.Д. Мейер, Д. Тейлор, А. Макман, П. Бансод, К. Джонс Командная разработка с использование Visual Studio Team Foundation Server [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/VSTS2009_w.pdf&ei=k3PdVI-dJuH7ywPr3ICA AQ&usg=AFQjCNGY-c-77sV28Y5Bz5oqWHeMO7aRlQ&bvm=b= v.85970519,d.bGQ&cad=rjt, свободный (дата обращения: 05.09.2015)

Операційні системи

 1. Шеховцов В.А. Операційні системи. - К: Видавнича група ВНУ, 2005. - 576 с.

 2. Бондаренко М.Ф., Качко О.Г. Операційні системи: навчальний посібник. - Харків: Компанія СМІТ, 2008 - 432 с.

 3. Таненбаум Є. Современныеоперационныесистемы. 3-є изд. - СПб.: Питер, 2012. -1120 с. '

 4. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционныесистемы: разработка и реализация. Классика СБ. — СПб.: Питер, 2006. — 576 с.

 5. Храпский С. Ф. Операционныесистемы, среды и оболочки. Основныетеоретическиесведения: Учебноепособие. - Омск: ОГИС, 2005. - 268 с.

 6. Партыка Т.Л., Попов П.П. Операционныесистемы, среды и оболочки. Учебноепособие. - М. ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004 - 400 с.

 7. Негус К. Ubuntu и DebianLinux для продвинутых / К. Негус.СПбПитер.: 2011, - 353 с.

 8. Немет Э. Unix и Linux. Руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т Хейн. – 4-е изд. – М.: Вильямс, 2012. – 1312 с.

 9. Олифер В.Г. Сетевыеоперационныесистемы / В.Г. Олифер, Н.Ф. Олифер. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 667 с.

 10. Адельштайн Т. Системное администрирование в Linux / Т. Адельштайн, Б. Любанович. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с.


ООП


 1. Сорокатий Р.В. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С# : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. В. Сорокатий, О. А. Пасічник. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 193 с.

 2. ФоркунЮ.В.– Об’єктно-орієнтоване програмування: лабораторний практикум для студентів напрямів освіти «Програмна інженерія» та «Комп’ютерні науки»/ Ю.В. Форкун, Р.В. Сорокатий, С.С. Блащук.. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 143 с.

 3. Рихтер. Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 2.0 на языке C#. Мастер-класс / Д. Рихтер ; пер. с англ. – М. : Издательство “Русская редакция”; СПб. : Питер, 2007. – 656 с..

 4. Шилдт Г. C# : учебный курс / Г. Шилдт. – СПб. : Питер; К. : Издательская группа BHV, 2003. – 512 с.


Бази даних

 1. Бази даних.Методичні вказівки до курсового проектування для студентів напряму підготовки “Програмна інженерія”/Ю. В. Форкун, С.С.Омельчук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 28 с.

 2. Інформатика та комп’ютерна техніка. Лабораторний практикум для студентів економічних спеціальностей / М.М. Іванюк, Ю.В. Форкун, В.І. Спиридонов, А.В. Гордієнко, Ж.Г. Вдовіна. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 206 с.

 3. Кузнецов С. Основы баз данных : учебное пособие / С. Кузнецов. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. – 484 с.

 4. Гольцман В. MySQL 5.0 / СПб.: Питер. – 2010. – 255 с.

Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування

 1. Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування. Методичні рекомендації з самостійного вивчення дисципліни студентами напрямку підготовки «Програмна інженерія» /А.А. Бурлаков. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 136 с.

 2. М. Фаулер, К.Скотт. UML. Основы. – Спб: Символ-Плюс, 2002. –192с.

 3. Г.Буч, Дж.Рамбо, А.Джекобсон. UML. Руководство пользователя. Спб: Питер, 2005. –257с.

 4. С.Амблер Гибкие технологии: Экстремальное программирование и унифицированный процесс разработки. - СПб: Питер, 2005. –412с.

 5. Э. Йордон, К.Аргилла Объектно-ориентированный анализ и проектирование систем.- М. Лори. – 2007. – 265 с.

Менеджмент проектів програмного забезпечення.

Групова динаміка і комунікації

 1. Управління проектами : навч. посіб. / О. В. Ульянченко [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Ульянченка та канд. екон. наук П. Ф. Цигікала ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2010. - 522 с.

 2. Калач Г. М. Управлінняпроектами :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Калач ;Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. службиУкраїни. - Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. службиУкраїни, 2010.

 3. БогдановВ. В.Управлениепроектами в MicrosoftProject 2007 [Текст] : учебный курс: автоматизированный менеджмент проектов / В. В. Богданов. - СПб. [и др.] : ПИТЕР, 2008. - 592с.

 4. «PMBOK. Руководство к Своду знаний по управлению проектами», 3-е изд., PMI, 2004.

 5. «Руководство к своду знаний по программной инженерии». The Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, SWEBOK, IEEE Computer Society Professional Practices Committee, 2004.

 6. Інформаційнісистеми і технології в економіці: Посібник для студентіввищихнавчальнихзакладів / За редакцієюВ.С.Пономаренка. – К.:Видавничий центр «Академія», 2002 – 544с.

 7. Проектуванняінформаційних систем: Посібник / За редакцією В.С. Пономаренка – К.:Видавничий центр «Академія», 2002 – 488с.

 8. 1С:Предприятие 8.0. Практическоепособиеразработчика. Примеры и типовые приемы, М.: ООО «1С-Паблишинг», 2004. – 656с.

 9. Длугунович Н.А., Омельчук С.С. «Лабораторний практикум з курсу «Основиналаштування та програмуванняекономічнихінформаційних систем»» Хмельницький, 2013 -

 10. Соммервил И. Инженерия программного обеспечения / И.Соммервилл. – М.: Вильямс, 2002. – 540с.

 11. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г.Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. – 656с.

 12. Андреева Г.М. Социология / Г.М.Андреева. – М.:РГИУ, 2000. – 350с.

 13. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. – М.: Дело, 1992. – 720с.

 14. Харрис Ричард Психология массовых коммуникаций / Ричард Харрис. – СПб., 2001 – 320с.

 15. Единая система программной документации. Сборник / Гос. Стандарты СССР. – Издание официальное. – М.: Издательство стандартов, 1998 – 144с.

 16. Сидоров М.О. Групова динаміка і комунікації. Курс лекцій. -К.:НАУ, 2008 – 74с.Каталог: root -> res
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
root -> Програма фахового іспиту з галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія" І
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
res -> Програма вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
1   2   3


Скачати 54.25 Kb.

 • Поштові клієнти . Мережеві протоколи
 • Обробка виняткових ситуацій
 • Транзитивне замикання
 • Системи керування базами даних