Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма з позашкільної освіти науково-технічний напрям (інформаційно-технічний профіль) «Програма основ традиційної та комп’ютерної анімації»

Скачати 261.43 Kb.

Програма з позашкільної освіти науково-технічний напрям (інформаційно-технічний профіль) «Програма основ традиційної та комп’ютерної анімації»
Скачати 261.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір261.43 Kb.
ТипПротокол засідання
  1   2


міністерство освіти і науки україни

департамент освіти, науки та молоді миколаївської облдержадміністрації

відділ освіти миколаївської райдержадміністрації

миколаївський районний будинок творчості учнів


ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання методичної ради районного методичного кабінету

відділу освіти Миколаївської

райдержадміністрації

14.11.2013 р _№ 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації
18.11.2013 р270-а


Програма з позашкільної освіти

науково-технічний напрям

(інформаційно-технічний профіль)

«Програма основ традиційної та комп’ютерної анімації»

Початковий та основний рівень


м. Миколаїв - 2013 р


Укладач: Яворська Н.А., методист Миколаївського районного Будинку творчості учнів
Рецензент: Ткачов Михайло Тимофійович, завідувач інформаційним центром відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації, старший вчитель

Початковий рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мультфільми, анімафільми, зазвичай, є найпершими фільмами у житті дитини і справляють великий вплив на формування дитячого світогляду. Анімація - мистецтво синтетичне. Воно включає і різнобічну систему моделювання, могутню анімацію персонажів і великі здатності по створенню візуальних ефектів. Анімація широко використовується для створення мультфільмів і кінофільмів, комп'ютерних ігор, рекламних роликів, для моделювання промислових розробок, архітектурних ансамблів, розробки бізнес- презентацій.

Архітектурний ансамбль (від фр. ensemble - цілісність, зв'язність, єдність) - "гармонійна єдність просторової композиції будівель, інженерних споруд, творів монументального живопису, скульптури і садово-паркового мистецтва ".

Метою програми формування компетентностей особистості у процесі опанування художньою комп'ютерною анімацією.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:   1. Пізнавальна компетентність, яка полягає у знанні видів анімації та принципи її створення, програмного забезпечення для створення 3D-картин, принципи малювання художніх об'єктів.

   2. Практична компетентність, яка полягає у формуванні навичок створення презентацій, візуальних ефектів, кіно- та мультфільмів, оволодіння прикладними програмними засобами.

   3. Творча компетентність забезпечує гармонійний розвиток дитини засобами екранних видів мистецтва, виховання естетичного смаку, вміння бачити красу навколишнього світу, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями.
    Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
    Світ Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.


4. Соціальна компетентність, яка сприяє вихованню культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

Програма гуртка розрахована на 3 роки навчання учнів 8-15 років.

Програмою передбачено ознайомлення з елементами літературної та музичної творчості, живопису, графіки, скульптури, акторської майстерності та іншими традиційними та нетрадиційними видами творчості.

Програма першого року початкового рівня навчання розрахована на вихованців 8 - 11- річного віку. На вивчення навчального матеріалу відводиться 144 години (4 години на тиждень). На першому році навчання діти ознайомлюються з комп'ютером, правилами безпечної роботи на ньому та отримують перші навички роботи з програмою Macromedia Flash.

Adobe Flash (вимовляється [флеш]; колишня назва - «Macromedia Flash») - мультимедійна та програмна платформа використовувана для авторської розробки векторної графіки, анімації, ігор і насичених інтернет-застосунків (RIA), які можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash Player.

Основна увага приділяється розвитку уяви, творчого мислення, а також літературній творчості, вмінню висловлювати свої почуття та думки письмово. Враховуючи вік вихованців, заняття часто проводяться в ігровій формі для пробудження творчих сил дитини та спрямування їх на створення самостійних творів у галузі мистецтва графіки та анімації.

Програма першого року основного рівня навчання розрахована на вихованців 11 - 14- річного віку. Програмою передбачено 144 навчальних годин (4 годин на тиждень). Другий рік навчання присвячується вивченню основних елементів кіно (кадр, план, ракурс, композиція кадру, рух у кадрі) та основ мультиплікації.

Традиційні та нетрадиційні види творчості (графіка, колаж, пап'є- маше, римуваня, складання казок, малювання під музику та ін.) виховують естетичний смак та пробуджують фантазію. Продовжуючи вивчати програму Macromedia Flash, вихованці створюють навчальні етюди та мультфільми за допомогою педагога.

Крім програми Macromedia Flash вихованці ознайомлюються з іншими векторними та растровими програмами для створення анімації та малюнків.

Програма другого року основного рівня навчання розрахована на вихованців 12 - 15- річного віку і передбачає 216 годин (6 годин на тиждень). На третьому році навчання діти вивчають усі етапи створення фільму (сценарій, ескізи героїв, фони, озвучування, монтаж), продовжують знайомитися з видатними творами у галузі кіно, літератури, музики, живопису.

Значна частина часу приділяється самостійній роботі над фільмом.

Для ефективної роботи гурток має бути забезпечений необхідними матеріалами та інструментами (обладнанням, програмним забезпеченням та наочними посібниками).

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я вихованців згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Програма створена на основі Програми основ традиційної та комп'ютерної анімації, автори: Полянська Т.М., керівник гуртка «Сто фантазій» станції юних техніків Центру науково- технічної творчості Дніпровського району міста Києва;

Станції юних техніків - СЮТ - позашкільні установи в СРСР (і в УРСР), організаційні і методичні центри позашкільної роботи учнів у галузі техніки.
Вихренко Т.О., методист вищої категорії Українського державного центру позашкільної освіти. Рекомендовано Міністерством освіти і науки , та молоді та спорту України лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02. 04. 2012 р. №1/11-4292

Рекомендовано вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 26. 06. 2009 р. (протокол № 12)

Рекомендовано педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти від 10. 01. 2012 р. (протокол №1 )

Загальна редакція: Ткачука В. В.Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни та доповнення у зміст програми та розподіл годин за темами, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів учнів, стану матеріально-технічної бази закладу, самостійно визначаючи, скільки годин потрібно для опанування тієї та іншої теми.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичних

практичних
Вступ

2

2

-

1.

Історія мультиплікації

8

6

2

2.

Літературна основа фільму. Сценарій та розкадрування.

12

12

-

3.

Складання сюжетів, сценаріїв, віршів, казок, загадок, лічилок.

12

-

12

4.

Ознайомлення з комп'ютером та програмою Macromedia Flash

24

12

12

5.

Традиційні та нетрадиційні види творчості. Створення мультфільмів та навчальних етюдів

72

-

72

6.

Театралізації, малювання та інші види творчості

12

-

12
Підсумок

2

-

2
Разом

144

32

112


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (2 год)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі з комп'ютером.
1. Історія мультиплікації (8 год)

Теоретична частина. Історія кіно та мультиплікації. Наскельні малюнки. «Мультфільми» на єгипетських пірамідах.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Кінематограф (від грец. κινεμα, род. в. грец. κινεματος - рух та грец. γραφο - писати, зображати) - це галузь культури та економіки, що об'єднує всі види професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням та демонструванням фільмів, а також навчально-наукову роботу (див. кінознавство)
Єгипетські піраміди - найбільша архітектурна пам'ятка Стародавнього Єгипту, одне з семи чудес світу. Піраміди - це величезні кам'яні споруди пірамідальної, ступінчатої чи баштоподібної форми, збудовані як гробниці для фараонів Давнього Єгипту.
Фенакістископ Жозефа Плато. «Оптичний театр» Еміля Рейно. Стюарт Блектон та його «Чарівна авторучка». Владислав Старевич та його «дресировані» комахи. Легенди та правда про Уолта Діснея. Радянське кіно.

Анімація як вид мистецтва. Мультиплікація. Різновиди анімації (мальована, перекладки, лялькова, порошкова, екран з голок, безкамерна, комп'ютерна). Комп'ютерна анімація

Створення мультфільмів. Двокадрові мультфільми.

Практична робота. Перегляд найкращих анімаційних фільмів.

Волт Дісней (англ. Walt Disney МФА: [ˈwɔlt ˈdɪzni] Во́лт Ди́зні, при народженні Волтер Елаяс Дісней англ. Walter Elias Disney, *5 грудня 1901 - †15 грудня 1966) - американський художник-мультиплікатор, кінорежисер, актор, сценарист і продюсер, засновник компанії «Walt Disney Productions», яка дотепер перетворилася на медіаімперію «The Walt Disney Company».
Жозе́ф Антуа́н Фердина́нд Плато́ (фр. Joseph Antoine Ferdinand Plateau; 14 жовтня 1801 року, Брюссель - 15 вересня 1883 року, Гент) - бельгійський фізик і математик. Винайшов фенакістископ. Через небеспечні для здоров'я досліди у віці 42 років втратив зір, однак, продовжив наукову діяльність.
Анімація Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.

  1   2


Скачати 261.43 Kb.

 • Укладач
 • Початковий рівень
 • Початковий рівень, перший рік навчання
 • 1. Історія мультиплікації (8 год) Теоретична частина. Історія кіно
 • Жозефа Плато