Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма з художньої комп’ютерної анімації Початковий та основний рівні пояснювальна записка

Скачати 271.42 Kb.

Програма з художньої комп’ютерної анімації Початковий та основний рівні пояснювальна записка
Скачати 271.42 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір271.42 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Навчальна програма

з художньої комп’ютерної анімації
Початковий та основний рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність навчальної програми пов’язана з охопленням комп’ютерними технологіями майже усіх галузей діяльності та перспективністю широкого використання комп’ютерної графіки та анімації для створення реклами та рекламних роликів, мультфільмів і кінофільмів, комп’ютерних ігор (які справляють великий вплив на формування дитячого світогляду), для моделювання промислових розробок, архітектурних ансамблів, розробки бізнес-презентацій, створення сучасних творів мистецтва та візуальних ефектів, що викликає велику цікавість дітей.

Архітектурний ансамбль Архітектурний ансамбль (від фр. ensemble - цілісність, зв'язність, єдність) - "гармонійна єдність просторової композиції будівель, інженерних споруд, творів монументального живопису, скульптури і садово-паркового мистецтва ".

Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.

Навчальна програма реалізується у гуртках науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю позашкільної освіти та створена для вихованців віком 8-13 років.

Метою програми є набуття компетентностей особистості у процесі опанування художньої комп’ютерної анімації.

Основні завдання полягають у розвитку вихованцями наступних компетентностей:

пізнавальна – оволодіння поняттями про види анімації та принципи її створення, знаннями програмного забезпечення для створення 3D-картин, оволодіння принципами малювання художніх об’єктів;

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

практична – оволодіння навичками створення презентацій, візуальних ефектів, кіно- та мультфільмів, оволодіння прикладними програмними засобами;

творча забезпечення гармонійного розвитку дитини засобами екранних видів мистецтва, виховання естетичного смаку, вміння бачити красу навколишнього світу та відображати її в своїх творах, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, сприяння визначення індивідуального стилю роботи;

Світ Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.

соціальна – виховання культури праці, творчої ініціативи, підтримання стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності.

Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів впродовж 3-х років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання.

Програмою передбачено ознайомлення з елементами літературної та музичної творчості, живопису, графіки, скульптури, акторської майстерності та з іншими традиційними та нетрадиційними видами творчості.

Початковий рівень навчання розрахований на вихованців 8-11 років. На першому році навчання діти ознайомлюються з комп’ютером, з правилами безпечної роботи на ньому й отримують перші навички роботи з програмою MacromediaFlash. Основна увага на цьому етапі приділяється розвитку уяви, творчого мислення, а також літературній творчості, вмінню висловлювати свої почуття та думки письмово. Враховуючи вік вихованців, заняття часто проводяться в ігровій формі для пробудження творчих сил дитини та заохочення їх до створення самостійних творів у галузі мистецтва графіки й анімації.

Перший рік основного рівня навчання розрахований на вихованців 9-12 років і присвячується вивченню основних елементів кіно (кадр, план, ракурс, композиція кадру, рух у кадрі) та основ мультиплікації. Традиційні та нетрадиційні види творчості (графіка, колаж, пап’є-маше, римування, складання казок, малювання під музику та ін.), паралельно вивченню програмної частини курсу, виховують естетичний смак і пробуджують фантазію. Продовжуючи вивчати програму MacromediaFlash, вихованці створюють навчальні етюди та мультфільми за допомогою педагога. Крім програми MacromediaFlash, вихованці ознайомлюються з іншими векторними та растровими програмами для створення анімації та малюнків.

Другий рік основного рівня навчання розрахований на вихованців 10-13 років. Діти вивчають усі етапи створення фільму (сценарій, ескізи героїв, фони, озвучування, монтаж), продовжують знайомитися з видатними творами у галузі кіно, літератури, музики, живопису. Значна частина часу приділяється самостійній роботі над власним фільмом.

Для ефективної роботи гурток має бути забезпечений необхідними матеріалами та інструментами (обладнанням, програмним забезпеченням та наочними посібниками).

За даною програмою можуть проводитись індивідуальні заняття, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

2008 року).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.
Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступ

2

-

2

2.

Історія мультиплікації

6

2

8

3.

Літературна основа фільму. Сценарій та розкадрування

12

-

12

4.

Складання сюжетів, сценаріїв, віршів, казок, загадок, лічилок

-

12

12

5.

Ознайомлення з комп’ютером та програмою MacromediaFlash

12

12

24

6.

Види творчості. Створення мультфільмів і навчальних етюдів

-

72

72

7.

Театралізації, малювання та інші види творчості

-

12

12

8.

Підсумок

-

2

2

Разом

32

112

144


Зміст програми

1. Вступ (2 год.)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером.


2. Історія мультиплікації (8 год.)

Теоретична частина. Історія кіно та мультиплікації. Наскальні малюнки. «Мультфільми» на єгипетських пірамідах.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Кінематограф (від грец. κινεμα, род. в. грец. κινεματος - рух та грец. γραφο - писати, зображати) - це галузь культури та економіки, що об'єднує всі види професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням та демонструванням фільмів, а також навчально-наукову роботу (див. кінознавство)

Єгипетські піраміди - найбільша архітектурна пам'ятка Стародавнього Єгипту, одне з семи чудес світу. Піраміди - це величезні кам'яні споруди пірамідальної, ступінчатої чи баштоподібної форми, збудовані як гробниці для фараонів Давнього Єгипту.

Фенакістископ Жозефа Плато. «Оптичний театр» Еміля Рейно. Стюарт Блектон та його «Чарівна авторучка». Владислав Старевич його «дресировані» комахи. Легенди та правда про Уолта Діснея. Радянське кіно.

Анімація як вид мистецтва. Мультиплікація. Різновиди анімації (лялькова, мальована, комп’ютерна, порошкова, перекладки, екран з голок, безкамерна). Комп’ютерна анімація. Створення мультфільмів. Двокадрові мультфільми.Практична частина. Перегляд мультфільмів, створених у програмі Flash. Обговорення найкращих анімаційних фільмів.

Волт Дісней (англ. Walt Disney МФА: [ˈwɔlt ˈdɪzni] Во́лт Ди́зні, при народженні Волтер Елаяс Дісней англ. Walter Elias Disney, *5 грудня 1901 - †15 грудня 1966) - американський художник-мультиплікатор, кінорежисер, актор, сценарист і продюсер, засновник компанії «Walt Disney Productions», яка дотепер перетворилася на медіаімперію «The Walt Disney Company».

Жозе́ф Антуа́н Фердина́нд Плато́ (фр. Joseph Antoine Ferdinand Plateau; 14 жовтня 1801 року, Брюссель - 15 вересня 1883 року, Гент) - бельгійський фізик і математик. Винайшов фенакістископ. Через небеспечні для здоров'я досліди у віці 42 років втратив зір, однак, продовжив наукову діяльність.

Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.

Мальоване кіно України.
3. Літературна основа мультфільму. Сценарій та розкадрування (12 год.)

Ознайомлення з літературною класикою. Поняття про жанри. Читання казок, оповідань, віршів, дитячого фольклору (українського та інших народів). Пошук ідей для майбутнього фільму. Перші уявлення та поняття про сценарій. Різновиди сценаріїв, читання зразків. Розкадрування.
4. Складання сюжетів, сценаріїв, віршів, казок, загадок, лічилок (12 год.)

Конкурс на найкращу ідею, найкращий сценарій. Складання казок, оповідань, колективних сценаріїв. Складання оповідань за опорними словами з дотриманням жанру. Римування слів. Складання лимериків. Колективні ігри-змагання із складання загадок і лічилок.


5. Ознайомлення з комп’ютером та програмою Flash (24 год.)

Теоретична частина. Будова комп’ютера. Вмикання та вимикання комп’ютера. Дисплей (монітор). Робочий стіл MS Windows. Файли. Папки. Створення папки та файлу. Збереження інформації у файлі. Ознайомлення з програмою MacromediaFlash. Інтерфейс програми. Ключовий кадр.

Практична частина. Прийоми малювання та редагування об’єктів. Робота з текстом. Автоматична анімація форми. Автоматична анімація руху. Покадрова анімація. Пошарова анімація. Символи. Робота з бібліотекою фільму. Маски. Додавання звуку у фільм.
6. Види творчості. Створення мультфільмів і навчальних етюдів (72 год.)

Малювання оточуючих предметів. Малювання героїв улюблених казок, фантастичних, неіснуючих тварин. Герої добрі та злі. Малювання «добра» та «зла». Розкадрування казок, віршів, фразеологізмів.

Колективні малюнки. Аплікація. Малювання за фразеологізмами, віршами. Мультфільм і музика. Ліплення з солоного тіста та пластиліну героїв майбутнього фільму. Рольові ігри з ними. Робота з природними матеріалами. Виготовлення ляльок, декорацій.

Малювання у програмі Flash різними інструментами. Створення навчальних етюдів на задані та вільні теми з використанням різних видів анімації. Вибір ідеї для власного сюжету.

Розробка сценарію. Розкадрування у альбомі, на комп’ютері. Ескізи героїв, декорацій. Анімація. Пошук музичного оформлення. Акторська майстерність. Озвучування фільму.
7. Театралізації, малювання та інші види творчості (12 год.)

Підготовка театралізованого виступу до Дня позашкільника. Малюнки до Дня Святого Миколая, Різдва та Великодня «Моє улюблене свято».

Створення вітальних листівок до Дня вчителя «Вітаємо вас, любі вчителі» та до Дня матері «Любій матусі». Розпис писанок до свята Великодня. Підготовка та проведення у гуртку «Свята першого кадру».
8. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:


 • правила техніки безпеки роботи з комп’ютером;

 • історію кіно та мультиплікації.;

 • різновиди анімації, жанри фільмів;

 • процес створення сценарію, поняття ключового кадру;

 • казки, загадки, лічилки та ін.;

 • будову та вмикання/вимикання комп’ютера;

 • файлову систему комп’ютера, робочий стіл, MS Windows, поняття програмного інтерфейсу.


Вихованці мають вміти:

 • скласти казку, загадку, лічилку та ін., римувати слова;

 • скласти оповідання за опорними словами з дотриманням жанру;

 • створювати папки та файли для зберігання інформації;

  Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню. • застосовувати MacromediaFlash для малювання та редагування об’єктів, створювати двокадровий мультфільм;

 • створювати автоматичну анімацію форми, автоматичну анімацію руху, покадрову та пошарову анімацію;

 • малювати оточуючі об’єкти, героїв казок, неіснуючих тварин, «добро» та «зло»;

 • розкадровувати казки, вірші, фразеологізми, малювати за віршами та фразеологізмами, розкадровувати в альбомі, на комп’ютері;

 • створювати колективні малюнки, аплікації, ескізи героїв;

 • застосовувати солоне тісто та пластилін для ліплення героїв майбутнього фільму, застосовувати природні матеріали, виготовляти ляльок та декорації;

 • озвучувати фільм.


У вихованців мають бути сформовані компетентності:

пізнавальна оволодіння знаннями історії кіно та мультиплікації, поняттями видів анімації, ознайомлення з програмним забезпеченням для малювання художніх об’єктів;

практична набуття навичок створення візуальних ефектів та невеличких мультфільмів, оволодіння прикладними програмними засобами;

творча забезпечення гармонійного розвитку дитини засобами екранних видів мистецтва, виховання естетичного смаку, вміння бачити красу навколишнього світу, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;

соціальна виховання культури праці, творчої ініціативи; підтримання стійкого інтересу до технічної творчості; розвиток позитивних якостей особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності.
Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п


Тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступ

3

-

3

2.

Композиція кадру та рух у кадрі

6

-

6

3.

Основи мультиплікації

9

9

18

4.

Види творчості

3

30

33

5.

Програма MacromediaFlash

10

11

21

6.

Жанри та видатні твори мистецтва

15

3

18

7.

Створення мультфільмів і навчальних етюдів, планування проектів

-

96

96

8.

Театралізації, малювання й інші види творчості

-

18

18

9.

Підсумок

-

3

3

Разом

46

170

216


Зміст програми

1. Вступ ( 3 год.)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером.


2. Композиція кадру та рух у кадрі (6 год.)

Основні елементи кіно. Кадр і композиція кадру. Композиція фільму. Ознайомлення з композицією у творах образотворчого мистецтва, музики, літератури.

Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).

Рух у кадрі. Лінія дії. Зміна простору у кадрі. Перспектива. Спотворена перспектива. Різновиди планів, закони їх чергування у фільмі. Перегляд фільмів зі стоп-кадрами. Колір фільму. Ракурси та їх використання. Наїзди та від’їзди камери. Монтаж.
3. Основи мультиплікації (18 год.)

Визначення стилю малювання. Обмежена анімація. Ключові пози. Дія та підготовка до неї. Мультиплікаційні кадри. Емоції. Анімація обличчя. Малювання голови. Повороти голови. Пропорції та будова тіла. Повороти тіла. Долоні та ступні. Одяг персонажів. Деформація персонажів. Циклічні рухи. Мультиплікаційні трюки. Акторська майстерність та анімація. Режисерський сценарій і розкадрування.

Режисе́рський сцена́рій (англ. Script breakdown) - розробка екранної інтерпретації літературного сценарію режисером-постановником, усі сцени в якому звичайно пронумеровані. Це літературний сценарій, повністю підготовлений до зйомки.Практична частина. Створення мультиплікаційних кадрів. Створення режисерського сценарію. Розкадрування.
4. Види творчості (33 год.)

Теоретична частина. Використання українського народного фольклору, дитячого фольклору, фольклору народів світу. Українські народні орнаменти. Народні іграшки.

Практична частина. Індивідуальна та колективна робота по складанню сценаріїв, історій, оповідань, казок, віршів, монологів від імені речей, створення власного продовження мультфільму, закінчення народної казки. Літературні ігри.

Малювання героїв улюблених казок на різних фонах. Поєднання кольору та настрою у мультфільмі. Малювання з натури. Виготовлення ляльок та іграшок. Розкадрування казок, віршів, фразеологізмів. Ліплення з солоного тіста, пластиліну, пап’є-маше героїв майбутніх фільмів. Створення аплікацій, колажів, декорацій з малюнків, тканин, фотографій та інших підручних і природних матеріалів.


5. Програма MacromediaFlash (21 год.)

Теоретична частина. Правила безпечної роботи на комп’ютері. Малювання та редагування об’єктів. Анімація тексту. Автоматична анімація форми та руху. Покадрова анімація. Пошарова анімація. Складна анімація. Робота з символами.

Практична частина. Анімація складних механізмів. Використання масок у фільмі. Поділ фільму на сцени, керування сценами. Створення кнопок й інших інтерактивних елементів, додавання їх у фільм. Елементи програмування. Експорт та імпорт зображень, експорт звукових файлів. Додавання звуку та відео у фільм. Складання елементів. Експорт і публікація фільмів.
6. Жанри та видатні твори мистецтва (18 год.)

Теоретична частина. Різновиди жанрів літератури, живопису, кіно. Музика у житті, на сцені, на екрані. Ознайомлення з видатними творами та видатними митцями у різних галузях мистецтва. Показ та обговорення репродукцій, фотографій, слайдів, відео та кіноматеріалів. Перегляд найкращих зразків традиційної 2D і нетрадиційної анімації.

Практична частина. Колективне обговорення, написання рецензій і відгуків на фільми, створені у програмі Flash.
7. Створення мультфільмів і навчальних етюдів (96 год.)

Малювання у програмі Flash різними інструментами на задану або вільну тему. Створення навчальних етюдів на задані та вільні теми з використанням різних видів анімації. Вибір ідеї для власного сюжету.

Розробка сценарію за допомогою педагога або старших дітей, колективна розробка сценарію. Розкадрування у альбомі, на комп’ютері. Ескізи героїв і фонів. Хронометраж. Проби. Анімація. Редагування. Монтаж. Пошук музичного оформлення. Озвучування фільмів.
8. Театралізації, малювання й інші види творчості (18 год.)

Проведення традиційних українських народних свят. Розпис писанок до свята Великодня. Малюнки до Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва «Моє улюблене свято», до Дня матері. Підготовка театралізованого виступу до Дня позашкільника, листівок до Дня вчителя «Вітаємо вас, любі вчителі».

Підготовка до конкурсів, до виставки дитячої творчості та ін.
9. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.
  1   2


Скачати 271.42 Kb.

 • Початковий рівень, перший рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 • 2. Історія мультиплікації (8 год.) Теоретична частина . Історія кіно
 • Жозефа Плато
 • 3. Літературна основа мультфільму. Сценарій та розкадрування (12 год.)
 • 4. Складання сюжетів, сценаріїв, віршів, казок, загадок, лічилок (12 год.)
 • 5. Ознайомлення з комп’ютером та програмою Flash (24 год.)
 • 6. Види творчості. Створення мультфільмів і навчальних етюдів (72 год.)
 • 7. Театралізації, малювання та інші види творчості (12 год.)
 • 8. Підсумок (2 год.) Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
 • Основний рівень, перший рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 • 2. Композиція кадру та рух у кадрі (6 год.)
 • 3. Основи мультиплікації (18 год.)
 • 4. Види творчості (33 год.)
 • 5. Програма MacromediaFlash (21 год.)
 • 6. Жанри та видатні твори мистецтва (18 год.)
 • 7. Створення мультфільмів і навчальних етюдів (96 год.)
 • 8. Театралізації, малювання й інші види творчості (18 год.)